גליון 1137

העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 1 | האית את מרד המאדוקאים* g§8fp|p מספר 1137 ט׳ תמוז תשי״ט, 15.7.1959 שנה 22 המחיר 550
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 2 | מכתבים ין וו־ך הראשי: טורי *בגרי דבר האגה הלאומי י־אש המערבת: לוס כהו עורך משנה: רוב אי.יזו כ לי 7 k i y /וני מ • תזוב גליקסון * ,תל •אביב, טלפון ,267*6 מ. ד
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 3 | ך* סתבלו כתמונת השער. מה היא מזכירה לכם? i Iתמונה היסטורית של המהפכה האמריקאית או של כיבוש הבאסטיליה? המרד ההונגארי? לא, אין זה דמיון מקרי. יש לשון לתמונות —
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 4 | מדד המ אדוק אי נקמה עדתי. יריח מהברכיים ולממח *a IC w i j i w a w i — aBWj *mאמת היא, שיעקב אל־קריף אינו » Iחשוב כשלעצמו. הוא רק שימש מר־עו.ם לפיצוץ מיטען הנפץ
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 5 | קרבן המפגינים הוא השוטר דויד עובדיה ,32 ,תושב הכפר סלנזה שליד תל־אביב. עובדיה, בעל ותק של חמש שנים במשטרה, הודעק יחד עם יתר חניכי הקורס בביתיהספר לשוטרים
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 6 | = ssמרדהמאד 6קא־ ם ״כרהוא נפלו סינורו האישי שד בן־לוית האיש שנורה -מאת א בנ ר inn־ * ה הכר בגלל בקבוק בירה. לולא החן לטתי לשתות משהו קר, לפני שאלך לעבודה, לא
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 7 | ולאומי בכניסה לוואדי סאליב, שעה שהכבאים שענדו בחשת המשטרה מקפלים ציודם רע? רק באתי לשתות בקבוק בירד.,״ השוטר חזר על דרישתו :״תבוא איתנו, יותר טוב.״ יעקב ענה
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 8 | J i nאבנר ממן, שומר בנמל 111 חיפה, היה בחברת׳עלוב I I 11 1 111 אל־קריף כאשר נורה בידי השוטרים. עדותו היא עדות מרכזית בחקירת על נסיבות התחלת המהומות. שלמה
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 9 | התנהגותו ,״אמרתי: די, עכשיו אני נשוי, צריך לעבוד ולפרנס את המשפחה״. אבל ״הם״ לא הרפו ממנו. בדיוק למחרת חתונתו הובא בן־כליפה למשפט על התפרעות קודמת׳ נשפט לשישה
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 10 | החי הקומיסארים ך* מנד, הזמינו חברי הקיבוץ המפא״יי Jאת מנהיג תנועת החרות מנחם בגין להרצאה, אסרו על נערי מחנה־העבודה, ששהו במקום, להאזין לדבריו. משמר ההדוקה גם
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 11 | מכוני ת ו שונה ש חי תו ת 1r־ mשלצ׳רל מכשיל באופן עקבי כל אשד. הנבחנת משמיע לה את הפסוק :״תלכי יותר טוב דגים בשוק.״ הם יכולים לספר על כבחינות התיאורטיות, שהיה
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 12 | יצצפית במדינה וכל הזכויות שמורות) דייני בית הדין ברחובות שלחו ליהודה (המשך מעמוד )9 • שואה פנימית עלולה להתחולל כישראל אם לא יינצל בן־חמו הזמנה לבוא ולנמק מדוע
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 13 | לא תפצה האדמה את פיה ותבלע את אסתר בן־חמו, כפי שהבטיחו זקני הכפר, יהיו אולי מוכנים להסכים לפסק דין מהפכני כזה. המשק מתקוה 12 צי רי ם מאז הקמת המדינה קיימות
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 14 | תו ך 3 בועות מ ה דו רהש לי שי ת! זה עוד לא קרה בישראל -שתוך שלושה שבועות יהיה צורך להדפיס ספר אחד בשלוש מהדורות ובמספר טפסים המתקרב ל־ 15 אלף. אולם תפוצת מפעל
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 15 | אמנות ע ל כל לירה •תיאטרון משתף ־ ה פ עו לוז זו כ ה בחצות ליל שבת השבוע, התלבטו כמה מאנשי תיאטרון הבימה בבעיה חמורה: כיצד להודיע למחזאי השויצרי מקם פריש, מחבר
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 16 | במדינה אקדח קטן שהיה בידו. אמא נפלה והאיש ברח לכיוון הפרדס.״ קבע בפסק דינו השופט פסח אבישר, שהצביע תחילה במיעוט בעד קבלת הודאתו של נבולסי במשטרה :״אני מיחס
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 17 | תל־אביב־יפו, עו״ד יוסף יוסיפוף, אמר בדיוק את אותו הדבר, רק בבאם קצת יותר נמוך. כ״מעריב״ אין כל חדש. ולמה, בעצם, שאחסון־ לכם את הרצאתו של הד״ר בבלי — מיזוג
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 18 | מזכיר 7ך משחו? סטיות (מקריות) ל( )1137/48 אבדה נערה, ולי, סבלנות: ״י־ס ג׳ .30.6 .השעה 4.30 אחר הצהריים. מכונית אטד בדרכה מתל־אביב להרצליה. סמלת חמודה ערב
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 19 | זדז N171ז ו: 7 קולנוע צנזורה ת לי המודבקת אחד הכללים המנחים את המועצה לביקורת סרטים ומחזות בישראל, באיסור או בהתרת סרטים, הוא הכלל כי בסרט אסור לפשע להשתלם
העולם הזה - גליון 1137 - 15 ביולי 1959 - עמוד 20 | שאלון מו ע מ דו ת את ה שאלון הזח זכ אי ת למלא ה מוט מד ת עצמה, וכן כל אדס אתר ה מ עוניין לה מליץ יעל מוע מד ת, המ ת אימ ה לדעתו לתתרות. משפחה מצג משפחתי :בתוגת
חזרה לתחילת העמוד