גליון 1135

העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 1 | :מספר 1135 המבליג אומה: מ׳
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 2 | לבד ספיקה שכורת ש? ספיד ממשלתי? תמהני. בנימין טננבוים, תל־אביב מדרך הראשי: •דרי אגגרי n i n a a m מתוק מעז ...בהמשך לדבריה של בתיה כהנה, אודות אישיותו המתוסבכת
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 3 | ף • ראשון למארס ,1948 ,זכיתי, יחד Jעם כמה מאות צעירים, לחוויה גדולה. רבצנו מול נמל תל־אביב. בחשיכה הובאו לנו ארגזים. מתוך הארגזים הוצאנו רובים חדשים, מכוסים
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 4 | בם דינה העם DER SPIEGEL מאוצר־ הציטאטות ,נשק זה אנוצעי להרוג אנשים, פשוטו כנזשנזעו. אין לנשק שום תפקיד אחר אוי ואבוי לאנושות הצריכה לייצר כלי משחית כאלה.־ האיש
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 5 | הממשי הצבאי והקומוניסטים־ בחזית אחת גגו הכוה החוש נ קי ש ה לי לי תברלת ך • מיבצע בוצע לפי שיטה אחידה ושיגן Iרתית. ערביי ישראל רגילים לה, כפי שהתרגלו אליה עמים
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 6 | ,v s a / s m a a a a a a a a a a a a a a / w v s a a a a a a a a a a a a a a a a a 11 היא הזדמנות 10 הרומנים הטובים ביותר והמפורסמים בעולם בתור רבי ממכר B E S
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 7 | המשפחה על גלגלי ם - אינג ה ח לו ם קטנוע ווספה הוא, כידוע, כלי־הרכב העממי ביותר, מחירו 1470ל״י בלבד (אפשר בתשלומים עד שנה וחצי). דוגמניות ״משכית״ מתביישות -
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 8 | ת צ פי ת במדינה (כל הזכויות שמורות) • האפשרויות הפתוחות כפני מפא״י בהתפרק הקואליציה הנוכחית על רקע עיסקת־הנשק עם גרמניה: ממשלת מיעוט של מפא״י (כולל הערכים שלה)
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 9 | השפר הפולני על כתבת ״העולם הזה״ ל מדו ממני אהבת אדם! עמוד זה הועמד לרשותו של מארק חלאסקו, הסופר הפולני הצעיר ()26 והנודע, כדי שיביע כו את תגוכתו למאמר שפורסם
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 10 | החי מסע חצ?כ ושוב .יצהר׳ דואגת לצרכניה... מומחינו הפנו את תשומת לבנו לכך כי בין יתר השמ נים הצמחיים, המכילים אחוז נמוך של חומצות שומן רוויות במימן׳ מצטיין במ
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 11 | האסון?״ שואל הז־ ־ ישראל יצחקי (,)33 גענו למצב כזה ש־ :מומחים עולמיים ב־לקנות מאתנו נשק, לא משנה לי מה נעול זה ייראה מצחיק נהם סחורות שונות, ר להם נשק*. ״לא
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 12 | במדינה ר חוב פרי שמן פנ ת ר חוב פדוג, תל־ אביב אנגלית• צרפתיתלומדים בשיטה קלה בבית־הספר n 5 f l ׳״I p w״ תל־אביב, בן־יהודד.74 , אנו פותחים )1 :קורסים ואולפנים
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 13 | לא חיכתה לתשובה, חטפה את המאפרה מהשולחן, סיפרה לכל שכניו לקבוץ של מנהל העבודה על פרשת השוחד .״את נבלה, צאי מביתי!״ צעק המואשם שרתח מכעס. התשובה היתד, סטירת לחי
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 14 | ספרים מקור סייג איש חייו ומותו של יהונתן ארגמן (רומן מאת יוסף בר־יוסף, הוצאת פועלים, 281 עמודים) הם הנסיון הזועם הישראלי הראשון להשקיף על מלחמת השיחרור
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 15 | ן ממי גילתה במקדה תגלית פדגוגית־פסיכולוגית, הנותהת דוו הדשה להבנת הילד מציידים \ ללא עיניים! ף* תגלית נמצאה כמקרה. יהודית | fבלומנטל, מורה לציור מזה 11 שנד,
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 16 | אנשים מ ה עו ל לו לאילת? היופי מתחיל בשער... וכלאשה יכולה לטפח שער יפה׳ אם היא מטפלת בו בצורה הנכונה• ״נקה קרם טמפו -בשפופרות המספיק ל־ 10 ,6או 20 חפיפות הוא
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 17 | כדורגלן ננש־ת ישואל, ש־ון וה מפולין, מספר על המסע ׳׳אל תאשימו אותי!״ ך? גידר מה שאתם רוצים, תקללו i Iאת מי שאתם רוצים, רק נגדי אתם לא יכולים להגיד כלום. לי לא
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 18 | הגזבר השעזלס עעות לעולם צ 1ד7ן ת תזכיר עירית אילת מודיעה בזה על משרה פנויה, לתפקיד גזבר העיר. על המועמד להיות בעל נסיון משפטי של לא פחות משלושה משפטים פליליים,
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 19 | קולנוע ישראל ציניות ב גן עדן בפעם הראשונה בתולדות הפסטיבלים הקולנועיים זכה השבוע סרט על ישראל בפרס בינלאומי ראשון. הסרט הוא סרט דוקומנטרי צבעוני באורך של 40
העולם הזה - גליון 1135 - 1 ביולי 1959 - עמוד 20 | סידרת מו ע מ דו ת שני ה שאלון מו ע מ דו ת את ה שאלון הזה זכ אי ת למלא ה מוע מד ת עצמה, וכן נ ל אדם אחר ה מ עוניין להם־ ליץ יעל מוע מדת, המ ת אימה לדעתו לתחרות.
חזרה לתחילת העמוד