גליון 1103

העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 2 | לצידה. האם אתם חושבים לקנות על־ידי כד את סקומבם בעולם המהפכה? אל•־ גרביצקי, תל־אביב העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כתו עורך משנה: דוב איתן רחוב
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 3 | ** שבוע נערף בחיפה מחזה מביש, ן | שעוד לא היה דוגמתו בישראל. הוא היה סמל להתפתחות חדשה בחיים הלאומיים. אל בית־המשפט בחיפה הובא אהרון כהן, חבר משק שער־העמקים.
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 4 | פרשת דרייפוס 555= 52 אדיר־סמכויות, המחייב את בעליו (האלמוני) לניטראליות קיצונית. היד, זה, קודם כל, גילוי מובהק של אופי המערכה המתנהלת מסביב לאהרון כהן. כי כאשר
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 5 | במדינה העם עניו שבדב ישראל עניה בגיבורים אמיתיים, פרט לגבורה הגופנית בשורות הצבא הלוחם. על הבמה הציבורית מסתובבים למכביר גיבורים סינטתיים, שגודלו בחממה
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 6 | במדינה מ פ לגו ת לאלכ בו ש הבדיחה המפורסמת והירושה מספרת על אותו יהודי, שחזר ארצה והצהיר במכס כי הביא עמו שק של מזון לציפורים. כאשר נפתח השק על־ידי אנשי המכס
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 7 | ב•קשו הקוצי ,],נית השוטרים לא רצו לקחת על עצמם את האחריות לפריצת הדלתות .״תישנו לילה אחד במועדון,״ הציעו למשפחות, שהיו עדיין על מכונית המשא• ״בבוקר נראה מה
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 8 | בסדינד. 20 סיגריות 700 -פרוטה לכבוד הנהלת ביהח״ר ״ל! ו י רן״ .בפירוז ופל 11 זל!\י פרסי הבגזגוגגוז שלמו גז1לי שירגזוזי שפרפר \2יפ. פגי>\ לי 1זמז בוופוז פרס
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 9 | אב היה לפני שלוש שנים, הירצה בבית־הכנסת ברחוב החשמל בתל־אביב. כשסיפר אז בהתפעלות על בנו יהושע, גילה כי הוא נחשב לאחד מאנשי המדע המבטיחים בעולם, חשבו המתפללים
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 10 | 5?581 במדינה מציף את הארץ בני ברק הי ה-ו ר,ו פ איננו עו ד1 הפתעה בלתי־נעימה קידמה את פניו של צבי הוברמן, כשבא לפני ימים אחדים לאחד מבתיו, ברחיב טרפון בבני ברק.
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 11 | על דדיה!מבוגריה גמר ורדימון, מורה להתעמלות ודוגמנית־אפנה ידועה, :בת סביב גופה שלושה חישוקי הולה־הופ כאחד. רי שפשטה המגיפה בארצות־הברית, עברה על פני אירופה
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 12 | תעית האשכוליות הצליחה -המציאות מאשרת זאת! בעקבות המסע הציבורי /אותו יזמנו וניהלנו למען הרחבתו של יצוא פלחי אשכוליות על־ידי הפניית סוגים מסויימים מיבול הפרי הזה
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 13 | רדיו גלים קצרים אנשים לי רו תאךלאדשה? אלק גינס, ויליאם הולדן ושאר שחקני הסרט הגשר על נהר קוואי, המוצג בקולנוע המתחרה הג דו ל מוגרבי בתל־אביב, זכו השבוע לביקורו
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 14 | אמנות אמני מברק מי שראל ב ״ ש פי ת ד 1ת תי ר ק 1ן ח י 7 ? 1פ ני *י -ינת #ק ניו ת? 1תו רן * מוצרי אופנה: • שמלות •חליפות • מ עילים • ח צ איו ת • חול צו ת •
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 15 | הרהור בקול רם ששמעתי באוטובוס: .פשוט מאד לא לשלם מסים. מספיק לא לעשן, לא להתרחץ, לא להתגלח, להיות רווק ולחיות בבית־סוהר.״ כמקרה שד סחורה פכומה כמה ש( ) 1103/52
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 16 | קולנוע סרטי ם ה חזי רהחב וי מוצר להלבנת צמר, משי טכעי וניילון אשר הצהיכו. מחזיר לצמר, משי וניילון את צבעם המקורי - .איננומפגם אלא מלבין כלבד! להשיג עם התקרב
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 17 | פאריס .1943 חולית צבא גרמני •עורכת חיפוש אחר משדר, בביתה של קורה (פרנסואז ארנול). בעלה מסתתר כשהוא נתלה על קיר הבית, נופל ונהרג. קורה מצטרפת למחתרת הצרפתית,
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 18 | ספרים מקור ה מו עקההגדולה זו׳תו מתכת מנו ק ב לאצטבאות טלפן ל ! ,21964 כתוב ל: רח׳ הירקון 106 תל־אביב. מירומית מפעלי מ תכ ת אשקלח עם שחר (שני סיפורים קצרים מאת
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 19 | ספורט כדו רג ל הכסף שנה אתהכל החלטת האסיפה הכללית של התאחדות ה־ ^ כדורגל, להתחיל השבת את משחקי הליגה הסדירים, ללא הקפאה וללא התחשבות בתוצאות משחקי העונה שעברה,
העולם הזה - גליון 1103 - 19 בנובמבר 1958 - עמוד 20 | טעות -- לעולם צוד 7ן ת תושבי השכינה( .למרחב) מרדכי דן, תל־אביב רוח הקודש נחה עליהם. בעריכת לילי גליל* מר פרס סיפר על ועידת פירצה. (הארץ) יורם ברנשטיין, תל־אביב
חזרה לתחילת העמוד