גליון 1119

העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 1 | בת האדוף » -ר 3וה שד סערה קשר ההשתקה
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 2 | מכתבי תחילת הסוף ץ עורך משנה: דור איתו ס ביגן חזוב גליקסון ,8תל־אביב, סלפון ,26786 ת. ד .136 .ם פ 1למבדקים :״עולנזפרס*. המוציא לאור: העולם הזה בפ״נז. דפוס מטה
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 3 | אדם העוזב ארץ אחת ומשת- קע כארץ אח- רת, נקרא מהגר. ואילו יהודי העוכר להשתקע כישראל, נקרא עולה. זהו מושג עתיק, ש* כו מתמזגת ה עליה-לרגל לארץ הקודש, וה עליה
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 4 | אדה הם היורדים * Vישמהגרי קיבוץ מעברות, על כביש חיפה־תל־אביב, לא העלה בדעתו כי גד גולדמן \ fמתבונן לעזוב את הארץ. החבר הוותיק, שהגיע לקיבוץ השומר הצעיר לפני 20
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 5 | אחד מחבר ו לעבודה :״הוא עבד טוב מאד. אולי טוב מדי. כל פעם היו מטילים עליו עבודות אירגון, שבהן נדרש ליצור יש מאין• וכשהיה גומר להעמיד את העניין על היו מביאים
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 6 | במרינה נא ל הכיר: אלמוגי. ח 1שי וש 1ת׳ מר אלמוגי׳ ראש מטה הבחירות של מפא״י, מר חושי — ראש עירית ״חיפה האדומה״ ,אינם אלא מבצעי ההוראות של שלטון מפא״י במדינה.
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 7 | האם יכול אום להיעלם נישואד תנו׳ והשאיר עקבות? איה פדטיאל א חיי האם יכול אדם להעלם מכלי להשאיר כל עקכות? כמאה העשרים, כה מתוייק כל אזרח ואזרח מרגע לידתו ועד רגע
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 לשגריר לפרטוריה, בירת אפריקה הדרומית, אך בלי כל תנאי. וכיאה לגרמני, הביא על כך מיסמך רשמי. אולם לממשלה לא שיחק המזל. כנגד ה־מיסמך של השר,
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 9 | הדרומית ביפו. בתחנה הסביר לוי, הרועד מקור, לסמל, כי שילם את הקנס וכל ה־ענין יסודו בטעות ביורוקרטית. תשובתו המשועממת של הסמל :״אין מה לעשות.״ לוי הוכנס לתא,
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 10 | * Vין היא יפה במובנה הרגיל של f S ,המילה. אולם יש בה משהו מיוחד. אולי זו החיות של פניה. היא שופעת חיים. עיניה ירוקות. לעולם אינה מסוגלת להסתיר את הניצנוץ
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 11 | ן ןנוע בת האלוף, שנתנה רומאן ער בת האלוף גוח־אה שרמז :ארץ? שאלה: למד, כתבת את הספר באב־גליתי מנין את יודעת אנגלית די־טוב כדי לכתוב את הספר? תשוכה: אין לי
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 12 | (המשך מעמוד ) 11 חין בנקל בשלמות התמונה. ועת׳ שלא: זכתה בילד1תה לאהבה מספקת ולבטחון של בית חם ומוצק, לוקה בחוסר בטחון עצמי.. היא מנסה להסתירה מתחת לקליפה
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 13 | החיוביים, כגון קליטת העולים בעדולם, אין כל סיבה מדוע לא יתיחס אליו צה״ל כאל כל מכשיר תעמולה אחר, יושיט לו את העזרה. שהרי אם יצולם כל הסרט בחוץ- ל א ^ בידי צוות
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 14 | ספ1רט כדורגל א שליות א בו דו ת על משחק הכדורגל שנערף השבת, בו ניצחה מבכי, תל־אביב את בית״ר תל־אביב כתוצאות ,4:0כותב שייע גלזר : תופ שת חורף אידיאלית - באידת
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 15 | אינו מכת וק שונם, אלא גם את השחקנים ה שדי בי פו וגע לפני הסערה. פורטל, שוער הפועל חיפה, מזנק בדקה ה־ 9לנושחק נגד הפועל תל־אביב, אל הכדור, עמו נדחף כעבור דקה אל
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 16 | אתי פ ל טי א ל כיצד? ע״י המשקה המשלב את מרטיני, הקוקטייל האמריקאי המהולל עם ו1דקה, המשקה הרוסי המפורסם חדקה־מרמיגי 3מנות וודקה כרמל מזרחי, 1מנח ורמוס דריי,
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 17 | י בוחר להיות מכונאי.״ דרכים אחרות ל מנוחין לשמירת הבריאות: אכילת יומית של צנצנת יוגורט ותרגילי יוגה. ״על נגינתו,״ כתב פעם הטיימס הלונדוני, ״אין קל מלומר מלה
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 18 | בחיים תוכן יותר עמוק מאשר טיולים, חתיכות וכדומה. והמוכן להסתכן ולכתוב אל תלמידת שמינית בודדה מאד.)1119/167( ׳. צמחונות, צילום ובישול יש כאן שני בחורים,
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים צד ק?ו » 0ט׳ שתי פנים לראי (הוד, וזל-אביב; צרפת) הוא סיס בו מנסה הבמאי הצרפתי אגדרי (״כולנו רוצחים״) קאיאס, לסתור את הפסוק התג״כי הסוען :״שקר החן
העולם הזה - גליון 1119 - 8 במרץ 1959 - עמוד 20 | ־יער 1ת־ש1ו• ש על אף דעת הפס־מ־סס־ס, כאילי: פסקה העליה... בצדיכדו ל»ל» גלילי תימשך לפחות עליה אחת -עליתהאינדבס. מוזמנים משתתפיב. אחד הקוראים מבין המשתתפים
חזרה לתחילת העמוד