גליון 1134

העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 1 | ש 3ה 22 י״ח פיון תשי״ט24.6.1959 , המחיר 550פרוטה נבחרת לאומית -בזיון
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 2 | ...א ם בארזים נפלה שלהבת — ש׳וחד, ל׳כלוד. ה׳ונאה, ב׳נידה, ת׳רמית — מה יגידו אזובי הקיר? יצחק בר־כוכבא, ירוזסלים איפה נמצא המנחם שאת תמונתו ראינו בהעולם הזה. נא
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 3 | הגדון i ני כמעט מתביי ש לחזור על הבדיחה הנושנה, \ £אודות העסקנית שנאמד, באסיפה למען שווי־זכויות הנשים .״ובכלל,״ קראה בהתלהבות ,״ההבדל בין הגבר והאשה הוא קטן
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 4 | הג׳דוי w₪₪₪KM m (המשך מעמוד )3 זמנית והצרכים המוחשיים של ישוב קטן כן 600 אלף נפש - גרמו לכך שעם הקמת צה״ל היה שרות־הכנות דבר מוכן מאליו. כה מוכן מאליו, שאיש לא
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 5 | במרינה הע ם בעיטה ל שער העצמי כמעט כל אזרח ישראלי רוצה בעליה המונית מאי־צות הגוש הקומוניסטי. השבוע ישבו המונים ליד מקלטי־הרדיו, הקשיבי בדריכות לשידור תחרות
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 6 | פלגות ישראל נכנסו לפעולה. אחרי השוטרים והחוקרים למיניהם החלו גם המפלגות להתערב באופן פעיל בעלילות כנופית אילת. סניף מפא״י באילת, הביע אמון מלא בראש־העיר, חנוך
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 7 | מאגור בע״מ< שהיתה חברה למחסני ערובה׳ והשניה היתה חברת־סחר אמנון בע״מ. ב־ 1952 הועמד הלפרין בפני בית־דין למניעת ספסרות, כבעלה של חברת־סחר אמנון, הואשם על ידי
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 8 | במדינה על כל לידר! (המשך מעמוד )5 שתחסוך וכספך יהיה מובטח בח שבון בנק דיסק מט לישראל בנ1מ הלבשה והנעלה ב עונת הקיץ, הרחצה והטיולים כרי ליתוות תעוות ואת לא וי
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 9 | בשונזה הששישית שר ביגז־הזזוריש הגזנזשרתי רגוב״ם בשיפח, שכב צעיר והגזיישר בכאביגז. שבש\ז שב1־ש1ץ1 חיח נזתגזש מזי. כש־ששבו ששגזיר רנזראיתי־צין. היה mאביוזו רביב,
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 10 | מכירת היוכל נמ שכת : הצעה מס׳ מכנסי דקדוו בצבעים מודרניים (CPU החי סיטוו האישי של המה רוח הזמן ף• אילת, נעצר מטורף שברח מבית* ״ חולים לחולי־רוח בעכו, מכר
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 11 | ד מוכו-חחעוחת אשו nunהשבוע :המנהל עת שוודי היה בחיים, ולאחר מכן כדי על אותה רמה. כאשר פנו אלי היורשות את התפקיד, דרשו ממני לא להתערב Iהכספיים. הן המשיכו לטפל
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )8 לבית־סוהר. אילו היתר, המשטרה מודיעה, שהיא מבטיחה חסינות לכל מי שיביא לה עדויות והוכחות, היו מתגלים דברים רבים.״ במסדרונות העיריה התעוררה
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 13 | שנעה שערים הונקש בוווצלאב -אורם השעווויה היתה גדולת שבעתיים מ• שלח אותם? ף שכו שיר־עם יהודי ידוע באידיש, המספר על גאון החסידות רבי נחמן מוורצלב: »רבי נחמן
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 14 | לומר את האמת: בעצם לא איכפת לי אם תכתבו או לא. פגיב חד שות בנייר הייתי מתפלאה מאד אלמלא היתר, הזמנה וו באה: אנו חברה, נורא טובים, הנוסעים בטיול המפורסם המכונה
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 15 | ספרים מקור פיהוק ציבור׳ כי?{דוס אתה (רומן מאת משה שמיר, פריית פועלים 367 ,עמודים) הוא סיפור נקמתו האישית של אחד, משה אבני, במנהיגיו הוותיקים, שכמעט והביא לפרשת
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 16 | אנשים ענו חוש הומור, ב מועדון 1על n o ip a ח ח סי טוי ת « קומה החמי שית, במקרה זד״ ן ) היא של מלון קרלטון בקאן, שם מצאו כתב וצלם השבועון הצרפתי הנפוץ מאטש את
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 17 | ה חו ק נגד ה מין ה׳גית artד c 5 כטיין >5־ \׳3e־ד%גיי בי*ג׳ האם יפונו ההו 0נגד המרדים המסתוריים שהציבו את המדינה בחוברות מין 1 שה חצי־ערו־מה הנחיתה מהלומת־ \
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 18 | ״מתקני הר שתות״ מאת משה גת ברדת המסד, הודעת מ 11ת אבושז תיאטרון מו סר־ ה שכל בל־ מחזה המינוי - קיברה ן זשב\ן ך לוזיוגש ת0י׳\1יv3 hi אוהו בהקום .,עקב הביקוש
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 19 | קולנוע ב רי ת הכחעצנת דמען האיש האיוס ״מהו הסרט הטוב ביותר בכל הזמנים?״ נשאלו 117 מבקרי־קולנוע בימי תערוכת בריסל, בשנה שעברה. בדיוק 100 מהם פוטיומקין!״* ענו
העולם הזה - גליון 1134 - 24 ביוני 1959 - עמוד 20 | סיורה מועמדות ראשונה שאלון מועמדות את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה. ,וכן כל אדם אחר הממוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. ה שם: מצב מ שפחתי :
חזרה לתחילת העמוד