גליון 1140

העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 2 | **דדן־הרזושי: סירי •בגרי ראש המערכת: שיום כתז עודו השגה: ריב •יתז *ורך היתיב: סייגי השת ב 7י ב 2/זאסביבן • רחוב נליקסון aמל־אביב 0 ,ל 9ון ,26763 ת. ד . 136
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 3 | ין דגר מרתק יותר בהיסטוריה ^| מאשר לידתו של דגל חדש. הוא מסמל, כמעט תמיד, מהפכה עמוקה — התפרצות כוחות דינאמיים חדשים מנבכי התודעה החברתית. הדוגמה הקלאסית היא
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 4 | תוקם חדת רחבה להפלת המשטר הבחירות לכנסת הרביעית לא תפלנה את המשטר הקיים. דבר זה ייעשה רק אחרי אבק ממושך, מודרך על־ידי רעיון עקבי ומבוסם על ההמונים הרחבים. אך
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 5 | להדמים בואדי־סליב עמדה פת חיצי־הלעג, הנהוגים במקרים כאלה בכל אסיפה פוליטית בארץ. מאוחר יותר הסבירה המשטרה, כי נכנסה לפעולה, משום שהקהל שהתאסף בחוץ ניסה למנוע
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 6 | פרובוקאציה בואדי סליב ׳׳ כךה אדו א ת בעדי!י׳ ך יד מכות Iהמשטרה הרביצה!׳׳ על f כל צעד ושעל יכולתי לשמוע את תושבי ואדי סליב מעבירים את הידיעה. זה היה בערב־שבת
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 7 | בפנים: ארבעה גברים ושתי נשים עם ילדים. הילדים צווחו בהיסטריה •ך! פיקה עזה זיעזעה את הדלת .״חפו תהו!״ ציוד כמה קולות ביחד• פנינה ואני קמנו מן המיטה. פנינה אמרה
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 8 | פרובוקציה בואדי-סדיב ! r~:r * aרא רקמת־ inרשבוו! < פא״י רגילה לקנות ראשי חמולות ׳ ועדות. רק לעתים רחוקות מאד מתמרד זהו ומסרב להימכר. גם את בן־הרוש זה לקנות.
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 9 | במדינה מפלגו ת דברליזם־ראומ• המועצה הארצית של תנועת החכות, שהתכנסה בבית־ז׳בוטינסקי החדש ברמת־גן, היתה צריכה לאשר את מצע התנועה לבחירות. אך לא 11 סעיפי המצע
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 10 | במדינה חוק מרכות המית בעבד ובעתיד תונכות את pura אוטו־אפוטרופום זאת היא הנוסחה הסטרוקטורלית של כולסטרול, חומר הנמצא בדמנו ואשר מיחסים לו השפעה רבה על התהוזת
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 11 | :הלילה האכזוטי בח!ף יפו העתיקה חוק״ י שכבות. שכבה אחת שייכת שכל האבנים שבו מאובנות, ,המבנה הקיים עומד לפחות ה. גם זה לפי קפלן. בנו אותו ם. הוא עשיר בקשתות וקי*
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 12 | כמדינה סיכות הזהב במחקר אשר נערך בבית־הספר הגבוה לרפואה באוניברסיטת פיטסבורג שבארה״ב, נמצא כי — : שמן תירם בעל הצבע הזהבהב המכיל imoieatesמקטין את אחוז
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 13 | הקומה הכלתי־חוקית בכרם התימנים: דגלים אדום ושחור, ושלט* הוראות מיבצעיות למאות הנאספים אחרת לא נותנים. אני הולך ללונדון, שם יש לי חברים, שם בטח נותנים לחיות.״
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 14 | עומר כ״ א ס החי (המשך מעמוד ) 11 יצור לגברים אי־נעימות אנ £יזמינו מעט. אני לא מתאר לעצמי שמישהו יוריד את זה. זה ׳יהיה מקור לגאוה. כל גבר ירצה להוכיח את כוחו.
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 15 | עשר שזים לא היהה מזל יצחק עם בעלה הסשיש-עד שהועמד בפ1י הברירה: ג ט -א ו בי ת־ סו ה ר ף ין מאות האסירים הכלואים בכלא Jרמלה ישנו אסיר היכול, בכל רגע שירצה, לצאת
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 16 | אנשים מ אמה שהוא ש חור* כאשר הגיעה שרח־החוץ גולדה מאיר לשדה־התעופה בלוד, בערב־שבת האחרון, היא הוד שבה בחברת מקבלי פניה הרבים, במסעדת שדה־התעופה, כשמצידה האחד
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 17 | ך * כו צ ה של 20 ספורטאי־מים ישראליים, j /שחזרה בליל שבת לארץ מיוון, הביאה Iעמה את אחת המתנות להן השתוקקו אוהדי־הספורט בישראל מזה שנים רבות — נצחון ספורטאי
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 18 | לא, וה כבר באמת יותר מדי! כאילו לא מספיקות לי כל האבידות פה בארצנו הקטנטונת, שאני מתחילה לחשוב כבר שהיא גדולה מאוד, אם הולכים בה לאיבוד כל כך הרבה חפצים ואין
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים הגג גגות רומא (תל־אביב, תל־אביב; איטליה) הוסרט בבימויו של ויטוריו דה סיקר. לפני ארבע שנים, ונראה כאילו צולם רק השבוע בכרם התימנים בתל־אביב׳ שם
העולם הזה - גליון 1140 - 5 באוגוסט 1959 - עמוד 20 | סידרת שעמדות שביעית השנה היקשה הבחירה של מלבת־המים מסיבה אחת 22 -המועמדות לתואר זה שתמונותיהן פורסמו עד כה, כולן כמעט נחנו בתכונות המצדיקות את בחירתן. כאשר
חזרה לתחילת העמוד