גליון 1130

העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 1 | מספר 1130 שנח 22 י״ט אייר תשי״נז 27.5.1959 , המחיר 550 פרוטה סיבר האישי עד עברו, מניעיו
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 2 | הצי פנים כצר השנס דוה כתבתכם פני ישראל (העולם הזה 1112s הזכירה לי את הטלד המתחפש כעני ויוצא לעיר לדובב את נתיניו. מה היא הסיבה שהחוליה שלכם פסחה על הערים
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 3 | שנורוקרטיה ך * סתכלכמודעות המתפרסמות בעמוI I .דים אלה. התוכל לקרוא את תוכנם מבלי להסמיק מבושה? אלה כרזות־שקר -מודעות של רמאות גסה ופרימיטיבית. אילו היה אדם
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 4 | (המשן מעמוד )3 בדי לממן את צרכיו השוטפים. הוא לא עשה זאת למען יהודי רומניה. כל ילד הבין מראש כי הפצת גירסות מנופחות ושקרים גסים על ממדי העליה היתד. צריכה לגרום
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 5 | במדינה העם פוא מה פדגוגית תעודות־הבגרות של ממשלת ישראל נמכרו בכסף מלא — כך נתגלה לפני חודש. נעשה הכל כדי לצמצם את פרסום הפרשה, כדי למנוע את ירידת ערכן של
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 6 | הריב ו 1ל הגוו׳ה ״אשה נהרגה בתאונה, בואו לערוך חקירה ולקחת אותר״״ הודיע הטלפון במטה משטרת מחוז תל־אביב. חוליית חוקרי־תאונות הצטרפה לאמבולנס שדהר אל מרכז
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 7 | מגבוה• ח״ב הצ״כ שושנה פרסיץ, שהיא יושבת־ראש ועדת־החינוך של הכנסת, פירס״ מה גילוי־דעת, קראה לסטודנטים לחזור ללימודים. היא ביטאה את עמדת מפלגתה. למפ״ם היה שיקול
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 8 | סינורו האישי של אחו ממשתתפי שוד־ הבנק ₪עו בעפולה דנני 8שנים פאת אנוש שטמפפר kפני כשכועיים, ב־ 14 לחודש, הופיעו בדירתי, /במוסד שאני מנהל ליד תל־השומר, שני קציני
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 9 | זהו סיפורו של אחד מהמשתתפים בשוד הבנק בעפולה לפני שמונה שנים -שוד שהועלה עתה למרכז ההתענינות במדינה. הוא אינו סיפור של כשלון. אלא סיפור של הצלחה — ספורו של אדם
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 10 | »יסע $9כ ה* j& m סלכת הסיס 1959 צי או ־ צי או התמונות כעמודים אלה יכולות להיות תמונותיו שלד — כשנה הכאה. כי שוב נפתחה ה תחרות לכהירת מלכת־המים- הצעירה שתכמל את
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 11 | ה = ציטה 1ותי את רומא הנצחית הסום בדרך אל בית־המטבחיים הקרוב. באיזור הקטקומבות, שנועד כולו לפרנסתם של נזירים טובים, הציעו בהזדמנות זו למלכת־המים, אחרי ששמעו כי
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 12 | בתצוגה חגיגית הבשיל השבוע יבול חדש ! בית ספר mעם, כשככר הימים, חלמו ילדות mJלהיות מורות, גננות, אחיות, מזכירות לבוס עשיר ויפה, או כוכבות־קולנוע. הן עדיין
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 13 | aר נעוות־זוהר, שסיימו קווס בין נתר׳ ׳ לץ והרות מדוגמנית זוהרת. רובן היו בעלות מידות גוף לא ביותר אידיאליות, פנים סתמיים ביותר, לא ידעו ללבוש את בגדיהן ולשכוח
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 14 | אמנות יותר בריא * יותר צעיר בעזדת:התכש»ר הדיאטטי החד ש מזון מלכות־ |ג׳ילה רויאל! לאחר הצלחה עצומה בעולם: לראשונהבישראל A P P E A L ״S E X האמצעי האידיאלי לגבר
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 15 | שלוש פנים לדוגמנית האלננונית שנבחרה לגלם את תפקיד אש פראנק בקולנוע ריקוד * vלן 5איש, אולי יותר, עוברים יום יום דרך מסעדת שדה־התעופה של לוד. אף־ על־פי־כן רגילים
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 16 | ספ 1רט אסונות מוות סו ק־ א או ט קוי תעופה. בישראלבע׳ מ N-trxi.3י1:1.־רז » .זאה hzבולB1562-5 . המינוי - ק י.בלח זזטזבזזך tn ,פרוז . atukבה!\רנז. >ן!\.ב הרי^זש
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 17 | לומטר ממנו וכאן אנחנו יושבים אתו על ספה אחת ח״כ אחדות־העבודה יגאל אלון נסע בליל שבת במיוחד מקיבוץ קבלות פנים נלהבות ל c.D. גינוסר לכנס פעילי מפלגתו בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 18 | נח אשכנזי: אהיה אסירת תודה לך אם תפסיק להציף אותי במכתביו הלוהטים. אין לי כל רצון וחשק להתראות אתך, ועוד פחות להתאהב בך. ואם אמנם תחלה, כפי שאתה מאיים — אזי
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים ספיה רגשית יד המקרה העיוזר הביאה אל הבד הישראלי, שני סרטים שוניס זה מזה וחסרי בל קשר שהוא ביניהם, אך שיש בהם, יחד או לחוד, לזרוע אור וללמד על מספר
העולם הזה - גליון 1130 - 27 במאי 1959 - עמוד 20 | ב ע רי כ ת לילי גלילי טוזמנים משתתפים imf .המיראיס ביו ו1נו»תמ9יס בשליזזת חומר לעמוד זזו יזכה »די שבוע ב«בומ מרסל עשר לזו ת י»ו־*ליומ. הזוכה בפרס השבוע הוא
חזרה לתחילת העמוד