גליון 1138

העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 2 | כתב עתי״ם היה העתונאי הראשון (והיחיד באותו יום) שהגיע למגדל־העמק, כאשר פרצה שם ההתקוממות, ביום הראשון השבוע. הכתב, שהוא עצמו מבני המזרח והשולט בשפה הערבית, פנה
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 3 | *%ל ילד יודע כי ישנו רק מכשיר אחד המגן על המדינה מפני מבול נורא של מעשי חבלה וריגול. מכשיר זה הוא האיסור החל על ערביי ישראל לעזוב את כפריהם ולנסוע לעיר הסמוכה׳
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 4 | בסדינה העם מלחמה קו לוני א לי ת היד. זה כאילו חיכו עשרות חביות של אבק״שריפה רק לגפרור הקטן שידליק את הפתיל. ואדי־סליב נתן את האות — והשבוע פשטה הבערה מן הגליל
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 5 | ברחבי הארץ נולה, מטבריה ועד באר-שבע דים? התביישו לכם! התפטרו מהעבודה המלוכלכת הזאת!״ ,,אס תיפו? מי 8ת דם!״ קכתי בעניין מיוחד אחר התנהגות yהשוטרים. היו אלה
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 6 | במדינה ״עברת• א ת הסואץ* תעלת סואץ היתד״ גם השבוע, חסומה בפני שיט ישראלי. מטענים ישראליים שפורקו מעל אוניות חכורות, נמכרו במכירה פומבית בפורט סעיד, וסביב גורלה
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 7 | בת המעברה -אבל אהבחם זה לזו»1בילה אל בית־הסוהר Jה ת חננ ה לא יסכים עוד איש לשאתן לעולם. מכעוד, בריח ואיום ברצח ורם כל נימוקיהם ושכנועיהם של בני המשפחה לא
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 8 | rjim s fi • המהומות במדינה הזכויות שסודות) (המשך מעמוד )6 קומוניסט וכי יש למצרים שפע של נשק מברית־המועצות. כששאלתי אותו מדוע אם כן מצויד השומר שלי בנשק אנגלי
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 9 | ויי• האסיפה, החל האולם קולט עשרות משתתפים׳ שנחפזו לתפוס מקומות. במועד הקבוע להתחלה היה האולם מלא מפה אל פה — ובחוץ החלו כמה מאות נוספים מאזינים לרמקולים. חלק
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 10 | היית ארוסתו ע 1ל אלי גרד ()2 יי ריגול פרט רפני שבן עייגז ם־יפרה שרה שנזרן ן, ארגנזתו שד אדי גדר, כיצר עברה ריררן ערב 2ן הז ההרעה, כיצר הגביבה דח־יהז שב באיצבדה
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 11 | בי רד!!״ על האדמה הערבית הזאת.״ ^שאין לי מה להפסיד. עניתי לו w Pשהוא צעק, ובחוצפה .״אתה ת האדמה הזאת, למרות שיש בה אני מאמינה שכל שעל אדמה שייך ל הנוכחים נשארו
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 12 | ״ריגול ברט בירדן!״ אתמול מגדל העמק- היום באר־ שבע־ומה מחר? כיצד לבבות את הדליקה העדתית בראשיתה? המפלגות עשו קנוניה להתעלם ולהשתיק. רק דברים גלויים ותובגית
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 13 | במדינה (המוסך מעמוד )9 מכירת החוברות. גרוסמן הסכים, נסוג לאחר ששמע את הצעותיהם הכספיות. אולם שמחתו של דוצ׳ה היתד, מוקדמת מדי. כעבור ימים אחדים פירסם ד״ר צבי
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 14 | החי קור שדי ף« ירושלים, לימד ח״כ הר־ ^ צ ל ברגר סניגוריה על קול־יטראל בויכוח שנערך על שרות זה בכנסת, סיכם בפליטת־פה ״טובת המדינה היא שקול־ישראל ימשיך לשמש שרות
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 15 | אמנות העונה תד רי ךלע תי ד הקיץ הוא תמיד עונתו המתה של התיאטרון הישראלי׳ כמו של שאר תיאטרוני העולם. אולם השקט שורר רק באולמות עצמם, בהם מכסה האבק הלבנבן את
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 16 | במדינה ה?ל 3ג^ל בורג ק9:9ן. ס?ל לג׳^ל?עלות. לה טוב י?ה עדיף. ה?סד?!ל?עביש ון?ין ד^ק״חילוף }דול?לו?זן. ולק!ח על?9לית. ן זמקוך י הוא או תחליף. ?עיי ן 9ן בעל
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 17 | אנשים ״ן, בוטני ודיאטה למי קראו בילדותו ״תימני קטן?״ — האיש האחרון אולי שאפשר ליחס לו כינוי זה הוא ראש עירית תל־אביב לשעבר ישראל רוקח. אף־על־פי־כן העיד השבוע
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 18 | 7בוא קצת בכתוביט עושה עלי רושם מצויץ ,)1138/52( ,ולא רק משום שהיא אומרת דברים — היא בל־כך־לא תריסר־בפרוטה: ״הרעיון להוליך אלייך מכתב כדי שתדפיסי במדורך, אי־נו
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים מו צג ה־ ס טו ר־האשליה הגדולה (אוריון, תל־אביב; צרפת) בסרטו של ז׳אן רנואר היא השנאה האנושית, כפי שהיא משתקפת ביחסים בין אדם לחברו, בין אומה לאומה,
העולם הזה - גליון 1138 - 22 ביולי 1959 - עמוד 20 | סידרת מועמדות חמישית שאלו! מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. לפחות בשטח אחד
חזרה לתחילת העמוד