גליון 1124

העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 1 | נ־שש-ר 1124 שנה 22 ז׳ נישן תשי״ס, 15.4.1959 המהיר 550 פרוט: תצלומי ראשונים שד פדר פדב ה\ אז שפתח עד ישראל **a₪B8SB ₪ ^ בהסתערות!
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 2 | ם כתבים העורך הראשי: אודיאבנרי נושא צ׳אפדיני ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איוזז עורך תבנית: והי עורך כי תו ב: סי ל בי קשת צלם המערכת: רחוב גליקסזן ,
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 3 | toוהי קריאת ס.או.ם. לכל מעריציו ואוהדיו ומוקיריו ן של דויד בן־גוריון במדינה — לכל אותם המאמינים כי על דויד בן־גוריון לתפוס מקום נכבד בהיסטוריה של ישראל — לכל
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 4 | תצפית (כל הזכויות שמירות) הימנעות המונית של האופלוסיה הערכית מן הבחירות לכנסת הרביעית עשוייה לשנות את יהפי הכוח ות. תנועת־ ההימנעות החלה מתארגנת לאחרונה על־ידי
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 5 | נתב ״העולם ח1ה״ שהשתתו בצעדה הרביעית וגווה עד חוויות היום הראשון 2 5אלף הגל בם־בם! הצועדות האזרחיות, הנושאות מספרים אישיים גדולים תפורים לגב ומלפנים, יוצאות
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 6 | במדינה עיריחז מכתב פיטורין שמו ה מאכל הראשון בארץ המ!ו 9ק בתהליו האמריקני 1החדי ש ש<ם 1ל ב ל צ 1א ר !1ה א דו ם שבראשהבק בו ק ftn b 0 j9 fc ל ב שו ל. טג 1ן. א
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 7 | משפם גרמני סנסציוני מסיד צר קודו עד הסכם השילומים וו 1ו שם המדיש שוחד מטע ישראל? t eה היה קורה בישראל אילו ישבו על סססל־הנאשמים Mשמעון פרס וטדי קולק, ואילו היו
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 8 | במדינה כל מה שאני רוצה הוא את המגיע לי. יש דין ויש דיין. בבניק הוא יהודי כמוני. למה הוא מפחד ללכת אל הרב? האם מאותה סיבה ששותפו־לשעבר, קליימן, סרב לעשות אותו
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 9 | •ץ יו-ערח בינלאומית שטרם שככה עורר השנה אחד wהרומנים המביכים של התקופה, שנכתב על ידי הסופר ממוצא רוסי ודלאדימיר נבוקוב• הכל נאמר על הספר מליטה. קוראים ומבקרים
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 10 | החי החטא וענשו ף 1תל־אביב, הטילה שופטת־שלום קנס 4של לירה על אשד, שהתפרעה בלשכת הסעד, שילמה בעצמה את הקנס אחרי שלנאשמת לא היה כסף. ההוכחה המשפגעת taחיפה, נעצר
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 11 | נילסה לה דוו אל שלה הקולנוע והטלביזיה הוליבוד!״ זנ ה ע דן ־ מ סינג ר נזנזעגר, !,שבוש יז־כיתב עגורת. זגורת?״ 1שתוך :תגז שר התוותה :תת שר ׳ בתיפה, זה התי־ פאיוו
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 12 | iij׳ i u j (המשק מעמוד )8 הממשלה והכנסת שיעשו משהו כדי להקל מצוקתם. מכתבי התשובה היו אדיבים ביותר, הזמינו את הבוגרים לעלות לירושלים, לה־פגש עם המשיבים. הכמהה
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 13 | הפסדים. תהיו בריאים; לנו זה כבר לא יעזור. צבא חו דהא לו פי ם אחת מסגולותיו הטיפוסיות של קצין הצבא האמריקאי — בכל אופן כפי שהוא נראה בסרטים — טמונה בעובדה שהוא
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 14 | א ד הולי בו ד (המשך נזעמוד ) 11 מכל העלילה נשארה רק הפעולה׳ רואים הרבה צבע, תנועת חיות ואינדיאנים ולא יודעים מה בעצם קורה שם. הביקורת קטלה את הסרט, אבל עלי
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 15 | ספרים מק 11 ירא 3י ת מ 3ית לבית (רומן מאת אברהם בן שחר (בכרך) ,הוצאת ששת 218 ,עמודים) עובר מושיקו, בן דמותו של הסופר הישראלי הצעיר, עד שהוא מגיע לבית האחרון:
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 16 | אמנות מו סדו ת • K inגיס מחר הדיזנגופאים התל־אביביים, שהתרגלו מהר מאד ללגים קפה באיטליה, ללעוס האמבורגר בקאליפח־נייה, לראות את מישל מורגאן בקולנוע הו ד וללגום
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 17 | לעלות בחזוה? הצילו! מתכונן כאילו לואי ארמסטרונג, עטור זר הפרחים, בין שדרות האוהדים המחייכים בהנאה, פילסו לעצמם ארמסטרונג לנוכח ההמונים שהסתערו עליו בפתח המטוס.
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 18 | רדין ת 1כני 1ת הווי בנצרת שלושה בסירה אחת, ח צו ת וחצי, שחרזזה — במסיבות ציבוריות עליזות אלה, מיקרופון קול ישראל הוא אורח רגיל. אך בשידורים הערביים של קול
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים מ שחקי אסור׳ ה חו ק (הוד, תל־אביב; צרפת־איטליה) הוא משחק נפוץ בכפרי דרום איטליה, משהו הדומה למשחק האצבעות הישראלי זוג או פרד. הזוכה בו מזמין את
העולם הזה - גליון 1124 - 15 באפריל 1959 - עמוד 20 | בעריבת לילי ג>»>» מוזמנים משתתפים. אחד הקוראיס מ בין ה מ שתתפים ב שליח ת חו מ ר לעמוד זה יזכ ה סדי שבוע ב שבו ע בפרס של פ שר לירות י שראליות. הזוכ ה בפרס ה
חזרה לתחילת העמוד