גליון 1117

העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 1 | u m .נוצחה ל על=״די בעלה? ; חאם n׳nn ואת nagi בער mm ] mהניע י אההעשהוה ועצוו אה ו
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 2 | לבנטיניות במערב HWK nU D רחוב גל־קסון ,8תל-אביב, מלפזן ,26785 ת. ד .156 .מען׳ למברקים :״עולנזפרס*. המוציא לאור: העולם הזה בע״נז. דפוס משה שהם בזנ״נז, ת״א,
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 3 | ך« משך עשר שנים תמימות, יומם • iולילה, השכם והערב, הם אמרו לנו: ״מדינה זו קיימת למען העליה.״ בעשרות מעמדים חגיגיים, במאות הכרזות בכנסת, באלפי מאמרים בעתונות,
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • המתיחות ג ץ ישראל ורע״ם תתחדש. הפעם: וב על י?;! תוכניות הפיתוח של ישראל בצפון הארץ. שעה שישראל עושה את ההכנות למימוש תוכנית
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 5 | ף שנו סוד גלוי כארץ, אשר איש אינו מוכן לדבר עליו בפה מלא. כי סוד זה אינו רק בטחוני, פוליטי או כלכלי. הוא נוגע בציפור־הנפש. וכדי לטפל בו יש להודות בעובדות
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 6 | ^ מאבק לא היה קל. איש מלבדם I Iלא היה מוכן לתת יד למעשה הנועז. הם היו נאלצים להלחם בכל הגורמים — אולם הם ניצחו: עשרות חברי גרעין ט׳ של הצופים עלו לאדמות
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 7 | צו1ת במטבח הבהירו לעליזה ויצנון ( )25 כי אי־אפשר להשביע סענוו של כל אחד .״לא נעים לקבל תלונות רל פעס שנשרפת הדייסה,״ הסבירה. משק נדט׳ קסם גם לרינה רה את בעלה
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 8 | שעשועים ,״ כנויפו oט י oומקי wורו כונסה אין איו י* ברזות רמות משמיעה הממשלה על קליטת | fהעליה ההמונית, אולם המציאות מקטרגת קשות על הממשלה והמשטר שלה. ממשלה זאת
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 9 | מת גרם למעצרו של ציון סלומון, חנו קמץ גנעת־בדנו? הא רצח הבעל? ך ץ דליות של שוטרים סיירו ביום הו Iשני השבוע בין בתי קיבוץ גבעת־ברנד. הם לא עורר כל תשומת־לב
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 10 | במשאל־בזק שעונו חוליות ״העולם הזה׳ בכל רחבי הארץ הביעו אזרחי ישוא}נ ^ | 1אומר דב פינקלשטיין, סוחר חיפאי יליד הארץ. הוא איננו מוכן אפילו להיכנס לשאלה אם אפשר
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 11 | השכבות, ברוב מכריע, את התנגדותם למלווה העליה ולכל מס עליה חדש יורה והסופר נפחא, איש rלחשוב כי הבעיה; כל לא אחוז אחד ליים. ובכלל השורש את קות מלתת, וקיט. הדבר
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 12 | הונגריה מולדת המוסיקה הצוטנית ומרק הגולש המפורסם... אותו שמחה חברת וימה .להגיש במקוריותו לצבור אניני הטעם בישראל. »מה הטעם לאדם החי בקבוץ, אם בעזבו צורת חיים
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 13 | שלום רוזנפלד: לפתוח מאה קופסאות בשר במכס ולא למצוא בהן אף שעון. יצחק שמחוני נ אין להגדיר את הנזונח להסתדרד שלום רוזנפלד ז לעלות לקומה החמישית של הועד־הפועל
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 14 | החי הגזע התחתון t it e $ ׳613101 רק אניניהטעם משתמשים בתחליף האידיאלי לסוכר ללא קלוריות וללא סעם לואי סוכרזית kנתניה, הופיע הנהג אדוארד קיביץ׳ Jבמשרדי
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 15 | -כתור ליליאן ראסל אנשים קמיע ללה־פירו־. דויד החרם הממושך של ראש הממשלה כן־גוריון על סרטי הקולנוע, שנמשך למעלה מ־ 15 שנה, ושהתבטא בלעגו של ביג׳י להולכים
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 16 | אמנות תיאטרון תרגיל ה מנ שר העבר* 1v\vnה\ 13 גלה ה טנזי ה ל ה שי ג ב קיו ס קי םהב אי םכתל ־ אביב: מנחם לוי -אלנבי, דאר מרכזי! מרדכי — על־יד התחנה המרכזית!
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 17 | קן ל] 1ע סר טי ם בעיה מש 3חתית ק ס מי קי ץ (אופיר, תל־אביב; ארצות־הברית) מביא אל הבד תיאטרין מצוין בביצוע משובח. הסרט, שהוא פיתוח של מחזהו של לוני קולטן, שנרכש
העולם הזה - גליון 1117 - 25 בפברואר 1959 - עמוד 18 | תסשיר״ס קועות לעולס צודקת דירת חדר גאה עם קול( .מעריב) מרדכי דן, תל־אביב שומעים כל רישרוש של השכנים. טיל בליסטי ביניבשתי אשר נחר בשלום <7( .בערב) אליק מג, חיפה
חזרה לתחילת העמוד