גליון 1145

העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אודי אבנרי עורך משנה: רוב איהז עודו כ עוב: סילבי קשה עורך תבנית: בתב בג יר: אלי ח:ור גלם המערכת: אריה עדו חזוב גל־קסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת.
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 3 | ^ אחד מטורי״הרכילות של עתוני־הערב פירסמה ^ ל א מכבר רכילאית ידועה הצעה משעשעת. היא אספה יחד את שמותיהם של כמה צעירים פופולריים השייכים למפלגות שונות ועוינות זו
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית הנידון (כל הזכויות שמורות) • אל תופתע אם מפא״י ותנו !ת־חרות יסכימו ביניהן להוריד את מתח ההשמצות ההדדי! ת. נסיונות שקטים בכיוון זה נעשים ׳על־ידי מנהיגים
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 5 | השד השמור ביותר של משפות ישראל ההגדה לראשונה- רוצה מצדה נתנס! * vחד הסודות הכמוסים של המדינה C Sהיה שמור השבוע בבית־הסוהר של מש־טרת־ישראל. לפי מקור משטרתי
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 6 | במרזנה ד עו ת סול, האדמה״ מה יעשו בבחירות הקרובות הערבים הלאומיים, המתנגדים הן לקויזלינגים של המפלגות הציוניות והן למק״י? לפני חודשיים הגישו דוברי ציבור זה
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 7 | קלפי. העולם הז ה׳ 7, S, 9, iO למפ אי״-יוו ש לי ם n n n ra n n פלאח ערבי, סמודנטית צעירה, מבקר ונבח, עקות בית ואזרח אלמוני מצביעים כי העתונות הודיעה עוד שבוע
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 8 | הבל 1ן במדינה מגיע !הסשך מעמוד )6 ׳ובעים אחוז מן הערבים הצביעו בעד שוט 1דיכוי, המצליף בהם והמאיים על עתידם. 1אם אחרי כל זה אפשר לומר כי חופשיים דנו להצביע
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 9 | יהודית מזרחי הוכתרה לפני שנה כמלכת המים הראשונה של ישראל. הכתרתה נעשתה בטקס אינטימי וצנוע בגני מלון ״רמת- אביב״ .אולם תוף שנה אחת כלבד הפך טקם בחירת מלכת-המים
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 10 | ~ מלכת המיו! gpfr*. הקהל ראה אותן על הבמה — שורה ארוכה של 20 נערות יפהפיות וזוהרות, 1בושות בבגדי־ים, מוארות בשלל זרקורים, ? ,חייבות אל מול מצלמות הקולנוע והטל־
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 11 | 510 11 &1 יע-דקות תפורות לפני הצבעת הקהל אף הביאה עמה כתר תיה. חברותיה לא ראו שו מהמארגנים להתיר כתר כדי שלא תרגיש קטן זאת לקישוט שערובעין רעה, ביקאת ההופעה
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 12 | במדינה דרך צלחה מזרוני גומא יד, ש שמם הולד לפניהם, מיוצאים עתה מעבר לים וכובשים אר שווקיאירופה . מזרוני גומאוד המיוצרים מקצף גומי. לאקקז ׳ קהור מוכיחים שוב
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 13 | דמ ער כד מי?ה לתחשבו שכל זה היה בספר של הזוג הישראלי הצעיר, מרגלית בנאי האנושית. הוא יתאר את המלחמה , ,את הרצח׳ את השינאה ותגמול־הדם. והוא יראה כי לא זו הדרך.
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 14 | אנשים הבוס שלנפולה הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 120 מי יודע? נ 2ו סזברי גנם\ז 1יבול א\זה לרטוז. ואנו כ\\ ,ז!זבל 3רם — אלף ליי י לם םו\ז אנו וזטותוזף
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 15 | נעליים של כל בני המשפחה, כדי לשלוח להם נעלי צ׳הצ׳הצ׳וז. הדזגמגית ש ל המ ש חרר אלישבע מיכאלי, שחקנית מיכאלי כפעולה ביקורה של הגברת הצעירה מסר את העפרון והיא
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 16 | ספורט כדו רג ל ליגה לכנסת על משחקה של מכבי תל־אכיב נכד כית״ר ירושלים השבת, שהסתיים בנצחון מבבי בתוצאה ,3:4 בותב שייע גלזר: חבל שהיום כבר סגרו את רשימת המפלגות
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 17 | ;^rJt jOT^TITyil׳^ xfc1r ^בדחוב—וילדה בת 9רצה אל הברתה ונוראה: יהאבא שליי יואב ,״האם זה יכול לעזור לי אצל חברת הביטוח?״ ישראל החליט לבסס את תביעת הפיצויים שלו
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 18 | ״הצדק״ שלמפא r m mג הו? תחת ממ שלה ואין >יכאי(יסחפין וע בסס קגיה אורד היא פכפילה אוחו ׳ גקגווק* ״ סו עי א ל מז טי ת ״ א ס הוא ״ בו ס ״ S v ״סולל ובוגה״ הגוון
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים האל־מנה מ ב רו קלץ אנה מברוקלין (צפון, תל־אביב; אי טליה) היא בת עיירה איטלקית קטנה (ג׳ינה לולובריג׳ידה) שהיגרה לאמריקה, שיכלה שם את בעלה, ועתה היא
העולם הזה - גליון 1145 - 9 בספטמבר 1959 - עמוד 20 | תסשיר״ס m yv לעולם צודעת היה הייתה גברת בקובה, שבל הגברים שם חשקו בה. אף היא, הבתולה, עמדה על שלה, עמדה ועמדה -עד שהוא בא. היה היתה בת גהאבאנה, *פה וכפופה
חזרה לתחילת העמוד