גליון 1147

העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 2 | מו ר ך הראשי: ורי *נגרי ראש המערכת: שלגם כוזו עדרך משנה: דוג »וי» בלי בלע ׳ וואסביבן רשוב גלישמון ,3ת ד 8בי 4סי סון M 7 u mר i n .13* .לסבראיס . :עולססרס׳.
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 3 | ••־,יתי לו למר שלום לוין, הדיקטטור ] 4הגדול של הסתדרות המורים, שהשמיע השבוע זעקת קרב. לקריאתו, נזעקו רבבות מורים אל חדרי־המורים. הם הקריבו את הפסקת־האוכל
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 4 | בראיון גזיווזד וווכיד עורך־הדין גדעון האווגר. זזבר הגהרת הוזפרגה הפרוגרביביוז וווועוזד הגופרגה רכנעת כי המדינה רגעו האזרח וזיא אוזו! פהנוויות וזינוור שר פעידות
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 5 | גרוס, איש אגודת־ישראל שהתאחרה לפני הסחירות עם פועלי אגודת-ישראל, לכתב ״העולם הזה״ :״איני רוצה לדבר על הנעשה אצל מתחרינו, חברי המפלגה הדתית־לאומית, כי אינני
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 6 | בגליון זה פותח ״העולם הז ה״ כמיפעל חסר־תקדים, לקראת הבחירות לכנסת הרביעית. החל מה שבוע ועד לערב הבחירות, יפורסם מדי שבוע טופס המאפ שר לקוראי ״העולם הזה״ לה
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 7 | קלפ> .ה עו ל ם הז ה 14-15-16 בן\וריון מביא קולות ן* א& ישקשרי שי ר בין נאומו של מנהיג מפלגתי | Iלבין תוצאות הבחירות באותו מקום? לא קיים שום מכשיר מדעי שיתן
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 8 | השכוע מלאה הארץ שמועות שפשטו מפה לאוזן, עכרו כהרף־עין ממקום למקום ומעיר לעיר. במרכזן עמדה תקרית מחפירה ומצערת, שקרתה כשעת הלוויתו הממלכתית של סגן יושב־ראש
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 9 | מעומק לבו לשמאל, שהיה מורכב מעולים שבאו. אחריו, התיוזס אליו בגישה פיאודלית ססויימת. רוקח, האיש החזק של תל־אביב, האדם ההגון שלא היה לו שום רכוש, הפך מלכו
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 10 | אמנות בקרוב חיי םעד ־ חשבוןהמת ביקוד הגברת חזקנה תורגם על־ידי חיים גורי לעברית, בשביל התיאטרון הקאמרי. היה זה לפני שנתיים, כאשר שחקני התיאטרון התכנסו לחזרה
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 11 | ׳גבי המשתתפים: הם היו צריכים :גיל בין 17ל־ ,35 בעלי תעודה של למוסיקה או אישור על הופעה בם. שמונה, שלא שלחו תעודות, עשרה התחרטו ברגע האחרון ולא האחיות סראסל
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 12 | נא להכיר: מאיריע רי על מפא״ י • זוהי מפלגת־־טרור הנוהגת ביד ברזל ואף באמצעי טרור מוסוים כלפי שותפיה בציבור הפועלים. • זוהי מפלגה טוטאליטארית שגיבשה בארצנו שיטה
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 13 | הכדורגלן המחולל מנמק פוישתו מהנבחרת הלאומית אחו 10 שתת השתתפות בת ייה הכריתו אותי! קרי זמן רב שלא ראיתי את שמי 1Nבכותרות הראשיות של העתוגים, ואחרי שחשבתי שכבר
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 14 | אלבום קדושים אהב את זיוה אזולאי אהבה עזה - קנאה ש1אר. זוהי הפעם השניה שזיוה אזולאי מופיעה מעל דפי ״העולם הזה״ .כפעם הראשונה היה זה לפני שנתיים, אחרי שנפלה קרכן
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 15 | בכוח, בגרזן ובסכין־ גילוח נה muשניסת רונוש אותה אהבה ותמיד וחזרתי אליו מרצוני הטוב הוא יוכל לעשות ממני חתיכות־חתיכות אם אלך ממנו ואף אחד לא יוכל לעזור לי — לא
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 16 | עובד ה היא כ הצטדקותה ש ל מפא״י היורדת על הוצאת!ונטבע 1ר דש־כון־עולים אין לה בסיס. עו ברה היא. ש ב עו ד ב שנ ההאח רונ ה [1956/591 הוציאה הממשלה : לשיכון עולים
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 17 | אילו ישו הנוצרי היה בא לפאריס היום, הוא היה מטיף לבולשביזים אמר ד״ר חיים ווייצמן בזמן ועידת השלום ב־1919 לקצין המודיעין הבריטי הראשי, קולונל מיינרצהאגן שיומנו
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 18 | החי מעניינים״ — אין כל הגזמה. רצינו להוסיף שהקורא יכול להשתאות להבחין דמיון גדול בתכונותינו. לא, אל תשתאה, הלא אחים אנחנו.״ רוצים שאהיה מתווכת לאיזשהו חוג
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים היומן, כ ל היומן יומנה שד אנה פראנק (תל־אביב, תל״אביב; ארצות־הברית) הוא אחד הסיפורים הטובים המעטים שהוליבוד שמה ידה עליהם׳ ולא זאת בלבד שלא הפכה
העולם הזה - גליון 1147 - 23 בספטמבר 1959 - עמוד 20 | ב ע רי כתל»ל* גל»ל» מתמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות ישראליות. הזוכה בפרס השבוע הוא דויד
חזרה לתחילת העמוד