גליון 1114

העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: *זודיאבנרי ראש המערכת: שלום בוזז עורך משנה: רוב איתז עורך כיתוב: פילבי השת חזוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .טען למבדקים :״טולמפרס״.
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 3 | מאת אודי אסרי - vfcולם * הנ ש פי פ הג דו ל של בית־המלון חילטון־פלאז׳ה, \ ! מ ן המהודרים שבנידיורק, הומה מרוב אדס. מסביב קולחות השיחות בערבית, באנגלית ובצרפתית.
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 4 | מגע מסוג אחר בשם מוסדות לא־ישראליים, כגון הקונגרס היהודי העולמי, בעיקר עם ארצות המגרב. אולם מגע גלוי בין ישראלי, המופיע בתור שכזה, לבין מנהיגים ערביים, נמנע זה
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 5 | לא פעם בפומבי על נכונותו למצוא הסדר עם ישראל, אם זו תשנה את עמדתה כלפי העולם הערבי. השבתי כי דעת־הקהל בישראל אינה מתרשמת כראוי מרמזים אלה, כאשר מאיים רדיו דמשק
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 6 | במדינה העם נ מו ך ורד 2 0ס־יגויוו 4 2 0 * /פרוטה * הופיע בליון מספר 14 של לטבריה מני ת ן בשעה אחת (לדרים ולמתאכסנים בתל־אביב והסביבה) הירחון המצוייר לבידור ה
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 7 | היפה ועשה: ההיבר בר־יוסף ספרות או פודשופיה? האיום: צגזוו mo׳! הפעם השנייה תוך חודש ימים ממד הסופר החיפאי יהושע בר־יוסף פעמיים מול צנזורה ספרותית. לאחר פרסוס
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 8 | תצפית במרינה (כל הזכויות שמורות) • מאחורי הקלעים נטוש קרב הריך על מינויו של משח שרתכיושב ״ ראשהכנסת. על אף טענותיו״ של שרת שאינו מעוניין במשרה זו, ברור, כי
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 9 | חר שגמאל עבד אל־נאצר (בניגוד לדויד בך גוריו!) יודע את חשיבותה של העתונות, היה זה תפקיד נכבד. אולם במרוצת הזמן סטה עוסמאן מדרך הישר. הוא הושפע יותר ויותר על־ידי
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 10 | ^ ספרי ההיסטוריה והאגדות שזורים דבריהם האחרונים את רוב מנהיגיהן, לא היה דור של חולמים בלבד. פעמיים הושלו 4של אנשים גדולים. המלכה אליזבת הראשונה של אנגליה, יוסף
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 11 | ברינצק המנוח ממררים בבכי ליד הקבר הפתוח, כשלצידה-עומד בן־אודיוו בדומיה ב־ . 1943 מאז נשאר פטיש היושב־ראש של בית־הנבחרים בידו. תוך 11 שנים אלה נרקמה סביב יוסף
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד ) 9 ידיעות־אחרונות לפרסם רשימה תחת הכותרת ״הבהרה״ :״מאמרו של קימלמן אינו זהה עם השקפת המערכת.״ ״זח מרנין אותי״ .בעתונים אחרים לא התבטאה
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 13 | ״ * ss b w h m m ייטו ואליעזר שראז? בחיפה סו להם החיים, ועל־כן החליטו להתאבד. המכתב השלישי היה מוען למשטרה. תוכנו נשמר בסוד. אחד מקציני המשטרה, שנזעקו למקום,
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 14 | ספרים מקור 1לי כל חכורי עוינ 11ו נ בי א ב עי רו החיים כמשל — (פנחס שדה, הוצאת מעתה לתיקון מצלמתך פנה אל פוטרבוכניק אוג׳ל תל־אביב, רהוט נט-ציונח 13 תיקון מצלמות
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 15 | החי אני בולעת את מכונת־הכתיבה שלי. k k k שברו את הכלים ך* נתניה, הגיש אזרה בן 35 בקשה 2למשרד הביטוח הלאומי לשלם לו דמי־פיצויים על נזיקין בעבודה, סיפר בי שבר את
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 16 | ק f-y//cs*t£ fe e11 כרית ־ m a m־ • קר כאויר רך כפוך • בהמרצו־י רפואית גזבזזר גרגר שר אריגי אפר2־ גברים גרגברגגז אפשר רפאגא אאר בראון את בילר בחזרב מזר\1־
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 17 | ברחובות ובסינז־ T I l i T n V !T מאות חיפה מה־ ווה אחד משלבי האימון של מכבי תיפח. וילקומירסקי כיצד הוא מרגיש בחברת כל כך הרבה נשים, השיב :״כמו ח זג ובה״ במסיבה
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 18 | אמנות סיכסוכים שיא השיא• על כל סחורותינו באיכותן הידועה ׳י הוו מי * תל־אביבך חאלנבי - 31 רחדיזכגוף פמזנגודדזן הרגשתם מצוינת, נח סבלם וזזסינותם נגד עיפות —
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 19 | סרטים פילים וטפיל־ט קהל־הצופים הוא חלק חשוב של חוזית הסרט. מאחר שאין האדם רואה את הסרט כיחיד, אלא בהמון, קובעת הגבת ההמון במידה רבה את טיב החוויה של הצופה.
העולם הזה - גליון 1114 - 4 בפברואר 1959 - עמוד 20 | ד 1!.ר 1ת 10(:ר״ס שמעון פרם שוב חזר השבוע לחדשות, בשורת נאומים בלתי־אחראייס ...מפריס פרס ומעלה גרה. סגן־אלוף עבד אל־סלאם עארף טען כי נאסר אחרי שניסה להתאבד
חזרה לתחילת העמוד