גליון 1126

העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 2 | אלה בשצף־קצף? בא מאמרו של העורד ובו פרשת הניסוי הפסיכולוגי (שכל מי שלמד פסיכולוגיה מכירו היטב היטב) ומסביר את הכל. אני רואה בבור לעצמי להחשב על אותו קומץ שאינו
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 3 | ש ש ־יםאלו מווי םמשועבויםל אי שאחו -שלש לוין »• חמה כרגר נטלה את המעטפה• בפנים היתד, המחאה על סך 159.090ל״י, משכורת Uחודש מרם. היא העיפה מבט חטוף בתלושי התשלום
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 4 | זו משלם. אם הוא חבר הסתדרות העובדים הכללית, או כל הסתדרות־עובדים אחרת, הרי שחלק מן המס האחיד המנוכה ממשכורתו החודשית מוחזר במרוכז להסתדרות המורים. בדו״ח השנתי
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 5 | מוכנה הסתדרות המורים אף לוותר על דרישות מקצועיות לא מעטות• לצורך זה, כמעט כל האמצעים — כלפי פנים — כשרים. ״צווים״ אלה, הנקבעים לפי נוודותו של המשטר השולט
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 6 | בטדינה מדינית! ש רי חותמאוחרת הידיעה היתד, מוזרה בעיני קוראים תמימים• נאמר בה כי טדי קולק ומשה דיין, שניים מצעירי־הזוהר של ביג׳י, יצאו לקפריסין ״בשליחות
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 7 | מטבת מושחזת ננעצו בגופה שר תחיה רובינשטיין-נו ננתח נ/־שפט רצח עייפות,, :אני חף מפשע. עזארי מעליל עלי מתוך שנאה.״ רק אחרי ארבעה חדשים מיום המעצר נפגש רובינשטיין
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 8 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • יתכן מאד כי גם באחד במאי השנה, יישפך דם בנצרת. בעוד שבשנה שעברה התלקחו התנגשויות־הדמים בין מפגינים קומוניסטיים לבין אוהדי
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 9 | הא זו״ף ומנה שד אנה פר אנק * מה כתבה אנה> ך* יומן המזוייף של אטה בראון / /ן !והיומן, שאינו פחות־מזוייף, של אנה כידאנק, הכניסו כמה מיליונים לספסרי המפלה
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 10 | פסע פלפל 4/ד<פ U n המלכה על (9 אל הסיפו! של אנית הנוסעים הישראלית המפוארת, תיאודור הרצל — שם משתזפים הנוסעים — עולה מלכת־המים יהודית בכבש־המעלות. שמה לועות
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 11 | זעות כדי לסייר בעיר ובהריסות פומפיי השכנה. זמן הקצר איפשר רק סיור מהיר ללא שהיה ארוכה מקום כלשהו, מלבד בבית חרושת לתכשיטים. חמתה של המלכה על אי־יכולתה לבקר בכל
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 12 | ט.11.א. לכל מקום בתבל... לכל מקום שתרצה לנסוע, תוכל להגיע באמצעות ט.וו.א — .אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם. יותר מ־ 200 מטוסים בעשרות קווים עומדים לרשותך ובהם
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 13 | רדיו קול ישראל בל גלגלהצלה האוירה המשועממת בכנסת התחשמלה. על דוכן הנואמים עמד נציג פועלי אגודת ישראל, בנימין מינץ, הטיח אבני בליסטראות בכלי השים הפופולארי
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 14 | אנשים ה חי לחברי (פרם)ומת אישית טי ס ת נופ ש לחוץ לארץ הממרה המקודשת ברודוס אפשרות לבקר באתונה המקום היפה ביותר בעולם ה מ חי ר tsתל-אבים, הרגיעו צעירי מפא״י את
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 15 | הפזמונאי הקבוע שלה, ג׳ק חתן גולדשטיין תחת החופה ליינמן לפני החופה ילון, אחרי שאביו ואמו נרצחו על־ידי שודד שהתפרץ לחנותם הקטנה בבופאלו, ארצות־הברית אלוף
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 16 | עכשיו ג ם בארץ! ספורט ;מ ספריי סופר סופט לתסרוקת מסודרת טניס היום ההחמצה הג דו ל ה spray m ip if פקידיס I תלמידים ! סטודנטים1 חרשמו עודהיום לקורס ל־ קצרנות
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 17 | סימרו האישי של העבריין הצעיר על ם־פון ה״קאליפסר ״שיפסיקו להציק ל!״ ־־־ מאת שלמה הדוש - * toמדתיעל סיפון האניההגרמנית פליון Jyוראיתי מרחוק את אילת. הרגשות שלי
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 18 | אסחת מאחורי הקלעים תיאטרזן ד לי תבי טלאסור הבט אחורה בזעם (הבימה) הוא מחזה נוסף בסידרה־הארוכה־עד־אין־קץ של מחזות־העיוזתים־הפסיכולוגיים המיוצרים בעשור האחרון
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 19 | 1 s f j n כנ׳ /סנ ל ־ ממנוי ופפילו* במקום משחק בתיאטרון סרטים ניוון זוע קול הז ע ם (תל־אביב, תליאביב; ארצות־הברית) הוא קולו של הסופר האמריקאי ויליאם פולקנר,
העולם הזה - גליון 1126 - 28 באפריל 1959 - עמוד 20 | את זה עבר?nvnui מידד שיד היחעיגת של הי ח ס בעריבת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחר הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומד לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס טל עשר
חזרה לתחילת העמוד