גליון 1100

העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כוז\ עורך משנה: רוכאיתו עורך כיתוב: סילבי השת עורך תבנית: זהי צלם המערכת: אריה הרו רחוב גליקסון ,8תל־אביב, סלפון
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 3 | ך* ישראל שלטת האופנה הצרפתית. נערות רחוב דיזנגוף לובשות ופושטות בלהט את יצירות המודה הפאריסאית. אין הן היחידות ר,סוגדות לממלכת דיור. גם בקפה רוול של המדיניות
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 4 | בסדינו. העם עזיטה הידועה ב צי בו ר מאות נרשמו! הכבר נרשמת? ההרשמה החדשה החל מ־1.11.58 למדו שפות! ״קדימה״ מהר וביסודיותבבית ־ הספר לש פות תל־אביב, בן־יהודה ,74
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 5 | בעולם, אשר ביצועו היה פחות אפשרי. מ פ לגו ת מחוץ לו עד ת החוץ אץ זה נעים לשר או לתת־שר להתעורר בבוקר ולמצוא את עצמו חבר־כנסת פשוט, המתהלך ברחוב כאחד האדם
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 6 | במדינה עתונות בעל המניות ץ * 0פ עם התקרב החורף שטפו לבניכם ודברי הצמר הלבנים מוצר להלבנת צמר, משי טבעי וניילץ אשר הצהיבו. מחזיר לצמר, משי וניילון את צבעם
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 7 | רבנית פרטי ושפעה מילדיה מי יצילנו מרעב? ח״כ מנחם גניחובסקי, ח״כ משה קלמר, ראש מחלקת העליה של הסוכנות היהודית זלמן שרגאי, דניאל סירקיס (חותנו של שחקן הבימה אהרן
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 8 | בכורינה המשק שותפות כדיכטגשטיין בנמל חיכו המעריצים. צי של מכוניות פאר המתין על הרציף. מן ד,אוניה ירד אדם נמוך ורזה, כשכל צעד מצעדיו מעיד על הכרת ערך עצמו .״לא
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 9 | !צג׳ ,הגש נו תפודים התיכוניים הממורמרים את שביתחס הגדולה רו המור•?, פחות אחרת.״ משאוכל להשתכר בעבודה קלה 1500 משפחות מחכות בכית שנלמד כבר, לקראת בחינות הבגרות.
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 10 | מהסנדניצ״ם המשוריינים של !(לווי השיירות, ווו שלושת הטנקים הראשונים שגג בני הפלדה של תל, , 11111111 \ 311 י י^ י״ מ 7.זיאל׳ ויא מאדים דרך הים, נוחת טנק קל
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 11 | 1אן הצבא הבריטי- הסתיימה המלחמה. אלא שבינתיים הסת׳ ני הר כשגידי• בסיוע להג׳ משדה נדלק יתעלה דרכם שם מעיני טנקים לוד. הפר־שהיו ]תקפה ]זצליח על־הגיעו ,שרמן ,תעצם
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 12 | ך א לעלות יותר:״ קרא הכרטיסן ן ן /של אוטובוס מס׳ ,63 שחנה בתחנתו ברחוב החשמונאים בתל־אביב. יוסף פריי־ליו ( )46 ניסה להידחף בכוח דרך הדלת. ״אין מקום יותר, לא
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 13 | קוונים נדהמים מנס ס לזהות את גוכות יקיריהם זמן קצו אחו׳ האסון המחריד בלמי היד, אולם הרגשת׳ שאנחנו עפים.״ דעה אחרת לגמרי היתד, לקצין המשטרה מיכאל ליטבק, הקצין
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 14 | ספורט כ דו רג ל איד נפדו גיבורי?־ על משחקי הכדורגל של היטבת האחרונה, כמסגרת גכיע העשור, כותב שייע גלזר: לרגל ״יום או״ם״ ,מוכרז בזה על ארצית תחרות לכתיבת אגרת
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 15 | רדיו תוכניות אמרות נעל פסנתר! 3זף כמה מאנשי קול ישראל שוכחים לעתים, כי תחנתם אינה תחנת טלביזיה. משום כך הם משדרים תכניות שאולי היו מעגינות מאוד לו נראו על מסך
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 16 | נמדיוה ספרים (המשך נזענווד )8 גולש לימה, דייסת לימה, לימה כבושה; תסתיים בעוגת לימה עם קצפת. מקור ד רכי חיים ל ה בדי ל מיעקב אבינו חליפות,ש מלות גירסי דברי
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 17 | החי אנשים מצא מין את מיגר ״טפו על־ך, מנוול־!״ בפני שאלה עדינה מאוד עמד השבוע נשיא ף• י רו ש לי ם, מסרה שגרירת קנדה מר העצרת הכללית של האומות המאוחדות ושר •
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 18 | קולנוע סרטים הגשר הח• המעיל של שלי בית האופנה מצקין ייצא השנה יותר מ־ 20 אלף מעילי גשם בשווי של 300 אלף דולר ל־17 ארצות (ממדגסקר׳ בה יורדים הגשמים בקיץ דווקא
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 19 | אמנות שחקו .״ 1חקרם הכן תצעיר במעונמקל/. המסך ירד. קול מחיאות־הכפים הסוער!־?. חדר מן האולם אל מאחורי קיר הקטיפה. הקיר נפתח. הזרקורים האירו על פניהם של השחקנים
העולם הזה - גליון 1100 - 29 באוקטובר 1958 - עמוד 20 | בעחט ! לי לי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים סבי! המשתתפים בשליחת חוסר לפנזוד זה יזכה מדי שבוע בפרס של סז לירות. הזוכה הפעם — הקורא נחמיה כהן, ת״א על ״מכתב אישי
חזרה לתחילת העמוד