גליון 1094

העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 1 | מספר 1094 ג׳ תשרי תשי״ט17.9.1958 , שנה 22 המחיר 550
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נחו עורך משנה: ץ־וג איתז רזזוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד . 136 .סמן למבדקים :״עולמפרנז״. המוציא לאור: העולם
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 3 | ואד מאת ס אנד הבת המתרגז ״היכן העריב?״ הביא הנוורט הוה ( )1089 רפני רתישה טזבוטגגז את היריעה כי שרטונות ישראר אינב תשתפיב פנתרה עב השרטונות הגרתנייב, כרי
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 4 | פושע* המלחמה1 חים, אנשי שוק שיזור ויסודות מפוקפקים. .7על רבים ממחנינו ומרכזי-מקלם אחרים שלנו אין פיקוח די יעיל. על כן הפכו למרכזים של שוק שתור וזנות ואולי גם
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 5 | נסריזה העם ב די דו ת מז היר ה לקראת עונת החגים עולה במדינה מדי שנה קרנם של שני מוסדות: הדת והקיבוץ. הדת מעוררת בעונה זו זכרונות־ילדות גם בלבם של כופרים רבים,
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 6 | נוכית ונשירות גדולות מתוך גרעיני־ד,ד,גש מה התנועתיים, הסדקים הגדולים במערכת השיתוף והשוויון, בעיות האשה בקיבוץ שהחמירו מאד, וסטיותיו של הדור הצעיר שלבש לפתע
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 7 | ברוב עם ובמתח גבוה מאד בכל קיבוץ, הזהירו כל החברים מפני העיסוק בפוליטיקה גבוהה במקום לעסוק ב״טחיק־סליק״ עצמו: בעיות השיתוף והשודיוך, האשד, בקיבוץ, ה־חיניו
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 8 | במרינה מכיל חומר הפלא 7ו4יו^1- ב־ס^ גוונים מודרנית - דפילים בבל הגדלים השפתון היחיד המת אי ם לכל עונות השנה ובמיוחד לאקלים ארצנו גומי הלכת של. הלן לן רנז־ס
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 9 | ספר תימני. החלטת העיריה אמרה: אלה שלמדו עד כה בתזזכנווני ימשיכו ללמוד שם, אלה מילדי משכנות שנרשמו השנה, ילמדו בבית־הספר הדתי מוריה. מאחר שהשנה התמנה מנהל חדש
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 10 | מאזני צדק (ארצות הברית) לילות קבידיה (איטליה) * * קפחיםאותנו ! עושקים אותנו!״ 1^ 8בסימן זעקה גדולה זו של בעלי בתי- הקולנוע, שלא היססו מלסגור בעקבותיה את
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 11 | מ סיב ת הדווק׳כו!(ארצות הברית) מבשדי 1הגורל (בדית יזמועצות) בד אחרות. מצד שני אפשר היה לייבא סרטים מתוך מלאי שהצטבר במשך תשע שנות האיסור. סרטים שיצאו מן המחזור
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 12 | סר טי ה שנ ה (המשך מעמוד ) 11 ספרד, מעצמת קולנוע בלתי־מוכרה לצופה הישראלי, כבשה לה השנה מקום של כבוד על בדי הארץ. ארבעת הסרטים ה־ספרדיים שהוקרנו השנה — איזבלה,
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 13 | בריג׳יט באודו כוכב השנה חלו שלמי ךישבועותהקרובים יערך בצרפת טקס נישואים *1צנוע. מנגן גיטרה צעיר בשם סאשה דיסטל ישא לו אשה. באופן יחסי, אנשים רבים אינם מכירים
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 14 | בי״ם לנהגות גדול ומשוכלל, הוראה עיונית ומעשית. לכל סוגי כלי הרכב, ע״י מורים מוסמכים. קטנועים, אופנועים, מכוניות, אוטובוסים. טלפון 618 4 4 תל־אביב רה׳ השומר מס׳
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 15 | שנה טובה עם א ר קו רהיט 4 8 0 0 רהיטים לפי תרשימים אדריכליים ומודלים סטנדרטיים הוו המשפחה -הכיש הכוסית חדר המשפחה הוא מבצרו האישי של בל חבר קיבוץ נשוי. בחדרו
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 16 | אנשים עוגה ממשל תי ת> המעשן סיגריות נסיון בכל ה עו לםב הו ראת • צרפ תי ת • אנג לי ת • ע ב רי ת. פורטוג זי ת ג ר מני ת. רוסית ספרדית וב־ל פג ה ״צשעורים עם
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 17 | ב מרחב האו״ם י — וווי ויו ויויי -ז גירויים של קצין ירדני על הקשר ביו עבד אל־איללה וישראל •דיים רי קו ת מכל אחד מביקוריו הקודמים במרחב, הצליח פקיד האו״ם מספר ,
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 18 | הצורך. עליז בשעת עינים כחולות. אל תספרו לאף אהד, אבל היא אומרת שאומרים עליה — אתם כבר יודעים מה. ויש לה גם זנב־סום. ״אני נהנה לקרוא את מדורך,״ כותב ברצינות
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 19 | אמנות תי א טרק תנ״ך ליל די ם דוד וגלית (תיאטרון חילון) מוצגים ומסופרים לילדים, בדרך הקלה והחינוכית ביותר להבנתם, בתיאטרון הילדים המודרך בידי הבמאי הצער
העולם הזה - גליון 1094 - 17 בספטמבר 1958 - עמוד 20 | פפימ 12נ5פ£3 בעריכת ליל* גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בפרס של 10ל״י. הזוכה בפרס השבוע: שמואל קרפל, מעברת
חזרה לתחילת העמוד