גליון 1107

העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 1 | שנה 22 מספד 1107 המחיר 550 פרוטה יצירה ספרותית מעור סערה מכתבה חגווי של ונקה גובו ושבו בו־יוסף תשובת בו=יוסו: ״לא כיוסמת ונוגוביה או
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 2 | מכתבים כשעת מיבחן עורך תבנית: וקי רחוב גליקסון ,0תל־אביב, טלפון ,26705 ת. ד . 156 .טען למברקיס :״עולמפרס• המוציא לאור: העולם הזח בע״יו. דפוס סטה שהם בע׳׳ס,
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 3 | הנ דון: ־־ מאת *ום הרביעי שעבר היה יום שדו כהן ־ חשוב ׳ מאד. כל כך חשוב, שלא השאיר אחריו שום סימן. היה זה יום העשור להכרזה האוניברסלית של עצרת האומות המאוחדות
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 4 | תצפית (כל הזכויות ״שמורות) • הרחבת האיזור המפורז בגבול ישראל-סוריה, והקמת עמדות תצפית קבועות למשקיפי האו״ם כאיזור זה, יציע מזביר האו״ם דאג האמרשילד בביקורו
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 5 | מ * דדע\>ף דעה אישית לג מר > סלון! •רימז סילד• י קרבן מכונודהאמת כפור נכדק על־ידי רופא הגרון נשאר אדיש ידי בעל צעיר, שחיי המשפחה שלו נהרסו על־ידי בגידות אשתו.
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 6 | במדינה עסקי ם הקנקן ומר. שיונו בו אחד העסקים הפורחים ביותר בשדה ה־עתונות היומית העברית בשנים האחרונות, הוא הפצת ספרים יפי־כריכה בין הקוראים. ביחוד הצטיינו בשטח
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 7 | תריסר חיילים אנגליים עזרו בנשקם למדינה -ועתה נותר האנאלי האחרון ^ריגדיר הרוויזיה המוטסת, קחיבטיז 1ג׳ונס, ניצב נדהם: לפניו, בחדר רגיל במלון וולשטיין, על הכרמל,
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 8 | בסדינר. קושי׳ מהמשרד שהיה נתון לאפוטרופסות הבלעדית של מפלגתו, המפלגה הדתית־, הלאומית, חופש ללא תשלום למשך שנה, יצא לכהן כמזכיר המפלגה במחוז תל־אביב. אך לא
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 9 | אלמנה ושני יבמים במחזה מימי הביניים 7 1 1 4 1 *1 1 1 7 1אסתר בן לולו () 19 1 1 1 *1 1 1 1חייבת לחכות, לילד בן תשע ׳ בדי שייבמה. היא מקווה כי רבני רחובות לא
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 מאז שאני מכבסת ב״חך צנטרי־פוגלית׳ הכביסה קלה ונוחה מאוד׳ כי ״חך מכבסת׳ שוטפת וסוחטת אוטומטית, ועלי רק לתלות את הכביסה .״חך היא המכונה
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 11 | שעווויה בנחלת־יהודה־־דאש המועצה יוק בנציג האופוזיציה 4הנס הירוק או הנס היורק י 1 נציג מקו־ ינולך על עבירות טכניות זעירות, נתקלו בהטרדות אינסופיות בבקשם את
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 12 | הנידון (המשך מעמוד )3 ידיהם. כיום מקונן מאיר יערי בפומבי על שלא השכיל לראות את הנולד, בעת שהצביע בעד אותו חוק רודני. האם גילוי מעשיהם של קצינים מושחתים, או
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 13 | סיטר עד ח״ ישוב שרים והווים שבורים גשרו סערה ציבורית, סביב השאלה: ספרותא השמצה חיים בפרובינציה קטנה ובכל דבר שסופר נוגע בו מוצאים אנשים חיים ועלילות חיות
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 14 | החי אריזה שעורי־בית אריזה •יינהריה, הסבירה אם לבתה בת ה־10 1פרקים בהלכות־מין, גילתה כי בתה למדה את החומר חדשים מספר קודם לכן על ידי השכן, מיהרה למשטרה, האשימה
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 15 | ספרים מקור הפגם: מילה החיתופים באברי המץ והציבי־ליזציה (צ. בר־טובוז 208 ,עמודים) זהו ספר שאפילו אם תרצה לקנותו בחנות הכפרים׳ לא תוכל לעשות זאת. מסתבר שהמחבר
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 16 | ספורם כדו רגל י• זינדזזר 3מנו רו ת 2רמי קול אנטנה פריט מסתובבת. מ ב טי ח ק לי טהללא פגי מ ת על ג לי םקצ רי ם ו בינוני ם מדחיקהאת רוב ההפר עו ת. מ ר חי ב ג לי ם
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 17 | רדיו אמנות בקרוב יפאנית תפקיד יפאנית מן הרגע הראשון לעלות המסך שררה אווירה דחוסה בבית־האופרה המפואר לה־סקאלה במילאנו. כלפי חוץ, היה הכל שופע כאילו חגיגיות,
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 18 | אומר הוא, מספיק שתהיה טובת לב ושקטה• וזה כנראה בדיוק מה שרשם הרופא לנערות הלא־כל־כך־חתיכות, והמסמיקות כל פעם שבן אומר להן שלום. בנימי! גלאי בתוכניתו הרדיופונית
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 19 | קן ל3וע סרטים העוד מאחור• האורות שכרון ההצלחה >חן, תל-אביב; אר־צות־הברית) מעביר על דעתו את הרביי הנסקר (בארט לאנקסטר) ,בעל טור רכילות בעתון אמריקאי נפוץ,
העולם הזה - גליון 1107 - 17 בדצמבר 1958 - עמוד 20 | טעית לעולס *זד?ך ת יוה היתה בגבם שלשה חרושים. (מעריב) אורי שיקה, חיפה אין חדש תחת הגבס. ב ע ריכ ת לילי *לילי שר העובדה, מר מ. נמיר( .הארץ) יורם ברנשטיין,
חזרה לתחילת העמוד