גליון 1106

העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 1 | פ״ח כסלו תשי״ט10.12,1958 , זמחיר 550
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 2 | כיות. כל אדם הבא לסביבה חדשה, שבה הכל זר לו, יראה רכרוכי במידה מסוימת, ומכאן הבינוי הכמעט המוני ״סבונים״ לעולים חרשים. כמובן שיש אנשים, הנושאים כינוי זה אפילו
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 3 | ההרעשה הכבדה ביותו וגמרחגת תש״ ח ושוב ך • ג האורות נחוג השבוע ברחבי הארץ 1 1כהלכתו: באורות ובגשמי ברכה. גם על הגבול הסורי, על אומות אגם החולה המיובש, שפעו
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 4 | סינורו האישי של חבו גונן, על התקרית אשו שיגשח אות להתהלת ההפגזה יצאתי לחלץ את אסף כמדריכים השימושיים אפשר לקרוא, ליד השם -גונן״ ,את הפרטים האלה: קיבוץ, איחוד
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 5 | במדינה העם ערכו של ד*1 אסו ותקווה בצילום משפחתי, ,מתוך האלבום המשותף . .השניים נולדו וחוננו בקבוצת משמר. השרון, ולאחר שאסף סיים את שרותו הצבאי כצנחן והיה צורן
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 6 | במרינה מדע מוריד הג ש .לאחר הסערה והקור בא הגשם. בערים הסתתרו אנשים בפתחי חנויות, מתחת לגגוני בד וקמרוני עמודים, וחייכו במשובת ילדים אל הגשם היורד. בכפר,
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 7 | עוון ״השלם חוה״ מוסו ושמין מהבחירות בנאויס ומסכם את הלקח לישואד ידוע מראש. אולם ככל שמתקדם היום, כן נעשות התוצאות מזעזעות יותר. חבריו של שמעץ פר8 ך • פני חצי
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 לפרסום בעתונים, למדות שלא היה לה קשר למציאות. שבוע אחרי הכרזתו של פרס, הודיעה הממשלה כי היא אישרה מפרעה בסך של 150 אלף ל״י בלבד, שאינה
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 9 | הינו כשר למהדרין. ברחובות ירושלים אף הוסיע כרוז אנונימי׳ חתום ״אחו הרבנים״ ,שסיפר כי חלב העזה החרדית מרסתות גבעת שאול נחלב על־ידי ערבי, מבלי שיהודי ״יעמוד על
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 10 | תעלול־הפוסומת האחרון של נעות הזוהר מתל־אביב כדוגמנית לצילומי־עידום ץוכ רי סאת זיוה שפיר? לא, לא יתכן 1ששכחתם אותה: את מי שהיתר, נערת הזוהר מספר אחד של ישראל,
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 11 | אחרי שלוש שנים בהוליבוד לא הגיעה זיוה 1ן 17ל 1ז ך7*1141 111 _ 7 שפיר לכוכבות זוהרת, הופיעה בסך הכל בתפ11111111 1111 1111 קידים זעירים, בכמה סרטים חסרי פרן.
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 12 | כמדינה (הנונסן סענזוד )9 אלסקה, אל הלאפים, אך המשפט מעכב בעדי,״ הוא מסביר .״אמרו לי ששם זה סוף העולם• החלטתי לזזתר. הקמתי את סוף־ העולם אצלי באילת.״ אח סוף
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 13 | שלושת הצילומים הכלתי־תיאטרליים: קלצ׳קין, כוכמן וזוהר, כדטדנוב וזוהר לא על־ידי ביום חסר־מתח, כי אם ברגעים הדרמסיים ביותר, בנוכחות הקהל הווי אנשים זע ווי יי
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 14 | קולנוע סרטים סופו ש ל רמאי הרמ אי ם (צפון׳ תל־אביב; איטליה) .היא יצירתו השלישית של הבמאי האיטלקי פדריקו פליני המגיעה ארצה. אולם למעשה מקומה בין שתי יצירותיו
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 15 | פתשאז ארנול, הכוכב מפריס, ביקשת בבואה: ״רואה את \נדל דיין!״ מאת חתי1רד ^ ת הפסטיבל עליו התריעו בקול > £ענו ת גבורה, עמדה לפאר רק כוכבת אחת: פרנסואז ארנול. היא
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 16 | רדיו מנגנון בלה תמיד חוז ר ת המתנה הנכונה לישראלי בוזוץ־סזרץ וזי* וזוגי שו\זי נ\ל ״הנו\לבו הג\ז״, ש 1וגוו\ וזוזרשווז הי שראלי, וזוזבי* לי שראלי בויבו־ רו״וזוז
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 17 | ספרים ספורט מהכנסותיהם יחזור לקופת האיגוד לשם הקמת מתקנים נוספים. מפע לי ם ס פו ר ט לאומי אחד הגורמים המעכבים מתמיד את התפתחותם של ענפי הספורט במדיגה הוא מחסור
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 18 | מבט עמוק, חיוך חיוור מסוג המכתבים שהיית נשבעת שנעדר, כתבה אותם. אך אם להאמין ל( ) 1106/75 הוא בהחלט איננו כזה: ״בדרך בה הלכתי לא אוכל לשוב ואת זכרונותי שזרתה
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 19 | אמנות בקרוב שלו דרךה מי ט ה מקרה דמיוני לגמרי: מחזאי ישראלי החליט לבטא את התנגדותו למלחמת ישראל־ערב, או לממשל הצבאי, לאו דווקא באמצעות חתימות פושרות על כרוזים
העולם הזה - גליון 1106 - 10 בדצמבר 1958 - עמוד 20 | בער*כת ליל מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי! המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות. הזוכה השבוע הוא הקורא אלימלך מאיר, תל־אביב.
חזרה לתחילת העמוד