גליון 1110

העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 2 | עורך תבנית: רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד• . 136 מען למבדקים :״עולנזפרס״. המוציא לאדר: העולם הזח בע״מ. דפוט משה שהם בע״מ, ת״א, טל.62239 . ההפצה:
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 3 | החכרה האנושית המציאה ככלים, סורגים, דלתות פלדה וכתי־סוהר. היא המציאה אותם עכור האנשים שהפרו את חוקיה, שסיכנו את שלומה. הם נכלאו כדי שלא יוסיפו לסכן
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 4 | חף מפשע. אולם הוא נמצא חייב בדין, למרות שהשופטים מצאו כי בשעת ביצוע הפשע היה בלתי שפוי בדעתו. החולים הוא בשעת הארוחות. פרט לכך אין איש היודע היכן נמצא כל חולה,
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 5 | תצפית (כל הזכויות שמורות) העם דקקצת ותר 1959 התחילה ברעש גדול, רעש מנועו של הלווין הסובייטי שחלף על פני הירח והמשיר הלאה, אל השמש. אולם עוד לפני שהספיק לגמוע
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 6 | במדינה צבא מסיבת הני צו ד׳ העוברים ושבים ברחובות עיירת־העולים דימונה עצרו בהשתאות. מעל לראשם טירטר וירד הליקופטר של חיל־האויר הישראלי. טייס ההליקופטר תימרן בין
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 7 | 42 מסעות עור וס פוגא׳; המסע ה־ 43 היה לפטרה. קצין הלגיון שמסר גוויתו אמו: 811ה< 9גבר! להם. באר־שבע, מסמיה. ירדנו מהטרמפ ולתורתנו לא היה גבול ...כמובן, שלמחרת
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 8 | במדינה (חמשן מעמוד )6 עזרה ׳,ואמנם יוסף עזב את חכרו וחזר לתמנע. תחילה רעו לשלוח כתה לשסח, אולם לבסוף הוחלם להמתין לבוקר. כשרק עלתה השמש יצא יוסף עם ההליקופטר
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 9 | .מדוע!מלטה כיהה שלמה אהחה היסטריה כדורי בחצות — לסקל את המקום ולהכשירו. הקדשנו לעבודה שעות רבות משעותינו הפנויות. החלטנו אפילו, נוסף על מגרש הכדורגל, להכשיר
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 10 | במדינה הקברהק דו ש מאז עבר רבי יצחק לוריא 72 1534 הידוע בשם האר״י הקדוש, בהררי הגליל, סימן מקומות בלתי־ידועים כמקום קבורתם של קדושים, תנאים ואמוראים, ממשיכים
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 11 | 1ך שנים מה שהעין לא רואה, 1כואב מי היה אומר מה אינכם רוצים שאפרט את מ ה, האין זאת? אינטים או אפלטון והדברים המפליאים בעיר זו, י שאתה יכול להתהלך בה שעות גוש
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 12 | יי׳ /הראל במדינה גם בשעות הגסיעה אל תהיה מנותק מן העולם — רדיו ״הראל־ עם חמשה כפתורי בקורת ינעים לך הנסיעה ויסיג כל מתיחות! פ ר עונז אלי־ המינוי - ?יבלה
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 13 | תמהרי לקורס הקצינים ולקריירה מזהירה במשטרה. דרכי אד מותדם • סעיף •״ח מכונית חברת האשלג עצרה בפתח המפצל׳ פלטה עשרות פועלים למשמרת הבוקר. עובדי בית־המלאכה שפתחו
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 14 | ספרים m m uwספרותית עד מחר (אורי אורלב — המרק ש כו ל ם מבקשים נינוה p n p ה מרק ה ט עי םוהמחמםל»מ» החורף מ עג בניו ת מובחרות, ב שלות ואדומו ת. מזין וע שיר בוי
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 15 | אלופי הכדורגל מלטי דוו לא נטשו עדייו את המיגוש וממשיכים לבעוט:בכדור באה כני ס גו ל שייע ג ל 1ד מאת י עם, כשהייתי עוד קטנצ׳יק, הייתי משוגע לכדורגל. הייתי גר על
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 16 | אמנות מלן מאמינות בי כי רק טקסטיל שמפו מנקה דברי צמר, משי וכל האריגים העדינים באחריות, בעדינות וביסודיות. הצגות מי אמרש הי א ש חו ר ה * חשכת השחורה (אהל) היא
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 17 | רדיו אנשים תוכניות ה 11ח ר,ווהפרסומת מרוץ ב ־ דו ר רק לעיתים רחוקות מסוגל קול־ישראל לגרום הפתעה למאזיניו. אחת מעיתים רחו קות אלה חלה בשבת האחרונה. בצנעה, ללא
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 18 | החי הראשונה והשלישית, אך מה יש בדעתך לעשות עם השנייה? לא זו חדיד ! דרגה בסלץ פשוט 5ותוק, אותו נער ששמעתי אומר לחברתו בחושן, באולם הקולנוע :״כל פעם שאני מתקרב,
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים אנרכיזם חוק החוק הוא חוק (אופיר, תל־אביב; צרפת) היא כאמירה משעשעת המהתלת בשתי הצרות העקריות של העולם המודרני — הגבולות והנשואין. היא שמה ללעג כמעט
העולם הזה - גליון 1110 - 7 בינואר 1959 - עמוד 20 | מלכלכי פינכ א וידויו של מנ ק ה כליס לכאורה אין קל מזה: ממלאים שני ביורי נירוסטה מים, האחד בקרים, השני בחמים עם תסבין ובשלישי שמים מסננת ענקית. אחר כך, לפי
חזרה לתחילת העמוד