גליון 1109

העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 2 | הצהרתו של שר־האוצר לוי אשכול בסוף- השבוע, כי אם בנטוב רוצה לנסוע ולאסור כסר למנבית הוא מוכן לתמוה בנסיעה כזאת, מגלה נפעם נוספת את דמותו של המשטר. לאסוף כסף,
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 3 | עורר..העולם הזה״ מסנם את ושמין ממגוד־השחקים של האדם בניו־יודק או״ ם-שמום בא דישואל ־־ מאת אורי א סרי - ך • ם יו ש בי ם בחצי גורן עגולה. ממול נשיא המועצה, לידו
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 4 | שבאו להשכין שלום בארצם — הם זרקום לבורות של טיט, צלבו אותם בראשי הרים, קטלו אותם ביריות. בשיחות עם מדינאי העמים באו״ם, קל להיווכח שאין זה תפקיד אשר מועמדים
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 5 | מועצת הבטחוו דנה על ישראל 355 רע״ם. ליד השולחן יושבים, בכיוון השעון: נציגי קולומביה, צרפת, האשם גיוואד מעיראק, נציגי לאוס ופנמה, דאג האמרשילד מכרסם את אצבעו,
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 6 | במרינה העם הצהרת ה שגריר אתה סובל מזה? 10א 100 1דולר הנאה חד פעמיה אבקתה״קויק״ המכבס ת בעצמה הנאה יום יומית לע קרת הבית ״קויק׳ ׳ מכבס בעצמו שומר על כביסתך שומר
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 7 | נתב ״העולם הזה׳ נלווה אל צוות־קוב שיצא ללחש בבולש המאיים על ישראל האויב: הצבא האדום ך* עיר לא הרגישו כמעט בכלום. ה־ • 1אנשים המשיכו לחיות כרגיל, לעבוד ולבלות.
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 8 | במרמה (המשך נזענזוד )7 נפגע מרסיס ועודדתיו להתקדם לאט, לאט. אך נדהמתי ונרעשתי לשמוע את תשובתו — תוך שריקות הפגזים וקולות הנפץ — ״אני שוכב עליך, שלא תפג ע
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 9 | פקפקו משך תקופת כהונתם במשרד הדתות, כי בין יתר שטחי המחייה המצומצמים של משרדם, כלולות אף דתות בני־המיעוטים. גם איש מבין חבריהם למפלגה, לא חשש מעולם כי טיפול זה
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 10 | במדינה דר כי חיים כתב ״העולם ה!ה״ עבר את הקווים והגיע לירושלים ולעמאן השבוע ביודן אחמד ונורה בדרג ה עד מלחמת־השחרור לא נבדל אחמד עלי אגוזני מחבריו הנערים, בני
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 11 | וו אוהל הביקורת רוירד1י: פקידים ולגיונר, בורקים את תעודות העונים מישראל לא הצליחו להתגייס או שלא הגיעו לגיל הגיוס. כל זמן ו יחפים׳ יהיו לחוסיין חיילים והוא
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 12 | בטי •!ר. (הנושן מעמוד )10 במגע עם הציבור ככל שמתיר לי החוק.״ פסק הדין: שלוש שנות מאסר, העונש המכסימאלי באשמת תקיפה. אחד המקצועות הבלתי ספורים של בכר, עולה
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 13 | אל מתווך, שהוא מכר שלי, כדי שיציע לו מה לקנות. מאחר שגולדמן גילה התענינות מרובה גם בקולנוע החדש של העיר פנינו יחד אתו אל בעל הקולנוע. הענין כולו נמשך ימים
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 14 | ספרים ויחי באחריות: ך• רמת־גן, פרצה דליקה בבית־חרושת 4לתנורים קגאה אסורה ך כאר־שכע, חשד בעל כי אשתו בוג־ ^ דת בו, ארב לה וראה אותה בחברת גבר זר, עקב אחרי הזוג,
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 15 | מה מריץ את שמשן צבר ־־ מאת שמעון צבר עצמו ־ ך • ל הצרה התחילה כמה ימים לפני נסיעתי לחוץ־לארץ, כאשר פגשתי את אריה זיו במערכת. שאלתי את זיו, שהיה אז חבר הועד, מה
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 16 | החומר החדש והמעולה לנקוי והברקת מקררים כ לי אמילורהיטים ב ר קו ד מגן על המקרר מפני תוצאות של רטיבות ועל הרהיטים מפני רקבון. יחד עם זה הוא מקנה להם ברק נהדר. ב
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 17 | לידע בתל־אביב, במסגרת חגיגות יובל ה־ 50 של העיר ומסע־הבחירות הקרוב, הועמד גם הפעם בסימן שאלה רציני מאוד. הוועדה האמנותית שנבחרה לערוך את תוכנית העדלידע, ואשר
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 18 | פושקין ומשה שמיר מכתב של בת משק 1109/100 ״כבת שאחד מהתעסקויותיה הם כתיבת־מכתבים והחלפת רשמים בין חברים מבחוץ, החלטתי לכתוב לך מכתב. בני הצד השני מעוניינים
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 19 | קולנוע סרטים בל םלאב הולל האחים קרמזוב (אסתר, תל-אביב; ארצות־הברית) הם שלושת בניו החוקיים ובנו הבלתי־חוקי של פיודור קרמזוב, עשיר הולל, פרוץ, כילי וצבוע, ברוסיה
העולם הזה - גליון 1109 - 31 בדצמבר 1958 - עמוד 20 | תחרות על חרוז א חד מעשה כאמן, איש בוהמה, שסכל תמיד מפרובלמה : עם בל בוסית ששתה ב״כפית״ בעריבת לילי גל״לי את ארבע השורות הראשונות של חמשיר זה סיפק הקורא אורי
חזרה לתחילת העמוד