גליון 1122

העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: •ודי *בגרי או־או ראש המערכת: שיום כהו עורך משנה: רוב איתו עורך כיתוב: סילבי קשת רחוב נליקסון » ,תל־אביב, סלפון ,26785 ת. ד .156 .גזען
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 3 | שאינו ו?שניע את וצ 1ש שר הנועדים ווק עודה ו»1־יש עשרות מיליונים לשש מה היא, בעצם, עבודת הדחק? האם זוהי עבודה כנבל עבודה אחרת, המבוצעת על חשבון המדינה? או שמא
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 4 | פרים הנטושים התמלאו, ועשרות מעברות שינו את נוף הארץ — ועבודה לאלפים אין. ואז הוחלט ליצור עבורם תעסוקה. מדי בוקר היו רבבות עולים יוצאים ממחנותיהם כשפתק לשכת
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 5 | והקריין מודיע, :עכשיו, גבירותי ורבותי. הפסקה קצרה.׳ כעבור חמש דקות. הוא מודיע: ,ערב טוב גבירותי ורבותי. בזה סיימנו את ההפסקה הקצרה. ועתה — הפסקה ארוכה.׳ כבה,
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 6 | הם דא באו 300,000 חגגו בפורים, עת חידשה העיריה את מסו רת ה״עדלידע״ של תל־אביב. במדינה העם פנינו אדהשמשהשוקעת אורחים רמי־מעלה מחו״ל וכן חברי הסגל הדיפ״פנינו אל
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 7 | בן־אליעזר, נכדו של שו־הבטחון שזכה ליחס של העדפה במילוי חובתו הבטהתית באההפ רו ט ק צי ה? גייס כטוראים פשוטים, למלא את חובת ה־בטחון במלואה על ידי שירות סדיר במשך
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 8 | במרינה סזנקר, שר 1ש סעסים __ L * .י 1ם ף l i uוגוי ! * s h u in n v n טעימה לפה נו ח ה לכיס המלפה־האם אליזבט בלוד סי שהיה מישהו ומי שרוצה להיות משהו 20 סיגריות
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 9 | .מרגלת גרמניה ביקרה בישראל בשרות מוסדות־ המודיעין המצריים -והצליחה הש.ב. ה׳ ה עסוק מדי שתו של מרגל מצרי ביקרה ביש- ראל — כך נודע השבוע לאזרחי הארץ מידיעה
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 10 | העדלאידע צעדה בוול־אביב ואיש רא » | 1ייי #־ l is t * %שמרת ישראל התבוננה למבצע- r*Jהענק בקדחתנות• היה ברור: מאות השוטרים של מחוז תל־אביב לא יצליחו להשתלט על
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 11 | \ז שוטריע עד אגבדן שר הצדע גרגישטז ! t w 1טוזריחז את .תאותת שבית בת טרנית ער ראשו שר :ו הוצא התוכת, וזער־ 2:ן ת תתערור תעדרא־יתרכת כרגיר (תתווה באית תוגשית
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 12 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • הפילוג כין רע״ם ועיראק אינו תופעה חולפת. משקיפים המכירים את המצב הפנימי העיראקי מקרוב הגיעו למסקנה, כי קו ההתבדלות של עבד
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 13 | ]באותו מצב שנפתחה. האדם היחידי שהעז !לפצות את פיו דיבר גם הוא אל אזניהם |9א0ומוו 1של חבריו לאיגוד. להללו הי־וחשובים היחסים הלבביים שלהם עם הבוס הגדול, חברת
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 14 | ספרים ספורט מקור כדורגל א עו ד ״ הפרטית « בפרום האביב ובהתקרב עונת הטיולים, המתנה הנאותד, ביותר לבן זוגך תהיה מגן־רוח מעולה אותו אפשר להשיג במיוחד אצל מנחם
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 15 | אמנות תיאטרון כמעטשלאהר גי שו אן! מלה למורגנשטיין (בצל ירוק) היא התוכנית השלישית בה אין הלהקה הצעירה אומרת אף מלה על עניין ממשי כלשהו. אך עדיין היא מצליחה לא
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 16 | רדי1 תכניות גנם לי דהטלפון רק לעיתים רחוקות זוכים מאזיני קול־ישראל לתסכית רדיו מקורי בתחנת השידור שלהם. קול־ישראל אינו ממעט בתסכי־תים• לרוב הם מבויימים
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 17 | אנשים המע 11געתמ מו ג ר בי מאז נאומו בקולנוע נווגרבי בתל־אביב, עת שוסע תכופות על ידי הקהל בקריאות ביניים מעליבות; חושש שר האוצר לוי אשכול, מפני נאומים פומביים.
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 18 | מר אינני מעלה שאתה בן־אל״עזר הצעיר: אתה מחמיא לי. ראוייה לעונג, באמת. לא הייתי על דעתי בחלומותי הוורודים ביותר עלול לקרוא אותי. חסר זו דבר מה ראו־נא: חרזן
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים תו אנ הלהצגה חזיז ורעם (מגדלור, תל־אביב; בריטניה) הוא סיפור הרובע העתיק של עיר הנמל הצרפתית מרסיי, שנהרס על־ידי הגרמנים ב־ .1943 אל רובע זה —
העולם הזה - גליון 1122 - 1 באפריל 1959 - עמוד 20 | בעריבת לילי גליל׳ מוזמנים משתתפים. אחד הקח־אים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות ישראליות. הזוכה בפרס השבוע הוא אליהו
חזרה לתחילת העמוד