גליון 1121

העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 1 | פ טו ר מ חו בתהבט
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 2 | ם כתבזם מו ר ך הראשי: אגרי»בנר>• רצח העליה מתי תרפו מלדוש בעניו מלווה העליה, ומתי תחדלו להתגרות בלשו! שנונה וחריפה, התנרות בה אתם משרתים בעצם את המשטר הנוכחי?
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 3 | lIT J il ף אש הממשלה ושר-הכטחון, ש! הוא גם שר־החוץ ושר־כל־דבר־אחר, יכול להתהוות עם מיטב הקוסמים בעולם. לא פעם הוא מכניס לכובע־הטמבל החלוצי שלו סמרטוט בלוי,
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 4 | הטלפון צילצל ...טלה בן־גוו*ון היתה על הקו ...הסמל השוו מיהר במכונית מיוחדת פרוטקציה לנכדו נכדים של אהרים מקבלים את סיכת ה־מ.ס. המפורסמת במסדר הסיום של קורס
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 5 | להוציא את יריב»ו הקולנוע ...נ׳ הש באה לטכניון והעתודה, ו״העיכוב היה רק ענין פורמלי.״ למחרת התברר כי הסבתא צדקה. כמו ^ שהב טי ח ה לו פולה בטלפון, שוחרר יריב ^
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 6 | vinvnנצו פו ע ל דחק! ״ המשך סינורו שר ואש מערכת ״השרה הזה״ ,שעבד ־ מאת ש לו כ הן ך * p J T p frpקול הטוריות המקישות באבן עלה מן i Iהעמק הצר. דמויות שפופות
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 7 | מו כפועדדווק, עד ]I׳jini׳D לאשר, שמנה מאד שנראתה כסבתא ,״שבי במקומי.״ האשה, שדמתה להפליא לאמה הכושית רחבת־הממדים של משפחת אוהארה בחלף עס הרוח, התיישבה
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 8 | תצפית במרינה (כיל הזכויות שמורות) • צפויה שערוריה סביב ביקורו בארץ של הגנרל הצרפתי ז׳וזן? ל,ניג בעוד שבועיים, כאורח משרד הבטחון. חשש המזמינים: (המשך מעמוד )5
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 9 | פורים תשיי״נז היה צוהל ועליז ונשא עליו את אופי התקופה. למרות המצב הכלכלי הקשה הופיעו בחוצות הערים תחפושות מורכבות ומפוארות יותר מבבל שנה אחרת וניבר בהן בי
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 10 | IIIך | 1לקראת הדרך הארוכה לאילת. חלק מ־ 140 רוכבי הקט־ flllT U 4 UIנועים, שהגיעו לאחר יומייס למטרה. למעלה מ־ 200 קטIfCJlJL ווספות ולמברטות, יצאו בכיוון לאילת
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 11 | I T l ^ i r i iמאוט ודיני חרט 30 צאו לדרך לפני חודשיים מהולנד, כדי לה־ (מרחב, שמעו במעבר מנדלבאוס על המסע לאילת, עוררו תשומת־לב ברכבם השונה: קטנוע יאודה.
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 12 | ספורט כדזרגל משחק עדב על משחק השבוע, בו ניצחה ״מכבי־״ תל־אביב את ״מכבי״ חי־פה כתוצאה ,1:2ועלתה למקום הראשון בטבלת הליגה, בותבשייע גלזר: פ ת סי סקס קיסריה
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 13 | וכבר פסק השופט מכת־עונש לטובתי, ליד קו ה־ 16 של השער החיפאי. אמרתי לצפויה שיבעט, והיות שהמגינים החיפאים התכוננו למכה למרכז המגרש, שימסור לי חלש הצידה. קיבלתי
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 14 | היית מועד ידחק ן ויי (המשך מעמוד )7 חודש מינה אותי שומר לילה, באוהל הכלים. לילה או שני לילות באתי לשמור. אחר כך אמר לי, :כאן בין ההרים איש לא יבוא לגנוב. אתה
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 15 | air פשוטה־ » wראיון נרנש שנתנה זיווה רודן־שפיר לכתבת אחד השבועונים הישראליים, טענה 4מלכת היין לשעבר :״מד, רוצים ממני? תמונות־העירום שלי שהתפרסמו בישראל צולמו
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 16 | ריב של סבא אמנות (המשך מענזוד )5 עיתונות הגיב יריב :״אני מ על מה שיכתבו.״ ב קדוב נחים, לא להפריע לישיכה v tת פולה כן־גוריון היה קשה יותר \ £להשיג, לשם אישור
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 17 | בגרונו, המפיק את קול־הזימוה שלו, אותו קול מחוספס כנייר־וכוכית, שהמאזין תמה תמיד אם יחזיק מעמד עד תום השיר. לצורך זה, לוגם הוא תערובת של גליצרין בדבש, וכן משקה
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 18 | טיפוס יותר כפרי מאשר עירוני.״ ומה הן רוצות? ״להתכתב עם שני בחורים גבוהים ונחמדים ובגיל 30־ 25 טיפוסים קיבוצניקים, אבל לא מהקיבוץ. נוכל להתכתב עמם על כל נושא
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 19 | קולמע •שראל הגרוש החסר אחת התופעות שצופה הקולנוע הישראלי הפך כבר אדיש לגמרי לגביהן, היא יומני הקולנוע הישראליים. קטעי הפירסומת הרבים שבהם, הכיסוי של מאורעות
העולם הזה - גליון 1121 - 25 במרץ 1959 - עמוד 20 | ע עו ת חו כמתה דו רו ת לעולס צ 1ד7ן ח • האהבה מעבירה את הד מן. הזמן מעביר את האהבה. (פתגם צרפתי) בקנותך דד שמש (למרחב) מרדבי דן, תל־אביב נאה לשיר: אני לדודי
חזרה לתחילת העמוד