גליון 1128

העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 2 | דים, ההורים, המנהלים, המפקחים והסיטג- ריסטיות, המבקרות בכיתתו מפעם לפעם. היש פלא כי חינוכם של ילדיו לקוי? בהם הסובלים הבלעדים מיסורי אביהם. מורה אלמוני,
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 3 | מדן עד בארשבע, אדה ה יש דרכים רבות להמחיש פני מדינה - אפשר לחבר סטאטיסטיקות גדושות מספרים, או לקבץ את כל נאומי העסקנים, או לערוד מיצעדים צבאיים מפוארים, או
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 4 | קרית שמונה: העגלון מבוקאושט הצבר במילואיס ״המקום אמנם יוצא מן הכלל ביופיו, עד כדי כך שאנשים באים אפילו מירושלים כדי להנות מן הנוף ולחזור באותו יום הביתה. אבל
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 5 | :r m o מווינה מתימן מה עושה בחור צעיר ובריא בקיוסק קטן בבירת הגליל? ״מה אפשר לעשות? זה כנראה נגזר עלי שאבלה את הזמן שלי בצורה משעממת כזאת,״ השיב הבחור. בין
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 6 | הנהגים שנסעו בכביש עפולה־חיפה לקו מן הסתם בכושר־ראייה מוגבל, אם לא הבחינו בטרמפיסטית החמודה שניצבה בהצטלבות .״הגעתי עד לכאן בטרמפ ומשום מה זה הפסיק ללכת,״
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 7 | 1בפר סבא: הקיבוצניק המעופף .הייתי חקלאי, טייס, ושוב חקלאי. ידעתי תמיד שזה יהיה הסוף — כי כמה זמן אפשר להתעופף? צריך פעם לעמוד איתן על הקרקע.״ דויד יריב ( )24
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 8 | UHHwi »ושיח: ח״רת בנשת כביש פלוגות: הבדואי!הסוקטוו אשר מוחמד חסן אכו עסאל aJמציג את עצמו, הוא מוסיף לשמו תמיד את התואר קיבוצניק. וכאשר שואלים אותו לאיזה קיבוץ
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 9 | ב מ דינ ה העם העגזגז האטוא־ת מאשר כאשר פצצתו במלכו אין סכנה גדולה יותר לשלטון הזילזול בשכלו הישר של האורה. פוצץ השבוע שמעון פרם את האטומית (ראה להלן) ,נפל עצמו
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 10 | במדינה בחירות הסתערות על ריק BABYWHITE מוצו >ה>1נת צמו.משי«״17 ן ן !אשר הצהעו sharon מר פרוינד הנכבד... ...את שתי החבילות ששלחתם לנו קבלנו במצב תקין ומסודר.
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 11 | 2סע ט ס 1ת ( 11יאספניהבפאריס קבלת־פנים ושמית נערכת ליהורת מזות׳ בארמון ואש העיר גביות צרפת אז ניצל מר לולייה לשם ענידת סיכת עירית פאריס על דש שמלתה של יהודית
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 12 | \ W V W W W \A A /W V W W W W W \A /W V W W במרחב לחברי (המשך מעמוד ) 10 להניח שכל הנוכחים באסיפות היו בעלי זכות־בחירה. באיצסדיון באסה ביפו, נערכה בשבת
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 13 | חד, לפענח את תעלומת הרצח. הם היו חייבים להחליט כיצד קרה שפלוק נרצח בשעת ערב מוקדמת, מבלי שאיש שמע מאומה, מבלי שכלב המפעל לא הזהיר את הנרצח מפני הרוצח. השבוע,
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 14 | ס פ רי ם מקור דופק הומני ת ל ״ אכים (מאת נתז דונבי׳ך; הוצאת שוקן; 245 עמודים) הוא הספר שח״ב יש מובן מאליו: נלסון הוא מעשך י ההרשמה הו עד החלה! נפתחים קורסים
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 15 | יי׳ *-1פחד 3הדד המור 3׳ י -׳- כאשדמומים את שתרים, סוחטים מהם את כספם ומשפילים את בבוז ,2הוי הקדבן -בכד אותם המורים שפחדו כל ימיהם לפצות פה, החל ויכוח. ראשון
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 16 | רדיו אממח קול ישראל תיאטרון דור דור ודוו־־־שווא שתיקת מופת טכנאים, קשר וקריין היו אחראים להפתעת העשור של קול ישראל. חלקו הראשון של מצעד הפזמונים* התרבות היתד,
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 17 | דראמטי בתמונות בנויות היטב, בהן מקפיד מטמור על קיום הכלל שקבע צ׳כוב למ־חברי־מחזות: אם במערבה הראשונה תלוי רובד, על הקיר, הרי במערכה שלישית עליו לירות. בעייה
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 18 | ר.ן ןי להתכתב אתה על כל דבר אפשרי. גם בלתי אפשרי. גו, יש מאן־דהוא? הגשמה מצומצמת משהו מוזר מתחיל להתרחש במדור זה: מתחילים להגיע המון מכתבים של בחורים, לרוב,
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 19 | מסינה כאביוכית וכנסיכה ב״פורטונלה״ במקום חלום בלתי־זזוקי — ירושה בבריכה ק 1לנ 1ע סרטי 1ם־ד בלת חוק פורטינלה (ארמון־דויד, תל־אביב; איטליה) היא חברתן של
העולם הזה - גליון 1128 - 12 במאי 1959 - עמוד 20 | עצת סוסחה בתור אב לילדים, צרחי העיקרית — מלבד הטיפול בילדים — היא המומחים לטיפול בילדים. אל תבינו אותי לא־נכון. אני סומך במאה אחוזים על מומחים, והייתי הולו
חזרה לתחילת העמוד