גליון 1095

העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 1 | החברה בקיבוץ רוצה דהיות אשה מספר / 1095ט, אלול תשי״ט / 23.9.1958 ,שנה / 22 המחיר 550
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 2 | , --י --בשביל קרוב משפחה, שנשארו לו אדמות ליד אשקלון? איני מתפלא על ראובן שילוח וחבריו. אנשים שמעולם לא עסקו במחתרת רצינית, והרחוקים מבל רעיון לאומי צרור, לא
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 3 | ך* גילוי המדהים כיותר שפורסם אי־פעם במדינת ישראל״ — כך הגדיר העולם הזה את סיפורו של ציון בן־אפרים, שליח המחתרת העיראקית, שפורסם בגליונות האחרונים של שבועון זה.
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 4 | הנידון הטיפול כשטח זה כידי הסוכנים הקטנים של הש״י, מפני שהיה מנוי וגמור עמו מראש שלא לנקוט כשטח זה כשום יוזמה מדינית עצמאית? וכך אנו מגיעים אל העיקר. **עכר לכל
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 5 | שליחות במחתרת -הפרק האחרון בסידדה כי צ ד *•כ שלת שליחותו של מיכאל אסף הנחיתה את מכת! | המוות לנסיון ההתקשרות של המחתרת העיראקית עם ממשלת ישראל. אולם הרעיון לא
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 6 | עקרת הבית השיתופית זהו, למעשה, תפקידה של החברה כקיבוץ היום. עובדות החיים הוכיחו בי האשה היא כבל זאת אשה, ואין זה טבעי -או משתלם מבחינה משקית -שהיא תעסוק
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 7 | מצאה את סיפוקה בעבודה״ בעוד שלא יכלה גם לחדור למקצועות אחרים ומענינים יותר. העובדה שהיא עוסקת באותן עבודות בהן עוסקת גם חברתה בעיר, אך ללא הפיצוי הנפשי הניתן
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 8 | תצפית׳ תז כויו ח מ סו רי ת • החדשים הקרובים יעמדו כסימן ההתמודדות בץ שתי נטיות עקרוניות כמחנה הלאומי הערכי. הדחתו של עבד אל־סלאם העם הגדולה ב מ של חות תבל עארף
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 9 | שבועיים הפרופסור (למאתימטיקה) ערי ז׳בו־טינסקי. ההצעה היתד. פשוטה. ז׳בוטינסקי, בנו של המנהיג הרביזיוניסטי המנוח, פנה לאנשי הפיעולה השמית :״הבה נשנם מתני־נו
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 10 | הזגות הטטלאוית, שהיא גם אס וגווה, אל תהרב להשתמש בשיטת חינוך הנקראת שיטת הויסות העצמי. במלים יותר פשוטות, זוהי שיטה בה הילד מכוון לעצמו את חייו. אימכולס הרעב ד
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 11 | ומיננה קויאה נוגשת !אזהרה להווי!מחנכי הדור הבא 1את אות אותן כחברות טובות למרות שהן יכולה לשמש בשום אופן מודל ההורים להגיב מיד. סיבות כמו מצב־רוח מחנכות ילדיהן
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 12 | במדינה א ס2 /ר א/!/ג לו בו ס כ! ת 3ח^איר ׳(המשך מעמוד )9 תיקו של בן־ציון. הוא עיין בו ארוכות, פנה בסופו של דבר אל בית־המשפט העליון, ביקש להמנע מלהעביר את התיק
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 13 | ס^ן רט דעות המוצא היחיד לפני שלושה חדשים בדיוק, בעת שפרשת חרפת סוקיו התגלתה בכל כעורה, בעת ש־נדמה היה כי אין מוצא מן המשבר אליו נדחף הכדורגל הישראלי, הציע
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 14 | נאה, משביר וסטודנט הופ -עברנו: אנ׳לא רוצה להתערב אבל ( )1095/11 יקבלו בטח יותר מחמישה מכתבים :״מאחר וזה עתה יצאתי לאחר תאונה מבית־חולים, החלטתי לערוך סקר חברתי
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 15 | קולנוע סרטים חי כרב מלאך עוכר בכרוקלין (תמר, תל־אביב; ספרד) הוא סרט העומד על אחת התכונות המוזרות ביותר של בני־אדם: הם שונאים מאוד אנשים כלביים, אולם אוהבים
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 16 | רדיו תוכדזת סרך היחד שני אנשי מדע ישראליים, ארבעה מדענים זרים וחבורת שחקני תיאטרון הבימה, חברו השבוע לביצוע המשדר המוזר ביותר שהועלה על גלי האתר הישראליים
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 17 | אנשים ספרים למי מותר לטוש? לסערת־רוחות מיוחדת במינה זכתה ערב החג משפחתו של הרב הראשי יצחק גיסים. כשהגיע לבית הרב גליון היומון הצופה של ערב החג, גילו להפתעתם
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 18 | מה קווה לאדוני עיראק הקודמים במשטר הנינה? משפט• ב\ דאד ך* פמל התורן של בית־הסוהר אל־מדין בבגדאד בדק | ) את תוכן הסירים. הוא הפך את העופות הצלויים׳ בחש במיונז,
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 19 | בסרחב אמנות האו״ם מאחורי הקלעים תחנות כיבוי תפקיד שד אס ״אני כבאי,״ אמר פעם על עצמו דאג האמרשילד ,״בכל מקום שבו מתחילה להתלקח אש תפקידי לרוץ דלכבותה בעוד
העולם הזה - גליון 1095 - 23 בספטמבר 1958 - עמוד 20 | בינריגת ליל* גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מד שבוע בפרס של 10 לירות. הזוכה בפרס השבוע הוא הקורא צבי גלזר מתל־אביב.
חזרה לתחילת העמוד