גליון 1139

העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 1 | ממרחה אישית אל מדד עדתי 13 התאוגנו המרוקאים במחתות האם המו מנהיג
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 2 | חלב החצוי 3ן דרך ד,רא»י; *ורי *בגרי ismהמערבת: •לגסכוזז עורך טענה: דוב *יוזז עורך כיתוב: & h \ y s 7זביגנ חזוב גליקסון aתל־אביב, וזל 3ון •2678׳ ה. ד . 136 .מען
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 3 | לכפנדר מוקדץ היה בעל חזון משיחי. הוא חלם על ממלכה אדירה של מיזוג השבטים, שתשתרע על פני שלש יבשות, תקיף את כל העולם התרבותי ותבטיח את השלום. אולם כאשר מת בגיל
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 4 | ב מדינ ה הע ם רבאחד! המתיחות העדתית הגיעה לשיאה. בחצי תריסר מקומות — מקרית־שמונה עד שכונות ירושלים, מחצור עד קרית־גת — הגיעה עד לסף ההתקוממות האלימה, נעצרה רק
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 5 | ״המדינה עומדת על הדוש ר התלוצצו בואדי־סליב-אלא שלא היתה זאת הלצה לידתו של מנהיג נגד מנהלי המהנה, אך איש לא חור לבית•. חצי שעה בישרא? ך כסוף הופיעה^האגיה. היתה
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 6 | ^נז אמממל ב מדינה if f **1 ואיגד מובן לוותר על יתרונותיה של העיר - אגו מציעים לד מפלגו ת • דירות מופרדות ללא קיר משותף • קירות ותקרות מחומר בידוד • שלושה כווני
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 7 | מרחמת תמורות מאיימת להרוס מושב־ספו בגבול נשואות דם רותח ך חשיבה הגלילית, מרחק קילומטר אחד בלבד מן * 2הגבול הלבנוני, הסתודדה באחד מלילות השבוע שעבר קבוצה קטנה
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 8 | תצפית (כל הזכויות שמוריו)/ • מותו •טל הרכ הרצוג יגרום לתסכוכת כללית כשטח הרכני. קרוב לוודאי כ כל מימי חדש יגרוס להתערבות משפטית מצד אזרחים שיתנגדו למינוי,
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 9 | קצין שפי מקשיב לעדות ועדת־החקירה של ואדי סליב ״מדוע קרה הדבר?״ שאל השופט .״אינני יכול לענות לשאלתך, אדוני,״ ענה הקצין. למורת־רוחם של כעשרה שוטרים וניידת, שעמדו
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 10 | ב מדינה מ שק • פ אגיו תבארץ ־יפאן היא אחת הארצות המעטות בעולם שאין בה יהודים. אן אם תשאל יפאני ממוצע מה זה יהודי, יענה לך לרוב :״גזלנים״, .רמאים״ או בכלל
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 11 | לבושה בג׳ינס כחו־ לים הדוקים וחולצת l U | j טריקו הדוקה לא פחות, קראה רחל זיסו, מורה, החושבת את עצמה לדוגמנית, קטע נומדיאה. זיווה קולסקי 17 תלמידה בבית־ספר
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 12 | ספו ר ט כדח־גל הפעולה השמית התוכניתה הו נ ג רי ת מז מינ האת או ה די הפמהוזחל ־ אביבלהשתתף ב כנ ס אוהדים שיתקיים ביום חחמשי 6 ,באוגוסט ,1959 שעה 8כערב כדיוק,
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 13 | המדינה. להיפך, מתקניו הם מהמשו־כללים ביותר במדינה, ומיקומו ואפשרויות ההארחה שלו הם אידיאלים. אלא שבכתריאלבקה של חיי הספורט הישראלי לא תופס ההגיון מקום רב.
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 14 | BBMg החי הזמו עושה את שלו ף כאר־שבע, הקימו אנשי a J ,המחלקה ההנדסית של עיריית באר־שבע בריכת־מים בשימת בנייה חדשה. הכריזו בחנוכת הבריכה כי היא תעמוד
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 15 | אמנות בריטניה ? iiD i-p in n סכסוך הריף בין שני תיאטרונים ישראליים נמנע ברגע האחרון על־ידי הצנזורה הישראלית. המחזה אירמה המתוקה, שנבחר להצגה על־ידי האהל
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 16 | אנשים ובכן בעל מסעדת קראו היה נורא מבסוט. יותר מהפירסום מאשר מהבדיחה. הוא הודיע שלמרות שאינו מכיר את שמעון ישראלי, הרי ברגע שזה יבוא אליו, הוא יקבל שתי ארוחות
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 17 | סינורו האישי של הבא מחוות־ הרוח שנאשם במכירת סמים משכרים לנרקומן מדוע הופקרו החולי* ף״ שכרע עשיתי מעשה שבחלומותי f Iהגרועים ביותר לא חלמתי שאהיה נאלץ לעשותו.
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 18 | רגע אחה לא כלם בבת אחת. הן רוצות גם כלי־רכב. יהיה לבם נורא מעניין אתן, אתם יודעים. כי הן כל כך אוהבות מוסיקה־קלאסית־תיאטרון־ולעשות־חיים! ונחמדה, מתעניינת בכל
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 19 | לידתושד מנ הי ג (המשך מעמוד )5 לירה• בערב זה נאספו 20ל״י במזומן. היה זה הכסף הראשון שנכנס לקופה. אגרופים מול אגרופים ^ אזח שו אנשי־האגרוף של מפא״י 1Jבמתרחש
העולם הזה - גליון 1139 - 29 ביולי 1959 - עמוד 20 | סיודה מועמדות שישית שאלון מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות, שט פרטי-- : שם
חזרה לתחילת העמוד