גליון 1113

העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 1 | י8נה 22 י״ט •טבט וושי״ט28.1.1959 , המחיר 550 פרוטה סודות ה״סקט־אקספדם״ לרצועה נ־צו־ הסתננו תשחת נאשמת ריגול נמצויס?• סירות צילומים אקססלוסינ״ס דליה mi קצץ
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום בהו עורך משנה: יוב איתו עורך תבנית: ועי רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד . 1 3 6 .מעי למברקים :״עולספרס״.
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 3 | אורי אבנרי במשך חודשיים ערף עורף ״העולם הזה״ מחקר מקיף בשבע ארצות על בעיות המרחב. הוא שוחח עם מדינאי רוב הארצות הערביות, עם דיפלומטים מערביים, אסיאתיים
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 4 | בעיניו רק אתמול שטן קומוניסטי, נראה לו ענק בגודל שטחה (פי מאה מגודל ישראל), כיום כגואל מפני הסכנה המתבשלת בעיראק. בולטת בגודל אוכלוסיתה המוסלמית (שמונה לאויביו
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 5 | האיחוד לא עלה יפה. אי־אפשר לאחד באופן פתאומי שתי מדינות, ללא רציפות גיאוגראפית, בעלות בעיות כלכליות שונות לחלוטין. בניגוד למצרים מוכת־העוני, סוריה היא מדינה
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 6 | במ דיש העם נציב עליון ברחובות ארלוזודוב ־ הדר ־ בארי ו־ארלוזורוב-ויצמו-בארי כנות ־ ,11/־ 3 ,27ד־ 3 7חדרים עבודה וחומרים מאיכות מעולה — תכנון מודרני — כל זה
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 7 | ההגנה שמנת על עדי התניעה בטענתה: ה שדמי אינו נורא כ ל כך השופטים אלוף־משנה אהרן דורון, מפקד הנח״ל לשעבד; אב בית־הדין אלוף־משנה נתן קנת, שגויים לצורך תפקידו
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 8 | ת צ פי « (כל הזכויות שמורות) • הרכב הממשלה הכאה של ישראל, עדיין לוטה ערפל. בניגוד להשערות הרבות שהושמעו, עדיי! אינו קבוע lmpnשל אף אחד מנ׳ערי־הזוהר של ביג׳י.
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 9 | מנהלת כתי־הפגישות רכטר מובאת למשפט, מסתירה את פניה מהקהל, מוצאת מחסה מאחורי שרשרת השוטרים תר ההשמצות והרכילות — מנהל כתי־הפגישות שלאם מוכל ככול לכית־חמשפט,
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 10 | דליה mלוש מרגלות ציוניות הסתננו \u / /בדרך בלתי־חוקית לעזה כדי לבצע פעולות ריגול,״ הודיע רדיו קהיר במהדורות החדשות של יום חמישי .״הן ניצלו תכונות לא טובות של
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 11 | innבעזות חבויה! נתיר-החיווס ווד הארס אד nrnunהגצו׳ mm3 מקללים ודאי כל עם אחר בתוכו היו צריכים צריכים לחזור. המאושרים שבאנשי היחידה שלוש נערותיהם היו כבנות
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 12 | פרנקי ואוי, שני הקנדים אשר העבירו את הבנות הישראליות מעכו לגבול ידעה לכתוב בשום שפה, וידעה לקרוא רק מעט עברית. תפקיד בשעות הלידה י פני שמונה שנים עלתה דליה עם
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 13 | שהמשיך לשגר לה מכתבים לשכונת שייך־באדר בירושלים שם גרה משפחתה, לא יכול היה להבין מדוע אין היא באה לפגשו יותר. היו נשארות כל היום בחדר, משוחחות ומחליפות רשמים
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 14 | אנשים רדין תור ל עבוד ה קול ישראל הטפת מוסר לעעדי ם למבקרי רדיו, כמו למבקרים בכל השטחים האחרים, נדמה תמיד כי הם מייצגים את טעם האזרח הממוצע, וכי דרישותיהם
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 15 | דידי בקונגו אוכלים רק מיסיונרים ביזיה באותה פגישה השתתף גם ח״כ חרות בנימין אבניאל, איש המועצה הצבורית המיעצת לקול־ישראל. כאשר הרחיב אבניאל, בעל שתי רעמות השיער
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 16 | שדמי (המשך מעמוד )7 שלוש שעות במפקדתו וניסה להכין לעצמו הגנה, על הפקודה הבלתי־הוקית שנתן לאנשיו. ואז נרקמה במוחו התוכנית לטפול את האשמה על שדמי, לשים בפיו את
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 17 | ספורט תמרורים נולד. לדבורה פאואר ,27 ,אלמנתו של שחקן קולנוע טיירון פאואר, שמת לפני שלושה חודשים בגיל 44־מהתקפת־לב בעת הסרטת שלמה ומלכת שבא בספרד, בנם יחידם,
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 18 | ,24 החובב את אותם הדברים. אתראה קטנה: יהיה עליו לחבב גם אותה. חשבתי שכבר גמרנו עם זה. אבל לא. עוד באים אלי שאמצא חפצים אבודים. לא איכפת לי כל כך, אבל אימרו לי:
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 19 | ק1לנ 1ע סרטי הנאה עיוורת הלק* והים (ארמון־דוד, תליאביב; אר־צות־וזבריוז) מבוסס על ספרו של ארנסט המינגוא שזיכה אותו בפרס נובל לספרות. גיבור הסיפור הוא דייג
העולם הזה - גליון 1113 - 28 בינואר 1959 - עמוד 20 | הכל בגלל עפרון טעות -- לעולם צודקת מניסטריון ההגנה הארגנטיני הזהיר היום, כי פקודת גיוס עלולה להנהן בכל רגע לילודי ,1936 ,1935 ( .1947 הארץ) ע. מגיב, צה״ל
חזרה לתחילת העמוד