גליון 1097

העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 1 | מספד 1097 שנה 22 ב״ד תשרי תשי״פז8.10.1958 , המחיר 550 פרוטה אונס חוו איום בנשק? האס נבראה הנזירה? האם א״מו שני הכמרים נ וצוח את
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: *גרי *בברי ד8ש המערכת: שרום בהו עורך משנה: דוב •יוזז עורך כיתוב: סירב י קשת צייר המערכת: זקי כתב בכיר: *ץ.״ תבור צלם המערכת: •ריח קרו רסוב גליקסון
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 3 | ך* עוד כמה שבועות יארוז חיים כהן את ניירותיו ויעזוב את משרדו — משרד היועץ המשפטי לממשלת ישראל. אחרי סילוקו של יחזקאל סהר ממשרד המפקח הכללי של משטרת ישראל, זהו
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 4 | תצפית ב מדינ ה • צפויה כימים הקרובים תוספת פוח רצינית לישראל. אם העם תפורסם הידיעה ברבים, היא תימסר בצורה חגיגית ורבת־רושם. • במה מפלגות ינסו לנצל
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 5 | יושב־ראש הקונגרס היהודי ד״ר נחום גולו* מן, כי גם ישראל לא תשלח נציגים רשמיים• כנציג עיקרי הוצע משה שרת, שאין לו כיום תפקיד רשמי. מ;גנוך החושך מתערב. זה היה
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ מגיש את גירו״ו ותוצאות חקירתו המוסמכת והמקיפה הראשונה במינוד * ילהמכוערת מרחפת מזה כמה !ז שבועות בחלל האויר הגלילי — ,אונס. שני כמרים של הכנסיה
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 7 | נו ש ה שני הכמרים תבור קנה שליד נצרת׳ ידע להתחבב על חלק גדול מבני כפרו ומבני הכפרים הסמוכים. לא פעם פעל למענם אצל השלטונות, חתם על עצומות לסלילת כבישים,
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 8 | מה קר ה במינזר* נגד איזידורוס. כי מלבד היותם בני עיר אחת היו ירותיאוס ודיוניסיוס בני אותה משפחה. אישיותו החזקה של דיוניסיום ועשר שנות ההפרש שבגילם, קבעו את
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 9 | במן •נרי (המשך מעמוד )5 חולפים ביעף על פני העיר, חונים על אוכלוסיה האזרחית הערבית היתה אחת השפת הים כשהם מצויירים במזון ומשקאות מטרות בעריכת תוכנית־מיבצע. לכל
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 10 | במרחב (המשך מעמוד )9 כי בורנשטיין, השוטר לשעבר, ואחד מש לושת חברי. כנופיית האקדחים״ שנתפסה לאחרונה, הוא חולה במחלת הנפילה, מחלה שתקפה אותי לפני יותר מ״ 14 שנה•
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 11 | הכלה החטופה רוכב האופנוע, שעיניו קשורות, היה צרין לע־הוראות בן לוויתו שישב בגזירה. טובים שגמלים לדברים אחרים דיפלומט במויצה מלבד לתעשית נקניקים. במריצה על־ידי
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 12 | הווי רדיו תפאורות לתפארת תחנות קו ל מ טנגיי ר שר התחבורה, אלוף משה כרמל, קורא לנוער לפעול לזהירות בדרכים. ת מונו תמדב רו ת חכר הנהלת ״אגד״ ,מר דוידזון (למטה,
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 13 | בנאי שואלי ווסט־ על בגישתו עם חיה חיה הגיעה אד השיא! מאת אי 11א\ מגיאי *-׳ איהאן מגיאר הגא בנזאי נורבגיבו צעיר. הגון שב בישראל כבנזאי ה2ץ גרהע הגזוכשר
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 14 | בתשלומיםשל 2 5ל״ילחודש לל א ריבית דמי ההרשמה 13ל״י מחיר המכונה — 288.ל״י בלבד צבע המכונה וגוון הרהיט לפי בחירה קורס לתפירה וגיזרה ינתן לרוכשי ״דורינה״ אחריות
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 15 | רחוב אחוזת בית 6בתל־אביב, הזמין את רבבות אוהבי המוסיקה הקלאסית בארץ להעשיר לעצמם את ספריית התקליטים שלהם מתוך מבחר של 600 יצירות קלאסיות מוקלטות על תקליטי
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 16 | ספרים אנשים משמרת הנ שי א מקור * :ר א שי ת פרקי העלייה השלישית (צבי ליבנת — הוצאת ספרי גדיש — 188 ענזודיס). מרבז ״דחף״ :רחוב אלנבי ( 123 בבר המושבות) שידות
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 17 | 11168 ח 6וז1 מבצע דוריגה... כבש את המדינה כולה. עתה, לאחר שצורה של מכונת תפירה הופיעה בעיתונות, התעוררה סקרנותן של נשי ישראל. בקרוב גם הגברים ישתתפו במבצע.
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 18 | ק 1לנ 1ע ׳ למידעמ סי ר לז ת סעו &זל ס 1קג תו ע סרטים המצ חי קשבח ״ ס ¥מבנה חזק ואיתן עשוי מתכת ¥הסירה הקלהביותר ¥נוחה לחיבור ולהפרדה ¥י צ יב ה על פני הכביש א
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 19 | ספורט כדורגל ה ג בי ע שו בשל1ו על משחקי השבוע האחרון בכדורגל נו־תב שייע גלזר: בחיי שרחמנות על אבא חושי! צריכים לאסוף תרומות ולקנות לו איזה גביע. מה שהוא לא עשה
העולם הזה - גליון 1097 - 8 באוקטובר 1958 - עמוד 20 | ב׳נ ריכ ת לילי *לילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי! המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בפרס של 10 לירות. הזוכה בפרס השבוע, שלום בן־פורדו, ימין־משה,
חזרה לתחילת העמוד