גליון 1120

העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 2 | לצידה ותלמדו עליה זכות אינני יודע מי צודק בויכוח על הריי! .אולם דומני שהרשימה על יעל דיין בעתונ״ם מגבירה את כוחכם כעתו! אוביקטיבי והסר דעות קדו־רפאל לוי,
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 3 | רגע זה מסתובבים בבוקארשט 300 יהודים ללא עבודה, ללא קורת גג וללא אמצעי־קיום. אלד, הם ה־ 300 אשר גרזן הפסקת־העליה ירד עליהם, אחרי שכבר התפטרו מעבודתם, פינו את
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 4 | במדינה ״פלוגות הם טודנטים״ של אלמוג־ העם עיר ללאעבר בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על קבורת חמור של הבחירות האישיות בהסתדרות הסטודנטים על ידי קפדני מפא״• לאחר
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 5 | לצורך החיוך לזולת, מסוגל זה על האווילי אינו להבין, מנהיגותה למחוק תחילה את מפרצופה הרשמי. מי שבז מסוגל להבינו. ומי שאינו בודאי אינו מסוגל להשפיע. דו״רו מקאהיר
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 6 | ־ מאת כאשר ריגל ראש מערכת ״העולם הזה״ את פתי,ת סידור־העכודה דרו* אשנב הברזל של הלשכה (תמונה לעיל) ,ניתנה לו הזדמנות לחקור ממקור ראשון את אחת התופעות המזעזעות
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 7 | ויי ^על עבודות דחק -ואש מערכת ״העולם הזה־ יצא לבור ממגור ראשון מדוע ואיו מה התחתונה של בית אבן דו־קומתי! בחזיתה דלת ברזל נעולה ושני אשנבים בתוך שני חלונות
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 8 | אדמה,״ נאנח כ״ץ, אשר עד לפני חודשיים בפני ברגע של קירבה ,״אני טרגדיה קומית. היה פועל בית־חרושת ברומניה ,״איך אפשר השאר זה חליפה וזוג נעליים אלגנטיות. כשלעבוד?״
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 9 | במדינה ( .המשך מעמוד )5 « יקודש שם־שמים ולמען קדושת שמו ית־י ברו•״ הרב בן־יעקב 62 קרא את המכתב ופניו החווירו. הוא קיפלו והטמינו בכיסו, הודיע כי הוא ניגש למלון
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 10 | סיטר האמבה שר n w mבת ה־15 שהוכשרה בזדון אחרי הצרחה גדולה ראן הובילה שיירה סאליבן ך* אשר הגיע לישראל אד סוליבאן, מלכה האגדי של הטלביזיה האמריקאית, הוא dהחזיר
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 11 | מריקה בדוק־נ׳־ר 1ל׳ אבל אבא שלי לא הסכים...״ אותם גם לתלמידות המתחילות. עוד באותו ערב העבירה אותי לכתה מתקדמת, ומאז אני לומדת אצלה עד היום בלי כל תשלום. אחרי
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 נידח, בחופה הדרומי של אנגליה, הסתערו דנטית פתק־קלפי, אשר בו היו שמות חברי עליו לפתע זכרונות מימי התגייסותו מפא״י מסומנים בעיגול. שממון
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 13 | האיש שחולל השבוע מטה בפרשת וצח גבעת־בהר מגרה את מוקד התעלומה ״ אביאיל מאת מ אי ר ר או בן — 1 ״החבל מתהדר, סביב צוארו של הרוצח ״,פסקה המשטרה. היד, זה כיסוי שקוף
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 14 | ודדעוז־ניזד כ ד ־ ת אמנות בקרוב מידי עםמו סי ק ה יין הנ שיא -שמפניה ברנדי א7ן ש\ 7רה פייו ברנדי 777 ורמוט לבו. מתוק ורמוט דריי לסעודה-ברמל הוק ואדום עתיק
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 15 | ספורם כדורגל פי ל בו קםבמ קו ם בונ ק ר על משחק השבת, בו ניצחה מכבי תד-אביב את מבכי נתניה בתוצאה 0:3ועלתה למקום השני בטבלת, הלינה, כותב שייע גלזר: לפני
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 16 | אנשים מטבע וו ל ה קו כאשר נפתחו חגיגות יובל תל־אביב בעצרת חגיגות בהיכל־התרבות, בלטה בהידרה, מלבד ראש הממשלה, דמות מרכזית נוספת — הרמטכ״ל חיים לסקוכ. התברר כי
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 17 | לי בפירוש שאתה נוסע לחיפה.״ הנהג האומלל ביקש אלפי סליחות ויצא מהמכונית לעצור מכונית שתחזיר את בר־שביט לתל־אביב. לבסוף נכמרו רחמיו של השחקן על הנהג והוא אמר
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 18 | קולנוע טוב מאוחר משזעודם לא ף* רצל־אביב, התיצבה במשטרה אשד, 4נשואה בת ,16 אם לילד, התלוננה כי בעלה נשא אותה לאשה בגיל , 14 בניגוד לחוק׳ אולם היא התחרטה על כך
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 19 | ^( T > g -r= tjn׳ ftc n g ׳Z ] n r t f שחקנים יערי וזוהי ב,,עמוד״ הרוגים כמו בסרטי קאובויים דה הצולע (יצחק שילד ).אליה. אלא ששני קונפליקטים אלה מפותחים בחוסר
העולם הזה - גליון 1120 - 18 במרץ 1959 - עמוד 20 | המזכירה הפרטית אילו היו מגיעות הנשים ארוזות בבקבוקים, הי• צריפים להדביק עליהן 5700 תוויות שונות, בך, על כל פנים, סבור ההומוריסטן האנגלי הראלד פדוי. המתכונת
חזרה לתחילת העמוד