גליון 1115

העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 2 | האינפורמציה שלו בענינים ערביים היא באמת מצויינת. ...שאלת תם: לאור העובדה שאבנרי הוא הישראלי היחיד שדיבר עם נ׳וואד האם הוזמן למשרד-החוץ למסור דו״ח? אריאל ברמי,
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 3 | שיתות עם ערבים בחו״ל -המשך הדרת של עוון ״העולם ושר ער בגישותיו עבד אד נאאר ה 1מין אתשרת ־ מאת אורי אבנרי ־ *זום לפני צאתי מישראל, ביקר בביתי עתונאי !אירי.
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 4 | ושאם ישראל תסיר את איום ההתערבות שלה, תפרוץ בירדן כבר מחר המהפכה שתסלק את המלך ואת שולחיו. גם הזכרתי קחאלידי, שאנחנו חיילים טובים, ושיהיה קשה מאד להשמיד את
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 5 | אל־נאצר עצמו, אין אדם בעולם שהכיר את הלך־המחשבות שלו כה היטב באותן השנים המכריעות. לפאניקאר יש המלצה נוספת. כמה פעמים פעל אישית למען השלום, הרגיע את המצב בין
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 6 | בסדינה העם הצבעה של אי״אמון ״הם הצביעו ברגליים!״ קרא לנץ בשנת , 1917 בעת הויכוח אם להמשיך במלחמה נגד הגרמנים. כוונתו: בשעה שראשי המהפכה הראשונה ברוסיה ביקשו
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 7 | ווית ההתעללות לבית־הספו בפרדס הנה בכיתה ה׳ מאת ג׳ורא לובלינר פרשת הבריחה מכדורי התפוצצה לפני שבוע מחדש 30 :תלמיי די כיתה ה׳ של בית־הספר החקלאי כפרדס־חנה, שסרכו
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 8 | מארטין פוכר אין נביא בעירו במדינה עקרונות הנשלח השגיח להשיג בקיוסקים הבאים בתל־אביב. גזוזדגן רוי -חזו ב א רו ב: דא\־ גזרכד וורדכי -נור-יד התזזוה גזוזרכויוז
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 9 | הסכם שביתת־הנשק עם מצרים מת, וכי על־כן אין ישראל משתתפת בועדות עם רע״ם. אולם ישראל פונה לאו״ם על סמך אותם הסכמי שביתת־הנשק, ואין מדינאי העולם מתרגשים
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 10 | ״ת1ו ההגה בידיים נאמנות!״ תבעה בת־נ[ וותי, נהגההא ^ ם הנוסעים כאוטובים, מפנים את \י £ראשיהם בבת־אחת, בזוית של מאה ושמונים מעלות, בעקבם אחרי מכונית החולפת ממולם
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 11 | |ה שעברה לעיר א מאושר רק כאשר הוא משקיף ולא בשעת רגע האושר עצמו. ,מג לו שם :״אני מרגישה שאני 1כאילו צמחו לי קרניים.״ גם לאוטו ים. אולי הוא מאושר והוא לא ואת
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 12 | במרינה (המשך מעמוד )9 פנה קאסם לשוטר התורן, ביקש לראות את הקצין. לאחר חצי שעה של עדות אפשר היה לסגור את תיק הפריצה בביתו של חמדן. השותף הרביעי לא היה אלא ה־
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 13 | בוע העריק השרי את סיפורו הא־שי לנתב ״העולם הזה־ בכלא צבאי אי־שם בארץ את החדר בצרוריי בכפר חרב, לשם הגענו כפליטים, נשארתי עם משפחתי שלוש־ארבע שנים. אבי לא רצה
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 14 | חשבתי לתומי שממרים לשאלות ועצות נוסח ״אל תתני לו,״ הם תופעה קאפיטליסטית מנוונת. מסתבר שטעיתי. לבטאון הנוער הסובייטי קמזסונזולסקייה פראבדה יש טור דומה בשם
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 15 | ספורט כדורסל כרטיס נסיעה דאלופ־ם ״אנחנו עוד נפתיע בבולגריה, אני מכיר את הקבוצה שלי, פשוט צריך לקחת את השוט כשהולכים אליהם. אני עוד אופטימי, אתה תראה.״ ברוך
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 16 | טרור בכיתה ה ׳ (המשך מעמוד )7 היכה אותי יותר מכולם ויותר באכזריות מכולם. זרקו אותי למרכז החדר וכל אחד היכה או בעט בכל חלקי גופי. בעיטה חזקה שקיבלתי בצלעות
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 17 | רדיו אנשים גלים קצרי קו של כבוד ידיעה שהגיעה השבוע מפאריז, מסרה כ• מומחי התעמולה הערביים, בכנוסם בקהיר, דנו השבוע כיצד יש להילחם בהאזנה הגוברת והולכת לשידורי
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 18 | החי ספרים אס אין?חס מקור ונלון מודבק ב ד נערת ״פזכים״ מחפשת סיסמה לפרסום המוצר החדש ״ברקת״ לנקוי חלונות, כלי זכוכית, חרסינה, פורמאיקה ואמאיל. על הסיסמה לבטא את
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 19 | סרטים מנה של וולסאו־־זם הצמאון לפורענות (תנזר, תליאביב; ארצות־הברית) מציג שאלה עקרונית: מה חשוב יותר, החוק או הצדק? ליתר דיוק: האם מותר לשוטר לזייף הוכחות נגד
העולם הזה - גליון 1115 - 11 בפברואר 1959 - עמוד 20 | בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים ״בי! המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות ישראליות. הזוכה בפרס השבוע הוא ז. כפית,
חזרה לתחילת העמוד