גליון 1142

העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 2 | שלוש פעמים כיפאק לקורא טיכאל פריי- ברג מנתניה (העולם הזה ,)1140 שמעז כי לעולים מאירופה מניע יותר משלעולים מצפון אפריקה, שסבלו פחות מהם בניהנום הנאצי. הקורא
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 3 | ך* וותיקים קראו לה חטיבת־מירה - | fראשי התיבות של ״מגבעתי ישחרר רק המוות״ .שום חטיבה אחרת, פרט לחטיבת הראל, לא הגיעה לאחוז כה גבוה של הרוגים ופצועים. שום חטיבה
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 4 | במדינה העם קרבותנ סיג ה שינוי כ תו ב ת - ההיגגי הגזשוה גגה מזההג, גזגזבן ןש והגי ריע כל כך לגוגזלסה הגזיגגייה שך גנגיים הראש, כוי לגזגחג כיכגגיגז. בגזשלגגז. m
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 5 | עדות סוכ רי ותבמקוםאכ1י מי שנוכח השבוע בבית־משפט השלום בחיפה, שם הובאו שלושת מנהיגי מרד ואדי סליב בפני שופטת השלום הראשית מרים שטרקמן, להארכת מעצרם, לא היה
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 6 | במרינה בחירות תנ או שנ עלחרות ״שלום לך חיפה תכלת־לבן,״ קרא לתוך מיקרופון־ענק גבר אלגנטי, ששילהב את שומעיו. כעבור ימים ! אחדים בירך את בני תל־אביב באותה סיסמה,
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 7 | 1IJIj.J .U M ill.1 קלפי. ה עו ל ם הזה־ו מוגרני 40%:רחרוח ״אזרח נכבד, ״הנד מוזמן בזה לעזור כנסיון אובייקטיבי לחקר דעת-הקהל בקשר לבחירות לפנסת הרביעית, הנערך על
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 8 | ךגר קשיש, רזה וזקוף טיפס השבוע בזריזות בין הצוקים של הרי ארגנטינה יייי \* פעם התכופף לבדוק את טיב הקרקע או להעיף מבט מעיניו הירוקות אל הסלעים שמסביבו. מלבד
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 9 | שמו היה ידוע בבל חוגי היערנות בעולם. פעמים רבות נשלח לסיורי הדרכה וסקר, מטעם ארגונים בינלאומיים. כאשר סקר פעם מומחה זר את בעיות הסחף בישראל, ונתבקש להגיש דו״ח,
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 10 | ״אתם גברים-אתם?׳״ שאלו הנשים במשאל ״העולם הזה־ א 1ם 11 גברים, ״העולם הזה״ ,שערכה משאל שני כין הנכרים, קבעה כי 70%מבל הנשאלים אמנם מודים בצדקת הבנות, אף לפחות
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 11 | -והמין החזק עתה במשאל זה בחוקו: אMin 1 בעל-מסעדה נתן בגלל זה בוגזות הנשים ״הנשים צדקו ברוב טענותיהן. אן הן שוכחות כי ישנן נשים רבות בארץ שהתנהגותן מקשה על הגבר
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 12 | במדינה המנשר העבוי עקרונות ״הפעולה השמית״ החיהוגדה \זש 1י\ז ך השוחיה, ה ה ביל ה ו\ הפטנג הרא שונ ה אההה בני הההבר הי ה ו הכלכלית — תו צי א ליו ת תופשי — כלכלה
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 13 | ספרים כי הוא ימות,״ טען השבוע האב, סבל בשוק עליה ונרקומן. הנהלת המוסד שכנעה אותם בעזרת מענק של 600ל״י. הסכום הספיק להם לרכישת החדר המצחין בו הם מתגוררים כיום
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 14 | אמנוח בידור בל ה סוו א ה בבה שפ>צר אינך יודעת כלל עד כמה יפה יכול שערך להיות צעיפי כלות כהשאלה דוגמאות מיוחדות נקר, קרם שמפו נותן לשערך יופי חדש, ולאחר כל
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 15 | צעיו עובי שייצג את ׳שואל בפסטיבל ויש מתאו פגישותיו עם נציגים עוביים בוגד -מכאן ומגכאן מאת אבו נואר *דכריס התרחשו במהירות. מאות חברי המש! | לחות לפסטיבל הנוער
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 16 | ספורט אנשים כדורגל צברל שג רי ר אורחי מלון השרון בהרצליה התפלאו לראות ביים הראשון השבוע את הגברת מר* גרט מאד, שגרירת קנדה בישראל, כשהיא חוצה במרוצה את אולם
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 17 | לי :״ככר, אני רוצה.״ מאותו היום לא היה כלום. חוץ מהשעות שהיינו עם מדריך מקומי — אלו היו השעות הנפלאות ביותר שהיו לי. איזה חוזיות! הייתי צובטת את עצמי כדי להיות
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 18 | מכיוון שאנו תלמידות תיכון, רוצות אנו שגם אלה יהיו תלמידים בהווה או מסיימים תיכון. תאורנו הוא די פשוט: גובה בינוני, צבע־שיער בהיר ועיניים ירוקות, אוהבות טיולים,
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 19 | קולנוע n G n ׳S f j n ״נערות הטלפון״ המסווה מכירת לבנים סרטים בית ־ מסחר דנ שי ס גערות הטלפון (גן־רינה, תל-אביב; דננורק) מצטרף אל השורה הארוכה של סרטים על
העולם הזה - גליון 1142 - 19 באוגוסט 1959 - עמוד 20 | סידרת מועמדות תשיעית עואלוו מו ע מ דו ת ת חשאלדן וזזה זכאית למלא חסופסדזו *צמה, ובן כל אדם אחר הסשוניין להם־ ייץ על מופסדת, המתאימה לדעתו לתחרות, שם פרטי: שם
חזרה לתחילת העמוד