גליון 1129

העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 2 | ה 11ו ו! 0 מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי מצעד על השער ראש המערכת: שלום כהו עורר משנה: רוב איתן ב, לי פלע ׳ ווא סביב• 1 רחוב גליקסון ,8תל-אביב, טלפון ,26785 ת.
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 3 | מאמרו של עורר ״העולם הזה״ בעתונו של ז׳אן־טל סארמר בפאריס שאשר וה שר שורך ״השורש הרה״ פגרשש בגריון האזזרגן שר ״רה שאש שודרן״ ,בשריבוז ו׳אן־פור שארשר, היחזון
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 4 | הכנענים, הורגי הוודו מוין. אגש׳ ״במאבק״ -מב חדשה, פנתה הציונות לעבר אמריקה. ברית זו עודנה קיימת כיום, תוך טענות הדדיות מסויימות. היא מחוזקת על־ידי הברית בין
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 5 | שוי המהפכה הבריטי, בתוך קאהיר (.)1944 שני הצעירים שירו והרגו את הלורד, הועמדו למשפט מצרי. הם שלטו באולם בית־המשפט ועוררו הד עמוק בלב הנוער המצרי, בנאומיהם על
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 6 | הוא ששו בוצוו, בשוד בנק, בתתנרצויות, בחך מיסמכיס ובגניבות ובות מה עשרות בודדות מאזרחי ישראל נשאו בקרבם במשך השנה האחרונה את אחד wהסודות הכמוסים שנשמרו במדינה.
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 7 | ישראל מצאה בכל 1את לנכון להטיל עליו שליחות לאומית בחוץ־לאה וקורס של הפלי״ם בקיסריה, עלה מוטלה במכונאי על אניה. הוא הספיק לסייר בארצות דרום־אמריקה לפני שפרצה
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 8 | שליחות לאומית לשודד ע ל כל לירה שתחשך (המשך מעמוד )7 שיכנוע ובעזרת השפעתו הצליח למנוע הגשת התיק למשפט. אולם מהאוניברסיטה נזרק. באותה תקופה חזרה אליו תמי נערתו•
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )5 אינו תלמיד מבריק או צעיר מוכשר במיוחד, זכה לתפקידו הודות לכשרונו ד,עסקני בארגון קבוצות־לחץ פנימיות• מכיון שהוא עומד לסיים את לימודיו,
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 10 | בואש המיצעד עובדים אופנוע! 1על־פני הנשיא וואש־הממשלה במדינה (המטך נועמוד )9 אי הגדול, שנערך למחרת בבוקר, לא היה מלהיב הרבה יותר. רבים נשארו בבית, מתוך הרגשה כי
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 11 | סוף 500 ;זבח וסכן. ^עיני חרים כדי נשו ל־דיעו תרים. ווזה, וקיו ד־נוו צבעוניים הרהיבו אם ההגונים בנכד מלכי ׳שואל בצפון
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 12 | במדינה דת הדרך לוורשה דרך היסורים של ויטוליו בוזלק (,)40 החלה כשיד אלמונית רשמה בפינקס העולה שלו במינכן תחת פרוט הדת: יהודי. כי ויטוליו, שעלה ארצה כיהודי בשנת
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 13 | ,cqבסך וקבוצותאג!1ו איכפת לי, אמרתי לך סע אז תיסע, אני כבר אסדר לו מכונית אחרת — ותביא את אשתו של אמין זאדה. בעלה כבר דיבר אתה. היא מוכנה להצביע• ואת, בלומה,
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 14 | אפשר, פשוט, כבר לייסד מועדוו־מחפשי־בני־לווייה־לחו״ל. הרי, לפניכם( ,או שמא אומר לפניכן?) ברנש נוסף— : (.)1129/8 ״תיכננתי עם בחור אחד נסיעת טיול לאירופה במכונית
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 15 | אמנות ציור הצלחה בפאריס צח תוכנית הראדיו שאנס אליזה, להופיע באחת התוכניות האירופיות הקרובות, אחרי הצלחתו בתוכנית הידד לישראל בהיכל התרבות, ואילו צבי
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 16 | במרינה ספן רט (המשך מעמוד ) 12 תחבולותיו הלא כשרות של שותפו, עזב את נחמיה, אולם השאיר בידו את רשיון הסוכנות. היה נראה כי עסקיו של נחמיה ישגשגו עתה באץ מפריע.
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 17 | יהודה. במקום לנזוף בו ולגרשו משם הזמינו אותו לשחק עמהם. >• הפלא של הקבוצה הוא יוצא־פולין יעקוב גרונדמן 19 המשרת בצבא. לשכונת התקוה בא מפולין לפני תשע שנים,
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 18 | הרבה הורים מהססים אם לקחת אתם את ילדיהם הקטנים לחדל׳ בגלל טלטולי הנסיעה. כשאתה טם ב־ט.וו.א״ אתה יבול לקחת אתך את ילדך בלב שקט. גם הוא — כמוך — ייהנה מן הטיסה
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 19 | קולנוע ישראל אם א־ן מ־ר מ ידי t ״אבל היא קצת יותר יפה,״ ציינה יעל דיין, כאשר הציגו בפניה בפסטיבל הסרטים בקאן את הכוכב ההוליבודי החדש — מילי פרקינס, אותה הציעו
העולם הזה - גליון 1129 - 20 במאי 1959 - עמוד 20 | כת התינו תפרנות דרך בין תנזסתתבוית תכה ר2ן ריאות התפשרות תתייריגו ישרארייגו . כאשר מסא ריסשת עיניים שעה שבארץ החלה התכונה לבחירת מלכת המיל־ ( 1959 ראה עמוד
חזרה לתחילת העמוד