גליון 1148

העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 1 | XvX; g$g§gi iisSsi::::
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 2 | n o D&iun העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איתן 3לי n \ Y / r z 7זנ ע•1 עורך •כיתוב: סילבי קשה עורך תבנית: וקי כתב בכיר: ו הזו.
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 3 | בעת שהחלל החיצון נכבש -מאיים החרד הפנימי ••מאורע הגדול כיותר של שנת תשי״ט אירע כמעט ן fבסופה. אי־שם, במרחב האדיר המשתרע מתחת לדגל הסובייטי, הסתובבו אנשים
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 4 | ך אזרח הישראלי היתד, זאת שנה שקטודיחסית. /פדאיון לא עברו את הגבול בדרכם פנימה. עוצבות צד,״ל לא עברו אותו בדרכן החוצה. הבולמוס הרעשני של שנת־העשור עבר חלף לו.
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 5 | שני גל-ו״עוזי ביד ח״ד גרמני המשוחח עה שו־הבשזון של גרמניה המערבית חסרי־תוכן ומאמרים חסרי־רעיון הרחיק את הצעירים, ביניהם אנשי־שנה של שנים קודמות, ממקדש הגדולה.
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 6 | * \ ש ת ״ השנה של תשי״ט לא היתה פופולארית בישראל. היה זה כמעט פאראדוכס: ככל שהצליחה יותר בנכר, כן נכשלה יותר בארץ. בשעה שמיטב הסופרים בעולם התחרו ביניהם בהכתרת
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 7 | יעל דיין פועלת למען יעל דיין — ובסתר ליבה היא מאמינה כי בצורה זו היא משרתת את טובת הכלל. כך עוברת השרשרת מסב לאב, מאב לבת. הסב פא לארץ מתוך האמונה הכפולה שיש
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 8 | ך ץ כל הסנסציות הרועשות של תשי״ם, אבדה בידיעה קטנה שאיש כמעט לא שם לב אליה. באחד ממוסדות־הוזינוך בארץ התאבד נער בן .17 הוא נמצא בבוקר תלוי על חוט, כשהסימנים על
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 9 | במדינה הע ם כרטיס לתל־אביב עם האקורדים האחרונים של שנת תשי״ט התמזגה מנגינה צורמת ומכוערת. אם נפתחה השנה בפרשת יוסף יואנוביצ׳י, הרמאי היהודי מצרפת שביקש מקלט
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 10 | במדינה בטויזזה פנז יתורה ט\ם רי, הח 1ו הצטיר. ביותר עיל m wז1ז\־מ\ז טזר תתתתררות, תנובת שטרי א ת שיסית תברוגרנויבים• בגולתתתגך לתטברתת טל תתריות תתתית טל
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 11 | מאיר יערי כי האלופים משחקים בנשק מפא״י ומצב המדינה. כשעזבו צירי מפ״ם את אולם ארמון־דוד בתל־אביב, היתה להם הרגשת הקלה. בתוך ההתחרות הבלתי־פוסקת בין נואמי כל
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 12 | במדינה צבא אלופי המחר שני רדאל מעניק לד אוו, מריו ועליצות ־ חיים מכיל ״מזון מלכות״ — (ג׳ילה רויאל) +ויטמין E ,החלש יאמר — גיבור אני ! ״ (יואל ד /י׳) ״זדי
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 13 | mבאר־שבק בדקה הקלפי חתר כל־אוצי זכו, כל אחת מהן, בקול אחד. 19 קולות נוספים הושמו בקלפי הנסיו־נית בין רמה לחיפה, באוטובוס שיצא אף הוא מצפת, .בין הנוסעים
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 14 | אנשים״״ והצדק היה עם דני | | שנה טובה 1 ,,שנה טובה ומאושרת! שנת שלום ובטחון ! שנת פריון עבודה ! שנת קיבוץ גלויות! שנת הפרחת השממות ! שנת שקט ושלוה ! שנת עושר
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 15 | פריי, בעלה של בתיה, התנדבה בתיה למלא את מקומה של תמרה, כדי ״למנוע משבר משפחתי׳״ לדבריה ללא רי (עמוד האש) פריש הצעיר יש אמביציית גדולות, לא רק כיצרן סרטים
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 16 | מה קזדה כשרותי מבלה יום כא 1וח ת שר חיילות צה״ל, עו1 שתי פני למר ר 1תי 1רד - הבת שלה פחות כובה מבת של דתי? אחר כך, כשהבת באה לחופשה ראשונה, שואלת האם את חברתה:
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 17 | :ראש־השנה? קט, ובאדיבות. היא עומדת להשתח־יך חודשים מספר. באיזו מידה מש־קצינותה על מעמדה במשק? ״קודם בכרם, כעת מציעים לי כבר כל מיני היא אומרת בשובבות. לא, ברזה
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 18 | חד 1ת ך - לפען אל תעצור אותו! שת* פדם למראה (המשך מעמוד )17 הרבה יותר מדי — למשל. :מקבלים פה הרבה יותר מדי פחות אוכל״. מרוב ש בא בצורה צינית. כמו: .מרוב שהקשבת
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים מסת לשוא גבעת הדמים (תמר, תל־אביב; אר־צות־הברית) הוא סרט שנועד לפאר ולשבח את החייל הרגלי האמריקאי בקרב. תחת זאת הופך הוא סרט בעל משמעות פציפיסטית
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 20 | שבשה-ששר איש גאשה גזיגזס בשגה השי״גו אה הישגיהם גכשרונגתיהם שר ישדאר גגזגוגרגו. הם נבזזרו כר־ירי נטרכי ״הנגגרם הזיה״ ,הוך בח־יגה כר האודגהה שגה השי״בו. הם
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 21 | ה מר חב זעים לא ידע מעולם אשה, ולא ידע מעולם גבר. כל זה כדי להיות פנוי לעבודה למען העם.״ על תורתו :״לימדו תמיד את האימרה המפורסמת שלי: חפש את האימפריאליזם!״
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 22 | ס פו ר ט jומיום טדאובו מים מים בששון אילו היה נבחר כאיש־הספורט האדם ששיקף את מצבו של הספורט הישראלי, היו נמצאים כמה וכמה מועמדים לתואר זה. אפשר היה לבחור באותו
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 23 | רפואה עזרא זוהו א מנו ת נגר משגעת מים לזמן מה היה נדמה כי המגפה הממארת של המפלגתיות הישראלית תתפשט גם לשטח הרפואה. בית־החולים החדש של עירית תל־אביב הפך
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 24 | ה כנ ס ת ׳שואל רוקח צדיק אחד בסדום רק פעם אחת בכל שנת תשי״ט היתד, ציפיה כלשהי לקראת תוצאות ההצבעה בכנסת. היה זה אחרי מותו של יושב־ראש הכנסת, יוסף שפרינצל! —
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 25 | ר״ר רחירגר ניר (גזיגזי\) נבזזר ריושב־ראטז הכבנזו! מיוזמת עצמו, להסביר אותה כ״בדיחה״ .היתד, זאת בדיחה ששפכה אור עצוב על הכנסת. עם כל מהפכניותה, לא חוללה
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 26 | מרים שטוקמן משפע דינה רוחן תי א ערון ״את שונאת אוח!11״ מחיאות־כר לצעירים המשפט המעניין ביותר של תשי״ט היה המשפט שלא התקיים. הוא היד. עטוף שתיקה שצעקה לשמיים.
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 27 | נורית ואלדד לכלוכית וחמור הזר להבימה על סמך הבטחות שונות, גילם שם תפקיד מעניין במחזה אן!ן בידונזן, אך לא נקלט כראוי וחזר אל אהל. הבעיה הגדולה של השנה, כמו של
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 28 | כרטיסי ברכה. להם את אותו הדבר. וויסקי זכר אחד כבשתי, אני שמחה לומר, גם את היבשת החמישית. מאוסטרליה (:)1148/107 ״אני ישראלי שנמצא מרחק רק של כמה אלפי מיל
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 29 | החי גזיה גב אוזה בין \זנזשת\זפינז בנזיפער זזנזר\-זגז2ן דיגו שר ״הנוגרגז \זו\ז״ ת שרי ך• יכניאל, לא הצליחו בני משפחת ב. ש. בלגלות היכן נעלם סנדל בתם ד,קטנד״
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 30 | ספרים מקור מצצת זמן פרברי אתונה. (רומ! מאת מויי ס פוליטי, מצרפתית חיים תכלילי, הוצאת עס־עובד 314 ,עמודים) מהווים את שדד, הקרב האחרון של לוחמי הילאס היוונים
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 31 | אמנות בקרוב וואדי סאדיב היפאני הרוצה לומר אמת — ירחיק עדותו, זה היה אחד הכללים המקובלים על ברטולד ברכט, המחזאי הגרמני הקומוניסטי, מחשובי היוצרים בתחום התיאטרון
העולם הזה - גליון 1148 - 30 בספטמבר 1959 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד