גליון 1104

העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 1 | שנה 2 2 י״ד כסלו תשי״ט2)5.11.11(58 , המהיד 5 5 0פ דד ט ה השונה מפקפק גס נמנויוגנוחו של סגן המפקח הנדר כיצד נכר זינגו במלסדת ₪קירה מדוע לא נשר אהד׳ שהורשע
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 2 | הנני קוראת קבועה •של עתונכם ומדי שבוע אני נהנית מהקריקטורות של זקי. אולם השבוע בהסתכלי בקריקטורה המראה את בינ׳י הותר את ידו של יערי (העולם הזה ,)1103 הזדעזעתי
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 3 | ^ •י אינו מכיל את הבדיחה על אותו ) 3סמל שנכנס לאוהל וצעק :״דרושים לי שלושה מתנדבים לסיור מסוכן! אתה — אתה — ואתה!״ נדמה כי בקרוב תהפוך בדיחה זו שוב מציאות
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 4 | תצפית במרעה ,ג י הוכיייח >8ום ו-1יח • למרות כל הנבואות על ההתנגשויות הצפויות בין הרב הראשי יצחק נסים לבין שר הדתות החדש הרב יעקוב מולי־דאנו, יקיים הרב הראשי
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 5 | עבודה נמסרו בשעתו תיקים חשובים יותר, ואולי גם כדי למנוע את פרישתם מהקואליציה על רקע פרשת אהרון כהן. 0נשארה פתוחה בעית תיק הסעד, אשר מפא״י אינה רוצה בו, מפני
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 6 | ״הנר בגדר 1x03 קיוו נ ו חזותיות הפרשת הדויסית שנסתיימה השמע בבסק־הויו שהושיע קציו־מס־ח עליון בשבועת־שקו נגד חבו חסו־אונס ך* תכונ ה כ בי ת המ שפט המחוזי ברחוב
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 7 | 0X 1 0ח 1קורא יוסף זינגר (שני משמאל) בזעם, לע• ^ 0 0 1 1 * 1411 1 >1 1 4 1 1 1 1 ,,י י ! בר התובע המזוקן פליקס לנדא, דקות ספו־רות אחרי סיום קריאת פסק־הדין של
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 8 | כאן אך ורק את היועץ המשפטי, ופועל לפי הוראותיו!״ במצב פאראדוכסלי זה היו רבים בקהל שחשו כי אנשי התביעה הכללית יעשו מלאכתם רמיה, לא יפעלו בלב שלם נגד האיש שפעל
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 9 | במרינה מפלגות בל• ויכוחים שבועיים אחרי שאלפי אזרחים התדפקו לשוא על דלתות היכל־התרבות בתל־אביב, כדי לחזות בפתיחת ועידת הציונים־הכל־ליים, נערכה באותו בנין ועידה
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 10 | שחווים, צהובים, חוגים ולבנים ומזו על יעה מהודו \11 1111111 1ך 111 ך ך* 1ן|ך! של ירושלים, מקבלי אנשי הסמינר האפרו־אסי - 4י• 1 111111״ 1י תי בעירית ירושלים, שם
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 11 | שר ישראל בטבווה שר אפואסיה ז־ כוש ייקר. ואסיה, ברובם עמים שרק רונות זכו לעצמאותם, לא היו לוח שליחים ולהצהיר הצהרות ] על י ידידות לישראל. אולם הם 1לקבל ממנה כל
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 12 | ב סדי! ה (המשך מעמוד )9 עם זוגתו הצעירה. אלמנטים זרים. הטכס התחיל יחד עם הר,ח. הרב טיפס על הספינה, כשפיו לוחש תפילה — ובצדק. קשה היה להכיר מהבעת פניו אם חלם
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 13 | מגינת הנויצות המשחיתה את תל־אביב -כך נולדת מכתבים גן הכלא ך * משטרהנקראה להתערב בחייו הפרטיים של מאיר 1 1טיב׳ ביום בו עלה צריפו בלהבות. הכבאים, שהוזעקו למעברת
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 14 | יייייייי*. 1ו י יו! וי)! אגדה שסיפר לי, כמובן, קצין מילואים: פעם חיה קצין בצבא הקבע, שהיה כל כך טיפש, כל כן טיפש, שאפילו שאר קציני צבא הקבע לא הרגישו בכן. אמו
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 15 | שחקנים מפקין ואשרוב ב,,זעקי ארץ אהובה״ ״בני אבשלום, בני בני אבשלום אמנות תיאטרון ש טי פתהלבבות זעקי ארץ אהובה (הבינוה) הוא מחזה יווני עתיק, המתרחש באפריקה
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 16 | אנשים מג מג ם עד גיל 70 חליפות -שמלות - מעילי ג׳רסי דברי סריגה באיכות ייזגזא — גימ׳ו 20 סיגריות 700 -פרוטה רגעים מספר לפני שנפתחה הועידה החמישית $ל תנועת
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 17 | ספורט כדזרגל הצלהלע תו דו ת על משחק הכדורגל בין ״מכבי״ תל-אביב לבית״ר תל־אביב, שהסתיים בתיקו ,0:0כותב שייע גלזר: אירו ה גל\ר> משבר עונתי, גם לא משבר גופני
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 18 | החי רדיו סליחח, מעות תכניות חיוכים בגדצווב וויתו מתכת מנוקב לאצטבאחז טלפן ל ,21964 :כתוב ל ; רח׳ הירקון 106 תל־אביב. מירומית מפעלי מתכת אשקלון אחד התסביכים
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 19 | קולנוע ישראל שבוע צרפ תי צופי הקולנוע של ישראל, הלהוטים כל כך אחרי ביקורי כוכבים ואישים מעולם הקולנוע בארץ, והלוסשים עין בקנאה אל עבר חופיו המערביים של הים
העולם הזה - גליון 1104 - 26 בנובמבר 1958 - עמוד 20 | חסטזיר״ס רופא, מנתח כללי, נשאר כל ימיו חלכאי. כי פשוט הוא שכח, כתוך כל• מנותח, איזה כלי ששווה כמה ל״י. בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי!
חזרה לתחילת העמוד