גליון 1152

העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 1 | !ספר 1132 שנח 23 כ״ו תשרי תש״ר28.10.1959 , המחיר 550 פרוטה שיחזור התאונה ההתרנית המכונית השלישית גוום האסון** אסון גדור
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 2 | מד >נה ח רו ת אל ת ל | ן | שולל 1 אחרד לוגוגי ה ! ״הדר ,,הוצאת 7ופר>בו בע״מ ספרים חדשים מנהלו ן בבעיותנ ס עיונים רקי ח וועודק פ מאת פרופסור נ. פרקינסון עברית:
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 3 | לתואר ״איש־טופת״ .כיצד הוא יכול להניב פרות ברוכים כאלה כשרואים בברור כי הוא מפה? בכל־פה למשמע השטויות הממולאות כהו מלעיטים אותו המנהיגים? טוביה אדיר, נתניה ה ב
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 4 | מנוף לבנין אבק פועלי זוג גלויות מפלגה הפועליםהמא 1חדת /ם פ ״
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 5 | ך« חידה נערכתי. אמרתי לעצמי: האב | iהם חושבים אותי — ואת שאר מיליון ומאתיים אלף בוחרי ישראל — למטומטמים? האם הם חושבים שאפשר להשפיע עלינו בפיטפוטים של הבל,
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 6 | במדינה בחירנת הע ם הדוגמה ji׳N x n is n אמצעים דמוקרטיים לשעה קלה הופנו השבוע מבטי העם מן המראות המדכדכים של מערכת־הבחירות בבית ושל מיקוש הידידות עם צרפת,
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 7 | הם עצמם חשו שקרה משהו. כי פתאום התחילו לדבר אתם בכבוד, שמעו את דעתם. הם הוזעקו לישיבות סגורות של מרכזי המפלגות, המנהיגים הגדולים הסכימו לדבר אתם. כי על העסקנים
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 8 | ממשלח אחה בוחר- ודא nonנדנד! האם אתה מסכים כי :״ לפי שיטת הבחירות הקיימת לא תקבל שום מפלגה רוב מוחלט בכנסת הרביעית ( 61 מנדטים)? כי בכנסת הרביעית שום מפלגה לא
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 9 | K Mפשר לצח*ל! על האמריקאים מהיום עד מחר. אפשר ללעוג להם בלי להתבייש• איך שהם נותנים שירמו אותם, שיציגו בפניהם בטלביזיה חידונים מבויימים על כל הנושאים שבעולם,
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 10 | תצפית במדינה (בל הזכויות שמורות) • אחת ההצעות הראשונות שמפא״י תנסה להעביר בכנסת הרביעית תהיה הצעת-חוק לעריכת משאל-עם בדבר הנהגת שיטת הבחירות האזוריות.
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 11 | קלפ* .ה עו ל ם הזה׳ יש סיכויים לעדתיים ף משך עשרת השבועות של קיומה, פעלה הקלפי הנסיונית של העולם הזה מקרית־שמונה עד באר־שבע, עברה בערים ובעיירות, ברכבות
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 12 | במדינה המ שק מ• הדליף את הדו״וז 1 ״זהו גילוי סוד בטחוני,״ רעם אחד ה־ח״כים של הצ״ב בהאשימו את מפא״י. ״הממשלה הדליפה את הדו״ח למפא״י,״ האשים אחד מראשי חרות. סיבת
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 13 | n i l V nזוהי משאית האוטוקאר של מפעלי התובלה, שהתנגשה ב־ J I I I / I I I I I 1 \ *Iאוטובוס אגד ופגיעה בנוסעיו. המשאית, שהובילה 30 טון אשלג ממפעל האשלג בסדום,
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 14 | במדינה (המשן מעמוד ) 12 ענות לשאלות .״אין לי זמן לעתונאים,״ הסביר לכתב העולס הזה, כשהוא משחק באלה שבידו. בכל זאת עזרה נוכחותם של העתונאים לנהגי־השרות. איבצן
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 15 | 2000 תערוכת יובל תל־אביב ^ TEUAVIVJUBILEE EXHIBITION f 4 הכול המדומה של דיזנגוף* שרות בילבולאי שידע את מניעי הירצחד. של פרלה מלץ בת ד,־ ,68 היה כלוא אותה שעה
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 16 | ספרים מפעל תרגום להפצת האנציקלופדיה לספורט ״ן משומר ה אנ צי קלופדי ה ל ס פו ר ט ול תרבו ת הגוף כהוצאת ״עם־עובד״ הגדול והמקיף מבין כל ספרי הספורט בעברית, המחזיק
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 17 | מהפינה הימנית של איצטדיון רמת־גן בעט הקיצוני הימני של נבחרת ישראל אברהם מנצ׳ל כדור לרוחב השער היוגוסלבי. בתמונה נראה מנצ׳ל בחולצה לבנה משמאל, בעוד השוער
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 18 | אנשים אסיה׳ על רקע השפע והשעמום מן החיים בארצות־הברית או בשבדיה או, במקרים מסויימים, על רקע חוסר החזון וחוסר הייעוד. דומה שמשבר מסוג זה עובר על הנוער בארץ. אם
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 19 | סנדק כיכר ונימול מטמור הרב־סרן קיבל תואר ס.נז. ״אני מוינה,״ השיבה העתונאית .״זה נורא,״ הזדעזעה פולה ,״איך את יכולה לחיות בעיר כזאת של אנטישמים?!״ ובמשך הדקות
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 20 | וסיפרתי למשפחה אצלה התגוררתי. הם פרצו בצחוק .׳מה? עם הפרצוף שלך את רוצה להיות שחקנית? עם ישבן כזה את רוצה לעלות על הבמה? ,הם הוציאו לי את הרוח מהמפרשים. לא
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 21 | אמנות לאחד, רחוב המדרגות (״הייתי אמה של פנינה פרח״) .בליזיסטראסר, שיחקה את• תפקיד הספורטאית .״גמזו כתב עלי שאני הגבר היחידי בהצגה. עד היום אינני יודעת אם זו
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 22 | קולנוע סרטים קודס שימוש׳ לנגרות Min להם למען הצדק ־ שהדרו אותו ממאסר! ppi g הצביעו ליכוד עולי צפון־אפריקה היא מסתירה אותו בכוכים של מכרה נטוש. מפקדי ד,ם.ם.
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 23 | החי ספורט 7אומי ישראל, הושג השנה שיא עולמי ב־ —Iהזודרות מן העבודה, העולה פי שניים י יחצי על השיא העולמי הקודם, שהיה שייך לארצות־הברית. דוגמה חינם **נווה־צדק,
העולם הזה - גליון 1152 - 28 באוקטובר 1959 - עמוד 24 | אזרח! קרא בעיון אתהש אלות שלפניך. ה שב־נא עליהן ב״כן״ או. ל א ״ .לאחר ש ת שיב עליהן במצ פונ ך אות. הן תדר כנ ה או תךלמילתתאת קולך ביום ג׳ הבא -ב־ 3בנו במבר.
חזרה לתחילת העמוד