גליון 1143

העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 1 | מספר 1143 שנה 22 כ״ב אג תשי־״ט26111959 , הואבצאתומן הכלא האם ההשוו מחוש פושה וצחגן־מאיו?• ׳עהונוביץ׳ חוש: ך ״הושו אה משנה׳!״ האס יצרה בדוישחו י המחיר
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 2 | כיצד סידר את אביו ורכש מכונית שאפילו ביג׳י לא נסע בה אז י. י ,.נהריח . ..כיצד ידע כתבכם מה עשה אותה שעה עמיהוד גור בארגנטינה? שושנה לב׳ בני ברק כתב העולם הזה
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 3 | מהרגע שעלתה האפשרות שתר פיע כמערכת־הבחירות כשותפות עם הפעולה־השמית, האיחוד הלאומי של הספרדים, ארגון ליכוד עולי צפון־אפריקה והחזית העממית הערבית. חזית מאוחדת
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 4 | (כל הזכויות שסוריה תצפית • יחסי ירדף רן ן״ם יור?ן ו שוב. הרקע הפעם: נסיונה של רע״ם להקים ממשלה פלסטינית אשר תטען לבעלות על החלק הפלסטיני המסופח לירדן. זחוויין
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 5 | ו קלפ> ,ה עו ל ם הזה ת׳יא -הצפון נ\ד הדרום ך*< ק ל פי הנסיונית של העולם הזה ן fהוצבה השבוע בשני מקומות שונים זה מזה, במרכזים ההומים של תל־אביב. ההד הרב שעוררה
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 6 | מרת1ת תניאוולים 121־ קומץ עסקנים שולם ררא ניעות ציבורי ער תקציב 160 מיל ימי המנדט קראו לה ״המדינה בדרך״ .כיום, היא מדינה בתוך מדינה 600 .ישובים לכפ ריי ם, מתוך
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 7 | די ועל חמישית הגדיש כאווחה ביאודלית דונם. זהו שטח עצום, כאשר מודדים אותו בדונמים בודדים, הנרכשים דונם פה, דונס ש ס / רגב אחר רגב /כך נקנה אדמת הטס /מצפון טד
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 8 | במדינה סע במעולה ביותר הזמן עוד היום את נציגנו להדגמה או בקר בביתננו בתערוכת היובל א חי םקר סו בע מ דוו׳ דיבל * 24/תל־אביב עלפוו ז 24 גנ בכל קצות תבל משתמשות
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 9 | בנכס תרבותי בעל ערך שלעולם אי־אפשר יהיה לתקנה. ציד דובים בגרנלנד. הים היה כל חיי ב־ 14 השנים האחרונות. בגיל 14 עזבתי את הורי וששת אחיותי ויצאתי להכשרת צופי־ים
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 10 | את תערוכת היובל הססגונית של תל־אניב אנשו לואות־ואנשו גם לשמוע, מפי הו ת ע רו כ ה ״מה פתאום, השתגעתם? ! אני לא חושבת שהציור האבסטרקטי הגדול הזה זה שלוש נשיס
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 11 | וודשיות שנבחרו לדיילות התערוכה רואים כאן עשוי מפלסטיק. לא! ־,כל טבעי!״ 5איומים בעברית נמלצת טיעצת פועלי תל־אכיב. יאשה (קולה של נורית מוש־ודנטית לספרות ולאנגלית
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 12 | ממת. ואין אנשים רעים בעולם. לא היתה אף פעם בעזה. לא כתבה ספר. ואף לא בת אלוף. רק סתם אפורה ורגילה. ״את ההצעות יש לשלוח בתוך מעטפה מבויילת בבול בעל ערך נקוב של
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 13 | הני דון ₪ H a 6 z B a a H e * z (המשך מעמוד )3 מצביע בעדו — ואם גם בצורה של מתן- אשראי־על־תנאי, או כדי לבטא מחאה בלבד. אין זה מוגזם להניח כי חזית כלתי־מפלגתית
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 14 | טייל ע ם מלכות המ>ם! 325 ש » ס סו כו ת עמ מי י מי מ־ 16 ונד 31 לאוקטובר כחברת מלכת המיס ושמי סגניותיה בא/ק ״ארצה״ ללא דרבון והיתר־יציאה כולל כקורים מאורגנים
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 15 | ן י « בוקר יום שלישי השבוע ננעל שער ^£מחנה־האסירים מעשיהו ברמלה מאחורי גבו של אסיר משוחרר בשם דוד יעקובו־ביץ׳ .הוא עזב את שערי בית־הסוהר אחרי שריצה תקופה של 10
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 16 | הוא השבוע לכתב העולם הזה :״אם הייתי חוטא הייתי מבקש סליחה וחנינה. אולם מצפוני לא ר,ירשה לי לכתוב בקשת חנינה על מעשה שלא היה לי מושג עליו.״ הוא לא היה היחיד
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 17 | האיש, אשד רקח על עצמו והוכיח כי דויד יעקובוביץ־ חף מכל פשע, מכריז: ״מהיום -יעקובוביץ זה אניו פגישות אלה עוררו בי במידה הולכת וגו גורלי בשעה 3.00 בלילה, לשוטרים
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 18 | ה אני ב מס1 . האורב לבריאותנו עקב הזנה בלתי נכונה — הרי היא מחלת הלב והעורקים. מחקרים רפואיים העלו, שהכולסטרול אשר בדם קשור למחלות אלה. אפשר להפחית את כמותו,
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 19 | קולנ 1ע סו־טים צנ חני תושמהדאבו שאו שמה כרמה (מונרבי, תל-אביב; בריטניה) הוא סיפור תולדותיה של אשת המודיעין הבריטי וצנחנית, ויאולט ז׳אבו, שהוצאה להורג על־ידי
העולם הזה - גליון 1143 - 26 באוגוסט 1959 - עמוד 20 | סידרת מועמדות עשירית במשף עשרת השבועות האחרונים פורסמו כעמוד זה של ״העולם הזה״ תמונותיהן של 38 המועמדות לכתר ״מלכת המים 1959״ .היו אלה המועמדות המובחרות, מכין
חזרה לתחילת העמוד