גליון 1116

העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 1 | תודדות דדן בת מו בי ם מ תנו ע ת הנו ע ר אלגנוןה עי סוי ],,קמת בנ עוי סיי וני סהחס חופותאלהת הו ס טראגדיה * ש ו ־
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: *?,־ם כהו עורך משגה: דוב איתו עודך כיתוב: סידני השת וזווב גליקסון , 8תל-אביב, ם ל 9ון ,26788 ת. ד .136 .ממן לנוברקים
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 3 | המשך הדרת שר עורו ״העולם הזה־ ער שיחותיו עם משיגים בשבע ארצות השגשן ־־ מאת אורי אבנדי ־ ך * ע ת ון האנג לי של מפא״י, ג׳רוסלם פוסט, פירסם ערב צאתי מן הארץ מאמר
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 4 | בקיאות רבה מאד בפרשה זו. מסתבר כי בשנות המאבק קיים עם לח״י קשר הדוק. ״מה מצעכם הרעיוני בשטח החברתי?״ התענין לדעת. הסברתי כי אנו מתנגדים לקומוניזם ולקאפיטליזם
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 5 | ההזזה רהנזננה־נננגן שר נהר השייגה, גזששחז עורך a ,עורם הוה״ עם כנזה גזן האישים שנכזזו בנזם־יבה־הענרכים שמד ם ה ער־ית בפארים. בהנזהה נראים נה שהאס ה\ 2ורהר רוח,
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 6 | במדינה העם ת מ צי ת ה שכוו! מדיניות ה סו סהמפ סי ד מסביב לכדור הארץ, גאו השבוע רחשי לבם של שוחרי־החרות. עוד מלחמת־שיח־רור אחת, ממושכת ורבת־יסורים, הגיעה אל
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 7 | שיא ההצגה בן־דוד ומנהל משרד הבטתון שמעון פרס. רב העדה הקראית, שבירך אף הוא, שלא לפי התכנית, את ביג׳י, עורר את זעם הבמאים. שאר המשתתפים בהצגה מבין אנשי־המעברה,
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 8 | במדינה • המיסים יועלו לפני הבחירות. ההיעלאה תעשה ת-חת. מסות׳של היטלים מיוחדים לקליטת העליה, ותכניס לאוצר קרוב ל־ 70 מיליון ל״י it׳nn .זו, למעשה, העלאה של תשעה
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 9 | המועצה. :הבחירות הבאות תהיינה בחירות מכריעות. לא רק מפני שמפא״י עומדת על סף אובדן הרוב שלה, אלא גם מבחינה לאומית רחבה. מאבקנו אינו רק כדי למנוע ממפא״י אפשרות
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 10 | איך לחסוך מיליוני ך* שנה הכאה תוציא ממשלת ישראל 1.336.500.000ל״י. זהו Jהסכום אשר המומחים של משרד האוצר, בשיתוף עם מומחי המשרדים הממשלתיים האחרים, קבעו שהוא
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 11 | למלוזה העליה, צויירה נגד עיניו תמונה של קורת־גג מעל ראשי העולים. הועלתה אפילו הצעה כי הממשלה תגייס חדרים בדירות פרטיות, לשיכונם הארעי של העולים. מסתבר, כי לא
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 12 | י ספורט כסרגל cpnpבבו ץ על מה שאירע חשכת על מגרש הכדורגל ביפו. כמשחק בין מנכי תל־אכיב לבית ״ר תל־אכיב, כותב שייע גלזר: אפשר לחשוב שעד שהגיעה לארץ קבוצת
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 13 | מח״־־משטוה הרוסים וושעת־נשר חלוצית, אד דוכן העדים שד משפט פריצות דליה -טדאדיה ישראלית כאורח, לא כנציג החוק, אלא כנציג המצפון האנושי. ״יש לי בקשה אליכם,״ הסביר
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 14 | אמנות תיאטרון מאבקמ כו סהאבק אקדח ישן דגם טורקי מהמאה הקודמת׳ אינו יכול לשמש יותר כאמצעי הגנה אישי. לא פחות מיושן ממנו — ההרגל להחזיק מזומנים בבית, במגירת
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 15 | ו־ 700 הפילגשים של שלמה.״ גרייבס מבסס את מחזהו זה על מחקרים עצמיים בתנ״ך, באגדה, בקוראן ובמקורות חבשיים, ומבטיח להישאר נאמן למקורות אלה ככל האפשר. את ההצגה
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 16 | איזו נשמה עדינה יש לאהוד אלמגור ממשק בית העמק, ד .נ. גליל מערבי. אל תניחי לו לסבול זמן רב— : ״עד אותו בוקר חורפי,״ כותב הוא, ״שלגבי היה בוקר יום בהיר ואביבי,
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 17 | זיוה לא היטיבה אנשים ב רי או ת ב קי לו מ ט רי ם רוסיים גילה חיבה מיוחדת למוצרים השבוע נשיא המדינה כאשר ערך הנשיא השבוע ביקור בגייסות השריון הוא חלף גם על פני
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 18 | שגריר השגוווו המינוי - !ן י1ל\ז זזשבננג לשננז נזנזרטינז, נא 9ד>ו אנ\זנ !הסרגו ןבו״כיסגש לנני\זנ\ ,לא ננכל לאפשר בל נזשלנא ללא אש לגנז . מזצרי לאיחסון ולתצוגה
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 19 | קול1וע סרטים או סקרלק דו ש ה פונדק האושר השישי (תל-אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) .לסינים יש הגדרות מדויקות לגבי המשת מיני האושר המזומנים לאדם בעולם הזה. יש להם
העולם הזה - גליון 1116 - 18 בפברואר 1959 - עמוד 20 | urn m uj ישראל חתמה הסבם עם ממשלת צרפת להספקת שינייםתותבות לאלג׳יריה ב ע ריכ ת ל»ל» גל» 7י מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי! המ שתתפים ב שליחת חו מר לעמוד זה
חזרה לתחילת העמוד