גליון 1151

העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 1 | מדוע אין הפפטלר. פעוניגועבת2י0וע חיבורוהאישי של יואל בואנו על בגישותיו עם וב־הטבחים הנאצי די ווה הציע א״נונן לשליחי?noon האם הוא ינוע ׳ותו
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 2 | אדולף אייכמן׳ המופיע השבוע על שער העולם הזה, אינו פנים חדשות בעיתון זה. לפני שנה בדיוק (העולם הזה 0 094 הודפסה תמונתו של הפושע הנאצי, אשר בפיקוחו הישיר הוצאו
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 3 | כים וחתיכות״ .הכותרת הנבונה היא — ..חתוכים וחתיכות דיד מרגלית, חיפה צחור אחרת הדיקטטור ׳על הרוכלים, משה יצחק (העולם חוה )1150 לא כרע ונפל סתם כר. ע*צ!ר יענים
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 4 | תצפית במרינה (כל הזכויות שמורות) העם • אל תופתע אם תוענק חנינה לנאשמי ואדי סליב על־ידי נשיא ״מדינה. אולם איו לצ 3ו ת לצעד כזח ל 3ני היחירות. סופה ש ד וויסקה
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 5 | »את יואל בדאנד -ך* יום בו נולד אדולף אייכמן היה יום שחור ליהדות אירופה. היה זה במרס 1905׳ ן fבסולינגן שבגרמניה. כעבור זמן קבר עברה משפחתו ללינץ שבאוסטריה, דבר
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 6 | ) ד ת 3ום אותו agar r;:a; j u ^ u a j n ההחלטה הרשמית המפורשת להשמיד את יהדות אירופה נתקבלה רק ב־ 20 בינואר , 1942 במה שמכונה ״וועידת וזאנזה״ .וזאנזה אינו אלא
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 7 | נפשית. אני חייב להרגם — או לשלחם לארצות הדמוקרטיות, שיפיצו שם את מחלתם.״ אנו, ממשלתנו ומנהיגי מוסדותינו, לא עשינו את כל מה שביכולתנו כדי שיום כזה לא יחזור עוד.
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 8 | במדינה היה גגז אתה בין גזגזשתוזפינד בוויפעל וזנור-הת\2ריבו טז2־ ״העודנו הוה״ טוטו בחירות 1 0 0 0ר״ רפתות (המשך מעמוד )4 עליך רק לנחש כמה צירים תקכל כל מפלגה
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 9 | קלפי. ה עו ל ם הזה׳ 28-27-26-25 שולם נוימן׳ נעלם הגדול של הבחירות לכנסת הרביעית הם i 1ישובי העול־ם־החדשים ועיירות־הפיתוח. בעוד שבהרכבו המפלגתי של הישוב הותיק
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 10 | במדינה ואדי סליב כדמת קני? אלפי ב חו רי ם במותו חוללו ת מור ה בנוף הארץ. ה ם חניכי י שיבו ת ובתי־ אולפנה שהוקמו ונ ת מכו על־ידי ה מפלגה ה ד תי ת הל או מי ת ה
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 11 | Mfcמעץפרס אינו ידוע כאיש דתי. MJכמי שלמד בכפר־הנוער בך שמן והיה הבר תנועת הנוער העובד. לא הזדמן לו לעסוק בענייני דת. בכל זאת עלה במוחו לפני חודשים אחדים רעיון
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 12 | במרינה שיחה ער ספל קפח אסיפות הסיכום: פיהוק שלושה סיבובים לפני הגמר, היתד, הזירה שקטה. המתאגרפים התכוננו לקרב המכריע, שלחו מפעם לפעם מבטים אל האולם. מה שראו
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 13 | נביתה של אשת שגויר אוצות־הבוית בישראל הילד הישראלי. שניהם אקסטרוברטיב, ערים מאד, חופשיים מאד ובלתי עצורים. זה נפלא, לדעתה. פשוט מדכדך לראות את הילדים
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 14 | ר ר איז\ ה ש בו פ זזזזזזז אוזר המווגווזרינז הרזז שווים של ג\1זב<לג\ז זז 9רזגרגזיבי\ז לרונזזז גוזגפוזר זזזופלגזז לראשזזז גזפיר זזל־אביר, וורדרי שהר\ ,שהזא ה אי
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 15 | סימני־מים מיוחדים ופס מתכת העובר בתוך הנייר מבטיחים את הכסף מפני זיופים. שמיר אינו אוהב לספר לעתונאי אחד את כל סיפוריו. לכל אחד הוא שומר מקרה אחר׳ כדי
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 16 | כמדינה משטרה מ שפט מבו״ סי לומדים בשיטה קלה בבית־הספר״ קדימה״ נפתחים: )1קורסים ואולפנים למבוגרים ושיחה .) Conversation תל־אביב, בן־יהודה ,74 טל.20314 . (שפה
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 17 | מלכת המים 1959 ושת׳ סגניותיה יוצאות להפלגה מלסתית IMnnn IIU # I I J תהגה בידיים!אמנות | U Uרהו של רב־הוזובל הצעיר של האניה ארצה, בג שר־הפיקוד של האניה ארצה,
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 18 | אנשים ספורט עסקני־הזוהר לפעולה איש השבוע היד, ללא ספק בצלאל מהרשוב, שמשו הפרטי של הרב הראשי שחמת יצחק ניסים. מהרשוב, הלבוש במדי־שרד שחורים כשל אדמירל והנושא
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 19 | לא חסרו גם רגעים מבדחים. בסבוב השני׳ למשל, היו כבר שני השחמתאים פויר ויוסף פורח שקועים עמוק במשחקם, כשהבחינו כי משהו אינו בסדר במשחקיהם. כאשר בדקו את כליהם
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 20 | לתפות אותו n שידור דנר, האיחוד הלאומי* ב,קו? 1ישראל״ עו״ד כהן־צידון מצהיר ; אושרם ע 5הסט־ד ס־פזו ח״ ס: אושר ה מ דינ ה כולנו מודים שמשך שתיב עשרה שנה לקיום
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 21 | אמנות תיאטרנן התשיעית בהיפוכה הגווייה — גוזייתו של החנווני הזקן איל (אהרן מפקין) שפיתה אי־אז את הנערה שהפכה ברבות השנים למיליונרית זקנה (אלישבע מיכאלי) — נישאה
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 22 | הוא .לחם למען הצדק ־ אותו ממאסר! ליכוד יו^אי צפוך אפריקה « מי פגע בכבודה £ — --סלינד״ אמר הרופא בעדינות שרקהוא מסוגל לה - ,סלינה, אין שום דבר שאני יכול לתת לך
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 23 | החי למי אבד טופס ממשלתי שמעברו השני היה כתוב בכתב של שתי מכונות שונות? זרם הידידות ף בריסל, בלגיד״ הולבש המאנקן פיס, —1פסלו של הילד המשתין בכיכר העיר המרכזית,
העולם הזה - גליון 1151 - 21 באוקטובר 1959 - עמוד 24 | Afurii 1*amnL
חזרה לתחילת העמוד