גליון 1108

העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 1 | מספר 1108 י״ג מכ ת ונשי״ט24.12.1958 , המחיר 550פרוטה מה 11190011 אחוו החנגווח אשכור מסיעת מטובי אשמר ונזנח כספי הציבור ושימח מראה שר זסיעוח
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבגרי 05111:1הו ה ראש המערכת: שלום נהו עורך משנה: דיב.איוזו • בלי 7ינים• עורך כיתוב: 0יל 1י השת צייר המערכת: לקי כתב בכיר: אלי תבור צלם
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 3 | לוף־משנה גרמני, עמו שוחחתי ^ בשעתו במשרד־הבטחון בבון, אמר לי מחמאה כנה :״אתם הפרוסים של המזרח התיכון!׳ מאז שמעתי פסוק זה כמה וכסה פעמים — במחנות הצבא הגרמני
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 4 | תצפית (כל הזכויות שמורות) • צפויה התנגשוודדמים בעיראק. שני המתנות היריבים -הקו־מוניסטים מצד אחד וכמעט כל יתר המפלגות מצד שני — מנהלים מזה שבועות רבים
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 5 | אנוח ׳שואל׳ שלא שנח את מעשי״הזוועה של הנאצים והתעקש ונקום את נקמתו י יהרוצח ישב אתי בחדר!״ י * ^ין אנחנו מצפון העולם. איננו יכולים גם להקים 4 משטרה עולמית.
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 שיחלצם מתחת מפצלת מזכיר ההסתדרות. הפיצויים 60 :אלף ל״י. אולם תקוותם היתד, מוקדמת מדי. יומיים לאחר שובו הודיע הילל דן כי הוא מוכן לפתוח
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 7 | אשכול בנטוב בשנת בחירות לא ניגבו את פניהם ושתקו, כי אם צעקו. :זה לא גשם!׳ היא תיסוג.״ כך, על כל פנים׳ קיוזה. גולדה חרקה שן: לא: ** דוע, ככל זאת, פרץ הסיכסוך?
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 8 | במדינה דת הדרך ל שפע העצים היו ערוכים, האש היתד, מוכנה וגם הקרבן נאחז בקרניו. היה זה יעקב משר, טולידאנו 80 שר הדתות, שחבריו הרבנים עמדו להכריז על ביטול תפקידו
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 9 | 27 נערים ונערות מקיבוץ בדרום מבלים יום של לימוד והיכרות בכפו ערבי בגליל הכיפה באה אד הכפיה ף • אחד מימי השבוע שעבר שידר קול 2ישראל הודעה על ביקור, שעומדים
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 10 | קויק לכביסה מזיק בסדינה (המשך מעמוד )8 קראו ראשי הסיעות האופוזיציוניות לכינוס־חירום של מועצת העיר. אך היהפוך חושי את עורוז בבטחון האופייני לו, התעלם חושי
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 11 | אלף לירות. אך הצעה זו היתה יקרה עדיין ב־ 30 אלף לירות מהצעת החברה להנדסה, מזון הפל אפל המר אחד האנשים הדואגים ביותר בישראל היה השבוע אהרן כהן 50 מוכר הפלאפל
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד זז) תעה. בידי בעל הקיוסק המרומה היה מספר דרכונו של מרקוביץ, שנשא את שמו של אליאס לוי. לכשהתברר לו היקף ה־עיסקה האמיתי, מיהר להתלונן במשטרה.
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 13 | משתכר כ־ 400ל״י לחודש אחרי תשלום אוכל, בושת. כרגע הוא חי עם אשתו הגרמנית, בת חנה צבאי בריטי בגרמניה. אולם חלום חייו הוא ; רב־סמל, לקבל פנסיה ולפתוח בית־מרזח. ^
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 14 | חמחרים נולד נין חמישי לאליעזר בן־יהודה, מחייה הלשון העברית, בן לדרורה ומשה חובב, הקריין הראשי של קול ישראל. התינוק, איתמר, נקרא על־שם אבי אמו, סבו איתמר
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 15 | תופעת מדאיגה בספורט הישראלי: רא הקבוצה הטובה מנצחת, ארא האגרופים רם וסחר ער מגוש הכדורגל * * גרש מכבי נתניה. במחצית ה- שניה למשחק הכדורגל בין מכבי נתניה למכבי
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 16 | קולנוע סרטים מרוץ בי ב עול האת מו ל סביב העולם בשמונים יום (חן, לחד^לכלך ולפ 12ע תל־אביב; ארמון, חיפה; ארצות־הברית) הוא אלבום תמונות־נעות, מרהיבות ומשע־שעות,
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 17 | עושה זאת במכנסיים קצרים. כי סילבאנד, אינה עוד אותה סילבאנה זוהרת, שאבריד. מסעירים כל צופה קולנוע. היא הפכה ל־אשר. בעלת פנים מענינים בלבד, הנראית כל העת כאילו
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 18 | ספרי מקור תפרי ד ש *1י מדריך שמושי כתזונה (ש. זמיר, חוברת בת 85 עמודים) .במחיר 875 פרוסה תוכל להשיג הוראות מדוייקות איך לאכול ולא להזדקק למכונות הרזאה. תפריט
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 19 | אנשים המרש־לד והרעיון השג׳ מצב־רוח טוב היה לאנשי המטכ״ל, שערכו סיור בישובי החולה המופגזים. כשנשאל הרמטכ״ל, רב אלוף חיים למקום, באחד הישובים׳ האם אין זה נס שלא
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 20 | אמנות תיאטרון היפוך זריז ליזיסטרטה (הבימה) .״אריסטופנם לא התכוון כלל שיהיה קלאסי. הוא כתב מחזה פופולארי פרוע על נושא אקטואלי בוער,״ כתב הבמאי מינוס וזלונאקיס
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 21 | עם שחקניו. לפי חוזה זה׳ תוגבר מרותו של התיאטרון על שחקניו: הם לא יורשו להופיע מחוץ למסגרת התיאטרון, אלא ברשות ההנהלה ולא יוכלו לערער על קביעות ההנהלה והוועדה
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 22 | החי בלט ירקות ף* ירושלים, הודיעה האקדמיה ללשון העברית כי המלפפון שאוכלים אזרחי ישראל אינו׳ בעצם, אלא קישוא ואילו המילון הוא הפרי הראוי לד,קרא בשם מלפפון, יחסה
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 23 | עם כווגות עולים ומעברות יוסיפו! ,הידוע בציבור כ־יוסקוביץ :״אחד מחכמי תל״ם.״ לפניכן קצין צעיר 1108/96 האומר שיש לו כתנות, אבל לא למה שאתן חושבות. יש לו כתנות
העולם הזה - גליון 1108 - 24 בדצמבר 1958 - עמוד 24 | בעריכת לילי גלי>י מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין ׳ המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות. הזונה בפרס השבוע הוא הקורא דב זקן,
חזרה לתחילת העמוד