גליון 1133

העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 1 | ענו מעל
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 2 | S iu r i כל־כר. הוא ליווה את כל החונים העקרים, שצמחו בארץ־ישראל מאז עליית חבילוייס. זהו כלל ברזל: כששכבה חברתית מסויימת חדלה ליצור, היא מתחילה לחלום על כיבוש
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 3 | ו תו ל ץ, שהציע לכלוא את כל האנשים \ | ההגונים בישראל בבית־הסוהר, ולהשאיר את הגנבים בחוץ — נדמה שההגיון לצדו. מאז ומעולם נהג העולם לכלוא את יוצאי-הדופן,
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 4 | האמת -לכלא! ל שקר׳ -חדות ! זה פירושו של החוק שהתקין בן־גוריון, והאוסר לפרסם ידיעות על העליה. העונש הצפוי למסירים — 7שנות מאסר. ל מי אסור דסדסס? לכל אזרח
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 5 | לגתו בכפר־סבא, שהוציאו את דיבתו רעה. ערב הבחירות לועידת מפא״י׳ פורסם ברחבי המושבה כרוז אנונימי, שהאשים את דוד בניצול מעמדו בצורה בלתי־מוסרית ותבע מההסתדרות
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 6 | במדינה ה״ווספרד חז ק למדי ל שרות ה צב א (המשך מעמוד )5 המשעשעים בשל היותם כתובים ברוח וסגנון דבר הירחמיאלי מלפני 35 שנה, בעת שזכאי היה מזכיר המערכת, אולם לפחות
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 7 | כעל צ׳רנובילנסקי ספר פרידמן ומכאן יום אחר הצהרים עם תלת האופנים ברחובות צפון תל־אביב .״מתי כבר תסע באוטו כמו כולם?״ שואלים את יעקוב בכל פעם ידידיו, הקונים ממנו
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 8 | במדינה כנופית אילת 1 דרכי־חיים הגיס ה ת קי ף 4לטיגון לבישול ^ ל אפיה לסלט מוחמד גאזי, בנה המפונק בן ד.־ 38 של משפחה עשירה בבקה אל־גרביה׳ שגה שגיאה גורלית אחת
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 9 | הכספים, וגם כמגייס כספים עבור המועצה. הוא עשה רושם חביב על כל אדם.״ האמת צריכה להיאמר, שלא רק חנוך ננר התרשם לטובה מבן־אפרים גם חבריו למועצה, יוסף לוי מנהל
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 10 | רבות האהבות שהי! ,או לתלמידי משור כ־־ב!שאוה הגמנסיה אהבה ראשונה המחוזי אליעזר מלחי, מנהל את טקס פגישה U jIU Ifl בוגרי מחזור כ״ב של הגמנסיה הרצליה. * * ה כל
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 11 | שלום, האדוויס צ׳יפס r r מימין לשמאל נראים: סברדלוב (ו) ,המורה וןד ־ צ ל ־ ה »ר ד.מוי־׳דליג לגיאוגרפיה; ראובן אבינועם 2המחנך לוין 3המורה למתמטיקה קיפר 4המורה
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 12 | אהבה רא שונה (המשך מעמוד ) 11 בשיעור, הקרבנו את ד,פליקן אל הפנקס, הוא נעלם ולא נודע כי בא אל קרבו.״ ״ברגר, המורה לטבע׳ היה משאיר את פנקסו פתוח בזמן הלימודים,״
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 13 | תן השוחד בבני־ברק כעלילת־1קמה -או כפתיחה למלתמת־אחים בתיק שייקרא המשפטי כהן בין המתנגדים לתשלומים אלה. לפני ארבע שנים, בועידת ארגון הקבלנים, תקף אפלבלט בנאומו
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 14 | ״ועתה רצוי׳ כרגיל בכל המכתבים שכותבים אליך — שהכותב היפה, הישר, ההגון והפיקח ישלח אלינו את תמונתו כבר במכתב הראשון, כדי שנרגיש שלא קוף אוחז בעט, אלא לפחות
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 15 | :אמנות בידור ההורגים ה או ר גי ם, אותה רביעיית־זמר ששמה הלך לפניה על גבי תקליטיה, לא הכזיבה הפעם את הקהל התל־אביבי כמו אחדות מקודמותיה• היא הצליחה לארוג את
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 16 | אנשים V» VA A V V ! i VI •r •r •r •d *Iv.v W iV ;V tV e V H K ׳Z w S t 1.vv.v vv .v cflRmaoRinnfu כיני• v s mvBssc הקור,טייל הישראלי החדש מזוג בכוס גבוהה ברנדי
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 17 | n 1 ״ 1 ^ 1 nלובשת את גריים — בגדיים מחלק JL / U 11 אחד, בפרחים שחורים על אפרפר. במימוזה לבן עם פרחים צהבהבים, ןין יויי ל כתפיות רחבות, גב חשוף מאד —
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 18 | ספורט כדורגל ה א שליה הג דו ל ה AM A d v WM22LVTT ׳il/ZWI פקידים ! תלמידים l סטודנטים1 הרשמו עוד היום לקורס קיץ ל״ קצרנות עברית ו/או אנגלית (שני חודשים, ם
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 19 | גרמניה ה ראו כוכבי ״רכבת יוצאת באיטיות מן התחנה. על הדלתות מצוייריס בגיר סמלי מגן־דויד והכתובת, :יהודים — לפולין׳ .הגיבור, רב־טוראי גרמני, המוצג לצופים רק בשמו
העולם הזה - גליון 1133 - 17 ביוני 1959 - עמוד 20 | רס I יארה מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין I המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זח מנ ה מדי שבוע בשבוע״בפרס ״טל ע שי ל מו ת ישראליות. הזוכה בפרס השבוע הוא דויד
חזרה לתחילת העמוד