גליון 1132

העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 1 | S JT K IE U I f f L U C .U L L T U K f f lK I U T i Vj a.;l -f8U5״i׳
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 2 | לפני שבועיים התקיימה אסיפה דומה בירושלים. תור נאומו של תמיר רבו קרי־אות־הביניים, המנומסות אמנם, כלפיו. תשובותיו על קריאות אלה, חשפו לעיני כל את הריקנות של החוג
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 3 | * Vחד מידידי הרצה לא מכבר בפגישת־הסברה פנימית בנהלל. כשגמר להציג את התוכנית המעשית ורבת־השלבים של ההשתלבות במרחב, קם בחור צעיר, קצין בצה״ל וקרוב משפחתו של אחד
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • דיין, פרם ושוות, עשויים להתפייס כקרוב עם פגדזס לבון ושאר הוותיקים, אחרי שכל צד הגיע למסקנה שאין הוא יכול להתגבר על הצד תשני.
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 5 | הכלכליים לריסון ירידת ערך־הכסף, מאמתת בפעולות אלו את העובדה הידועה: היא הפכה לגורם האינפלציוני ביותר במשק הישראלי• הוכחה נוספת לכך נמצאת בפירסום, שמהימנותו
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 שעמד זמנית בראש הסתדרות הסטודנטים בימי השביתה, שהוא אמנם ציוני־כללי אך ניהל את הבחירות בהגינות מכסימלית. הסטודנטים, הרוגזים על נציגי תא
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 7 | מו בן מ א ליו: ג ל סון הו אמעע זן י K I 19 הורים שכולים אסולין — ?ובורה?לא תעודת־מוות יש מושג ברפואה רגילה. הוא התקשר עם אורים, ביקש את הרופא הוזטרינר. אבל גם
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 8 | רק ועדת־חקיוה ציבווית עשויה וטחו צייר גרינברג(שמאל) ונדבפחתו בתערוכת הפגנה ברחוב במדינה עתתות ה ס קו פ הג דו ל אחד הסיפורים הסנסציוניים ביותר שהתפרסמו בשבועות
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 9 | סוף שחור -ל ע שו ר 2״י האווירה העכורה אשר נוצרה מסביב לפרשות ועדת העשור ויורשיה הפרטיים הצליח לא במעט• אולם ועדת־העשור הפכה למעשה לרכושם הפרטי של ניב וקבוצת
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 10 | ״מה דעתו על הגבר הישראלי נמשו?״]-שי ישראל עונות d i m ״מה דעתך על הגבר הישראלי -במחזר?״ זו השאלה שהוצגה על־ידי אביבה סטן, כתבת ״העולם הזה״ ,למאות נשים ישראליות
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 11 | למשאל ״העור הזה״ בשאלה נוקבת : חיילת צרפתי אין להם בטחון עצמי חורה. אם הבחורה באמת מוצאת חן בעיניו, והוא מעריך אותה, יתנהג גם הבחור הישראלי כג׳נטלמן. נכון, שהם
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 12 | (המשן מעמוד )9 הועדה) שלא היד, יכול לטעון כי עירום הוא• שמיר קיבל את הכסף כדי לערוך חוברת יפה לסיכום אירועי העשור. המשורר והעורך המנוסה שלמה טנאי, שקצר
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 13 | סיפור מנהר מפעל הקופות בפרשת האשמת השוחד שסש ליי ל מ רץ ! ^ להאשמות שהשתמעו מתוך מה שפורסם בעתונוח ^ על פרשת הזמנת דלתות־הבטחון לקופת בנק־ינסראל לא פגעו בי.
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 14 | הנידון VHU₪ B₪ a₪ ₪ B₪ m (המשך נזענווד )3 הוא לא יבטל את חוקי־החירום, ששרדו מימי המנדט. הוא ישתמש בהם תחילה נגד הערבים — מעצר־ללא־שופט, הגבלות־תנועה,
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 15 | ספרים מקור ח ב רי םמספ רי םעל מנ ח ם ?}שרים (לזכר מנחם בן־דויד, הוצאת ההורים 254 ,עמודים) הוא מנין שנותיו של אחד מארבעת הישראלים האחרונים שהלכו לפטרה, גבר צעיר
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 16 | סלכת on׳ p 1959 זאת יכולה להיות את -הש* נה! כי שוב פתחנו את התחרות לבחירת מלכת־המים- הצעירה שתסמל את החן והנעורים של אומה צעירה השד כנת לחון ש ימים. המלכה, שתי
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 17 | בדון לאומי מחכיר שר נבתרת הכדורגל הישראלית לפני התחרות עם פוליו נבחרת מי אשם? ״השחקנים,״ אמרו המרכיבים, פוקס ובן־ בסט, שני עסקני ספורט מזדקנים :״לא יודעים מה
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 18 | כולם, אבל כולם, אומרים עליה שהיא נחמדה .״אך בפרט מפורסמת אני בהיקף מתני הצר במיוחד. חלילה לך לחשוב שאני משוויצה. לא ולא. אלא פשוט שתדע אל מי מתכונן אתה לכתוב.״
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 19 | קולנוע באחים קרמזוב, עם סרט זה, יעדיף להשאיר את העלאת היצירות הרוסיות בידי הרוסים. סרטים איפופיה קוז קי ת מין ער הפסים ״ דוןהשקט (צפון, תל־אביב; ברית־המועצות)
העולם הזה - גליון 1132 - 9 ביוני 1959 - עמוד 20 | מדריך לאסיר ״עוד מעט יהיה זה יותר פשוט להשאיר את הגנבים בחוץ, ולכלוא את האנשים ההגונים בבתי־הסוהר ״,אמר לץ תל־אכיבי כשבוע שעבר, כאשר מכול הידיעות על מאסר
חזרה לתחילת העמוד