גליון 1096

העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 1 | וידויו האישי של האסיר שזנה השבוע ו חנינ
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: #ווי #גנרי שליחות במחתרת רמש המערכת: מדום כהו עורך משנה: דיג #יוזו צייר המערכת: וקי רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 !ז. ד . 136 .מען
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 3 | סיפוח האישי של האסיו שהצטיין בלילי מרד כלא שסו בגזשכגזזז הבגגזר שר ערב יגגז וזכיפוריבו זזימזה זזזרית ״בעזרע \זז\ז״ ריר שער גזע- שיהג, ציפגזה רשבתת שר האפיר
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 4 | לתחנת המשטרה, כדי להזעיק עזרה. ״עכשיו,״ חשבתי לעצמי בשני הלילות הארוכים שהפרידו ביני לבין היום בו אפסע מחוץ לחצר בית־הכלא ,״עכשיו אני מוכרח להצליח. אני מוכרח
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 5 | 4 1 1 1 1 1 1ף 1ך ה התחנה הראשונה שלי בדרכו • 111ו • 11 | 11111 ׳ 1לחופש, ממעשיהו לחיפה, ריתה תחנת המשטרה בפתח־תקווה. אל אותו השולחן, בו הסגרתי את עצמי לפני שש
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 6 | ״במקום מרד הבן,״ אמרו הוגי הדעות של החינוך המשותף, בעצמם מראשי ״מרד הבן״ של יהדות מזרח־אירופה׳ ״יחל תהליך אורגאני של שילוב הדורות, תהליך של המשכיות חסרת תקלות,
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 7 | זרם זה לזרם־אדירים, לנהר שופע — נהר ההרס של התנועה הקיבוצית. אחרי 18 שנה של בדידות מזהירה, של חיי־צוות בינם לבין עצמם, כשנקודות־המגע היחידות בינם לבין החברה
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 8 | נכיר בממשלת אלג׳ידיה! האומה העברית, שקנתה את חרותה כמלחמה נגד שלטון זר, מצווה להכיר כממשלת אלג׳יריה, שהוקמה בנכר על ידי האומה האלג׳ירית העומדת כמלחמת־דמים על
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 9 | אולם הכל הבינו מה המטרה האמיתית: לתת לאישים ישראליים וערביים, בעלי רצון טוב, אח האפשרות להיפגש לא־רשמית. חרם האיסלאם ודגל השלום. הרעיון לא היה רק פרי חלומותיו
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 10 | במדינה עתונות האדםהש לי ש• קוראי הארץ פקחו את עיניהם. היומון המתון, המשתדל בכל כוחו להיות. הגון״ ו״מגימן״ גם בידיעות שמטבע העובדות שבהן אינן כאלה, יצא בבת אחת
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 11 | 18118445 על התינוק מסכמת האם הנקרות את האיסור עד למינימום ההכרחי ביותר. אצלנו, למשל, המגבלה היחידה המוטלת על יעל הוא הפסנתר וניירות העבודה של יוחנן, שבהם לא
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 12 | במדינה נא להכיר את ״המועדון המוסיקלי״ (המשך מעמוד )10 תי, במקום להתגנדר בנוצות של נהג הקונסוליה הרוסית. משטרה • 0״גירו ת 7115174 השלם את ספרית תקליטיד ! הנחה
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 13 | עמדו האנגלים להגלות שלושת אלפי מעפילים לאי מאוריציוס. היא הייתה על האניה שעה שהתפוצץ מטען חומר־הנפץ שהטמינו בה אנשי ההגנה, וכשלוש מאות איש מבין שלושת אלפי
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 14 | במרחב הלבנון חלףעה עו צר. משמרות חמושים סיירו ברחובות העזובים. אזרחים עמדו בחלונותיהם ולא העזו לרדת לרחוב. פה ושם, בסימטה נידחת, הורם תריס־הברזל של חנות מכולת,
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 15 | החי חל!? עם הדוד! ך* ת ל -א כי ב, פירסמו בניה של אשד, 1שנפטרה מודעת־אבל, בנוסח הבא :״אנו מבכים את פטירתה של האשד, החכמה, שחינכה אותנו ברוח עמנו וארצנו״ ,פירטו
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 16 | רדי1 ספורט תוכניות ג׳ימקאנה ג סו סי םוגמר , כפרת עוו!ו ת אחת לשנה מעניק קול ישראל למאזיניו את המתנה העילאית: ביום הכיפורים הוא משתתק. ו״לים קצרים לקראתהב חי רו
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 17 | אנשים ל ג אוו ה הידיעה המרעישה, שהתפרסמה לראשונה במדור זה לפני שבועיים, על פגישותיו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל חיים כהן עם המרגלת הסורית־אמריקאית מרי פראנסים
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 18 | כי״ס לנהגות גדול ומשוכלל, הוראה עיונית ומעשית. לכל סוגי כלי הרכם, ע״י מורים מוסמכים. קטנועים, אופנועים, מכוניות, אוטוכוסים. טלפון 61844 אמנות ספרים מאחורי
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 19 | קולנוע סרטים שטן או מלאך רחוב פרדריק 10 סזל־אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) השטן כמשי ;צפון, תל־אביב; גרמניה) והחיים (ארמון־דוד, תל־אביב; צרפת) מהוים מעין
העולם הזה - גליון 1096 - 1 באוקטובר 1958 - עמוד 20 | יועחת=ש 1ל ״ 0 משה דיין התפטר מן הצבא, זמן קצר לאחר שנודע כי הוא נאלץ לגלח את שער ראשו ביי דינ ת ליל* גליל* שרק לא יצא קרח מבאן ומכאן. יחזקאל סהר מונה ציר
חזרה לתחילת העמוד