גליון 1150

העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 2 | 1דד העורך הראשי: אורי«בנרי ראש המערכת: .שלום כהו עורך משנה: רוב איתן .בלי סביגן• ר חוב גליקסון , 8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד . 136 .מען למבדקים :״עול מפרס״
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 3 | * ה הספורט הלאומי של העונה. הכל ן יושבים ומנחשים: מה יהיה הרכב הכנסת הרביעית? מי ינצח בבחירות — ובכמה? מנחשים חסידי המפלגות, ואותם שהחליטו לא להצביע כלל.
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 4 | ועצפית במרינה (בל הזכויות שפותו!) העם • גורם בינלאומי חדש יורגש כמרחב: סין העממית. נצעד רא שון י ת בססו הסינים בעיראק, שם הב טיחו לעצמם ב מ שך השנה האחרונה
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 5 | ווה ומה הילכה אימים בישראל ־ minהרווה שר ף* mרעה מהלכת מזה כמד, חדשים אימים בישראל: | הרוח הרעה של הפיחות. למעשה החלה רוח זו כבר לפני כמה שבועות לעצור את גלגלי
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 6 | יי״י־היה גם 8תגז בין הנזטתוזפיגז בגזיפער זז0־ר-ח\ז\2דיגד ש2־ ״העגרם הוגז״ מדע וטו בחירות ססס! ל״ילפ חו ת פרס כ בו ד עליך רק לנחש כמה צירים תקבל כל מפיגה ככנסת
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 7 | קלפי. ה עולם הזה״ו הכרמלית עודד - 0x0גס»נא״ rך* שבוע היתה ההתעניינות של כל הארץ מופנית ( fלמפעל חדש: הנרסלית של חיפה. מפעל זה עורר התפעלות רבה בעיר הכרמל. הוא
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 8 | צא ולמד! מי מעוניין למנוע עלייתם של הציונים הכלליים? מפא״י, מפ״ם ו״אחדות־דועכודה״. מדוע? מפני שעליית כוחם של הציונים הכלליים תשלול מהן את האפשרות לכונן מחדש
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 9 | minxנדלד כוכב ה שנה ^ יום רוצים אותן עם ג׳ינג׳ים על הפנים ועם כשרון | | של מוקיוניות, כמו שירלי מקליין. היום רוצים שתהיינה מכוערות ופושטיות, כמו קארולין ג׳ונס.
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 10 | הג שר על נהר קוו אי (ארצות־הברית) היה מישהו רוצה להגדיר במשפט אחד׳ את מהותו של קהל צופי־הקולנוע הישראליים בשנת תשי״ט׳ די היה לו לציין: .בישראל הוצג סרטו של
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 11 | לא טיפלו בסיפורים היסטוריים או בעלילות גבורה, הם לא הציגו דמויות הירואיות וסיפורי הצלחה מסחררים, הם לא עסקו ב־רומני־האהבים של מליונרים, או בלבטיהם של מלכים
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 12 | 7זרגג> ה שנה בניתוח בעית הפחד, ואילו פקודה להרוג הבריטי, שהוצג עם פסק הדין של נדוני כפר־קאסם, עסק במלחמתו של אדם עם מצפונו בשעת הקרב. סרט מלחמתי אנושי נוסף היה
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 13 | ,זה יוחד מדי! קוראת ערביה מהכפר עיבלין. את כל ה שלבים ״זה כסו ברכבת , .אבל המדרגות? ״ז ה מפחיד.״ ריבית, שלא יוכלו להשתלם מרווחי הכר־מלית עצמה׳ ,ישולמו מכל
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 14 | הנידון! (המשך מ ע מוד )3 אלה פני מש 17ר מפא״י בקורת חריפה של מבקו־־המדינה על ״החברה לתערוכות וירידים״ ה מי מ צ אי ם של מבקר ה מ דינ ה 2,8מליון דונאם מקרקעות
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 15 | ספרים כדים ארכיאורוגיים ומגוחין תר מם •וגיד הזוועות התקופה ( .רומן מאת ש איל זרי׳ קסטילו, הוצאת לדורי 316 ,עמודים) הוא דה־קסטילו עצמו, שבגיל ארבע האזין לשידורי
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 16 | ספורט כדנרגל שיב ת הקוסם על המשחק, בו ניצחה השבוע מכבי תל-אביב את מכבי חיפה בתוצאה ,1:4ועל חזרתו לנבחרת ישראל בכדורגל, כותב שייע גלזר: מורך־הוט. נרגך ו\\ן יאל.
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 17 | איזה חטא שעשה במשך השנה האחרונה הוא מבקש כפרה. השיב נאמן :״על חטא שהייתי נאמן מדי למוסינזון ופחות מדי נאמן למחזה הישראלי המקורי כאשר ראה מזכיר כפר האמנים
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 18 | היי i r r m A התנערות ככל אשה מתקדמת גם את פונה אל החדיש. לא רק בתלבושת ובתסרוקת אלא גם בנהול משק הבית. ף תל־אכיב, ניער משה ז׳ק את כיסיו Jכמיצוות ת שליך, איבד
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 19 | אמנות ציור תיאטרון גבר צעיר בעל רעמתשערות סבוכה ומצח נוטה להקריח, נע השבוע בגלריה לציור על שם צ׳מרינסקי בתל־אביב. הוא הירבה לדבר.למבקרי תערוכת־היחיד שלו סיפר
העולם הזה - גליון 1150 - 14 באוקטובר 1959 - עמוד 20 | מזה צמוקים הצרפתים 4H L ב ע רי כ ת לי לי ג לי לי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי! המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה סדי שבוע בפרס של פשר לירות. הזוכים השבוע:
חזרה לתחילת העמוד