גליון 1118

העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 1 | 1118 ׳ ס עי• שנה 22 פ״דאדר א׳ תשי״ט4.3.1959 , מהייר 550יפדוטה ם הראשונה סעזוע וסטיג׳ה שר שלטון מפא״יי »ה תהיה —KIKIU—IB
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 2 | בו חכנסתם או תנו לפחונים נ טו שי ם וחדו־ם ים, ני ד חי ם ומרוחקים מ עיני אדם? לעומת זאת כלפי אחרים, אלה שקושרת אותם אליכם קרבת נזעים, נטלתם אותם בי די כ ם כתי
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 3 | ך* גיעה השעה שמישהו בישראל יקום ( fויגיד בפומבי שתי מלים, המנקרות בימים האחרונים בלב כל אזרח בישראל: ״סתום יד!״ הגיעה השעה שמישהו ירשום שתי מלים אלה באותיות של
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 4 | תוך דקות מעטות הנחיתו כל סיעות הכנסת מכה על מפאי־י n 1U Iהיושב־רא ש החד ש, נחום ניר, I I J l I / 1ל ה חי ח יום הולדתו ה־, 75 א לסקור את נזשנזר־הכבוד של הכנסת.
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 5 | במרינה העם פסק־ דין עקרוני ברל לוקר, מועמד מפא״י, 11V I I V I 711 נכנס לאולם דקות מעו טות לפני שהחלה ההצבעה שהכריעה נגדו. IU IJ/JM I גבוה מדי, כי למפא״י לא היה
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 6 | במדינה מסים המחבלים בקליטה בל שכבות העם מוכנות להביא קרבן למען קליטת עולים. ה ממש לה-ל א! היא אינה חוסכת ואינה מקמצת בתקציבה .,אלא מטילה על האזרחים מסים ממסים
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 7 | ״הם לא הצליחו לנוצץ אותנו בפצצות, עכשיו הם יעשו זאת בשתילים... שוד בראש ההר תבוסנות מול האויב, ואף החזיקו חמישה מבני השבט במעצר, האשימו אותם בבגידה. המצב במאהל
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 8 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • משפטו של אהרון כהן לא ין ים אלא אחרי הבחירות לכנסת, למעלה משנה אחרי מעצרו. • מפלת מפא״י ככנסת עלו׳ * ענות באופן ניכר את זלגה
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 9 | א ה רון כ הן: אד תזלולו הערב השבוע נערכה כמועדון ״צוותא״ כתל־אביב, מסיבה לכפור הופעת ספרו החדש של אהרון כהן ,״תמורות מדיניות בעולם הערכי״ - שהוא הפרך• השלישי,
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 10 | שוד (המשך מ ע מוד )7 filQtn W 61310J רק אניניהטעם משתמשים בתחליף האידיאלי לסוכר ללא קלוריו ת וללא מעם לואי סוכרזית טוב לחולי סכרת מצויין לדיאטות רזון _ להסדג
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 11 | 111י 0שנשאה עי1יה רנשואין עם אמויקאי-והוואכזבה ה ב\דד אהבה בעבודתי, ומבלי להשמע כמי אומר כי יש לי כיום שם טטח שלי, הנדסה ומתימטיקה.״ יה אף חוברת־מחקר פרי עטו,
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 12 | ספורט כדורגל מרוץ הנ קו דו ת טל משחק השכוט, בו ניצח מכבי תל־אכיב את מבכי סתח־תקוה בתוצאה ,1:4כותב שייע גלזר: ספורט לפני כל נסיעה לחוץ לארץ שה מה ועם מי. ברוב
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 13 | אדרתי טובי־לב תומו 285 אלו די; דק 100 אלו ה\יוו 1לילדים המשותק׳ לאן צעדו הפרוטות > » * ת ה נו ס ע — הם אפילו ללכת אינם יכולים!״ וזעקו השבוע מודעות בעתונים
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 14 | תאמרו, זה לעולם לא ייגמר? ״ביים שלישי ,3.2.59״ כותבת אחת, שנקרא לה בשם 1118/155״בשעה 7.30 בערב בערך, נמצאתי בסיבוב בילו אחרי רחובות. נמצאת שם מסעדה. הייתי אני
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 15 | שיוו אש1ז בדגל. היו עם הדגל!שאוה, אבל האום נערם ואיש... נהרות ניריורנן pu( ,ישבס -מאת גיורא גיא - הריקוד השני היה עם מכמורת ובא לסמל את אפוס הדייגים האמיצים,
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 16 | ספרים אמריקאי במוסקבה מקוד צייזבט במדבר הזורעים במדבר (בני מו טילוב, ספרית פועלים; 103 עמודיס; ציורים מאת שמואל כץ) הוא קובץ סיפורי זכרונות, כיצד אוהבות
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 17 | רצח בעיניים פקודה לחרוג (א רמוך דויד, תל־אביב; בריטניה) הוא אחד הסרטים המזעזעים ביותר שהוקרנו אי־פעם על בד ישראלי. בשבוע בו נחרץ גורלו של אלוף־משנה יששכר שדמי,
העולם הזה - גליון 1118 - 1 במרץ 1959 - עמוד 18 |
חזרה לתחילת העמוד