גליון 1131

העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 1 | משפד 1131 שגה 22 אייר תשי״ט3.6.1959 , המחיר 550 פרוטה הפרשה ה סנסציוני ת של הגזבר צבי ב! 3 Xדיי ם 1סוף שחור
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי a b i u nו. ו ר ראש המערכת: שיוט מזו עזרך משנה: דוב איתן עורך כיתוב: סירב י השת עורך תבנית: והי רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 3 | %ו הפעם הראשונה, אחרי שנים ן רבות, פוצצה השבוע אסיפה פוליט־ת בתל אביב, על ידי פלוגת־סער מאורגנת. למעלה ממאה צעירים מאורגנים, אנשי תנו- עת־חרוח, ביצעו מיבצע
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • אין בל אפשרות לשינוי מהותי בבחירות לכנסת הרביעית. ניתוח תוצאות הבחירות להסתדרות, בהן ככר הצביעו למעלה ממחצית הבוחרים לכנסת,
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 5 | איו הפכה שנת־העשוו לביזנס פוט׳ של קבוצת פחסקציונרים של קבוצת־החצו סוף ש חורל ע שוו־ ך 15 כחודש מאי הסתיימה שנת־העשור. באותו תאריו התפרקה גם ועדת- , Uהעשור׳
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 6 | סוף ס וף גם בישראל! במרינה כיצד הצליחו קציני (המשך מעמוד )4 קרםפניםג׳ להרויאל לפיד ״ר לבר ן, פריז מונע התהוותקמטי פנים ומטהר את גווןהעור A.LAVtftVNf.J/UUS
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 7 | משטרת באר־שבע ושתת את עדות הבדואי שהאשימם בתקיפה ובעינויים בכלא? ה א ונונה האני? מווזמד אבדסיאם משבס אל־אוגב :״אני בן 60 שנה ולא ראיתי אף פעם בחיי בן־אדם, שעשו
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 8 | במדינה עלילות צבי בן־אפוים, הגזנו ואיש-העסקים המוכשר שניהל מי דיר את חתימת אללה לא בר ח בעל האדמות הגדול ביותר בארץ־ישראל של שנת , 1948 לא היה עבד־אל קדר
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 9 | את עניני עידית אילת עד שהגיע השבוע אל הכלא בתל־אביב ראש העיד אילת t השק״ם האילתי, שנשרף לפתע פתאום ביום ביקורה של יחידת הביקורת של השק״ם. עסקי המסעדה שגשגו ממש
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 10 | >גסע 9לכ ת * מפיס לח״ ישרא לי בעוד ארבעת הגדורים שוברים את ואשם 3 אתתה ליד הגלגל הענק בפראטר הוינאי (למעלה) ובלשכתו של ראש העיר של וינה על רקע האקרופוליס ההרוס
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 11 | יבע1ל1ט< ביחת מבט לעבר אסיה שלחה מלכת המים מעל הגדה האירופית של הבוספורוס ( / I J L J D U 1%למעלה) .בלשכת ראש עירית איסטנבול (למטה) ציפו ליהודית שבעה צלמי
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 12 | סוךש חו ר -לעשור (המשך תעמוד )5 וולפסון, בעל חברת פז, כדי לעזור לאותם קצינונים, בניבו של ניב, לרכוש תחנת־דלק באיזור. רק העובדה שבינתיים נסלל בקרבת מקום המשכו
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 13 | סינורו האישי של מנהר הבנק משניה שנעצו השבוע נהשוד בזיוף חתימות 111 Vד1ז 1י ויי J l i!U 1^ PIקיב ! S ״1ת Iי 1i1ה # כין שאר פרשוודהשחיתות, שהציפו השבוע את המדינה
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 14 | החי חג האורים ן * כאר־יעקוב, הצית חולה־נפש מחסן לבג די ם בבית־ו,חולים, הזר כעבור ארבע שעות, הצית את משרדי ההנהלה, מען, כאשר נתפס, כי הגג בדרך זו את ל׳־ג בעומר.
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 15 | רומיאו גרמני נוצרי ויודה יהודיה מוינה שעלתה נעל נורהה לישראל מתחננים ״תנו דנו להתחתן!״ בפני הוריה. ההורים, שלא הרגישו מיד באהבתה לעלם הגרמני, קיבלו אותו
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 16 | אם נ 1ת בידור מי אמרשהשדש חו ר t הסלט השד יו ד ע (סטבטיון) אינו שד משחת. בכלל — השד אינו נורא כל כך. הוא רק שדון קטן, כזה חביב ועליז, בלתי־מזיק, שאינו מעיז
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 17 | אבל מד, לעשות? שיתוף פעולה, תמיד פירושו — פשרה.״ מאחורי ה קל עי ם ו־ה־דבע! ב ״ טו בי ההחולב ״ ״הסאטירה הפוליטית״ -זהו נושאו של ערב שעומד לקיים חוג הבימה
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 18 | הנידון קשה לי, משום מר״ להשתתף בצערו של ( ,)1131/22 או לרחם עליו. לדעתי הוא בהחלט ראוי למה שקרה לו: ״מכתב זה צריך היה, למעשה, להישלח למדור לחיפוש קרובים של
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 19 | קולנוע ישר אל אפשר לכתוב בישראל: מדוע לא עושים סרט ישראלי.״ הנו שאהטר אגי מיג׳ור וסו היד, קצין או״ם צרפתי מוזר בהחלט. בתפקידו כמשקיף בגבול הישראלי־סורי, היה
העולם הזה - גליון 1131 - 3 ביוני 1959 - עמוד 20 | נובע הקש האיטלקי בתמונה זו הוא דווקא בוכארי. במקום הכובע רזזב־התיתורת, לפנייך הפעם תפיסתם של האיטלקים על האכזוטיות המזרחית. אלמלא היה קיים, היתה משכית כבר
חזרה לתחילת העמוד