גליון 1141

העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 1 | ח׳ אב תשי״ט12.8.1959 , ה 22 המחיר 550 פרוטה non n ilא ד d w it o k i m a n אליה
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איתן בדי פ7׳צ\*1ן סביב!• רחוג: גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד . 136 .מען למבדקים :״עולמפרס״.
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 3 | וגד ך 1פגי שבועיים נהג משה דיין כגבר. הוא הלו לבדו, /רק בלווית כמה עתונאים וצלמים, לואדי־סאליב ושוחח עם תושביו. לא היה בכך סיפון, כי איש לא היה פוגע כאלוף
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 4 | הנידון ס (המשך מעמוד )3 • סעודיה תרד כמעט לחלוטין מבמת הפעילות המדינית במרחב. אהר׳ שהמלך סיעוד הוכית את עצמו כחסר־אוזים והסתבך בחובות נספיים, יעבר השלטון המעשי
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 5 | במדינה העם ק רן או ר הידיעה החשובה ביותר של השבוע הוח־באה אי־שם בתחתית עמודי־העתונים, אם הוזכרה בכלל. היא אבדה בין דיוני הקונגרס היהודי המגוחך בשטוקהולם, לבין
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 6 | במדינה ג־דו שץבכלא ״שיעשו מה שהם רוצים, אני לא אתן גט.״ כן הכריז בשבוע שעבר, באולם בית־המשפט המחוזי בתל־אביב, תימני צנום בגיל העמידה, צנום, לבוש בלויים, שבפיו
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 7 | עשיר ומצליח. אבל עכשיו היא לקחה עו ר ך דין וביחד עשו לי מהפכה שלמה. עשו את הגיל שלה 22׳ והיא בת .35 את הגיל שלי, שאני בן ,45 עשו .55 כל פעם שהיינו הולכים אל
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 8 | ואדי־סליב ־ בשבוע החמישי אחרי פרוץ מרז אסרי הסס האמהות העזובות בבית משפחת אזולאי, מחזיקות את בניהן על הזרוע. שמעון אזולאי נלקח מביתו בשתיים ב־בוקר, השאיר את
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 9 | ^המארוקאיס ־ היה עדיין חבית של הומו־נפץ ונשכחים, והדאגה לגורל המשפחות שנשארו בחוץ. הדברים, שנאמרו בהתרגשות, גרמו בו במקום לתגובה נרגשת לא פחות: עשרות מן
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 10 | שבוע החי בקפריסין 210,- למהדרץ1 כ 1ל ל בל המסים. מטבע זר. מטוס הלוך וחזור פנסיזן מלא במחנה חפ ש. טיולים מקיפי ם ך• ירושלים, הודיע בית־מלון על -תה Jוריקודים
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 11 | !ים ל ליוה, בו נונה הגברים מן ית ליוה כשעדיין כל הצעיפים על גופה. במרכז היא נראית אחרי הגברים הצליחו להוריד את מרבית הצעיפים, השאירו רק את העליונים. משמאל חיא
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 12 | ספנרט אנשים פרס או אבן שמשון יו* ח״ב תנועת החרות הד״ר ניצ׳מן הוא בן־בית בבית ראש־ד,ממשלה. באחד מביקוריו האחרונים שם, אמר יוניצ׳־ מן לפולה בך־גוריון :״נו, מה
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 13 | אחת לשנתיים נערך פסטיגאל הנוער הדמו־קראטי -גוף הקשור עם הגוש הסובייטי, אף המקיף יסודות שמאליים כארצות רכות, נוסף על הקומוניסטים עצמם. למשלחות הישראליות נתנו
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 14 | שתכונות אלה נפגשות אצלה — אדרבא. מצדי אבטיח לה עניין מלא. היא לא תתאכזב*. הכל טוב ויפה, בחורי החבוב, אך מי הכנים לך לראש את הרעיון שאתה חכם כל כך? ג׳יגג׳ים
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 15 | אסמת תיאטרנן הנ ר קו מן החובב הנרקומן -לבדו בתוך הלידה (סדן) הוא מחזה מוסינזוני טיפוסי נוסף, המגלה גם את כשרונו של מוסינזון — בעיקר במערכה הראשונה — לכתוב
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 16 | INI H i־ סאליב ! B K H S H H B n U H H U B S O H H H B B (החשך מעמוד )9 יישמע כל משפט. על שתי נקודות אלה — קביעת המועד והשופטת — נאבקו פרקליטי הנאשמים. טען
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 17 | דא״! אומד ההומווים ט שתוציא תשבות את ק!בץ רשימותיו בגדוד ״מה נש»ע־ אמוץ מראיין אתעצ מו ד,ממשל הצבאי ואני אענה לך שאני נגד זה. מה דעתך על התשובהז!״ שאלנו את דן
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 18 | נ ה יש סיכויים וראשי התיבות הו, כמובן, פיס, מפעל הגזל, המחלק כל שבועיים קרוב ל־ 300.000ד• בזכיות ושלוש דירות שיכון בין קת׳ איגרותיו. 3D.DDDדי !££ של גברה זהבה
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 19 | N 171 m קולנוע סרטים ה גו ף ו הנ פ ש הגוף כו כה חשקתי גגת, תל-אביב; צרפת) שייך לבלינדה לי, ובאופן זמני גם לכל מי שמשלם לה כסף. כי הגברת לי מופיעה הפעם בתפקיד
העולם הזה - גליון 1141 - 12 באוגוסט 1959 - עמוד 20 | סידרת מועמדות שמיניו ש אלון מו ע מ דו ת KJJrfWM את השאלון mnזכאית למלא חמופגזחו עצמה, וכן כל אדם אתר המעוניין להמליץ על מופסדת, המתאימה לדעתו לתחרות. שם פרטי:
חזרה לתחילת העמוד