גליון 1105

העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 1 | מעפר 1103 ב״א כסלו תיטי״ט3.12.1958 , המחיר 550 פרוטה מינויו -שוחד לבוחר הספרדי! האס יצריה לתדוס את המפלגה הדתית! האס תתול הקלה בכפיה
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 2 | הנני טביעה בזה את הוקרתי יעד האומץ לתת לקהל הרחב תיאור אוביקטיבי ולהעמיד על הנכוז הריה דעות־שוא. ד״ר אסתר גרזון־קיוי, ירושלים העורך הראשי: *ווי *ובנוי ראש
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 3 | מיבו־ו של הוב טולידאנו כשו־הדתות בא לסתום שתי נוצות -דתית ועדתית * * מהלא בשתי מלים אלה צעד ״ /לפני שבוע רבה הראשי של תל־אביב, הרב יעקב משה טולידאנו, את הצעד
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 4 | ה ס תי מההספר די ת במרינה (חמשו מעמוד )3 מנהיג ספרדי בין חמשת מועמדיה הראשונים לכנסת השלישית. אין בארץ הטוענים בגלוי ל״הפרדה גז על הנסי והמכ דגו ת עית״׳ בנוסח
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 5 | הסוערת׳ מבלי שכל פרשיותיה תתבררנה עד תומן לעיני ואוזני הציבור, שעקב אחריה בתדהמה ובהתענינות במשך חמש השנים האחרונות. פר שת כהן ס טי ר ת ־ ל חי בלבד בפעם
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 6 | בעוד סוער הויכוח מיהו יהודי -גובות מיקלט בצד מבלים צפורה ואדולף לנובתוי את שעותיהם האחרונות בישראל. במזוודות אלה הביא למברטי האב את מטלטליו הדגים לפני יותר
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 7 | שיות משפתות יהודיות המבקשות רעצמן שליח למברטי, שחזרה הביתה, ספרה בבכי קולני אותם אם שמעו כיצד אפשר להתנצר, קיבל על השיחה לבעלה. מהם את הכתובת בה הוא יכול לעשות
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 8 | במדינה (המעזך מעמוד )5 אולם נחייסי אינו מרפה גם מעיסוקו הקודם בו עסק בשנתיים האחרונות, מתכונן לתבוע מצה״ל פיצויים על תקופת המעצר, עינויי המשפט וההפסדים שנגרמו
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 9 | וכוונותיו של הסבו הישראלי אשו ואשיתם שד מדני יוון היו תחת ידיו ותעה סינות׳ את הגלו חוס״ן נשות החכרה הגבוהה בכירה נקבצו באחד מערביי השבוע שעבר באולמו המפואר של
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 10 | במדינה דרכי אדם המאורע יהיה נוצץ ובינלאומי -או שנו קרו עני מד* ברנדי אקסטרה פיין וורמוט זכרון גולדן טוקאי אדום עתיק כרמל הוק ישן י1ן בי ואעוון לן ני1ן-זנרזן
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 11 | הסוטים הצופת״ם לא יביא לצופה אלא אוסף מקו׳ של סוטים נונביס ח מפורטות, שאפילו הצופה חזק־העצבים, הרגיל לראות מחזות מעין אלה בסרטי נוער־עזוב אמריקאי, עשוי להזדעזע
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 12 | במדינה מ שטרה אנשים נציג ל או ב ר• הגוד א ש משימה חמורה עמדה השבוע בפד משרד ערב בילוי החוץ הישראלי. מ־ שהוא במשרד החלים כי רוחו של סמל הנפה הדרומית, אברהם כדי
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 13 | חייו ומותו של גאון הפנטומימה הישראלית הצעיר, שכוכבו זרח, נצץ ודעך בשש איש היה ** ולם מלכדו ידעו את הסוו: הצעיר, גוסס• מחלת הסרטן קרביו בקצב מחמיר והילך. חבריו
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 14 | הוף עשן כלי אש ^ ירושלים, הגישו סטודנסים חובבי־ 4עישון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית פטיציה למזכירות הפקולטה, ביקשו להתיר את העישון במקטרות באולם
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 15 | אומר — אולי על־ידי גץ של תקוזה תיד־לקנה מחשבות. ״ואת? מי יודע? אולי את רוצה להכיר את האדם בבדידות ובהמון? התכתבי לי? והתרצי לדעת מי אני? קרעי את המעטה מעלי! רק
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 16 | רדיו תוכניחז ו> נדזור מ* ו ר מאסטרו $מנו רו ת 2ר מי קו ל אנ טנ ת פ רי סמס תו בבת. מקלטבעל 5מנו רו ת. מ ד חי קתאת רוב ה תפר עו ת, מ ר חי ב גלי ם. בליל א. מב טי
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 17 | נשכנית שד השבוע שני צוותות חדשים - הפלגמי ך• א קבע צבי זינדר, מנהל שירותי השידור, כשנשאל לאחרונה אם קיימות מספיק תוכניות בידור בקול ישראל. ״לא!״ אפשר לומר גם
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 18 | שנורכיק לחנוכה ספורט כדורגל גש שד שערי על משחק הכדורגל של השבת, מכבי תל־אכיב את כוניצחה בתוצאה ,0:4 מבכיפתדדתקוה כותב שייע גלזר: רדיו א דניו ן •4טובי המורים
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 19 | קן לנ 1ע סרטים די ק ט טור על התער הדיקטטור הגדור (תמר, תל-אביב; ארצות־הברית) הוא אחד החשובים בסרטים שנוצרו בתולדות הקולנוע• זהו סרטו הפוליטי הראשון של צ׳ארלס
העולם הזה - גליון 1105 - 3 בדצמבר 1958 - עמוד 20 | לפני שבוע הכריז מנהיג תנועת החרות, מר מנחם כנין, בי הוא מוכן להקים ממשלה, לכבוש את ירדן ולעשות עוד כמה דברים נועזים. אולם בשהתבקש לעשות דבר כה פשוט, במו לצייר
חזרה לתחילת העמוד