גליון 1153

שבו תטיל את פתק־הבוחר לתוך הקלפי— ואתה קובע את
גורלך, את גורל ביתך, גורל עירך וגורל המדינה כולה

למשךארבע שנים!

חשוב עוד רגע אחד!
מה אתה

קואליציה פו עלי ת

רוצה:

ב רי ת בין מפא״י והציונים ה כל ליי ם

בטחון ו שלום

א 1הרפת קנו ת נוס ח ״חרות״

רמת־חיים הוגנת

א ן הקפאת ה שכר

מיזוג גלויות

א 1הפליי ה עדתית

מ שטר ד מוקר טי

א ו שלטון יחיד

אל ת פח ד !

ב חר

אל תהסס!

מפ״ם

מפלגת הפועלים המאוחדת

זכור את ה ארבע ה בנובמבר
אזרח ישראל !
עד השלושה בנובמבר אתה חי בגן־עדן של כסילים.

אין העולם הזה נוהג להגיד לקוראיו בעד מי להצביע. וזה בגלל שני טעמים:
ראשית: אין העולם הזה משרת שום מפלגה. סיסמתנו — ״בלי מורא׳ בלי משוא־פנים!״
— מחייבת אותו.
שנית: אנו מאמינים כי קוראי עתון זה לא יקבלו הוראות מאיש. אנו כותבים עתון זה
בשביל אנשים המסוגלים לחשוב בעצמם, והמצויידים בחוש ביקורת בריא — גם כלפי
עתון זה עצמו. אחרי ששמעו את כל האינפורמציה ואת כל הפרשנות, יחשבו ויחליטו
בעצמם מה עליהם לעשות ביום שלישי זה.
אולם נהגתי בעבר לספר לך מה השיקולים שינחו אותי ביום הבחירות. אעשה זאת גם
הפעם. לא אגיד לך מה אעשה — כי במדינה דמוקרטית אמיתית הבחירות הן סודיות, ואין
זה הוגן לגלות בעד מי אתה מצביע (אם אתה מצביע בכלל).

אך לא יהיה זה בלתי־הוגן לגלות לד מה המחשבות העוברות במוחי
ערב יום הבחירות.

בשביל איש כמוני, השאלה הראשונה והעיקרית תהיה: האם להצביע בכלל?
אודה ללא היסוס: עצם השאלה הזאת הוא תעודת־עניות לעצמי ולכל החושבים כמוני.
אם מואסים אנו במפלגות הישנות, היה עלינו לדאוג להופעת רשימה שאפשר להצביע
בעדה ללא נקיפת־מצפון.
איני רוצה להתחמק מהאשמה זו. אמנם, עשיתי כמיטב יכולתי — אולי יותר מכל אדם
אחר במדינה — למען הופעת גורם חדש בבחירות, שיאחד את כל המטיפים נגד המצב
הקיים, על סמך מצע רחב שיתן מקום ליסודות שונים ואף מתנגדים זה לזה. קיוזיתי שבעד
גורם כזה אפשר יהיה לפחות להצביע מבלי שיהיה צורך לרחוץ לאחר־מכן את הידיים.
נסיון זה נכשל. לא נחזור שוב לפרט את הסיבות ולהוקיע את האשמים. אם נכשל, משמע
שאנחנו לא היינו די חזקים, די מגובשים, די מוכשרים. אל נאשים איש מבלי להאשים
קודם כל את עצמנו.

אף הנה נוצר מצב עובדתי. אני מתנגד לכל המפלגות הרציניות
המופיעות בבחירות אלה, ואני מזלזל ככלתי־רציניות. אין לי בעד מי
להצביע. ומאות אלפי בוחרים אחרים נמצאים כאותו מצב.

באים ואומרים לנו כי אסור להימנע מהצבעה. שזו פגיעה בדמוקרטיה. שזה זילזול
בחובה אזרחית יסודית. חשבתי על כך, ודעתי היא: שטויות.
אם אדם מואס במפלגות המבקשות את קולו, הרי צו־ההגינות הוא שלא יתן להן את
הקול. להצביע בעד מפלגה השנואה עליך, המעוררת בך גועל־נפש — הרי זה כמעט מעשה־זנות.
זהו חילול הדמוקרטיה, ולא כיבוד הדמוקרטיה. זהו חינוך לציניות ולזילזול בכל
הערכים האזרחיים, לא מילוי חובה אזרחית.
אין אדם חייב להזדהות עם כל פרטי מצעה של מפלגה מסויימת כדי להצביע בעדה. די
אם ירגיש בקירבה ניכרת, בהסכמה כללית לדרכה ולמהותה.
אולם יש הבדל עצום בין הרגשה זו לבין הרגשה של תיעוב. אם אני חושב שמפלגה
מסויימת בוגדת במצעה, שהיא מוכנה למכור את כל עקרונותיה תמורת נזיד־עדשים של
הנאה מן השלל, שהיא נעדרת מידה מינימלית של הגינות ויושר — אסור לי להצביע בעדה.
איני רואה כל פסול בהימנעות מהצבעה. כאשר אין לפני אלטרנטיבה הקרובה ללבי, יתכן
שזו דרך מועילה. היא תפגין את שאט־נפשי שלי מן המערך המפלגתי הקיים. אם הרבה
בוחרים ינהגו כך, אולי יעורר הדבר כוחות חדשים, ישמש אזהרה לעסקני כל המפלגות.

ברגע זה, רעיון זה קרוב מאד ללבי.

it it it
אני שומע בלבי גם קול שני. הוא אומר לי: בן־אדם, יש לך קול. במשטר דמוקרטי, זהו
נשק. השתמש בו.
אילו הייתי מחליט להצביע בעד אחת הרשימות הקיימות, הייתי שואל את עצמי: מה
הסכנה המיידית העיקרית המאיימת על הציבור הישראלי? מה הנושא העיקרי הדורש הכרעה?
תשובתי היא: המזימה לשנות את שיטת־הבחירות.
לא חשוב אם השיטה המוצעת טובה בתיאוריה מן השיטה הנוכחית, או לא. כאן לא
קובעת התיאוריה, אלא המצב המעשי בישראל. ובמצב מעשי זה, הנהגת בחירות אזוריות
פירושה: רוב מוחלט של מפא״י, התחלת דיקטטורה של מפלגה אחת.
זו דעתי השקולה. אני רואה בנסיון־השינוי סכנה לאומית.
לכן פסולה בעיני כל מפלגה התומכת בכך. במקרה הנידון: מפא״י והציונים הכלליים.

אם הייתי מצביע בבלל, הייתי מצביע קודם בל גגדן.

האם אני צריך להצביע בעד אחת המפלגות האחרות?
יש האומרים — ופעם אמרתי כך גם אני — שאם אינך יכול להצביע בעד משהו,
הצבע נג ד. החלט מי המפלגה השנואה עליך ביותר, או שאתה מתנגד לה ביותר _ ותן
את קולך למפלגה הקיצונית ביותר הלוחמת נגדה.
אחרי מחשבה נוספת, איני חושב שזה קו נכון, או אפילו מוסרי. כל הצבעה היא הצבעה
בעד משהו. ואסור להצביע בעד משהו שאתה מתנגד לו בכל נימי נפשך ותבונתך.
מי שרוצה להצביע נגד — חייב לשאול את עצמו: האמנם המפלגה שאני מצביע נגדה
גרועה יותר מזו שאני מצביע בעדה?
או להיפך: האמנם המפלגה שאני מצביע בעדה טובה מזו שאני מצביע נגדה?

במלים אחרות: האם אני רוצה באמת שהמפלגה, שאני מצביע
בעדה, תגיע לשלטון? אם לא -איזו זבות יש לי להצביע בעדה?
שמא אני מביא את המדינה מן הפח אל הפחת?

ישנה רשימה אחת שהייתי יכול להצביע בעדה ללא נקיפת מצפון.
לא מפני שאני דוגל בעקרונותיה של רשימה זו. עקרונות אלה מטושטשים בינתיים מאד.
אלא מפני שלדעתי, הצבעה בעד רשימה זו תשרת ענין שהוא צודק וטוב.
כוונתי לרשימת ליכוד עולי צפון־אפריקה, שנכנסה למלחמת־הבחירות מתוך כתנה ברורה
ומפורשת יחידה: לשחרר את דויד בן־הרוש מבית־הסוהר.
אני מאמין כי דויד בן־הרוש נפל קרבן לפרובוקציה שפלה. אני מאמין כי שליחתו —
ושליחת חבריו — לבית־הסוהר, היא בניגוד לחוש־הצדק ולאינטרם האמיתי של המדינה.
בכל חיי שוחחתי עם דויד בן־הרוש רק פעם אחת, וזאת היתד, שיחה קצרה בבית־הסוהר,
בנוכחות קצין־משטרה. קיבלתי רושם כללי כי זהו איש נבון ושקול, בלתי־מנוסה, אך בעל
כוונות טובות. התרשמתי כי זה אדם חיובי — ואני מקווה כי רושם זה יוצדק בעתיד.
לפי שעה, אני מוכן לתת לאיש זה אשראי אישי.
איני תומך ברעיון של רשימות עדתיות. אולם אני רואה בהופעת כוחות כמו בן־הרוש
ביטוי לזעקה הגדולה והצודקת של השכבות המקופחות במדינה׳ כתב־אשמה חי נגד המשטר.
בן־הרוש לא יפתור את הבעיה. היא לא תיפתר על־ידי מאבק עדתי, אלא על־ידי התעוררות
של כוחות חדשים, שיחסלו את המשטר וקיפוחיו המהותיים, וימירוהו בטוב יותר.

אולם כן־הרוש מסמל את המחאה -ואני מובן לצרף לה את קולי.

מה עלי לעשות: להימנע מהצבעה? לזרוק פתק לבן? להצביע נגד שינוי שיטת־הבחירות?
להצביע למען שיחדור בן־הרוש?
ברגע זה טרם החלטתי סופית. אני עומד להקדיש לדבר מחשבה אינטנסיבית מאד. וזו
ההצעה היחידה שאני יכול לתת לך:

לחשוב.

העולם הזה 1153

מנגנון מס־ההבנסה פסק להציק לך;
ממשתבני ״;?מירר״ פסקו לגבות את התשלומים
ההדשייס .
דיירי רשות הפיתוח נשמו לרווחה ;
מקורות האשראי הורחבו;
בבמטה־קסס נעלמה האבטלה ע״י עבודות־דחק;
מיליונים דולארים הוצאו להצפת השוק בבל־טוב.

וכל זאת כדי לא לקלקל את מצב רוחך לקראת השלושה בנובמבר
— יום הבחירות לכנסת הרביעית.

בוחר ז כ ור !

״ירח הדבש״ לא יארך זמן רב. כי אחרי השלושה בנובמבר בא
הרביעי בו:

אם הממשלה הסוציאליסטית תמשיך לשלוט
תרגיש שוב את ידו הקשה של המשטר !
• מכבש המיסים הקטלניים שוב ילחץ עליך;
• האינפלאציה תשתולל כיתר שאת;
• יוקר־המחיה יעלה ומקורות הפרנסה יתמעטו ;
כי זוהי דרכו של
מטה־מטה.

משטר סוציאליסטי — שהוא יורד רק

אם אתה חושש מפני סכנה המורה זו ואתה רוצה למנוע
בעדה, הרי נשארה לד דרף אחת כלבד:

לחזק את כוחם של הציונים הכלליים על מנת למנוע
את הקמתה של ממשלה סוציאליסטית.
אזרח !

בשלשה בנו במברח שו בעלהארבעה בנו במבר
אל תלך שו ללאח רי די מ גו גי ה מימין ומשמא לו

למענך ולמען עתיד ילדיך
הצבע הסתדרות הציוני ה
מפלגת

המרכז

ם כחבים

ה חנו ך החילוני...

הבד־הגלים

המסקנה הבלעדית ממאמרו של העורר
״הבל הבלים״ (העולם הוה ,)1152 היא
שיש לשבת בבית ביום הבחירות, ולא
להצביע לאף מפלנה. לדעתי העושה בז
מוותר על נשקו האלמנטרי במרינה ריסוק־רטית
— הקול שלו. מוטב אולי לזרוק
פתק ריק לקלפי; ולהביע בצורה זו את
דעתך על הרקבון הכללי, משלשבת בחיבוק
ידיים בבית.
ד״ר אליהו אהרונוביץ, תל־אביב
העורד כותב :״לכן הבל הבלים, הכל
הבל. מה שהיה — הוא שיהיה, ואין חריע
תחת שמש הבחירות. מי שההכרעות הקטנות
...חשובות לו, יוכל להצביע. אולם אל
ישלה עצמו לרגע שהוא מטפל בהכרעות
הגדולות ...אלה יוכרעו בררד אחרת״...
הבוחר של תש״ד היה מרוצה. מאוד לו
יהיה יודע באיזה דרד.
ראובן א ,.מרחביה
...יתכן שבעוד חמש שנים תיתכן קואליציה
בין מפא״י לחרות אולם עד או
כדאי לנסות את השינוי — חרות.
א. עוזיאל, תל־אביב

מוגש ע־י מ חל סהההסברה של

...ופריו

חזי ת ד תי ת לאו מית
המזרחי-הפועל־המזדחי ובלתי מפלגתיים

...מפא״י כנראה אירננה כבר כל כר
טוב את הדברים, שהקואליציה הבאה מוגהת
בכיסה. אפשר להבין מרוע הכריזה
על יום שבתון ביום הבחירות. היא הוגנת
את נצחונה מראש.
אהובה ברלוי, תל־אביב
נכו! שקוהלח טעו ״הבל הבלים, הכל
הבל.״ אולם למקרא מאמר העורר, איני
יכול שלא להזכיר לו את הפתגם העממי,
הנכון לא פחות — ״בבית התלוי אל תזכיר
את החבל.״
גדעון ויסוקר, פתח־תקוה
אם מפא״י חושבת שעליידי אוסף של
ארחי־פרחי־אולונים וארחי־פרחי־טקטים תחולל:
שינוי בדעת הקהל לגבי שיטת הבחירות,
היא טועה.
יורם גבריאלי, נתניה
כפי שקבע ארחי־פרחי־מדס: תן לי נקודה
מחוץ למפא״י וארים את עולם הבחירות.

ביימיב 9 ,8לנובמבר
מתחילים קורסים חדשים!

)1קורם גזירה ומודליזצידז
לתופרות, קונפקציונריות ו־

דוגמה שד אמא

התמונה של שאול ביבר כשהוא אוחז
בדניאל מטמור, לאחר ברית המילה שלו
(העולם הוה ,)1152 היתה מוגזמת. את מי
מעניין שאול ביבר כשיש לתינוק אמא כמו
קטי מטמור, מי שהיתה דוגמנית האופנה
הנערצת?
שרגא נהוראי, רמת־גן

למתקדמות !
השיטה הכי חדישה!
מידה וקונפקציה !

)2קורס תפירה וגזירה למתחילות

)3קורס ציורי מודלים!

לא רק האמא, גם האבא (ראה תמונה).
שאול ביבר דווקא נראה די נחמד כמו
סנדק. מעניין יהיה לראות אותו סוף־סוף
כמו אבא
א. א .והחברה, תל־אביב

בית־ספר ״ליאונורה״
תל־אביב, רח׳ שלמה המלך 2ד
(על־יד גן החיות)
ההרשמה יום יום 8—4 ,1—9

הגיל והאופנה

קראתי בזוועה את דבריו של האלוף
דיין שהבטיח צרור בבטן לכל ערבי שהיה
מפריע לו לדבר (העולם הזה .)1150 .האם
.שנאה קיצונית ועיוורת זו של האלוף דיין
לערבים, והכרזותיו המלחמתיות השכם והערב,
אינן מהוות גורם לסכנה חמורה מאד?
יוסף אסולין, מגדל־אשקלזן
הימים של צרורות בבטן כבר נגמרו. האם
אין האלוף דיין, הרואה עצמו בין הצעירים
במפא״י, קצת מיושן?
יפה רוזנר, תל־אביב
אקסקלנסיבי ההרשמה: תל -אביב
רח פינסקר 5 2־ 8אחה־צ

שכר הרעש

חזרתי זה עתה מסיור בארצות מזרח
אירופה, שם היו לי פגישות עם יהודים,

א יח ודלאומי
מיסודם של ספרדים
ובני עדות מזרח

נישואין לאילנה

כתבתם (העולם הזה )1152 כי אילנה
קופר־עדן תקבל 250
דולר. לשבוע עבור
הופעתה בסרט ״רות
המואביה״ ,וכי מסכום
זה תהית חייבת
להפקיד 20
אחוז בקרן מיוחדת
על שמה, ער שתגיע
לגיל בנרות — .21
אילנה יכולה בקלות
להיהנות מכל הסכום:
מה שתיא
צריכה. לעשות זה
להינשא עם גבר
מעל לגיל ,21שיצהיר
כי ידאג לה
בשלמות.
רות דווים, תל־אביב

הבוחר ובחיר הלב

חנ׳לה אבו־חטיב האשימה. את הבחורים
המוסלמים, בדברה על בעיית המוהר (העולם
תזה ,)1151 כי הוריהם המשלמים את
הטוהר, הם הבוחרים למעשה את בנות זוגם.
אני מסכים עמה כי ברוב המקרים האב הוא
הבוחר את האשה ולא הבן. אולם השאלה
היא אחרת: מי בוחר לנערות המוסלמיות
את בחירי לבם — האין זה האב, המקבל
את המוהר עבורן?
אני מחכה לתשובתה של חנ׳לה.
צעיר מוסלמי, בקה אל־גרבייוז

לב לזקנה

אלישבע מיכאלי שלבם (העולם הזה )1152
הורגת אותי. מדוע היא צריכה להכניס
פרוטזות לחזייה ישלה לפני שהיא מופיעה
כגברת׳ הזקנה? האם לא מספיקה לה הרגל
המתברגת?
יהודה בר־אייל .,נתניה
כמו בשיר המפורסם: יש לה רגל מת־ברגת
/וראשה טל ציר /ובלילה את
ידה /תולה היא על הקיר.
הצלחתם לתאר את דמותה של הגברת
מיכאלי כפי שלא עשה זאת אף עתו! אחר.
שאלתי את עצמי מיד לאחר הבכורה של
״בקורה של הגברת הזקנה״ ,מי היא אותה
זקנה, המצליחה לכבוש את לבו של
הצופה מהרגע הראשון להופעתה •על הבמה?
השם אלישבע מיכאלי לא אמר לי אן
הרבה. עתה, לאחר שקראתי את המאמר
שלכם עליה, יש לי הרושם שאני מכירה
אותה מקרוב
ברטר, שנטמן, תל־אביב
בסיפורכם על כוכב הבימה החדשה, אלישבע
מיכאלי (העולם הזה ,)1152 רק רמזתם
על תהומות הסבל אליהם התגלגלה בדרכה
אל שמי־הכוכבות. על כן משמח שבעתיים
לחזות בהצלחתה.
נירה דורון, תל־אביב
...אלי .5/5 7
מוסד, ברון, באר־7

ספסרדים

• האיחוד הלאומי הוא הכוח הבלתי־תלוי היעיל, האמיתי והיחיד
שלרשותו מועמדים מוכשרים לשם הגנה על זכויותיך !
• אל תתן את קולך למפלגות המשטר הישן אשר השאירו אותך
אזרח ממדרגה שנייה!

מנהיגי האיחוד הלאומי נשארו בארץ ולא נסעו לחוץ־לארץ
כדוגמת ראשי הרשימות אשר צצו בהשראת מפלגות למען
הכשיל התנועה הרצינית והתוססת אשר קמה למען הספרדים־׳
מזרחיים.

לכן יש להצביע אך ורק ס״ר.

• למען עתיד ילדיך ולטובת המדינה

תאונה בסיבוב

לפני שנתיים התרעתי על הסיבובים ב־כביש
סדום, י הבנויים בצורת קערה שתעצור־תפנה
את קו התאוצה הישר של הרכב
הצידה, לכיוון־ המשד זרימתו שיל הכביש.
בקשר עם אסון דימונה מרבים לדבר עתה
על הם יבובי.ם שהם צרים, אולם לא נאמר
כלום על צורתו של הסיבוב, העלולה להוות
סיבה לגלישה מחוץ לקו הנסיעה של האו־טוקאר.
פניתי בזמנו למשרד התחבורה.
כנראה שלא נעשה דבר בנידון.
א. ודישון, כפר יונה

ממתי אתם עוברי כוכבים ומזלות?...
דוד שוזרץ, רמת־גן

ספרדי -מזרחי!

שתי מדינות אלה ישוכנעו כי זו עליה
בגלל אהבה למולדת הישראלית ולא עליה
בגלל השנאה למולדת הקומוניסטית.
העליה מרומניה הופסקה בנלל. הרעש.
אבל לא כל כר בגלל מה שנאמר על־ידי
בן־גוריון ופרם כמו על־ידי הרעש שהוקם
מצד הציונות האמריקאית והעתונות היהודית
הקפיטליסטית.
ד״ר ליאו לוי, ירושלים

מטמור 3 ,2 ,1
אנשי צמרת המפלגה. הקומוניסטית. ,אני
יכול לאשר כל מה שנאמר במאמרו של
העורר׳ ״טיבצע רעש״ (העולם הזה 49־,)11
על הנזק שבשתדלנות המיותרת של עסקני
ציונות אמריקה, לעלייה מארצות טזרח־אירופה.
יהודי
מזרח אירופה התלוננו בפני רק
על דבר אחד: החעניינות־היתר בגורלם וה־שתדלנות
מצד הציונות, הנחשבת שם כתנועה
בורגנית ואנטי־קומוניסטית. הקומוניסטים
הרומנים והבולנרים אמרו לי בפרוש
כי הם יכולים להבין אהבת מולדת
מהי, וני העליה לישראל תתחדש, כשם
שהיתה מותרת בעבר, אבל רק כשטטשלות

אין זה נכח׳ שרק הודות לואדי סליב
התעוררו לפתע המפלגות ״הלבנות״ לבעיית
עדות המזרח, והכניסו מועמדים מבני עדות
אלה, במקומות בטוחים לכנסת (העולם
הוה .)1152 הנח, חבר הכנסת היים יהודה,
למשל, היה ח״כ מפ״ם נם בכנסת• השלישית,
.כשדויד בן־הרוש עוד עבד כנער שליח
בחברת הח׳טמל
אליהו• גורי, תל־אביב
...יש שני סונים של. ספרדים: אלה
הכואבים את כאב בני עדתם בהיותם שותפיהם
לגורל, ואלת המסתדרים ומבקשים
טובת הגאה בהיותם ספסרים בסבלות אחיהם!
מוריס.
היון, נת־ים
בקיצור: ספסרדים.
אתם חושבים שאחר מכל הח״כים החדשים,
שכה היטבתם לכנות ״בני הררש״ ,יניד
שלום לדויד בן־הרוש כשייפנשהו במזנון
הכנסת? הוא יתנהג כאילו שזה מתחת לכבודו,
אבל מבחינה פסיכו־אנאליטית אפשר
להסביר זאת בכר שהם מפתחים. רגשי
שנאה, כלפי האדם שהם חייבים לו תודה
תהליך פסיכי מקובל.
מרים שור, חיפה
4זז עול ס הז ה 153ו

במדינה
הע ם הסיכוס מחכים שזה יעבור.

ב חיר 1ת
ריכוך כשעה ה־ו1
המירוץ התקרב לקיצו. המתח בין הבוחרים
לא עלה, אולי להיפך. האזרח הרגיל
כבר ידע לרוב בעד מי יצביע — אם יצביע.
אחרי שבשבועות הראשונים של מערכת
הבחירות הארוכה היה מוכן לשמוע את
דברי המפלגות, פגה עתה סקרנותו. באסיפות
הבחירות לא נשמע שום רעיון חדש; הנואמים
חזרו על דבריהם בכוח האינרציה.
עוד יום, עוד נאום והכל יחזור לקדמותו.
רק במטות הבחירות המפלגתיים עלה המתח.
המנגנונים העמוסים השתלטו עתה
רק בקושי קדחתני על אלף שטחי־הפעולה,
מחיפוש אחר סיסמות מצלצלות לשים בפי
הנואמים, ועד להכנת המודעה שתשמיץ את
היריב, אשר השמיץ במודעתו האחרונה את
מודעת־ההשמצה הקודמת של המפלגה.
מספר האסיפות הגיע לשיאים מדהימים.
נערכו אסיפות מכל הגדלים, על כל הנושאים,
בכל המקומות, בפני כל החוגים האפשריים.
אסיפות המוניות תחת כיפת־הש־מיים׳
אסיפות בבתי־כנסת, אסיפות ליד ספל
תה בטרקלין בורגני, אסיפות באולמות־פאר
ואסיפות בחדרי־האוכל של מפעלים. היו
אסיפות מיוחדות לסוחרים ולפקידים, לעולי
אפגאניסטאן ולדוברי פולנית, אסיפות לאמהות
עובדות ולפנסיונרים זקנים, אסיפות
לתושבי־פרברים ולשוכני וילות. מדן ועד
אילת הפכה המחרשה המפלגתית את הקרקע
בחריש עמוק ויסודי.
מרכז המאמץ המפרך היתד, תל־אביב וסביבתה
הקרובה. בגוש דן מרוכזים למעלה
משליש הבוחרים וכל מרכזי המפלגות. על
כן, בהתקרב מועד ההכרעה, הופעלו כל כלי
הנשק — מן התותחים הכבדים ועד לאקדחי־הפקקים
— לירות מטחי־ריכון על האגוז
הקשה ביותר: תל־אביב. בערב אחד, למשל,
קיימה מפא״י לבדה 16 אסיפות־בחירות
פומביות. חרות, מפ״יני, הדתיים והנשים הבוחרות
לא פיגרו אחריה.
מה היה להן לומר? למי אמרו את דבריהן
ואיפה? מן התשובות על שאלות אלה (ראה
להלן) הצטיירה תמונה זלל קדחת מפלגתית
ושלוזה כמעט־אדישה של הבוחר.

אסיפז ת
סקס־אפיל כמספרים
מודעות בעתונים, כרזות־רחוב והזמנות
פרטיות שנשלחו בדואר, הזמינו את הבוחר
הישראלי לבוא למקום פלוני כדי לשמוע
את דברי הנואם האלמוני על בעיות השעה.
כתבי העולם הזה בחרו שש מתוך 24
אסיפות שהתקיימו בתל־אביב לבדה בסוף
שבוע זה, אשר יש בהן כדי לספק תמונה
של מאמץ־השיכנוע המפלגתי בשעה ה־11
לפני פתיחת הקלפי.

על מה שראו ושמעו מדווחים
בתכי ״העולם הזה״ :

הגברת רוזנבאום קיבלה את פני בלבביות.
״בבקשה,״ אמרה ללא הפתעה, והובילה
אותי אל טרקלין ביתה שברחוב ברדיצ׳בסקי
.25 בטרקלין ישבו אותה שעה ארבע נשים.
״אה, איזו הפתעה. יש גם גבר.״
הארבע חיכו להופעתו של ליאו דולצ׳ין,
חבר הנהלת הסוכנות היהודית, שהיה צריך
להרצות מטעם מפלגת הציונים הכלליים.
מדי רגע נוספו אורחות נוספות.
סוכר, סכרין ופיחות. דולצ׳ין הגיע.
זהו גבר נאה מאד, בעל הופעה מקסימה
של סניור מקסיקאי. הוא חייך לגברות כבטחון
של מרצה מנוסה. הוא כבר הופיע
ביותר מ־ 80 מסיבות־הסברה כאלה, מאז פתחו
הציונים־הכלליים את מערכת הבחירות
שלהם .״את הפגישה הראשונה ערכנו בבית
מר לבנון,״ מסבירה הגברת רות
אלטבאור, האחראית לענף זה של הסברה.
״היו אסיפות של 40־ 50 ואפילו 80 נשים.״
הם התחילו בזה עוד בחודש מרס, זמן
רב לפני ששמעון פרס הקים את חוג
הנשים הבוחרות שלו .״פרם?״ מתערב כאן
יצור צעיר ונאה .״הרבה רעיונות העתיקו
מאיתנו.״ לזיוה קישון, פעילה (מאד) בציו־נים־הכלליים,
מורה שזה עתה חזרה משליחות
של שנה וחצי בברזיל, יש דעות
מאד מסויימות :״אנחנו עושים בשקט, והם
ברעש. זה ההבדל בינינו.״
העשיר, בשקט החלה, בנוכחות 14 נשים.
הגברת רוזנבאום נעימת־ההליכות הגישה
העולם הזה 1152

תה ועוגות (״תודה, בלי סוכר, הבאתי אתי
סכרין״) וליאו דולצ׳ין הפעיל את קסמו.
היה לו יתרון אישי לא מבוטל: אין הוא
מועמד לא לכנסת ולא לעיריה. הוא הגיע
לפני שלוש שנים ממקסיקו, ואינו מחפש
קריירה מדינית בישראל. גם להתעשר אינו
מבקש. יש לו מספיק.
הוא איש כלכלה, ועל כן בוחר הוא לדבר
הערב על כלכלה. מיבצע לא קל: לדבר על
גרעון, ייבוא, ייצוא, מיליונים, מיליארדים,
מילוות ומאזן־תשלומים. אבל הוא עושה זאת
בבהירות כזו, בחן כזה, שהמספרים מקבלים
זוהר סקס־אפילי ממש. הוא מסביר מדוע
לא יכול הסוציאליזם להבטיח התפתחות כלכלית
ומשיכת עולים והון מערבי בעשור
השני. יש שאלות?
׳״כן. מה יהיה עם הפיחות?״
דולצ׳ין מסביר מה יהיה עם הפיחות.

ח ני נ ת רא ש
הסדרן התפנה לרגע מעריכת השולחנות
במרתף מועדון בעלי־המלאכה
הזעירה והורה לי :״באת לאסיפת
הספרים? כאן, באולם הזה.״
פשוט ניחש בבהירות נבואית
שאני ספר. אילו חשב שאני
סוחר־ירקות, למשל, היה אומר
לי להיכנס לאולם הסמוך, הגדול
יותר.
האולם שבו נועדה להתקיים
אסיפה לספרים מטעם מפא״י,
היה עדיין ריק לחלוטין, עשר
דקות אחרי המועד שנקבע להתחלת
האסיפה. התיישבתי, וב־ליבי
תפילה שהספר שלי לא
יהיה בין המשתתפים. אם לדון
לפי נאומיו האינסופיים בענייני
פוליטיקה, בשעה שהוא
מספר אותי, הרי שמקומו כאן
הערב.
החלו מופיעים. מזל שהספר
שלי לא בא. אחד גבוה ורזה,
שני נמוך ורזה .״איפה הספרים?״
שאלו. הסדרן הצביע לעברי:
״אתם לא רואים?״ הם כן
רואים.
נכנסים עוד שניים. שכני לשולחן
לוגם תה, לועס וופלה
ומעיר בשלווה :״מוקדם מדי.
החברה עוד עובדים.״
נכנס אחד גבוה, שב־שיער.
ספרדי מן הישוב הוותיק. בידו
מחזיק את הסיר הריק של ארו־חת־הצהריים,
בתוך סל־רשת, נכנסת
גברת בגיל העמידה, מסורקת
לתפארת. היא מתיישבת
ליד השולחן הסמוך. הסדרן קורא
לי החוצה .״פדיקוריסטית,״
הוא לוחש ,״שייכת• לכם, לא?״

פריזרים ושאר ירקות.
האולם נשאר קרח כמעט לחלוטין.
הספרים יושבים בשקט.
כמו שחקנים וקריינים: מדברים
רק בעבודה. עוד דמות מתייצבת
בדלת .״כאן הפריזרים?״ הוא
שואל. הפריזרים נועצים בו מבט
כאילו היו רוצים לחפוף את
ראשו בתוך קערת־מים רותח־ם
רותחים.
כולם מביטים כבר בשעון. עברה כבר
שעה. אפשר היה כבר לגלח ולספר מישהו
בזמן הזה. ועוד לעשות לו מסאג׳ ומגבת
חמה. במסדרון עומדים שניים־שלושה גברים
אלגנטיים. לא ספרים. אלה הם העסקנים
אשר צריכים לנאום. מחכים שהאולם
יתמלא מעט. הסדרן נכנס לאולם :״רבותי,
אבקש לעבור לאולם השני. הערב אין הרבה
אורחים, לצערנו. ינאמו לכם יחד עם
החברים שבאולם השני.״
מישהו מתרעם: בשביל זה הוא בא —
לשבת עם סוחרי ירקות? להם יש בעיות
משלהם ולספרים בעיות משלהם. איך אפשר
לדבר על שתי סדרות־בעיות אלה בנאום
אחד?
אך הנאום לא נגע בבעיות הירקנים או
הספרים במיוחד. .ך,וא נגע בבעיות־היסוד
של הסוחר הזעיר בכלל ושל המדינה עוד
יותר בכלל .״הסוחר הזעיר ידע להבדיל
בין מעשים והישגים, לבין הבטחות־סרק
ריקניות ...הוא ידע להעריך כראוי את
התפתחות המדינה בהנהגת מפלגת פועלי ארץ־
ישראל, את התבססותנו והתקדמותנו הכלכלית,
שממנה נהנים כל האזרחים, ובתוכם
גם הסוחרים...״
״סליחה חברה, אפשר לקבל עוד סנדביץ
עם נקניק?״

(כל הזכויות שמורות)

תצפית

• לא תהיה התערבות צבאית זרה בעיראק, כשלג זה.

למרות ריכוזי הצבא על גבול סוריה וירדן, ולמרות נכונותם של גנואל עבד
אל־נאצר והמלך חוסיין לנסות ולספח את עיראק בעזרת הנשק, יירתעו שני
השליטים מפני פלישה. הגורם המרתיע: הבטחה סובייטית למפלגה הקומוניסטית
בעיראק, שברית־המועצות לא תרשה התערבות צבאית זרה נגד משטרו של
קאסם.

יחד עם זאת, אין זה מן הנמנע בי תחול התערבות כזו,
כשלב מאוחר יותר, במקרה של הפלת משטרו של קאסם על־ידי הימין
או הקצונה הלאומנית, או במקרה שהקומוניסטים יחליטו להשתלט. גלויות על
המדינה. ההתערבות, במקרה זה, תיעשה על־פי בקשתם של תופסי־השלטון
החדשים.

• עשרות תלונות יוגשו כימים הקרובים לועדת הבחירות
המרכזית על הפעלת לחץ ואמצעי־אלימות. התלונות יוגשו

על־ידי כל המפלגות, כולל מפא״י, גם על מקרים פעוטי־ערך של הפרעות
לאסיפות מפלגתיות. אין זה מן הנמנע גם, כי עוד בשעה מאוחרת זו
יוכנסו לפעולה פלוגות־סער, בהסוואת סדרנים, של כמה מפלגות.

• מועמדים רכים לכנסת, הנראים ביום בעומדים במקומות
לא־ריאליים, יהיו חברי הכנסת הרביעית. עוד בשבועות הראשונים
לכהונתה של הכנסת
החדשה, יתפטרו כמה
מראשי הרשימות —
ברובם קשישים —
יפנו דרך לבאים אחריהם.
לפחות שר
.אחד מהממשלה ה־נוכחית
יהיה בין
המתפטרים האלה.

• חכרת מכוניות
צרפתית
תביע את נכד
נותה למסור את
מכוניותיה להרכבה
כמפעלי
״קייזר פרייזר״
כישראל. קררב ל־ודאי
כי אפרים אי־לין
ידחה הצעה זו.

• מסיימים
רכים יותר של
בתי־הספר היסודיים
יובלו
להמשיך בלימודיהם
התיכוניים.
בחוגי משרד
החינוך מצפים כבר
בעתיד הקרוב להעלאה
בשיעור עצום
של התמיכה הממשלתית
בחינוך התי-
בון•

• מאות בני
קיבוצים יפלשו
לערים הגדולות
כיום הבחירות.

מפא׳׳י גי יסה את בני
כיתות י׳׳א וי״ב בוז
ט־ בו — ויתפוצץ
כל רחבי איחוד ה־קבוצות
והקיבוצים כפעיליה ביום הבחירות. יש להניח שאחדות העבודה ומפ״ם
לא יפגרו אחריה.

• שערוריה תפרוץ בחוגי הקולנוע, לכשיתברר כי פסילת
התסריט של הסרט ״חולות לוהטים״ ,על-ידי הצנזורה הישראלית,
לא באה בגלל חישובים מוסריים בלבד. אשר הירשנברג,

שהודיע למפיק על פסילת סרט ההרפתקות, נימק פסילה זו בגלל סילוף דמותו
של הנוער הישראלי, כפי שהוא מופיע בסרט. יתברר כי חישובים כספיים
מרחיקי־לכת והתערבותה של חברת סרטים הוליבודית, היוו גורם נכבד בפסילת
התסריט.

• נבון קרב ממושך על הזכיון לטלוויזיה כישראל. שתי
חברות אמריקאיות ף,זברה אירופאית אחת הודיעו על נכונותן להתקין משדר
טלוויזיה בארץ. יש נטיה במשרד ראש הממשלה לתת זכיון זה לאחת החברות
האמריקאיות, למרות שתנאיה הס הגרועים יותר. הסיבה: ראשי החברה קשורים
עם המגבית היהודית המאוחדת.

• נציג חרות בוועדת הכספים בכנסת עלול להביא להשחית
ההחלטה לשדר שידורים מסחריים על גל שלישי ב״קול
ישראל״ .טענת, חרות: השידורים המסחריים יכניסו לקול ישראל סכומים
גדולים מן הצד, יאפשרו׳ להנהלת שירות השידור לבצע החלטות שונות, כהוצאת

עלון רדיו, מבלי להיוועץ בוועדת הכספים.

במדינה

להעטר עוו ^גז

! tr* jJ

לכי^יעזלה והעסג״עו:
•רויעזך פמליגד^י
״פד־עיזו /שכר לעידוד טקזצועיוו^
•לשפו^ ע 3ז ד רז פ ט לו ג תי ר ע
& P 6D
הפרוגד ^ ב ! !

k fא כ!

׳ U fV J I

;ייעוד! ב רי או ת ב אפ ע עי ח.
קופו ^ b ׳ V ifi

פטל פו/יו ^

הק^וז> t?9:1ה ה כג ס ה
דיכולי עיזעיה של הפגג-גוגינז
העיבורייכן ו 1־ t 1ו ל,-
הכ רו ע ק ציו עזנ) הטעלגו^י

העה ^ ג ״ ה

תוצאות הבחירות: ידועות
1בוזי\־ו\ז רות וזביוז של מון צ\־י V\mווזכבימה
וכתר קויק כתלך. אך!\ו\ז תככינזת \ 5יבל כ תו. כי קויק
לככיתת לא וזוי!ן — תככת ככ צ תו (וכורך.

תלוה מודל
מציעה לבן עבור
עונת החורף:
* חליפה 7/8עבודת יד
באריגי טוויד
אקסקלוסיביים
* מעיל מסוגנן בדוגמאות
צמר חדישות
+שמלת ז׳ירסי, חליפת
ז׳ירסי
שמלת צמר קלה, תואמת
לכל הזדמנות.

עשו •בחיותכן מתוצרת ״תלוה״
מהמבחר העשיר הקוצר הצלחה
בבירות העולם. מבחר זה בדיוק
הועמד לרשותכן בכל חנויות
האופנה המובחרות בישראל.
פרסום ״הקולע*

נמיר משכנע אחרים
בית ליסין 6 ,בערב. מפא״י הזמינה לכאן
את כל עובדי עירית תל־אביב, לפגישת
היכרות עם מי שהיא רוצה שיהיה הבום
שלהם בארבע השנים הקרובות. פורסמו
פלקטים ברחובות, נשלחו הזמנות אישיות
ל־ 4000 עובדי העיריה. בשעה היעודה לפתיחת
האסיפה נוכחו במקום 50 איש. הם
יושבים בסבלנות ומחכים. עוברות עשר
דקות, עוברות 20 דקות ואין סימן לתחילת
האסיפה. מדי פעם נכנסים לאולם עוד
שניים־שלושה אנשים. בשש־וחצי מופיעה
חמולה גדולה של עובדי עיריה חבושי כיפות.
עתה מרוכזים כבר באולם כ־ 150 איש.
על הבמה — ישימון.
פוליטרוקים מסתובבים בין הקהל :״טוב
שבאת,״ אומרים לאחד ,״למה פינקלשטין
לא בא?״ שואלים את השני. באולם נראים
כמה ערבים מיפו וכמה עסקנים של מפלגות
אחרות מעובדי עירית תל־אביב, שבאו
לראות מה המצב.
בשש־וחצי מגיעים גם הנואמים. נמיר איננו.
במקומו בא יונה כסה. עולים על הבמה,
יושבים ליד השולחן, מתבוננים בקהל ומתופפים
באצבעות. מחכים שיכנסו עוד שניים־
שלושה. לבסוף נוטל את המיקרופון נואם
קרח: מרחבי, פקיד בכיר בעיריה. עורן
שערים, בטאון עובדי העיריה, ליתר דיוק.
״חברים,״ אומר מרחבי ,״לדאבוננו לא
יוכל מר נמיר להשתתף באסיפה חשובה
זו. הוא עמוס מעל הראש. יותר חשוב שהוא
יהיה במקום שאפשר עוד לשכנע אנשים
להצביע א׳ .כאן בין כה־וכה נצביע כולנו
א׳ .למרות זאת היה מן הרצוי שיהיה
עמנו בערב זה.״ לחש של לקוחות מאוכזבים
בין הקהל. כמה אנשים קמים ויוצאים
מיד.
״חברים,״ ממשיך מרחבי ,״אנחנו עומדים
כמו יהודי לפני תפילת נעילה ביום כיפור.
מתקרבת והולכת שעת התפילה העיקרית
שבה אנחנו מבקשים ורוצים שתבואנה 4
שנים טובות למפא״י (.מחיאות כפיים סוערות)
.יש לנו 24 מפלגות 23 .קמו׳ על
מפא״י לכלותה ולהקטין את קומתה.״ מישהו
מעיר כי לפחות 3מתוך 23 המפלגות הן
מפלגות של מפא״י, אבל מרחבי ממשיך:
״ולסיום דברי, נשלח מכאן ברכה נאמנה
למנהיג הדור, לדויד בן־גוריון שמלאו לו
73 שנים, עד מאה ועשרים, ונאחל לו בריאות,
כח והתמדה.״

מחיאות כפיים.
מה שאבא מספר. מהאולם השכן
בוקעים צלילי תזמורת המנגנת מוסיקה
לרקודים. חתונה, כנראה. יונה כסה •קם
לדבר :״חברים,״ הוא אומר ,״בתוצאות הבחירות
הבאות תלוי עצם קיומה של המדינה.
שלטון מפא״י הצליח במשך 11
שנה להעביר את ספינתנו בין סלעי המצור
ובין גלים זידוניים.״ מאוד משכנע.
חלק מהשומעים מנענע בראשו לאות הסכמה.
אחרי
עשר דקות לא היה ליונה כסה מה
להגיד עוד׳ והוא התחיל לספר מה שאבא
אבן אומר באסיפות שלו .״אז למה לא
הבאתם את אבא אבן בעצמו שיגיד לנו את
זה?״ שואל אחד. אין תשובה.
כסה ממשיך :״אנחנו היחידים שרואים את
צרכי כלל המדינה. כל שאר המפלגות רואות
רק את צרכי ע צ מן אחד אחד קמים
הנוכחים ומסתלקים בחשאי מהאולם.

הפלמ״חבקרב ־ ד חו ב
גבעת עליה, רחוב .4במגרש חולי, בהצטלבות
רחובות, עומדת משאית. פנס גדול,
אותיות ת״ו ושני רמקולים מוצבים לידה.
השעה שבע־וחצי בערב. נערה תימנית במכנסיים
ירוקים וחולצה לבנה קוראת לתוך
המיקרופון :״תושבי גבעת־עליה, בעוד כמה
דקות תיערך כאן אסיפת־עם של אחדות העבודה.
הנואם בני מרשק. בואו בהמוניכם.״
עד שיבואו ההמונים שמה תקליט של
הדודאים. אחר־כך סלו־פוקס באנגלית, בו
שרה זמרת :״אני אוהב אותך הלילה.״ לפני
המשאית מוצבים כשני תריסרים ספסלים.
יושבים עליהם 14 מבוארים וכחמישים ילדים.
רובם בגיל הגן .״ילדים, לפנות את
המקומות ולתת לשבת למבוגרים!״ צועקת
הבחורה לתוך הרמקול. הילדים לא קמים.
אין מבוגרים שרוצים לשבת.
בינתיים באים עוד ועוד, כולם ילדים.
מטפסים על המכונית׳ שרים, רוקדים במעגל.
בעשרים לשמונה בא פיבל קנטור, חבר
מועצת העירוה מטעם אחדות־העבודה. מסתכל
על הקהל וצועק על שני המארגנים:
״אם עושים אסיפה ברחוב, זאת יוצאת אסי

רחוב. כל השבוע דיברתי באולמות סגד
רים.״ מחכים לנואם השני, הכוכב, פוליטרוק
הפלמ״ח, בני מרשק.
ואדי סליב ות״א. דופין כחולה נעצרת
ומתוכה קופץ בני מרשק. מרכיב משקפיים,
מסתכל על הקהל, מתיעץ עם עסקני
המפלגה ועושה תנועה ביד: להתחיל! הנואמים
עולים על מכונית־המשא. פייבל קנטור
מתחיל לדבר. עוד עשרים עוברים ושבינו
נעצרים במקום .״הקהל מתבקש לשבת,״
מזמין אותם קנטור .״תודה רבה׳ רוצים
לעמוד.״
מישהו מחלק כרוזים של אחדות העבודה.
הילדים חוטפים את הכל; עושים מזה קונפטי
וזורקים על הקהל. קנטור פונה לשלושת
תריסרי המבוגרים הנוכחים במקום, חציים
פעילי המפלגה שבאו מהסניף הסמוך, :׳תושבי
גבעת עליה! מפלגת אחדות העבודה
כינסה אתכם כאן הערב על מנת להשמיע
על פעולותיה בארבע השנים האחרונות.
לפני ארבע שנים נתתם לנו בוח. אנו תקוות
שבשלישי בנובמבר תגבירו את כוחנו. אזרחי
גבעת עליה! הנהלת העיריה הזאת
הופכת אתכם לאזרחים ממדרגה שניה. האם
תשלימו עם זאת?״ קנטור מחכה לתשובה.
אין. משלימים.
״כחבר מועצת העיריה אני רוצה לספר
לכם על כמה דברים שמהם אתם סובלים
ביותר. העיריה הזאת גובה את כל המיסים
דוזקא אצל מיעוטי היכולת אתם ראיתם
את היכל התרבות רק מבחוץ. בשביל להיכנס
פנימה צריך חמש, שמונה ועשר לירות.
לבנון הזמין את תושבי ואדי סליב לבוא
לראות אם יש ואדי סליב בתל־אביב. למה?
מפני שידע שאין להם כסף לבוא לשכונות
העוני של תל־אביב. יש להם כסף לנסוע
עד אלנבי ודיזנגוף, אבל לא יותר.״
גשם מתחיל לטפטף. חלק מהקהל ממשיך
ללכת הביתה לפני שבני מרשק קם לדבר.

אין זקנים מדי
מועדון יחדיו ברחוב הירקון 69 .זקנים
וזקנות באו עד השעה ארבע־וחצי, כדי
לשמוע מה יש למנהיגים הצעירים של מפלגתם׳
מפלגת פועלי ארץ ישראל, לחדש.
היו באולם חמישה מקלות משען, מכשיר
שמיעה אחד, עשרות זוגות משקפיים ועוד
יותר מהם קרחות. המון קרחות. הזקנים
הפנסיונרים עטו את מיטבמחלצותיהם לכבוד
המאורע הגדול, שהנה סוף־סוף נזכרו
גם בהם ובאו לבקש מהם לשמור על נאמנותם
למפלגה.
שעת ההתחלה חולפס. המארגנים מחמירים
פנים, כי המרצה הראשי יונה כסה אינו
מואיל להופיע. הזקנים דתקא מרוצים מהאיחור•
הם יושבים להם בנוחיות מרובה,
מעלים זכרונות, טופחים אחד לשני על השכם
ומחלקים מחמאות מן הסוג ״איך שאתה
מחזיק מעמד בלי להראות סימני זקנה.״
רבע שעה אחרי המועד שנקבע לפתיחת
האסיפה מופיעות מלצריוס חינניות ומחלקות
כוסות מיץ לנוכחים. אחת מהן תוקעת מבט
של תוכחה באחד הזקנים הפונה אליה בלשון
״חברה.״ לא התרגלה עדיין המסכנה לכך
שאין זה כבר בית־הקפה המהודר פילץ,
אלא מועדון פרולטרי.
חמש דקות לפני השעה חמש היו כבר
באולם המהודר כמאה איש. על הבמה ניצבו
שלושה כסאות, שולחן ועליו צנצנת פרחים
וכוס מיץ, שבשעה חמש בדיוק שתה׳ אותה
זקן אחד שאחר לחלוקת המיץ.
בחמש בדיוק גם הופיע המרצה הראשי,
הדור בחליפה כחולה. זאב לינדבאום הישיש
לבש את מיקטורנו .״עכשיו כבר קר לי,״
הודה בבישנות.
״לא טוב לכם ״ 7את רשות־הדיבור
נוטל לעצמו מנחם אדיר, זקן צנום הפותח
בקול רועד מהתרגשות :״ראשית אנחנו חייבים
לפנות את האולם עד שעה שש־וחצי.
אז מתקיימת פה אסיפה אחרת. חוץ מזה,
אני יכול לבשר לכם הודעה חשובה: הקמנו
ארגון מרכזי למקבלי גימלאות.״ מישהו
מעיר שהשם ״מקבלי גימלאות״ ,אינו מעורר
כבוד. אחר משיב :״זה בכל אופן יותר
יפה מהמלה קיצבה.״
״זה מחנה מפואר,״ קורא אדיר, המתגבר
מהר מאד על אימת הקהל ,״ואנו תקווה
שההסתדרות והמפלגה ילוו אותנו נאמנה,
כשם שעשו זאת נאמנה עד היום. אני בטוח
כי במחנה זה שלנו אין כל סכנה של
הימנעות מהצבעה. אני עצמי מכיר חברים
רבים שלנו, שהיום הם חולים אבל הבטיחו
לעשות הכל כדי שיוכלו לקום ולהצביע.״
אחד הזקנים ממלמל :״הלואי שזה גיד, תלוי
רק בהם.״ פסימיסט.
״אני סומך עליכם,״ קרא אדיר בהתרגשות
(המשך בעמוד )12

הנמלס הזה 153ז

האת אתה יודע בעד ע׳ לבחור tאת כן -ואת לא -בתו את עצגו בעזרת

אי ךלהשתמש: בבחירו
לפני ש\זן זליבו נזופית את הוזלבגתך הגגרליג!
נתשלשל לללפי את הפתל שי\2בש את גנרל
תננדינת בארבע השניפ תלרנבנת, ננצנר נשאל את
עצננך את 20 השאלנת הנזתפרפנזנת בנננזנריב אלת
של ״הענלב תנת״.
אוזרי כל שאלה, נזשנב תיבנב. עליך להפליבנ
בבירנר ״כן״ אנ ״לא״.
אב הנזלטת ״כן״ ,רשנב בבנבלה ובענונר 01 את
כל נזעפרי תנלנרנת הרשננניב ליר תתשנבת ״כן״.
אב הנזלבנת ״לא״ ,רשנע בבנבלת את כל תנזעפריע
הרשננזיע ליר התשנבת ״לא״(.לרנגנזת: אב תנזלבנת
להשיב ״כן״ לשאלה תראשננת, רשנע בשנרת הרא־שננה
15 נלנרנת בבננר של רשיננת נז; 15 נלנרנת
בבננר של רשינזת ת; 15 נלנדנת בבננר של רשינזת

ל; 15 נלנדנת בבננר של רשינזת ת. אל תרשנב
באנתה ש נרה שנע נזעפר ננעף.
אע הגעת אחדי שאלה ננעניינזת לננעלנה שאין
לך רעה, נשהנך רנצה להינזנע נזהצבעה באנתנ
ננשא, אל תשאיר את השנרה הנרננה בטבלה רילה,
אלא רשנע באנתה שנרה 6נלנרנת לכל אעתטע שר
הרשינננת.
לפני שאתה ניגש לנזלאכה, לרא את ההערנת
בענזנר נה.
התפלגה שתנכה בעיכנע הענפי לטעפר הנלנרנת
הגבנה בינתך היא ת הלרנבה בינתר לדענהיך. אע
נרתה לך שהרבר אית כך, אל תתהר אל הללפי.
עשנב ענד פעע לפני שתשלשל את הפתל הגנרלי.

וזאת עליו לדעת:
זו הפעם השלישית מגיש ״העולם הזה״ לקוראיו בחידון — אחרי שעזר להם בצורה
זו לוודא את החלטתם ערב הבחירות לכנסת השניה והשלישית.
הבחירון מבוסס על שיטת ה״אלקטוגראם״ ,שהומצא על־ידי מדענים צרפתיים והותאם
על־ידי צוות העולם הזה לתנאי הארץ. מטרתו לתת לך את וזאפשלוון לבחון את עצמך,
לזזדא אם אמנם אתה נוטה למפלגה מסויימת מתוך שיקולים הגיוניים ועניניים, או מתוך
סנטימנט בלתי־רציונלי גרידא.
אין הוא אומר לך אם אתה צריך בכלל להצביע או להימנע — זו החלטה שאתה חייב
להחליט בעצמך, כמיטב מצפונך והכרתך. הבחירון יכול לעזור לך רק אחרי שכבר
החלטת להצביע — והנך מבקש עתה לדעת בעד מי אתה צריך להצביע.
הבחירון אינו אומר לך מה צריכות להיות דעותיך. הוא מניח שיש לך דעות מגובשות
על הנושאים השונים — וכי אתה רוצה לברר איזו מן המפלגות קרובה ביותר לדעותיך
שלך. אין הוא מסתמך על מצעי המפלגות ועל הכרזותיהן ערב הבחירות, אלא על
פעולותיהן בעבר ועל ההשפעה המשוערת שתהיה לנציגיהן בכנסת הרביעית.
בעיה מיוחדת נוצרה השנה עקב ריבוי הרשימות. כדי שלא לסבך את הבחירון יתר
על המידה, הושמטו מתוכו שש הרשימות הערביות. בוחרים ערביים הנוטים למפא״י
יצטרכו להחליט, אחרי גמר הבחירון, אם ירצו לבחור בעד מפא״י עצמה או בעד אחת
המפלגות הערביות הקשורות עמה (או שהיו קשורות עמה בעבר) .הוא הדין לגבי בוחר
ערבי הנוטה לאחדות־העבודה, ושבידו הברירה בין אחדות־העבודה עצמה לבין רש מתה
הערבית.
בעיה מסובכת עוד יותר נוצרה על־ידי ריבוי הרשימות העדתיות. לצרכי הבחירון,
קובצו כולן יחד תחת האות ס׳ ,והבחירון מבוסם על הקודים השווים בין כל הרשימות
העדתיות או רובן. אם הבחירון מראה לך כי עליך להצביע בעד ס׳ ,תצטרך להחליט
בעצמך למי מן הרשימות העדתיות לתת את קולך. למשל, אם חשוב לך במיוחד לשחרר
את דויד בן־הרוש, תצטרך להצביע בעד י״ם, רשימת ליכוד עולי צפון־אפריקה. אם אתה רוחש
אימון או אהדה יתרה לרשימת התימנים, או למפלגה הלאומית הספרדית, תצביע בהתאם לכך.
רשימות חדשות אחרות, כגון זו של הבונד והכוח השלישי, לא יכלו להשתבץ בבחירון.
בשורה התחתונה של הטבלה המופיעה בעמוד ,7תמצא הרכב של כנסת דמיונית,
המבוססת על החלטתך. אין זה ההרכב המדוייק של הכנסת שהיית רוצה בה, כי מגבלות
הבחירון אינן מאפשרות לשום מפלגה לעלות בסיכום על 30ח״כים. אולם הרכב זה יאפשר
לך לבחון את עצמך מבחינה חשובה אחת. אם אין הבדל גדול בין מספר הצירים לו זכתה
מפלגתך לבין מספר הצירים של שאר המפלגות, משמע שאינך אישימפלגה אדוק, אלא אדם
בעל ראש פתוח, הקובע את דעותיו בשטחים השונים באופן עצמאי. אם מפלגתו קיבלה,
לעומת זאת, יותר צירים מהשאר, משמע שאתה איש־מפלגה נאמן באמת.
לעומת זאת, אם כמה מפלגות קיבלו בהרכב זה מספר כמעט שווה של צירים, משמע
׳שהיית מעדיף בעצם קואליציה המורכבת ממפלגות אלה.
בחידון זה יכול לשמש גם בסים לויכוח בחברה גדולה יותר. במקרה זה, הכן כמה
טפסים של טבלות כדוגמת הטבלה בעמוד 7׳ תן לכל אחד מהנוכחים למלא טבלה לעצמו -
והשווה אחר כך את הטבלות. תוך כדי השוואה׳ יתפתח ממילא ויכוח על כל אחת מעשרים
השאלות -והדבר יבהיר לכל הנוכחים מה השאלות האמיתיות העומדות להכרעה בבחירות
אלד••

קסדות־פלדה במחם! צבאי נרם, :

.1יש להפסיק את אספקת־הנשק לגרמניה• ־

ח ,15/מ ,15/ק ,15/ת.15/
א ,20/ב ,10/ג ד ,10/פ , 10/צ .10/

ת מדי התימובות זפידוזח.
מדי r a nבשד׳יס
nמד* J in a n
סדי מתווכים ! trmam
מ סדי שבדים error
טדי רדיפה אחרי מחוזזג רמחים וששר
מ מדי פריק מסדה רומה מאציזד
סדי פילמים שדימת
ת מד* מאמץ
מדי תביעות מהמדינה
ת מדי תביעה מעצמו.

מורעת־בחירות של מפא״ י

.2רק דויד בן־גוריון מסוגל להנהיג כיום את
המדינה.
כן: א .60/
לא־ :ב ,5/גד ,7/ח 10/׳ מ ,7/ם ,7/ס ,4/צ 5/׳ ק ,10/ת.5/

; 1החלפת דולארים בשוק השחור

.5הבחירות היחסיות פסולות. יש להנהיג שיטת
בחיתת אזורית.
כן: א 40/׳ צ .20/
לא: ב ,8/גד ,8/ח ,4/מ ,8/0 ,8/פ ,8/ק ,8/ת .8/

מובטלים ליד חלו! לשכודהעבודה בחיפה

aדופקים את השחורים.
כן .60/0 :
לא: א ,8/ב ,8/גד ,8/ח ,2/מ ,8/פ ,8/צ ,8/ק ,2/ת .8/

.7מדיניות יזומה של שלום מצד ישראל יכולה לקרב
את סיום המלחמה בין ישראל והערבים.
כן: מ ,25/ס ,5/פ ,5/ק .25/
לא: א , 15/ב ,3/ג ד ,3/ח ,20/צ 4/׳ ת .15/
פגישת איכרים עברי וערבי

סמינר לקואופרציה, בתל־אביב

.6ישראל צריכה להשתלב במחנה האפרו־אסיאתי.
כן: מ ,10/0 ,20/ק ,20/ת .10/
לא: א ,10/ב׳ ,10/ג ד ,10/ח ,10/פ , 10/צ.10/

.9יש לבטל את גיום־החובה של
הבנות.

כן: ב ,25/ג ד ,30/ס ,3/ק .2/
לא: א 12/׳ ת ,12/מ , 12/פ ,6/צ6/׳ ת .12/
חיילת מנקה רובה בעירת

ארוחת פועל־דחק !;

גזבר אילת צבי בז־אפרים במשטרה

aהאינדכס הקיים הוא מזדיף.
יש להעלות את השכר.

.10 שלטון מפא״י גורם
לשחיתות.

מ9/0 ,17/׳ ק ,17/ת .17/
א ,10/ב ,10/ג ד , 10/ח ,10/פ ,10/צ .10/

כן: ב ,5/גד ,7/ח ,12/מ ,7/0 ,7/צ,5/
ק ,12/ת .5/
לא: א .60/

.13 הכנסת הבאה צריכה
לכלול הרבה יותר מבני עדות
המזרח.

.. 11 יש להגביר את השותפות
בין ישראל וצרפת.

כן .60/0 :

א ,30/ח .30/
מ ,25/ק .35/
סוסטל ובגין במסיבה •

רויר בן־הרוש טובל למעצר

חופה בועד הקהילה בת״א

.12 יש לאפשר נשן־אץ וגרושין
אזרחיים.

כן: מ ,15/פ , 15/ק , 15/ת .15/
ל א: א ,1/ב ,26/ג ד ,30/ח ,1/0 , 1/צ.1/

כן: א ,15/ח ,30/ת׳ ו .15/
לא: מ , 18/ם ,10/פ ,10/ק .22/

.14 יש לבטל את המימשל הצבאי
מיד.

כן: מ ,25/ס ,5/פ ,5/ק .25/
ל א: א ,15/ב ,5/גד ,5/ח ,15/צ ,5/ת . 15/

יהידח צה״ל במיבצע קדש

.17 ההתישבות העובדת היא הבסיס המוסרי של המדינה.

א ,10/ב ,6/גד ,2/מ ,20/פ 2/׳ ת .20/
ח ,20/צ ,20/ק .20/

כרזת־תעמולה בתערוכת הקיבוצים תשי״ח

קרב־רחוב בודי סליב

.16 ההתמרדות בואדי־סאליב היתה
מוצדקת, ויש לשחרר את מנהיגיה.

כן: ס .60/
ל א: א ,11/ב ,7/ג ד ,7/ח ,7/מ ,7/פ ,7/

.20 הממשלה הבאה
צריכה להתבסם בעיקר
על קואליציה
של מפא״י והימין.

כן: א ,10/פ ,20/צ.30/
לא: ב ,5/ג ד ,5/מ ,14/
ק ,14/ת.14/

צ״כ סרליז וספיר
בועידת מפלגתם

שרי מפ״ם יוצאים ממשרד ביני׳

.18 הממשלה הבאה
צריכה להתבסם בעיקר
על קואליציה
של מפא״י והשמאל.

בעדמ עליך להצ בי ע
Hהכנס בלוח זה את המספרים שקיבלת כתשובה להל המתאימה ביותר לדעדתיד, ולמענה עליך להצביע.
;1שאלה. סכם את כל המספרים. הרשימה שנתת לה אם נמנעת כשאלה מסוימת מהצבעה, הוסף באותה
pכסיכום את המספר הגדול כיותר היא המפלגה שורה שש נקודות כבל אהת מן המשבצות.

ת ק שאלה
(פרוגר־

(מפא״י)

(אחה״ע)

(חרות)
(חזית
(חזית

כן: א ,10/מ ,25/ת.25/
ל א: ב ,8/ג ד ,12/ח ,12/ס ,12/
פ ,6/צ .12/

דתית לאומית)
דתית תורתית)

סיבים)
הרשימות העדתיות)

הדתיים יוצאים ממשרד ביג׳י

.19 הממשלה הבאה
צריכה להתבסם בעיקר
על קואליציה
של מפא״י והדתיים.

בס׳יה

חלק את המספרים האלה כ־ 10 ותקבל הרכב של כנסת דמיונית, המתאימה כאופן
כללי לדעותיך (ראה הערות בעמוד .)3

כן: א ,10/ב ,30/ג ד.20/
לא: וז ,4/מ , 14/פ ,10/
ק ,14/ת .14/

הרכב הכנסת
הרצוי לך

במדינה
י 2ן ך

fci

> \m vרגזבוורתו
•לכגזחז א\ז חנזאורשווד
m v rraiובהרוזבוז

&נריג! נזיחזד שר תוצאו\ז
| ז 1ןךרךזר כנ ש ^
ן* 1י 1

זהביעיח ! ז; ; S

(המש[־ נזעמוד )6
״שאתם יודעים כי אין לנו מנהיגים כמו
בן־גוריון, אבן או גולדה. רשות הדיבור
ליונה כסה.״
כסה מודיע כי במה שנוגע להקמת ארגון
מקבלי הגימלאות, הרי הסיכויים הם׳מצוינים
:״כי אין אדם שאינו תומך בכך.
.כולם יודעים שגם הם יגיעו לזה.״ כדי לא
להיות׳ שיגרתי, החליט הנואם לא להרחיבאת הדיבור על נושאים רבים, להצטמצם
...בנושא אחד.
הוא בחר בסיסמה של חרות, שיש להחליף
כל ממשלה היושבת זמן רב מדי בשלטון.
״גם באנגליה היו בחירות לא מזמן. וגם
שם העלו את הסיסמה הזאת. ומה אתם
חושבים קרה? השמרנים נשארו בשלטון.
כי מקמילן, שהוא כנראה אדם חכם, שאל
את האנשים שאלד, אחת׳:האם היה לכם כבר
פעם כל־כך טוב כמו היום? והם ענו
בהצבעה. וזה גם מה שאני שואל אתכם:
׳׳;האם לא טוב לכם היום בישראל?״
אחדים מן הזקנים הניעו בראשם לחיוב.
* ״אז זהו זה,״ סיכם כסה ,״וכשנתפנה מהרכבת
הממשלה החדשה נטפל גם בענייני
מקבלי־הגימלאות.״
זקנה שישבה בקצה האולם לא יכלה להתאפק
:״רק שיתפנו לפני שיעברו ארבע
שנים, נוספות,״ הפליטה. הזקנים חייכת הם
הבינה

שולחזות ערוכים ב ח צר

זץ ן זוז יופיע בשה\| 2

<^ין ע וזזזישי .1\2m

צווו! נזיווזר טור כת־ביע

| כ\1ז א\ז וזוזריך

ru m h fבדזזבי הארץ.
|גי^ 1ר\ז זיוזוזז ה\2יף
| § ההוצאות

|ש 1הר\2ע
ר עריו בר2.ן גז

ן 0ן ;

$ר1בב הכנעת הרביעית.

יי • i

גריון זה שר

g Jגע כתבות,נזיועמת
וההרוריע ה\2בועיע .
Iז^.י .?a־ <ז *err

|ע ;.יזזשוב. רך ררעת
1ה הן תוצאות

גבי;

בנובנזבר 7 3

& iu s
ב־ 5בנובנובר.

a s s

חצר ברחוב חפץ חיים, שכונת התקוה.
שלום וריס, צעיר תימני נמרץ, עוסק בחריצות
בכיסוי מספר שולחנות־עץ הפזורים
.על משטח.העשב. הוא׳מניח גליון ניר לבן
על גבי.השולחן, מחזק אותו בנעצים, מפסיק
מפעם לפעם ממלאכתו כדי לגרש את הילדים
הנהנים להפריע לו במלאכתו. כאן
עומדת להתקיים אסיפת מפלגת הפועלים
המאוחדת.
הוזמנו בעיקר עולי תורכיה, אבל גם
אחרים לא יעצרו בשער החצר. הצרה היא,
שגם עולי; תורכיה וגם האחרים, אינם מגלים
.התלהבות מרובה לבוא ולהאזין למה שיש
לנואמי המפלגה לספר להם. בשעה שנקבעה
להתחלת הנאומים ישבו י ליד השולחנות
המכוסים פחות מעשרה אנשים (יחד עם׳
בעלת־הבית הזקנה שאינם חברת מפ״ם,
יודעת רק ש״יש בן גוריון״) וכעשרים
,ילדים, רובם פחות מבני עשר.
גם שלום וריס, חבר מרכז המפלגה בתל־אביב׳
וגם הנואם באסיפה, צ׳רלו אשקר,
מוכנים לערוך חזרה ולספר לסובבים אותם
מה הם עומדים להגיד. וריס תוקף את
חתוץ, ובמיוחד את החלק המוניציפלי של
חרות .״תושבי השכונות נתנו בהם אמון,
״ ומד, יצא ׳מזה? במשך׳השנים שהם יושבים
בעיריה לא עשו דבר לשנות את פני השכונה.
אני מבקש לתת לנו הפעם את
המנדטים כדי שנוכל אנו לעשות את המלאכה.״׳
מצביעי המחרתיים. צ׳רלו אשקר
טוען כי לא ביקש לבוא ולנאום כאן. הוא
בכלל רחוק מפוליטיקה ואינו רוצה לעסוק
בזה. קשור לחקלאות, ודווקא מבסוט מזה.
׳״יש׳ עכשיו מאבק ״.נקראתי על־ידי המפלגה•־׳
׳׳להשתתף. משכו אותי בטרקטור ובאתי. לאן
׳ששולחים אותי אני הולך. זו התרומה שלי
למאבק.״
י לצ׳רלו שיטה. מיוחדת לרתק את השומעים:
״איני מדבר אתם על עולם ומלואו, על
בעיות שאין הם ואני יכולים לפתור. אנו
משוחחים על בעיות יום־יום. על דיור, על
ז־הגיינה ועל חינוך. כך הם מבינים, ואת זה
הם רוצים לשמוע.״
מתחת לעץ שבקצה׳החצר שאל שם־טוב
עזרא ( )11 את אחותו לאה 10.״יהיו פה
גזוזים ועוגות כמו אצל הציונים הכלליים?״
״ לאה לא ידעה :״אז בואו נלך הביתה,״
הציע שם־טוב ׳לחבריו בבטחוך העצמי של
׳מומחה לעניינים מפלגתיים׳.
הם יצאו והגשם החל לטפטף .״זה סימן
שיהיה להם מזל,״ קבעה לבנה קטריבם בת
ד .10;,״למי?״ שאלך המצביעים ל כנ סי ה־
38־ששית :״מפא״מ -מפ״ם 4־
״ לאה-הידענית השיבה בגאווה :״מפ״ם, יל־דים׳
מפ״ם־״נזעי טי. י
אז טוב, שיהיה־׳להם המזל. מה איכפת

היה זה הד׳• למחשבתם של האזרחים׳ ה מבוגרים יותר^שמיהרו.הביתה בגשם-,

׳ w--מ פ לגו ת

תקוות הרגש האחרון

אחון, החידות. שתבואנה על פתרונן,ביום
השלישי הקרוב היא. כוחם העכשווי של ה

ציונים
הכלליים. אם כי חידה זאת קיימת
לגבי כל אחת מן הרשימות לכנסת הרביעית,
היא מגרה במיוחד לגבי הצ״כ, שזכו עד
כה במספר הח״כים הרב ביותר בו זכתה
מפלגה לא־מפא״יית אי־פעם 23 :ח״כים
בכנסת השנייה. היכן תעמוד המפלגה דד
שלישית בכנסת השלישית ( -אחרי חירות
ומפא״י) והשניה בכנסת השניה?
בדק־הבית הקיצוני ברשימת הצ״ב (העמדתו
של משה נסים במקום חששי, סילוקם
של וותיקים כשושנה פרסיץ) מצד אחד
ופטירתו של ישראל רוקח מצד שני, רק
הגבירו את החידה. אולם לפחות אדם אחד
התנהג כאילו לא היתד, החידה חידה כלל.
היה זה רמטכ״ל הבחירות של ד,צ״כ, חבר
הכנסת (הראשונה, השנייה והשלישית) ושר-
הבריאות לשעבר, עורך־הדין יוסף סרלין.
הוא שפע אופטימיות.
רבע מיליון. חודשיים של עבולת־פרך
(15־ 16 שעות ליום, כולל הופעה כמעט:
יומיומית באסיפת בחירות) לא השאירו את
אותותיהם בסרלין בהיר־השיער והעין, הנראה
צעיר בהרבה משנותיו 53 הוא ניצח
אישית על גיוס רבבת מתנדבים כפעילי בחירות,
ארגן יותר מ־ 400 אסיפות עם, בהן
נכחו קרוב לרבע־מיליון איש, דאג עוד
בחודשי הקיץ לחריש עמוק בדעת־הקהל;
על־ידי ארגון קרוב ל־ 500 מסיבות בית.
את עיקר מסע־ההסברה כיוון־ סרלין לבוחד
שהוא מכנה שוקל ושקול (״האזרח הנבון
בוחר בהגיון״) .הוא לא דיבר על אלטרנטיבה
לשלטון — דבר דמיוני במציאות הישראלית
הנוכחית — כי אם על שיתוף בשלטון.
כי לדעתו של סרלין לא 24 אפשרויות

בתי־מלון ענק. בישראל הפך המליונר לפליט:
לשוא חיפש קורת־גג במלון כלשהו. הסיזון
היה במלוא עוצמתו ובתי המלון היו מלאים
עד אפם מיטה. מר סילברסטיין המיואש
חשב כבר על ירידה בחזרה לאמריקה, כאשר
מבטו הבחין בשלטו הצנוע של מלון גד,
השוכן בבית מגורים ישן, סמוך למלון דן
המפואר. וכך עלו זוג מיליונרים־פליטים
לקומה ב׳ ,שם מצאו דלת ועליה שלט ״מלון״
ופתקה המבקשת בשתי שפות :״נא לצלצל
לקומה־ ג׳״ .לשמחתם הרבה נמצא לבסוף
חדר הפונה לים.
רודה גלילי, בעלת המלון, מצאה במהירות
שפה משותפת עם אורחיה: רוסית. נושא
השיחה: בתי־מלון בארץ. געש ורעש סילבר־סטיין
:״לקלוט עולים אתם יודעים! אך מה
זה -שווה אם אינכם מסוגלים לקלוט מיליונר
מסכן אחד!״
כין ״השרון״ ו״אכדיה״ .בסוף השיחה
החליט המליונר סילברסטיין :״אילו
הייתי מוצא מגרש מתאים, הייתי בונה מלון
מפואר בישראל!״ לבה של רודה גלילי קפץ
כאילו מצאה את מספר כרטיס הפיס שלה
בעתון :״יש לנו מגרש לא רע• אולי הוא
יוכל לעניין אותך?״ ״היכן הוא?״ ״בהרצליה.
בין מלון השרון ומלון אכדיה.״ סילברסטיין
הכיר את המקום היטב. הוא ביזבז שם
קצי יום בחיפושים אחרי חדר. הוא היה
מוכן לחתום על עיסקה. המניע היחידי:
בעלה של רודה שהיה בארצות הברית,
חיפש שם משקיע הון להקמת מלון.
סילברסטיין הבריק לד״ר (לכלכלה) יחזקאל
גלילי :״חכה לי נקודה סילברסטיין״.
״חיכיתי־ לו כשבועיים,״ סיפר השבוע גלילי,
״ואמנם היה כדאי לחכות: חזרתי הביתה
עם חוזה להקמת המלון בהרצליה — לקליטת
המליונרים.״

ר פו א ה
סד י שר אל חסדים
בקרב יהדות רומניה, במיוחד בתקופה
הטרום־קומוניסטית, היה כריטס שם דבר.
יהודי המדינה שלא רצו להזדקק לשכניהם
הרומנים בעניו ל,עדין של בריאות הנפש,
הקימו לעצמם אגודה רפואית משלהם. כריטס
היתד, מעין קופת־חולים יהודית שעסקה.
מלבד העזרה הרפואית, גם בפעולות חבר
תיות בקרב היהודים. במשך הזמן מצאו
באגודה את מקומם טובי הרופאים היהודים
שלא נתקבלו לעבודה בבתי. חולים אחרים,
הגישו סעד רפואי לחסרי אמצעים יהודים
ולא יהודים. כריטס הקימה גם בית־חולים
ענק שזכה לשם בכל רומניה.
נמת החולים קיים גם היום אולם מרבית
אנשי ההנהלה היהודים עזבוהו והאגודה
כולה כמעט ושותקה.
הזרעה מלאכותית ושיבץ. מודעות
הפרסום בעתונות הלועזית בישרו לאחרונה
על תחייתה מחדש של האגודה ׳בישראל.
ביזמתם של מספר רופאים, עורכי־דין, ואישי
ציבור שבראשם עמד העתונאי משה מאנס,
כלה אמיתי
הוקם ׳גוף שהציב לעצמו מטרה ״להגיש
ארבעה חיבוקים במסדרון
עזרה רפואית לעולים חסרי אמצעים מרומניה.״
היה זה רק תרוץ כדי לשמור על
עומדות בפני הבוחר• ,אלא שתיים בלבד:
לא־סוצי״ .השם כריטס. המיסדים הודיעו כי לא ידחו
ממשלה סוציאליסטית או ממשלה
גם. ותיקים חסרי אמצעים, וגם כאלה שאינם
אליסטית. מדינת ישראל זקוקה, לשם קליטת
יוצאי רומניה.
העלייה. ובניין המשק, למשטר לא־סוציא־השבוע,
לאחר הרצאה ראשונה של ׳הליסטי
— אחרת לא יעלה ארצה ההון וה־ ־
אגודה על הנושא ״הזרעה מלאכותית לבני־

כשרון היהודי מארצות המערב.
אדם״ ,הופיעו שלושת הנזקקים הראשונים. י
באסיפת־מסע־הבחירות
סרלין,
שינעל את
שניים מהם בקשו עבודה, השלישי — שכון.
העם האחרונה ערב הבחירות, משוכנע כי ;
החוט המשולש של נצחונות לא־סוציאליס־טיים
בחודש האחרון (נצחון השמרנים בבריטניה,
הלא־סוציאליסטים בשווייץ) יושלם ב
בה ־ חברה לגודל
ישראלי דווקא. היתה זו תקווה חדשה,
ריבה אמיתי ( )21 לא היתה מה שבני
נתלו ברגע האחרון פעילי המפלגה שכולם
הטובים מכנים ״נערה חמה״ .״אינני יכולה
ניבאו לה מפלה.
לסבול את הילדים האלה, שכבר בפגישה
ראשונה עם נערה הם נוהגים כאילו הכירו
אותה שנים,״ נהגה להם ביד להוריה שדאגו
לעתידה. כי ריבה, שבשינויים קלים היתד,
ביזנס במקרה
מוצר-אופייני למר־ של אתמול-׳,היתה בזו־,
דברים רבים זוקפו לזכות יכולתו של הוד
לחכות שנים ולא ליפול בידיהפ^של הזאבים
מעלתו מקרה. השבוע הסתבר כי נוסף לכל של ימינו.
הוא מסוגל אף להקים בית מלון בעל ארבע
לאחר שסיימה שרות בצה״ל כפקידה, ונק־קומות
על־קרקעיות ושתי קומות תת־קרקעיות - .טפה על־ידי משרד הבריאות כעובדת במרכז
( 240 חדר) ,בהשקעה של מיליון דולר. וזאת להגיינה רוחנית בתל־-אביב, נך שמה ריבה
רק בשלב הראשון. בשלב הסופי יוגדל המ לפקולטה למדעי הרוח של אונערסיטת תל־לון
ב־ 2קומות ( 120 חדר) נוספות, בתוספת אביב, הכינה עצמה לשנים רבות של צפייה.
מובנת מאליה של חצי מיליון דולרים.
אולם הגורל רצה אחרת. בצורת דרישת
המקרה קרה כאשר עלה הרי ג׳ סילברם־
שלום מדוד-בארצות• הברית הביא את ריבה
טיין מוצק הגוף, עם רעיתו( .מזוודותיהם ואמה למלון פרק בתל־אביב. בטרקלין המבידיהם)
במדרגות הצרות של מלון ״גד״ לון השתעמם תייר -צעיר מארצות הברית.
התל־אביבי. בארצות הברית מ 1סילברסטיין ריבה משכה מיד את עינו של שלום אפשהוא
..מיליונר בעל קרקעות רבים ושרשרת ריים ,)25(.-אגרונום^ מימסצ׳וסטס, וההיכרות-

ד ר כי אדם

פיתחז

העולם הזה 1153

קלפי. ה עו ל ם הזה

כך בחרו ברחבי הארץ

חד־עשר שבועות פעלה הקלפי הנסיונית של העולם הזה בכל חלקי הארץ.
CNב־ 31 קלפיות הצביעו 5500 איש. לפי הצבעתם של מצביעים אלה, סיכמה חולית הקלפי
הנסיונית של העולם הזה את סיכויי המפלגות בבחירות לכנסת הרביעית, כפי שהשתקפו
בקלפיות הנסיוניות. תוצאות הסיכום מתפרסמות בעמוד זה.
הטבלה בעמוד זה מוסרת את האחוזים שקיבלה כל רשימה בכל קלפי לחוד. בכמה
מקרים צורפו מספר קלפיות לקלפי אחת. שתי הקלפיות שנערכו בתקופות שונות בחיפה,
למשל, אוחדו לקלפי אחת. כן אוחדו שתי הקלפיות של ירושלים, שש הקלפיות של תל־אביב
וקלפיות הרכבות וערי־השדה. סיכום האחוזים שקיבלה כל מפלגה בכל קלפי נתן את
אחוז הקולות הארצי שהיתר, מקבלת כל מפלגה, אילו היוותה הקלפי הנסיונית מדגם
מדויק לחלוטין של דעת הבוחרים בישראל.
תוצאות סיכום זה מתפרסמות בטור האחרון בטבלה.
התוצאות הן מפתיעות בדרן בלל. לו היו מתקבלות במציאות, והכנסת הרביעית היתד,
מורכבת לפי סיכום זה, היתד, חלוקת הצירים בכנסת כלהלן: מפא״י — 40 צירים (לעומת

ולהעריך כי שתי מפלגות הפועלים, מפ״ם ואחדות העבודה, יזכו בבחירות באחוז גדול
יותר של קולות מאשר בקלפי הנסיונית.
י • במידה פחותה יותר קיפחה הקלפי הנסיונית את ריכוזי הבוחרים הדתיים. גם כאן
יש לקחת בחשבון׳ כי ריכוזי הדתיים עשויים להעלות את אחוז הקולות הכללי שניתן
למפלגות הדתיות, אם כי לא במידה כה ניכרת.
>• יתכן ואי־הצבת הקלפי באיזורים הערביים קיפחה את מק״י. אולם מצבה של מק״י
ברחוב הערבי כיום אינו מזהיר, וספק אם תזכה בעזרת הקולות הערביים׳ ביותר מאשר
מנדט נוסף אחד או שניים.
• מגמת העליה לתנועת־החרות ניכרת בכל קלפי נסיתית, .אולם יש לקחת בחשבון
שאוהדיה של תנועה זו גילו להיטות רבה להצביע ולמשוך בוחרים נוספים — תופעה שלא
ניכרה אצל אוהדי שאר המפלגות. על כן, אף כי צפויה עליה לתנועת־החמת, הרי נטיה זו,
כפי שהיא משתקפת בתוצאות הקלפי הנסיונית, מוגזמת.
<• רשימתו של דוד בן־הרוש זכתה לאחוז הגבוה־יחסית של הקולות בעיקר בהצבעה

לש לר רטש

תל־אביב

חיפה

ירושלים

רמת־גן

בני־ברק

רמלה

באר־שבע

אשקלון

קרית־גת
רכבת חיפה—תל־אביב
שם המפלגה

J ZJ1 4g -U

רכבת ירושלים—
תל־אביב
מקום הקלפי

אוטובוסים מדן
עד באר־שבע

אות המפלגה

ע י* י
הדרום הצפון

אחוז ארצי
מ מו צ ע

סיכום האחוזים שכל מפלגה קיבלה ב קלפיו ת הנסיוניות

מפא״י
32.4 31.9 | 38 42.7 31 45.7 28.1 27 48.2 | 16.3 | 27.5 34.3 125 | 26.8 | 36.7 | 27.7 II
המפלגה הדתית הלאומית
7.2 9 | 9.6 4.1 12.3 | 1.8 6
3 3.2 | 17.2 | 2.6 5.8 | 6.5 | 6.9 | 4.4 | 6.4 II
חזית דתית תורתית
2.1 2.2 4 0 | 33.3 1 0
4.4 4 1 7.1 1.9 0
0.8 | 2.6 | 3.8 1 I•9 1 2 •4 II
תנועת החרות
24.8 9.3 | 17.6 19.2 18.9 18.3 17.5 30 31 119 [ 38.2 21.1 | 29.1 | 35.8 | 24.9 | 33.3
מפ״ם
5.9 9.7 | 5.3 5.3 2.2 | 6.9 7.3 5 4.9 | 2.7 | 4.4 8.9 | 6.2 | 5.3 1 7.4 | 5.1 II
המפלגה הפרוגרסיבית
1.2 | 1.3 | 5.5 1 47 | 3.1
2.7 1 0.8 | 1.8 1 4
2.7 2 | 4.9 6.4 2.2 1
הציונים הכלליים

10.9
1 7.4 II
5.3 4.6 | 6.4 5.7 2.2 4.2 4.6 2 0.8 | 3.6 | 5.3 4.4 | 13.9 | 4.8
המפלגה הקומוניסטית
2.1 1.6 1 2 1 2.9 1.4 4.7 1.3 0 4.9 | 0.9 | 2.2 4 | 1.3 1 1-1 1 1-1 | 3.3
אחדות־העבודה
9.8 1 7•I | 5.8 | 6.8 | 7.3 II
7.5 9.7 | 7.8 9.4 2.2 | 10.7 16.2 10 0.8 | 2.7 1 4
ארגון ליכוד עולי צפון־אפריקה || 0 17.5 | 0.3 8.7 16 0.8 | 1.8 | 0.4 1.2 | 0.9 1 0 | 0.2 | 0.9
3.3 1 1 0
המפלגה הספרדית הלאומית
0 0 | 0.9 1 0

0.7 1 0

0.6 4.6 1 0.3 0

האחוד הלאומי הספרדי
0 0 10 10

0.5 7.2 | 0.3 0
0.6 0 1 0
II 0 רשימה צפון־אפריקאית בלתי ־תלויה!0 | 0.9 2.2 1 2.4 I 0 | 0.4 0 1 0 1 1 0 | 0.1 1
0.4 0 1 0
0 0 1. 0 ] 0.4 0.8 | 0.2 1 0 1 0 | 0.1 II
עליה חדשה
0 10

0.1 0 1 0 1 0
0 | 0.9 1 0 1 0 | 0.4
0 0 1 10
התאחדות התימנים
0.3 0 1 0

0.1 1 1 0
0 | 0.2 1 1 0 | 0.1 II

0 | 0.3 0.6 0 0 1 1
נכים ונפגעי הנאצים
0.1 0 1 0
0 1 1 1 0 IIן 1.1 | 0.1
0.2 0 1 0
0.6 0 0.8 1 1
0.2 0 1 0
הבונד

הכח השלישי

10 10 10 10

1.2 1 0 1 0 1 0 | 0.2 II
0.2 1.4 1 0.4 0
0 0 10 10
0.4 1.3 1 0
כל המפלגות הערביות

40 בכנסת השלישית)! תנועת החרות — 30 צירים ( 15 בכנסת השלישית)! הציונים־
הכללים — 6צירים 13 אחדות־ד,עבודה — 9צירים 10 המפלגה הדתית הלאומית —
8צירים 11 החזית הדתית התורתית — 5צירים 6מפ״ם — 7צירים 9המפלגה
הפרוגרסיבית — 3צירים 5.המפלגה הקומוניסטית — 2צירים 6ואילו רשימת
ליכוד עולי צפון־אפריקה של דוד בן־הרוש היתד, זוכה ב־ 4צירים.
סיכום זה נותן רק 114 צירים בכנסת. שאר המנדטים היו מתחלקים בין המפלגות
באזורים הערביים, ובין
הערביות, שהקלפי הנסיונית לא עמדה על סיכויי הצלחתן
המפלגות שהיו זוכות לעודפי־קולות רבים. לפי תוצאות אלה, לא היתד, מצליחה גם רשימה
חדשה אחת, מחוץ לרשימתו של בן־הרוש, אפילו לעבור את אחוז החסימה.
אילו אמנם היו תוצאות הבחירות כאלה, היה מסתבר שמפא״י שמרה על כוחה, שתנועת
החרות ורשימת ליכוד עולי צפון־אפריקה זכו בנצחון מדהים, וכל שאר המפלגות נחלו
מפלה, כשאת התבוסה המוחצת ביותר מקבלים הציונים הכלליים.

^ איזו מידה משקפות תוצאות הקלפי הנסיונית את הלך־ד,רוחות של הבוחרים? כאשר
Jבאים לעשות הערכה כזאת, יש להתחשב בכמה גורמים:
» המקומות בהם הוצבה הקלפי הנסיונית שיקפו, בסיכומו של דבר, את כל סוגי
הישוב בארץ ואת כל שכבות העם, מלבד הערבים. אולם אין ספק שהקלפי הנסיונית קיפחה
את רכוזי ההתישבות העובדת. לא היה טעם בהצבת קלפי בקיבוץ השומר הצעיר, למשל,
מכיון שהרכב הבוחרים במקום כזה הוא הומוגני. על כן, יש להתחשב בעובדה זו,
ביניהם היתד, בלתי־נמנעת.
לאחר שלושה חדשים הופיע אפריים בביתו
של אבי ריבה, נכה פעולת אצ״ל
למלחמת השחרור, גימגם בעברית נלעגת:
״אני רוצה חתן את ריבה.״ ריבה היססה.
היא הסכימה ללכת עם אפריים למשרדי
הרבנות בתל־אביב, לברר את הפרטים האישיים
שלו.
לשם זימן לה הגורל את חברתה לספסל
הלימודים ולצבא, מרים אופנהיים .״מד, את
עושה כאן?״ שאלה ריבה .״אני עומדת
לד,רשם לנשואין,״ הסבירה מרים ורצתה
להציג בפני ריבה את בעלה לעתיד. אולם
העולם הזה 1153

מה הופתעו השתיים לראות כי שני הגברים
מתחבקים זה עם זה, משוחחים בהתלהבות.
היה זה חברו ובן עירו של אפריים, שעשה
את כל הדרך ממסצ׳וסטס לתל־אביב לשם
אותה מטרה.
ריבה החליטה סופית. היא תסע עם אפריים
כאשתו לארצות־הברית.
TsaKaesK
תזכיר סלע הצדק

נסיון־ההתנקמות

בתושבי ואדיסליב,

בשלושה רכוזים: באר־שבע, לוד וקרית־גת, שאיזן את חולשתה במקומות אחרים. התופעה
הקובעת בחישוב סיכויי רשימה זו היא, שהינה הרשימה היחידה מבין הרשימות החדשות
שהצליחה לצבור קולות כמעט בכל מקום בו הוצבה הקלפי. נראה שזאת גם הרשימה
החדשה היחידה בעלת הסיכוי לעבור את אחוז החסימה, ואף לזכות ביותר מציר אחד
בכנסת.

^ התחשב ככל הגורמים האלה, הרי ההפתעה המרעישה היחידה המשתקפת
^ בתוצאות הקלפי הנסיונית היא שמפא״י לא תפסיד מאחוזיה, או תפסיד אך מעט.
ההצבעה בקלפי הנסיונית נעשתה ללא אמצעי־כפיה, ללא לחץ. הבוחרים שהצביעו א׳ בקלפי
הנסיונית לא היו מאורגנים, והם עשו זאת מרצונם החופשי, דבר המעיד על מעמד איתן
בקרב ציבור הבוחרים.
שתי תופעות נוספות שהתגלו בקלפי הנסיונית ראויות למחשבה. האחת היא ירידתם
הניכרת של הציונים הכלליים. אפילו אם אפשר להסביר את הירידה בחלקה באדישותם
של בני המעמד הבינוני, שבעבר נתנו למפלגה זו את רוב קולותיה׳ עדיין נשקפת ירידה
תלולה. התופעה השניה, שאינה מתבטאת בטבלת הסיכום, היא המספר הרב של הנמנעים
העקרוניים. מלבד אלה שנמנעו מכל מיני סיבות מהצבעה בקלפי הנסיונית, הטילו קרוב
ל־ 10 אחוז לקלפי זו פתקים לבנים לציון הימנעותם. ברובם אף הוסיפו הערה ברוח, אין
בעד מי להצביע.״ מסיבה זו אפשר לצפות השנה לאחוז קטן יותר של מצביעים מאשר
בבחירות לכנסת השלישית.
אשר נגדו התריע העולם הזה 1150 התנפץ
על סלע הצדק המשפטי. שופט השלום
החיפאי ד״ר יעקב הנס לוין זיכה השבוע
12 מתושבי ואדי סליב — ,ביניהם דויד
בן־הרוש, שהואשמו על־ידי המשטרה בהתקהלות
בלתי־חוקית ב־ 9ביולי. קבע השופט:
״כוונת ההתקהלות ליד מטה המשטרה היתד,
לדרוש משפט צדק לשוטרים שירו על
עקיבא אל־קריף הוכח שיוזמי ההפגנה
הרגיעו את הקהל לחץ המושל
הצכאי על תומכי המועמד לכנסת מסעד
קסיס שיבטלו את תמיכתם בו, אותו גילה
לראשונה העולם הזה 1148 הוכח באופן

ברור על־ידי ועדת החקירה המיוחדת שמונתה
לשם כך. דו״ח החקירה נמסר לועדת
הבחירות המרכזית, אשר רוב חבריה מעיין
בפניה ליועץ המשפטי ולשר ד,בטחון, שינקטו
באמצעים נגד הנאשמים בהפעלת
הלחץ. המואשם העיקרי: נציג המושל הצבאי
בבקר, אל־גרביה, סרן עמנואל שכ.
. .סיבת התאונה בכביש אבו דימונה, כפי שמסתבר עתה מן העדויות
בתיק המשטרה, היא סינוור נהג האוטוקאר
על־ידי מכונית־ד,ליווי הצבאית, שנסעה לפני
האוטובוס. העולם הזה ( )1152 היה הראשון
שהעלה אפשרות זו, בחקירתו המיוחדת.

בק קודש לחדל

קולנזע
בקר 1ב
זעס המין
מ קו םבצמרת (חן, תל־אביב; בריטניה)
,מחפש לעצמו ג׳ו למפטון (לורנס הרווי) ,בן
למעמד הפועלים בעיירה בריטית קטנה, שהיד,
שבוי בתקופת המלחמה ורואה חשבון
קטן בימי שלום. הוא משתקע בעיירה קצת
יותר גדולה, מנסה לפלס לו דרך לצמרת
החברתית באמצעות המין. הוא מנסה לכבוש
את לבה של סוזאן בראון (הייטר
סירס) ,בתו של העשיר ובעל ההשפעה
י בתושבי העיירה, אולם נתקל בהתנגדות
קשה של הוריה, שאינם מוכנים להכניס
לחברתם בן מעמד נחות.
,אולם ג׳ו אינו נותן לפעילות המינית שלו
לצפות עד שיכניע את אנשי החברה היד,י:רים,
מוצא ניחומים במיטתה של בת מעמדו,
; הנשואה וד,מבוגרת ממנו (סימון סניורה).
כאשר לבסוף הוא מצליח להגשים את שאיפתו,
לשכב גם עם בת המיליונר בראון,
,מתברר לו שבעצם הוא אוהב את סימון ה:זקנה,
סמל הנשיות. הוא משכנע אותה להת־
; גרש מבעלה, מבטיח לשאתה. אולם לפתע
נודע לו מפי בראון הזקן, כי הכניס את
בתו להריון, ועקב כך נפתחים בפניו שערי
החברה.
ג׳ו מעדיף את הקריירה על האהבה. סימון
המאוכזבת משתכרת ומוצאת את מותה

אשתו של תוגתה ׳שואל׳ תגלה את

שלושה מועמדים על ראשות העיר לפי
שיטת בחירות זו.
פרנק סקפינגטון (ספנסר טרייסי) ,אירי
מדלת העם, שנבחר שלוש פעמים בזה אחר
זה לראשות העיריה, מציג את מועמדותו
בפעם הרביעית. הוא עושה הכל למען הצלחתו
בבחירות. הוא פועל בעזרת מנגנון
תעמולה של מומחים יעילים, הוא מנצל כל
מעמד החל מתחרות איגרוף וכלה בטקס
השכבה לשם ציד קולות, עורך תהלוכות
המוניות, מנשק תינוקות, מפעיל אמצעי
סחיטה לא־כל־כך הגונים, וההצלחה נראית
מונחת בכיסו. מה עוד שמולו מתיצב מועמד
צעיר, מטופש ומגוחך, המופיע לעיני
הבוחרים בצורה הנלעגת ביותר.
והנה, כאשר נסגרות הקלפיות ומתבררות
התוצאות הסופיות, מסתבר שסקפינגטון נחל
כשלון חרוץ .״אבל מה קרה?!״ תמהים
מומחים כאשר המועמד המטופש מקבל
את רוב הקולות ,״במה שגינו?״ הסרט
אינו נותן תשובה על כך. ג׳והן פורד,
הבמאי, נמנע לגמרי מלנקוט כל עמדה
שהיא בסרט לגבי הנושא. הוא בחר להציג
רק את הדמויות המגוחכות הפועלות סביב
מסע הבחירות, תוך אהדה מסוימת לגיבור
הראשי והצדקת־מה של שיטותיו הנפסדות.
ראש עיריה ערבי. ספנסר טרייסי
הזקן מנסה לקבל את הכרעת הבוחרים
בחיוך. לגביו כל הפוליטיקה אינה אלא הספורט
המושך ביותר בדורנו. אולם לבו

ה מלך...
40 אלף ישראליים שהו השנה בחוץ־לארץ. הם הגיעו לנקודות ישוב
מרוחקות ומבודדות, אליהן לא הצליח להגיע אף עתונאי מקצועי.
אנשי שגרירות, מומחים, שליחים וסתם תיירים ישראליים ביקרו כאיי
האש שכדרום־אמריקה, כחוג הקוטב־הצפוני ובאיי האוקיינוס השקט.
כסדרתו החדשה ,״כין קודש לחו״ל״ ,יביא ״העולם הזה״ שורה של
כתבות מאת ישראליים כחו״ל, המספרים על נסיונות מעניינים. כתבתה
של שרה לונדונר, אשת מומחה ישראלי בניגריה, פותחת את הסידרה.
כמכונית, כרגל ועל גבי סירות־נהר, תרה שרה לונדונר אלפי קילומטרים
של ארץ אפריקאית העומדת לפני עצמאותה, והתופפת מקום חשוב
במערך הישראלי •טמטרתו לחדור ככל מחיר ליבשת השחורה.

^ מטום נחת. גשם קל טיפסף ובאוויר
I Iעמד מין ריח מוזר ובלתי־נעים. האנשים
שבחוץ נעו בזריזות. הם נפנפו בידיהם
וחייכו בפה מלא שיניים לבנות. ברגע
הראשון היתר, לי הרגשה מוזרה. כולם
היו שחורי־עור. אחדים היו שחורים כפחם,
אחרים הזכירו נעליים צבאיות מצוחצחות
היטב. גזזן עורם של אחרים היה חום כעין
הקקאו. אך כולם היו כושים.
ירדתי מהמטוס. פקידים לבושים מדים
בהירים טיפלו בניירותי. פקידים אחרים,
במדים כחולים, טיפלו במטעני. סבל שבאוזנו
עגיל נשא את מזוודותי — כולם, ללא יוצא
מן הכלל, היו כושים. פנינו אל צריף החנייה.
ואז ראיתי אותם: קבוצה של ילדים
כושיים שהסתכלו אחרי בתמהון, כאילו היו
רואים חיה מוזרה שברחה מגן החיות.
ידעתי אז כי מה שהיה עבורנו בגדר חלום
ותוכניות — התגשם: הגענו לתחנה הראשונה
במסענו לאפריקה.
בעלי נשלח לניגריה, כמומחהישראלי.
אני וילדי נלווינו אליו.
צפינו שעה קלה. המטוס הבא עמד להסי־ענו
למטרתנו הסופית: איבדן, תל־אביב של
ניגריה.

אזדהים בחזון הדאווה
ך* מטוס לא איחר להגיע. כשעלינו
הררי וסניורה כ״מקום בצמרת״
ממיטה למיתה
בתאונה, ואילו ג׳ו נושא את סוזאן העשירה
לאשה.
׳ קריירה שד שחקן. עלילת הסרט
;לקוחה מספרו של איש הצעירים הזועמים
!בבריטניה ג׳ון בריין. גם גיבור העלילה,
ן.ג׳ו, הוא צעיר זועם׳ שעיקר זעמו מופנה
׳.נגד הבדלי המעמדות, ומשתכח די בנקל
יי כאשר י׳הוא עצמו הופך לאיש החברה ה־
;גבוהה.
1כיצירה קולנועית, זהו סרט נפלא. הוא
^בוים מצוין, משכנע ונוגע ללב. האקדמיה
?!}בריטית, שהעניקה לו את תוארי הסרט
קבריטי הטוב ביותר של השנה והסרט^ העולמי׳הטוב ביותר של השנה, לא הגזימה
.בהערכתה. סימון סניורה כובשת במשחקה
}הנשי והאנושי, בתפקיד הטוב ביותר שגיל־
1בה עד כה. ואילו לורנס הרודיי, המוכר
;לקהל הישראלי כרומיאו מתוך רומיאו ויול־
?יה, והמפקד הבריטי בגירסה האיטלקית
החדשה של ארבע הנוצות, מגלם דמות
משכנעת של צעיר זועם ומתלבט.
׳ ; שחקן צעיר זה 31 שנולד בשם הירשקה
£ם קיקני בעיירה ינישוק שבליטא׳ עומד ל־
;בקר בקרוב בארץ, כאן חיים אביו ושני
אחיו. המשפחה כולה היגרה לפני 27 שנה
ליוון ניסבורג שבדרום־אפריקה, לשם היגרו
בזמנו רוב יהודי הארצות הבאלטיות, ולפני
מספר שנים הגיעה ארצה.

סרטי ם
ערב בעיריית ת ל־ א בי ב
הוא רץ לבחירות (אלנבי, תל-אביב;
ארצוודהבלית) הוא סרט המתאר מה עלול
לקרות בישראל, באם תתקבל בה שיטת
הבחירות האיזוריות. הסרט, לפי ספר הומוריסטי
של אדוין אוקנור, מנסה להתגנב
אל מאחורי הקלעים של מאבק בחירות
בעיירה סתמית בניו־אנגלנד, שם מתחרים

אינו יכול לשאת את המפלה והוא מת.
סרטו של ג׳והן פורד מאכזב במידה רבה.
חציו השני ארוך, מייגע וחסר ענין. גם
החלק הראשון עומד על הגבול שבין פארסה
לסרט רציני. חלק ניכר בו תופסת
הבעיה היהודית, ברמזים דקים לגבי חשיבותם
של הבוחרים היהודים בארצות־הברית.
כאשר סקפינגטון כותב מכתב לבוחר יהודי,
ערב הבחירות, הוא אינו שוכח לברך את
בנו לרגל חגיגת הבר־מצוה שלו. כאשר
הוא מוזמן להוציא כרטיס הגרלה בכנס
החיילים היהודים המשוחררים, הוא נמנע
מלעשות זאת, מחשש פן יזכה אירי בהגרלה.
כאשר רוצה אחד מעסקניו לציין עד כמה
אבסורדית מועמדותו של אחד המועמדים,
הוא מציין זאת באמרו :״זה כאילו לבחור
ראש עיריה ערבי לעירית תל־אביב.״

ת ד רי ך
אלה הסרטים המוצגים בשבוע זה בערי
הארץ אשר העולם הזה ממליץ לראותם;
• כני טובים לאן( Yהוד, תל-אביב)
— בעית הנוער חסר האידיאלים כפי שהיא
משתקפת ביצירה מזהירה של מרסל קארנה.
פסקל פטי, ז׳ק שריה.
• השטן שבאשה (צפוץ, תל-אביב)
— בריג׳יט בארדו מצדיקה את קיומה בפעם
נוספת׳ כמלודרמה על רקע ספרדי.
• חמים וטעים (חן, תל-אביב) -
טוני קורטיס וג׳ק למון בורחים מפני הגנגסטרים
של שיקאגו בתלבושת נשים, ובחברתה
המחממת של מרלין מונרו.
• איואן האיום (גת, תל־אביב) -
חלקה השני של יצירת המופת של סרגי
איזנשטין, שהצגתה נאסרה בתקופת סטאלין.
איואן האיום מדכא באמצעי טרור את נס־יונות
החתירה תחת כסא מלכותו. בתוספת
סרט קצר על חיי סרגי איזנשטיין.

| fעליו פגשתי לראשונה את הדבר המיוחד
המאפיין את אפריקה המשוונית: ריח
נורא של בתה רקובה —רקבובית של
עלים וחומר אורגני אחר, המתמסמס בגשם
האינסופי, היורד רוב עונות השנה בג׳ונגל.
בתחנה הבאה כבר שלט הריח בכל. כשהגעתי
לאיבדן, לאחר חניה בלאגום, ד,ירו־שלים
של ניגריה ובירתה הרשמית, כבר
התרגלתי אליו כאילו חייתי באפריקה שנים.
איבדן היא אחת הערים הגדולות ביותר
במערב אפריקה. היא מונה לפי סטאטיסטיקה
רשמית 750 אלף תושבים.
מה שמפתיע את הישראלי המגיע לראשונה
לאיבדן, ולערים דומות אחרות באפריקה,
הוא העושר הרב המוטל בחנויות הראווה•
באיבדן יכול אתה למעשה לרכוש לך כל
דבר, ממקלט טלוויזיה חדיש ביותר ומכונית
אמריקאית מהודרת, ועד פסל עץ חרות
בגסות, המשמש לניגרים רבים כאלוהים.
לישראליים המגיעים לניגריה כעובדי
הממשלה מצפים תנאים טובים ב־יחס.
קבלנו דירה נאה והניגרים אף
העמידו לרשותנו מכונית עם נהג. אולם
יותר מכל מותרות אלה נהנה הישראלי
הטירון מסוג בלתי־צפוי של מותרות: השי
רות. בעוד שבישראל חייבים גם זוגות אמי:
דים ביחס להסתפק בעזרה של שעות מספר
בשבוע, עומד לרשותה של אשת המומחה
הישראלי צוות נרחב של עוזרים: עוזרת
בית, טבחית, אומנת, נהג, גנן ולעתים אף
משרת אישי.
אם כי הניגרים פוסעים במהירות לקראת
עצמאות מדינית, טרם השתחרר האדם השחור
שברחוב ממרות שלטונם של הבריטים
הלבנים. כשעובר אדם לבן ברחוב׳ משפיל
השחור באורח אינסטינקטיבי את גופי•
ואין זה משנה כלל כי הלבן הינו למעשה
שכירו של השחור, העלול להיות לעתים
אף פקיד בכיר במינהל•
בביתי באיבדן, עובד כושי בשם סילווסטר.
הוא אדם אינטילגנטי מאד. הוא מרכיב מש־קפיים,
לבוש בגדים לבנים נקיים והולך יחף.
כשרק בא לעבוד בשרותי, ביקש כנראה
לעשות עלי רושם טוב — הוא הופיע ב־נעליים
לרגליו. התוצאה היתד, קטלנית: לאחר
שעתיים כמעט ולא הצליח לזוז •ממקומו.

שיוריד את נעליו

והוא

ביקשתי אותו
הודה לי מאד.
סילוזסטר היה הכושי הראשון שהכרתי
מקרוב. הוא שונה במידת־מה מהאחרים, שכן
סיים שש כיתות של בית ספר עממי.

סזון תסרוקות על המדרכה
ך 1מעשה מתנהלים חיי הכלכלה ב
/ניגריה
בית הנשים. הגברים מהווים רק
קישוט. הניגרים הם גבוהי־קומה וחסונים.
גם הנשים הן גבוהות קומה ביחס, ומהוות
דוגמה מושכת של הגזע האציל שאיכלס
פעם את מערב אפריקה.
מעניין לראות את הנשים הניגריות. הן
מסורקות בצורה אמנותית, כששערותיד״ן נקלעות
בצמות קטנות ונמשכות אחורה. הצמות
מסודרות בכל מיני צורות גיאומטריות דמיוניות
— החל ממרובע פשוט וכלה בדוג־מאות
רבות־צלעות ומורכבות ביותר. יש ,
לנשים הניגריות סלונים מיוחדים לתספורות
— תיבות קטנות המוצבות ברחוב, עליהן
מונחים בערבוביה כל מיני מסרקות בצורה
של קלשון קטן. הנשים יושבות על התיבה,
כשהספרית המומחית, הזוכה בתשלום זעיר
מאד, מסדרת את התסרוקת משך שעה ארו־כה׳
כשהיא שוזרת את הצמות בעזרת חבל
דק ושחור׳ המסייע לקשירתן על הראש.
הנשים הניגריות עושות בכל מלאכה.
דבר שכיח ביותר לראות ברחוב נשים
הנושאות על ראשן משא של עשרות קילו־גרמים,
כשמאחוריהן נגררים כמה זאטוטים,
ותינוק חייכן ושחור מציץ מאחורי גבן. יש
להן מנשאה מיוחדת לתינוקות, הקשורה
מאחורי הגב. התינוק נמצא בתוכה רוב
שעות העבודה, ורק ראשו נמצא בחוץ. כש־אשה
ניגרית חפצה להאכיל את תינוקה, היא
מגלה את חצי גופה העליון — שבערים
הגדולות הוא מכוסה בחתיכת בד — מע

F i l l ״1רוקדת רקדנית מקון

Uצועית כושית. לבו1

שה׳ בזמ 1הופעה, חגורת סיבים בלבד.

היבשת

השחורה
ואני בירה את שדה, מתחת לזרועה, אל התינוק,
ותוחבת את הפיטמה בפיו. בצורה זו היא
מאכילה אותת תוך כדי עבודה.
הנשים הניגריות הן גב חנויות מכולת
וטכסטיל נודדות. הדבר הראשון שאתה
פוגש ברחובה הראשי של איבדן: שורה של
נשים מוכרות, הפורשות את מרכולתן, אותי׳
הביאו לשוק על ראשן — על המדרכה
ברחוב. הן יושבות בדרך כלל בשקט ומצפות
לקונה שיבוא אליהן. אז מתחילה המולה
גדולה של עמידה על המקח, המסתיימת
בדרך כלל בכך שהקונה רוכש גליל בד,
או מיטעם שנקטף בשעות הבוקר בג׳ונגל,
ומעביר לידי המוכרת מטבע ניקל.

רקודי בטן עם ס? טיט
ך•ק ע כו ד ד לז כניי ל ל

Iבידי הגברים. העבודה הזו היא מחזה
משעשע לכל דבר. מול ביתנו נבנה לאחרונה
אנגלית צחה, הסכים ללבוש את בגדי השרד המלכותיים, העשויים
אזרומולוסי, מלך איזור איז׳יבואיגבו,
בית חדש. כשהגיעה. שעת יציקת הגג, ריכז
התארחה שרה לונדונר, אשתו של משי אדום׳רקום בזהב, כדי להצטלם עם הישראלית. האורחת״
מנהל העבודה כמה מאות גברים, חילק
הניגרים התגלו לשרה לונדונר כמכניסי. אורחים ואנשים לבביים.
מומחה, ישראלי העושה בניגריה. המלך, אדם צעיר בן 35 הדובר
ביניהם את העבודה בצורה מקצועית: אחדים
גבלו את הטיט׳ אחרים נשאו אותי בסלים
על ראשם עד הגג׳ פועלים אחרים הריקו מדי יום ביומו, ומשחק עם בני במשחקים. ביצה — אחרי כמה רגעים היו מוצאים
הרחבות פשוקות׳ וכל גופם נע לפי הקצב.
בגדי הנשים עשויים מחתיכת בד מקומי
מתחת למושב ביצה לבנה וקטנה.
את הסלים אל תוך התבניות, ואילו שני שונים — אחד המשחקים הוא משחק הז׳וז׳ו.
טווי ביד, העוטף את כל גופן. מטפחת ארו המומחים
החליקו את החומר בעזרת קרשים.
שני הילדים לובשים על פניהם וראשם
אני עצמי פגשתי ז׳וז׳ו — ז׳וז׳ו ממין
נקבה. בוקר אחד הופיעו מול פתח ביתנו כה מגולגלת סביב ראשן. הגברים לבושים
העבודה מתנהלת תוך שירה מונוטונית מסכות מעץ, צובעים את גופם בצבעים
הנותנת את הקצב הכללי. תוך כדי עבודה עזים, ורוקדים את ריקוד הזץ ז׳ו. כששאלתי. שלושה גברים, שתופפו על תופים מיוחדים, בגלימה רחבה ומכנסיים מאותו בד.
ליד שולחן ערוך ישב ראש ממשלת נילא
בוחלים.העובדים ברקודים. הם מנענעים את בנט־אקה בפעם הראשונה מה הוא עו עשויים משני חצאי־דלעת יבשה, עליהן היה
גריה המזרחית. ששת נשיו, לבושות כמובן
את גוום ברקודי בטן, כשהם נושאים את שה, הוא הוריד את ראשו בבישנות. אביו,
מתוח עור חיה. יצאנו החוצה. פתאום ראיסילווסטר,
התנדב להסביר לי. לדבריו, ה־ תי מעבר לפינה אשה כושית גבוהה כמו אף הן בתלבושת הלאומית, לצידו. מסביבו
הטיט על ראשיהם.
ישבו שרי ממשלה ופקידים בכירים, רבים׳,.
בהפסקה הם כמעט אינם נחים, אלא מנצז׳וז׳ו
הוא מכשף גדול. .הוא האחראי ב בית. היא לבשה על ראשה מטפחת, אותה
סובבה סביב שערותיה כמו תרבוש. מט רצינו לראותו מקרוב. קמנו, בעלי ואני׳״,
מישרין על מותם וחייהם של בני־האדם.
לים את הזמן למשחקים. יש להם משחק
פחת אחרת, תכולה ושקופה כולה, היתד, ועלינו על רחבת הריקודים. תוך כדי. ריקוד
סילווסטר עצמו הוא נוצרי. אולם נראה
אחד, הדומה לתופסת שלנו. אחד אוחז בידו
עברנו ליד שולחנו. כשראש הממשלה ראה׳
גבעולי קש ארוכים. מי שמצליח להוציא שעדיין הוא מאמין בכשפים. לשאלתי הס :מונחת על שדיה. סביב מותניה היה איזור
ממנו גבעול קש הופך,להיות התופס. כשהוא ביר לי כי.הוא הולך כל.יום ראשון לכ עשוי סיבי רפיה ועל רגליה זוג קביים ב אותנו, הוא החווה קידה נימוסית לעברנו
נסיה׳ ונעזר בכישופי הז׳וז׳ו׳ רק כשאחד אורך של למעלה ממטר, בידה אחזה זנב־ וברכנו ב״ברוכים הבאים״ .׳לחצנו את ידו:
מצליח לתפוס אחד הוא מצליף עליו בגבהמושטת
והודינו לו בלבביות על ׳הכנסת־.
עול הקש בכל הכח, והאחרים מצטרפים ״ מבני משפחתו חולה אנוש והתפילות ה סוס. ארוך אותו נפנפה בזמן הריקוד.
האורחים היפה לה זכינו בארצו. י אחר־כך.׳,
נוצריות אינן עוזרות לו. הוא פונה אל
אליו. אולם אין דבר — המוכה הופך להיות
לראות את הז׳וז׳ית הענקית רוקדת --משך כל הריקוד, החלפנו בינינו חיוכים,
הז׳וז׳ו — המכשף או הקוסם של השבט.
התופס, י רודף עם השוט אחרי האחרים. הגבוהים קביה
,על נעה היא
משהו! היה יזה
כשאני מפלרטטת עמו מאחורי גב בעלי׳.
עושה רושם שהם מאושרים מאד. את
שמעתי ממנו סיפורי־זחעה אחרים הקשובזריזות
של רקדנית בלט, וכל גופה התהמזון
שלהם יהם מוצאים בשפע בג׳ונגל רים בכישוף. לדבריו, מי שרוצה להיות פתל והתנועע לפי קצב התיפוף הסוער.

הקרוב — תפוחי אדמה ענקיים, הנקראים עשיר, צריך להרוג אדם, להוציא ממנו את
הילדים שהצטופפו סביבה, הסבירו לי כי
ריקודים א־לה־גולדה׳
בשפתם איאם או ז׳י, בננות גדולות ותפלות
הכבד, המוח, הלב והקיבה, להביא את כל
היא׳ז׳וז׳ית — והיא יבולה להפוך את כל
^ מאורע בה׳ הידיעה של החודש
ופרי הלחם. מאכלם האהוב ביותר הוא המטעמים האלה למכשף, והלה מכין מהם מי שהיא רוצה לעטלף או לעכבר.
חלזונות ענקיים, שהם מבשלים אותם בתוך
תרופה, אותה חייב הפציינט לשתות• .אז
ן Iהאחרון היד, הביקור אצל מלך איזיבו־מים
רותחים, ואוכלים אחר כך את הרכיכה
הוא מתעשר כל כך שאין לו מקום לשים

איגבו. הגענו לבירה שלו — שהיא כפר
בעזרת חוט ברזל דק.
את הכסף, .יש לכל המיבצע הזה חסרון
גדול של בנייני חימר, הדומים במקצת לפלירטט הממשזה ראש
הצבע
הלאומי כאן הוא כחול. בדרך כלל אחד — כל מי ששותה את התרופה, מקבל
בקתות הפלחים הערביים בארץ — תוך
יש לניגרי ברחוב בגד אחד בלבד, אותו
מין מחלה בבטן. ועד שהמכשף אינו חותך
נסיעה של שעתיים בג׳ונגל.
ף • אחד הערכים יצאנו לרקוד. הלכנו
הוא מכבס מדי ערב ושוטח על העשב ליי את הבטן בסכין, הוא לא נפטר ממנה.
כשהגענו למקום, הזמיננו המלך לביתו.
בלר או ת את אולם הריקודים המפורסם
בוש. כשהבגד מאבד את צבעו, הוא טובל
נכנסנו. לאולם רחב־ידיים, שלא דמה׳ כלל

הנקרא פאראדייז. אותו ערב נערכה שם
אותו בנוזל כחול המופק כנראה מצרפילחדר
בביקתת חימר. האולם היה מלא כור־מסיבת
קבלת פנים לראש ממשלת ניגריה
הסבא הטיל ביצים
ים, ושוב יש לו בגד חדש.
סאות־עור נוחות. ליד כל כורסה׳עמד שרפהמזרחית.
האולם הוא רחבה ׳גדולה מתחת
לעץ ענקי, שהיה מקושט בהמון נורות־ רף קטן ומאפרה. המשרתים הגישו לנו י גדיד לעושר, סכין בבטן
חשמל צבעוניות. התזמורת ניגנה ג׳ז. לא שודד — ,קוקה־קולה, בירה, ולימונל. אחרי
מגי: כוח לעצמו לסגל הצליח הוא גדול.
מה שאנחנו בישראל מכירים כג׳ז. גם לא זמן־מה נכנס הוד מלכותו — גבר צעיר,
ך* ילווסטר שלי הכנים אותי גם בסודו הסכין החדה ביותר לא היתד, מסוגלת לחכבן
,35 לבוש גלימה מתכלת רקומה ולאותו
ג׳ז כושי-חם המגיע. אלינו מדרום
wשל הז׳וז׳ו. לסילודסטר, שהוא כאמור דור מבעד לעור שלו. כשהיו יורים בו חי־ ארצות־הברית. היה זה ג׳ז אפריקאי אמיתי, ראשו כובע רקום בזהב. כולנו קמנו לכנחשב
כאן לאדם משכיל, יש שתי נשים צים מורעלים, היה תופס אותם בידיו ומטי-
בודו. הוא ניגש לכל אחד ואחד מאתנו,
ועשרה ילדים. אשה אחת עובדת למענו לם באויב. החיצים היו פוגעים ישר במטרה. עם הרבה תופים והרבה קצב מסעיר באמת.
לחץ את ידו וביקשו לשבת. הוא דיבר אנגבמטע
הטבק שלו, ואילו השנייה מטפלת
אולם התכונה המיוחדת של הסבא היתה
אצל האפריקאים הריקוד נמצא בדם. רחלית
יפה והתעניין בישראל ובבעיות הפיתוח
בילדים. מצב אידיאלי. אחד מבניו, בנט־ הכשרון להטיל ביצים. פתאום הוא היה מת בת •הריקודים אינה ריקה כמעט אף רגע.
שלה. מאוחר יותר נודע לנו כי הוא סיים
אקה, הוא חבר של בני. בנט־אקה בא אלינו
יישב ומתחיל לצעוק שהוא רוצה להטיל הם רוקדים בפנים רציניות מאד, שפתיהם
בהצטיינות אוניברסיטה אנגלית.
ביקשנו את המלך, ששמו הוא אורומולו־סי,
להרשות לנו לצלמו. הוא ׳הסכים וביקשנו
לחכות מספר דקות. לאחרי כמה דקות
ירד לאולם כשהוא לבוש.בתלבושת המלכותית
— גלימת׳ משי כבדה, רקוימה בחוטי־זהב
ושוט משיער סוס בידו. צילמנו איתו.
לפתע נשמעה תרועת, חצוצרות-אל האולם
נכנסה תהלוכה של אפריקאים לבושים כהידור
הנושאים בידיהם. כלי. הקשה שונלם.
שאלתי את אחד המשרתים לפשר התהלוכה
והוא הסביר לי כי בכל יום ראשון
יוצאים כל תושבי ד,כפר,לברך,את המלך.
בינתיים החלו התופים לרעום והנשים
החלו לרקוד, כשהן מניעות את׳גופן בעדינות
ומפתלו׳ת אתי ראשן הנח והצר ;,אחת
הרקדניות ־ ביקשה יממנו להצמרן! לרוקדים.
הסכמתי- .לשמחתם. של, .הרוקדים לא היה
גבול. הם הגבירו׳את,הק?ב״ך אני. הרגשתי
שאני נסחפת יחד ׳עימם במחול־ ׳.אני •׳מוכרחה
לומר ׳שבפעם ד׳,ראשונה ששמעתי׳ כי
מלוזים בהקשה על תופי עץ גדולים
חובשים שרה לדנדונר ובנה בן גולדה מאיר רקדה יחד עם׳הכושים בגאנה,
את רקוזה של רקדנית הקביים, שה־וו׳
.הכובעים !החרותים נזעץ ׳׳צחקתי היטב. עכשיו הבנתי אותה. אי־אפשי
מיוחד, משמשים כלבוש הכרחי לרופאי־אליל, שהשפעתם גדולה ביותר.
להיות בקרב האפריקאים בלי לרקוד.
היא גס ז׳ו׳ו גדולה. הם מסתפקים בדאש (בקשיש) ,עבור הופעתם.

בחצר המלו

הוגתוננים

דורו ער הואש

אנשים

כשטפשעשוה מבקרת

המלמ״ת מת. ח הפרמ״רו!
באספת מפא״י שנערכה לפני שבוע בקולנוע
חן בתל־אביב בסיסמה של ״בלתי מפלגתיים
למען מפא״י,״ נאם גם ראש הממשלה
דויד בן־גוריון. בשעת נאומו היו כל
הנוכחים דרוכים וקשובים. חלקם שוחחו,
חלקם התלוצצו, אבל כולם היו ערים. רק
אדם אחד באולם התעלם מהכל, נמנם ואף
נרדם לפרקים. היה זה תלי קוללו, מנהל
משרד ראש הממשלה קצת ישן, אבל
בכל זאת מעניין,.לפני שבועיים, בערב בו
ביקר דויד כן־גדריון בתערוכת יובל תל-
אביב, סידרו סדרי היומון חרות רשימה גדולה
שהתקיפה את בן־גוריון על אי ביקורו
בתערוכה. בשעה 11 בלילה, הודיע קול־ישראל
על ביקורו של ביג׳י בתערוכה. מיד
נערכה בדפוס התיעצות דחופה, ובהוראתו
של עורך חרות אייזיק למכה הוצא
המאמר. במקומו, הוכנסה מודעה: הצבע ח.
. .במפגן ההמונים שנערך השבוע בירושלים
מטעם תנועת־החרות׳ נחלץ מנהיג התנועה
מנחם כנין בקושי מידיהם של
אוהדיו שרצו לשאתו על כפיהם בתום האסיפה.
לבסוף הכניסוהו שומריו למונית
שעמדה להסיעו מהמקום. אולם האוהדים
לא ויתרו. שומריו הכניסוהו מצידה האחד
של המונית ואילו אוהדיו משכוהו החוצה
מהצד השני באותה אסיפה נאם גם
ח״כ חרות חיים לנדאו. לנדאו ציטט
קטע מתוך נאום של ביג׳י שנשא יום קודם
לכן, בו אמר ביג׳י :״בימים אלה ארע
אסון מחריד בדרך לדימונה. יש להניח
כי הוא נגרם בשל פעולת נהג בלתי־מנוסה.
באוטובוס ששמו ישראל נוסעים שני מיליון
איש. אם נמסור את ההגה לנהג בלתי־מנוסה
נסתכן באפשרות של אסוך״ אמר
לנדאו :״לדאבונו של ביג׳י קבעה ועדת־החקירה
כי האסון נגרם מפני שהנהג היה
עייף בגלל עבודה של שעות נוספות. האסון
באוטובוס ששמו ישראל יקרה אם לא
ישלחו את הנהג העייף לנוח משה
דיין החליט כי למפא״י נשקפת סכנה מרשימתו
של דויד כן־הרוש. בנאומו
בקרית־גת תקף דיין רשימה זו, טען כי
דגל ואדי־סליב לא היה אלא סמרטוט שחור
טבול בדם תרנגולות. לא היתר זו הפעם
הראשונה בה הזכיר דיין גירסא זו. לפני
שבועות מספר, כאשר ביקר דיין בשכונת
מוצרארה בירושלים טען :״דויד בן־הרוש
סבל סמרטוט בדם תרנגולות. אם היה גבר
היה צריך לחתוך את ידו ולטבול את הדגל
בדמו המשורר אכרהם שלונ־סקי
סיפר השבוע בשיחה ידידותית על חידוש
לשוני מעניין שהכניס בתרגום של
הדון השקם. הוא מכנה שם את שליחי ה
מאת

רות•
ורד
גיג׳י נואם, קולל! מנמנם
המנהל לא התעניין

צאר הבאים לגבות מיסים בשם פלגב. הסביר
שלונסקי :״זה קיצור של פלוגות־גביה.״
כאשר נשאל מדוע תירגם את השם
על משקל פלמ״ח, הסביר :״שתיהן היו פלוגות
חיוביות יגאל מוסינזץ יצטרך
כנראה לסגור השבוע את הגולל על
תיאטרונו סדן. אחרי שסכומי החובות שהוא
חייב לשחקנים הגיעו לסכומים גדולים׳
התחייב מוסינזון לשלם להם לפני כל
הצגה. ביום שישי האחרון, אחרי שלקהל
נמכרו כרטיסים להצגה בעכו, אולם השחקנים
לא קיבלו את הכסף, עזבו הם את המקום,
ויגאל נאלץ להחזיר לקהל את כספו
לפני 7שנים שפט שופט השלום
עמנואל ידיד־הלוי, נאשם בשם דב
שילנסקי ל־ 21 חודשי מאסר, על שנכנס
למשרד־החוץ בקריה כשבתיקו מונחת פצצה,
כדי למחות על הסכם־השילומים עם
גרמניה. השבוע שוב נמנה ידיד־הלוי בין
שופטיו של שילנסקי. הוא היה בין חבר־השופטים
שבחרו 3מתלמידי האוניברסיטה
של תל־אביב כחתני פרס מטעם שגרירות
תורכיה בישראל, לסטודנטים שהצטינו בעבודה
על הנושא :״הרפורמות של אתא־טורק
בשטח המשפטי״ .שילנסקי היה אחד
הזוכים, ישב במסיבה חגיגית לימינו של
ידיד־הלוי ששימש כמלווהו.

רגליי חשופות ו״עו1״
לפני הצגת הבכורה של הלילה ה־ 2ו ב
פסו>ן«
השבוע
• ע ס קן מפא ״ ימשה דיין, בעת שנאם בחסות כוחות משטרה בקרית־גת {{

Hונאומו הופרע בקריאות ביניים :״קרית גת אינה אחוזת בגין או בן־הרוש ומי [!:
י ! שיפריע — ישברו לו את השיניים!״

• דוד בן־גוריון באסיפת בחירות ביפו :״העתונות הסובייטית הצטרפה נ

;״1ל־ 23 הרשימות הלוחמות במפא״י
• משורר מפ״ם אבא קוכנר, על קבוצת האקדמאים של יגאל ידין |
!! ועמום דה־שליט :״לא שיערתי שחוקר בפיצוץ האטום תחביבו הוא פיצוץ הדמו־ ״I
Hקרטיה, וארכיאולוגים שכל תכליתם להיות חופרים את העבר, מסתבר כי בשעות ;[:
| | הפנאי הם קוברים את העתיד.״

il.i

jjjj

• מועמד הצ״ב לראשות עירית נתניה, עובד בן־עמי, אחרי
שהותקף בתלונות על ידי חברי מכבי נתניה :״במקום לתקוע עוד גול אחד H
בקפריסין, אתם מנסים להבקיע את השער שלי.״

• ה ד ״ רשמ עון כהנוביץ /מועמד המפלגה הפרוגרסיבית לכנסת הרביעית j :
בנאום בחירות :״הציונים הכלליים הקריבו את בתוליהם שלוש פעמים. פעם לבגין׳ ! ן

פעם לניסים ופעם לבן־גוריון — ובכך גרמו לנס ביאולוגי של ממש.״

עסקן מפא״י שמעון

לבכות בלילות.״
• דובר מפ״ם דב זקין, שזכה לאחרונה בתואר ״נואם הכיכרות״ ,בעצרת III
נוער בחדרה :״מסתבר שלדיין הספיקה הימצאות של כמה חודשים באוירה החלוצית |j
של מטה אלמוגי כדי שגם הוא יחשוב שהלכנו להקים קיבוצים על הגבול, שישמשו | |
אטרקציה למשרד התיירות של טדי קולק שיובילו את התיירים להצטלם

|| בסג׳רה.״

פרם אם יגיע בגין לשלטון, לא יפסיקו ילדים •

• יעל דיין בבקורת שמתחה על סופרים אחרים במסיבת עתונאים במונטרי
אול :״ליאון יוריס, מחבר אקסודוס איננו כותב ספ רו ת ...פרנסואז סאגאן מבזבזת |:
את כשרונותיה והיא ביסודו של דבר חסרת נשיות באישיותה.״
• המשורר אברהם שלונסקי לאשת סופר בעת מסיבה :״שמלתך אינה |
מדייקת. היא מתחילה מוקדם מדי וגומרת מאוחר מדי.״
• הארולד וילסץ, ציר בית הנבחרים הבריטי מטעם הלייבור :״הסובייטים 1
צילמו את הצד האחורי של הירח: לעומת זאת מתקבל הרושם, שפסגת ההישגים |
של המערב היא — צילום הצד האחורי של ג׳ין מנספילד.״

תיאטרון הקאמרי, החליטה השחקנית דיניה
לנצט להפתיע את חבריה השחקנים. היא
קנתה שישה בקבוקי ויסקי מתוצרת חוץ,
ארזה אותם בסל נאה, והניחה את הסל בערב
הצגת הבכורה בכניסה לחדרי ההלבשה
של השחקנים, בצירוף כרטיס ביקור
שלה. דקות מספר לפני ההצגה עבר במקום
דן כן־אמוץ, ראה את הסל, הוציא את
כרטיס הביקור של בתיה והכנים במקומו
כרטיס ביקור משלו. עד היום אין שחקני
הקאמרי מבינים מה פתאום זכו למתנה כזאת
מדן בתום הצגת הבכורה נערכה
מסיבה חגיגית במועדון הלילה אדריה, שם
מופיעה להקת רקדנים ספרדית. אולם בכל
פעם שעמדה הלהקה להופיע על ריצפת הזכוכית
המוארת של המועדון, אירעה תקלה.
בפעם הראשונה, בדיוק ברגע שהתזמורת
החלה לנגן את מנגינת הכניסה של הרקדנים,
התפזרה מחרוזתה של מזכירת התיאטרון
רחלה כהן על פני ריצפת הזכוכית
והרקדנים נאלצו להמתין עד שיאספוה. בפעם
השניה, שוב ברגע בו עמדו הרקדנים
לעלות, התפרצה אורנה פורת בצחוק
קולני. הרקדן הספרדי רק נזף בה :״אתם
אנשי תיאטרון, אתם אי־אפשר שלא
להזכיר בהזדמנות זו עוד חכמה של אברהם
שלונסקי. כאשר סיימו הרקדנים הספרדים
את רקודיהם, העיר •שלונסקי, שנוכח
במקום :״הם רקדו ספרדית בהברה
אשכנזית הפרעה אחרת
נגרמה במועדון הלילה סברה בניו־יורק,
שם נפגשו שתי ישראליות שלא ראו זו את
זו זמן רב. השתיים, שושיק שני וזיוה
שפיל. דיודחה שושיק על הפגישה למכריה
בארץ :״לא יכולתי להסיר את עיני מזיוה.
היא הרבה יותר יפה מאשר היתה בארץ.
כמעט לא מאופרת, רק ריסים מלאכותיים.
לא יכולתי להפסיק מלהסתכל בה. דבר כזה
עוד לא קרה לי. בפעם הראשונה בחיי.
מילא, עם גבר. אבל עם אשהי בעלה
של שושיק, הזמר אריה לביא השר במועדיו
לילה זה, עומד לעלות בסולם ההצלחה.
הוא עומד להתחיל בלימודיו באק:
טורס סטודיו. נוסף לזאת עומדים להעלות
בקרוב בברודביי את המחזה המפורסם איר־מה
לה דוס, המחזה אודות היצאנית הפארי-
סאית שזכה להצלחה פנטסטית בכל רחבי
אירופה. אחרי שלושה מבחנים בפני המפיקים׳
הופגש אריק עם במאי ההצגה, הבמאי
הבריטי המפורסם פיטר ברוק שנוכר:
״יש לי חבר בישראל. יוסף מילוא. מה
שלומו?!״ אחרי המבחן השלישי הודיעו ל־אריק
שהוא נמצא בראש רשימת המועמדים
לתפקידים הגבריים במחזה זה, שיועלה במחילת
הקיץ הבא ישראלי אחר שהולך
לו הוא הפסל הישראלי שמאי האבר,
השוהה כיום בפאריס. לאחרונה רכשה קונה
נכבדה כמה מיצירותיו. שם הקונה: ברי־ג׳יט
בארדו יעל דיין מצאה עיסוק
נוסף בעת שהותה בארצות־הברית׳ .בהצגה
הישראלית שהוצגה לאחרונה ברדיו־סיטי
בהשתתפות להקת יונתן כרמון, הופיעו
נערות הבאלט הקבועות של המקום ברגליים
חשופות, אבל בכומתות צנחנים ישראליות
אדומות כשבידן תת מקלעי עוזי
מקוריים. יעל דיין שימשה יועצת צבאית לתכנית,
הורתה לבנות איך לשאת את העתי,
תורה שעדיין זכרה כשהמראה שיקפה
את פניה החדשות הלל נאמן
יהיה השחקן הראשי בסרט חולות לוהטים,
שהסרטתו תחל בראשית החודש. השחקנית
הראשית תהיה דליה לוינבוק, ואילו
בתפקידים משניים ישחקו גילה אלמו״ור,
עודד תאומי ואורי זוהר.

ני מתה להיות דוגמנית. מה את
^ חושבת שאני לא יכולה? יש לי גוף
יותר טוב מלהמון דוגמניות ובכל זאת הן
דוגמניות. אין דבר העומד בפני הרצון. אני
רוצה להיות דוגמנית רק לא נותנים לי.
אמ׳שלי אומרת שקודם אעשה תעודת־בגרות
אחר כך נראה. כאילו שצריכים תעודת בגרות
בשביל ללבוש שמלות ולהיות יפות.
אני מתה להיות דוגמנית הן עושות חיים
יופי. עשיתי לאמ׳שלי את המוות שתיקח אותי
לתצוגה של אילנשיל פוליו בד! היה
יופי בחיי. פעם ראשונה שאני בתצוגת
אופנה. השבתי שיהיה מי יודע מה, אבל
לא היה. היו שם איזה 500 נשים כל
מיני. הן היו לבושות די יפה אבל לא כל
כך חשבתי שמי יודע מה, שיהיו המון
כובעים וכפפות ושאול 5באוויר ואני יודעת
מה. זה היה צריך להתחיל בארבע־וחצי אז
כמובן שזה התחיל בחמש־וחצי והעיקר
שאמ׳שלי עשתה לי את המוות שאמהר.
הייתי מוכרחה להתחבא באמבטיה שהיא לא
תראה שאני שמה קצת ליפסטיק ומוחקת,
קצת עפרון בעיניים ומוחקת. ופודרר -בחיי
זה נורא מסובך להיראות טבעית. מזל
שהיא לא הרגישה כלום. היתד יותר מדי
עסוקה עם עצמה.
אז היה לנו מקום על־יד המסלול והס־

באה, הפעם, כאשת־זזברה המתעניינת באופנה.

בתצוגת האוטה הראשונה של עונת השוו

ז א איי־א״־איי
תבלתי לכל מקום ולא ראיתי בכלל צעירות
פוליו שלבשה חצאית סגולה עם סוודר אור־כמעט.
רק מבוגרות, אולי הכי צעירה היתר, לון לבן מכופתר מאחור.
בת 28 אבל לא חשוב.,היה כזה רעש שהיה
המלצרים חילקו קפה ועוגות אבל אני
זוועה אבל היה די נחמד. אמ׳שלי ישבה עם
חברה שלה וכל הזמן ריכלה על כולם. לא דווקא רציתי עוגת גבינה אז נגמר לו אז
אכלתי; עוגת׳ שמרים והיה לי דווקא די
ידעתי שהיא כזאת בחיי. עברה איזו. אשה
אחת צבועה זוועה עם שמלה מבריקה יזתם־ ׳ משעמם, אבל התרגשתי ..פעם. ראשונה שאני
בתצוגת אופנה. אבל הנשים׳לא התרגשו
רוקת איומה אז אמי אמרה :״אין דבר־ היא
יכולה להרשות לעצמה להיראות ״ככה.״ איזה י בכלל, הן דיברו ודיברו ודיברו. חשבתי ש,האוזניים
מתפוצצות לי ולא היו בחורים בכהגיר!
טפשי, בחיי.

אז בסוף, סוף־סוף התחילו. היתה. מוסיקה
קומפדימגגי עד החצאית
ושתי ילדות קטנות עם חצאיות פליסה אדומות
וחולצות לבנות זרקו מהמסלגל פרחים,
נשים לבשו חליפות ושמלות קשמיר והקריינית אמרה שזה עם הקומפלימנטים של
ואפילו חצאיות וסוודרים. ואפילו היתר,
גליה מוזל. קומפלימנט אחד נפל לי על
אשה אחת אני חושבת שהיא עסקנית ב־ ׳ החצאית אבל לא חשוב.

ץ 1ף ברק מצלמות, זרקורים, מגסיקה עליזה ׳,ומבטי־קנאן ז ;מל(וימ אול
I I I I Iהדוגמנית בדרכה אל המסלול. בתמונה: ג׳י,נה ג׳יי^ובמ, ,דון מ^|.
עדיין נוקשה במקצת״ בחליפת טורקיז בעלת עיטור ומבליצה1־׳ ש׳תו,ר!,ה,
זה בכלל לא היה כל כך איי־איי־איי את
יודעת. הראו רק חליפות ושמלות סרוגות
ומעיליב. הכל היה סרוג. זה היה לווקא די
נחמד אבל נורא נמאס בסוף לראות 37
שמלות וחליפות סרוגות, אפילו שזה בכל
מיני צבעים וכל הדוגמאות ׳של החליפות
הסרוגות היו כמעט אותו הדבר כמו שלבשו
לפני שנה ושנתיים, אז מה החוכמה? היו
דווקא כמה דברים יותר ׳מודרניים כמו
שהולכים עכשיו. את יודעת, עם חגורה על
הז׳אקט וכמה חליפות עם דאקט עד אחרי
הברכיים זה נורא יפה. בעצם זה נורא יפה
רק לגבוהות, כאלה תמירות, את יודעת.

שרה אלי, בעלת התספורת הקצרצרה והעיניים השחורות
הגדולן ןז, הלחה המרשימה ביותר בין הדוגצניות. בתמונה
נדי ׳לשכלו את התרגשותה לפני היציאה אל ממסלול.

של גליד, מודל, היו
שיער להבה . ,ש 4לה
nilP H Y l
U J I I J # J 1 | /פרחים שנזרקו אל ה־הדודה,
גוף חטוב,
1 I I I I 1 /1
׳׳ה?תה אחת הצדפות הי9גת 1יומר.באו:לס׳, .צופות. הנהנית — גברת שלבשה ירוק־טורקיז עז.

נחמדה צכולן היתה דווקא השרק״הזותקל,
יש לה שערות׳.קצרות ופנים ׳ נולא, יפים׳.
׳׳ jjj
אמ^זל׳ ,אומרת.,שהיא,אינטרסנטית
לבשה דברים ־נורא יפיס. גם נורית.

\ £תיודעתמה? .זותי שישבה. לידנו
ודיברה: -כל הזמע על׳..המיתר• :.הקטן• ן
שלה, בטח כבר כזה שמשרת בצבא, היתוז
נורא נרגשת כל פעם ששרה אלי היתד,
מציגה איזו דוגמה. לא רק מפני ששרד,
ה י ^ -י פ ^ א ף ״ הדוגמה יפה, אלא מפני:.
הן משוגעות, בחיי, שהיא ידעה המון עליה. שרה, לא הדוגמה; •
אמדה שרק לפני זמן קצר היתד, במעברה
vfcה כן, שכחתי לספר לך. בהתחלה את מתארת לך בחורה כזו יפה במעברה?
כשרק התחילו, הקריינית הודיעה שיש) .אז אני אומרת לך שאי־אפשר אף. פעם .
לה יופי של הפתעה. מלכת היופי רינה לדעת. אז גברת נורא טובה דאתי׳ א.ן תח.
יצחקוב שחזרה בדיוק ארצה. אז ראיתי שם ואמרה שמקומה לא במעברה ׳והיא
אותר, ואם היא מלכת יופי אני יכולה בקלות לקחה אנתד, אליה ׳בבית־החרושת«.שלה.
להיות קליאופטרה. אני מתה נורא להיות תלווה. את־י יודעת. נכון שזה נורא יפה?
והיא עכשיו כל כך יפה ושיק והכל^רציתי
דוגמנית.

אז מד, אמרתי? אה, כן. הקריינית הזותי לבכות.
אמרה לרינה :״בבקשה רינד״• •ספרי.גזדל ראית -נורא ניסיתי לראות• ,מי •זזאח הנברתזזישל
ומה שמעת.״
תלווה אבל אמ׳שלי אמרה:יל, שבי בשקט,
המון
לד, יש עפי,.
לנאום
. יודעת ורינה

בטחון עצמי ״.היא אמרה :״אני מוכרחה
היא זא רוצה׳
לציין שהאופנה הישראלית לא נופלת מהי
אופנה בחוץ־לארץ.״ הגישו לה פרחים והיא
התיישבה לא רחוק ממני ראיתי אותה היא
ת יודעת היו...שם, שתי. שמלחן] ממ; :
עושה רושם ד5ון קא די נחמד אבל לא נורא,
>£שד.ו סרוג אבלי מבריק קוראים. לזה
לא חשוב.
לורקס ; .ז ה שזור עם חוטי כסף וזהב זה
אני מתה להיות דוגמנית. היו שם ׳נורית היה יופי ואמ׳שלי אמרר, שזד 1׳,לא ;*עדין.
אבל מה, היה שמח. היו צלמים של היושהיא
נחמדה נורא ויש לה גוף נהדר׳ וסיל־מנים
בקולנוע וצלמים סתם. צילמו . mאותי^
ביה שהיא לא ׳כל־כך ואחת שרה שהיא
אפילו. היתד, שם ג׳ינג׳ית אחת נורא יפה
נורא יפה ואחת ג׳ניה שיש לה יופי כזה קר
ששמה מארישה׳אנייחושלת, שכשהיא-ראתה
ורואים שהיא חדשה אבל׳ היא השתפשף.
הכל נראה יפה על דוגמנית בחיי. אפילוי את הצלם מתקרב אליה היא תיכף ״תיקנה
את •הישיבה שלה ועשתה את עצמה שהיא
דברים לא יפים. חוץ מד,שתי שמלות האחרונות
כאלה מצחיקות נורא. באלון כזה עם לא מרגישה. כשהוא התקרב היא אמרה.שלא,
היא לא רוצה שהוא צילם אותה
חלק צר למטה, ודוזקא הנשים מחאו לזה
הכי הרבה כף. הן משוגעות בחיי. כל הזמן
אני מתה להיות־ לדוגמנית פיסי׳כמו׳ שרינה ׳
לא מחאו כמעט בכלל, כף, כי הדברים היו
יצתקוב — מלכת ׳היופי, טיפשה — ׳אומרת,
דווקא יפים אבל שום דבר .׳ מיוחד לא היה.
האופנה שלנו לא נופלת אז צריך להראות
ואמ׳שלי אמרה שהיו ׳צריכים להציג ׳ גם אותה. זה ינחר -חשוב.-משליחים ומגביות
מעילים וכובעים ומסריות׳ כדי י שזה יהיה אז׳ מכירים ׳צל מיני אנשים ״מחוץ* לארץ׳
יותר עשיר.
וזה נורא מעניין. מה, יש׳״המון דוגמניות
גם אני חושבת כך, הגיוון מוסיף הרבה
שהולכות עם אמריקאים ו׳א׳פילו׳ ממחתנות
טעם לכל דבר איציק אמר כך. אבל מה זה אתם לפעמים. זה׳ בטח נורא נפלא. להיות
חשוב הכי נחמד היה לדוגמניות. כל רגע
יפה כל הזמן ושיצלמו אותך נד,מוך וילהכיי
הן החליפו שמלות ותיקנו להן את התס כל מיני בחורים נחמדים שנותנים לך המון
רוקת ותלו להן כל מיני קישוטים. הכי גוד־טיים. אני מתה להיות דוגמנית.

יי 17

זיין

גדעון: לא בא בחשבון.

עשרה קופים, תשעה מקומות

את הרי נורא אוהבת לעשות את עצמך
מתעניינת בפסיכולוגיה ו/או בגרפולוגיה.
יש לך כאן נושא מעניין ,)1153/1( .חייל
בודד וסימפאטי, שכמעט אחרי כל מלה במכתבו
המעניין מופיעה נקודה. למה?
״קשה לפתוח מכתב. כזה. המוראל מתחת
לאפס. המקום. אי שם בקווים הארוכים.
שלנו. והחגים שלא בבית. אינם מן הנעימים.
ביותר. אך בשביל הפטריוטיזם. הכל חוץ
מבדידות. וחוסר הסתפקות רוחנית. במכתב
של ילד קטן. מחבילת השי־לחייל וכדי לא
לצאת מן הנוהל אספר עלי. חניך משק
השומר הצעיר. בחג המסיבות. אגיע. לאביב.
העשרים ואחד שלי.
״בעל השקפת עולם. מתקדמת. שייך
לחוג. פוליטי. מצומצם. מאד המצוי בשלב
של החלפת. השקפות למיניהן. חובב האמנו־יות
למיניהן חוץ ממוסיקה קלסית. שבעת
שמיעתה. קיימת. בי הדגשה. שבראשי מתרוצצים
ורבים עשרה קופים על תשעה
מקומות.
״מוסיקת ריקודים. נסבלת. ולעתים גם
מקפיצה אותי. בגילים צעירים יותר כינו
אותי עכבר ספרים אך בצבא חסר לי החלק
השני של המושג. והראשון. לא נותן
לישון. בלילות.
״בענייני הבעות. דעה אני חופשי. לא מקבל.
עול דת. עלי מאז הבר־מצווה כשקשרו
אותי ברצועות. אוהב. המולדת. לא מחמיץ
כל הזדמנות שהיא למסע או מסעון. ומנסה
להגיע לכל מקום בארצנו. הקטנטונת. וה־גדלדולת
בטיולים. ובזמן שהמוזה מתיישבת
עלי הריני לעיתים משתפך. על נייר בחרוזים

העסק לא בלוף

קשת לכתוב אל צנחן. רבותי, אני שמחה
להודיע שיש עדיין ביקוש. קחו את (/5־
,)1153 שאני חוששת שהן נראות כפי שהן
נקראות .״בנות שבע־עשרה המולדות מחברה
סלונית ולא מצאנו מקום מנוחה עדיין
שנוכל להציב את רגלינו.״
אני יודעת שאתם בחורים נורא אמיצים
והכל. אבל האם אתם באמת רוצים להסתכן?

הוא כחור טוב

זו באמת הזירות. כבר שנה, אולי, שלא
אמרתי דבר על ירושלמים, אז בא (,)1153/6
בן 17 כזה, ואומר שאפסיק ללעוג לירושלמים,
שהוא דווקא גאד, שהוא ירושלמי.
טוב, יבושם לך.
הוא תלמיד השמינית בתיכון בבית־הכרם,
משועמם מן הלימודים, הבחינות והחברים
שלו. בטוח שיתבדר בכתיבה אל נערה חמודה
כבת .16
זה בסדר, החברה אומרים עליו שהוא
בחור טוב.

חורף באף

היא טובה מדי כדי להיות אמיתית0 ,־ 7
:)1153
״בחוץ מטפטף הגשם, ריח החורף עולה
באפי. אווירה משעממת במקצת, בעיקר בחדרה
עירי.
״אני תלמידת שביעית בבית־ספר תיכון
בחדרה, לומדת במגמה הפדגוגית למרות
שאין בדעתי להיות מורה. איני שוללת מקצוע
זה, אבל פשוט הוא אינו מושך אותי.
״כרגע השוני במגמה שלי ממגמה הומנית

נערת העזבוע

הן דווקא לא כל־כך מוכרחות את המדור.
אבל הן ( )1153/2התערבו שיצליחו לדוג
שני חילימניקים נחמדים בשביל להוכיח
שכל העסק לא בלוף. רק בגלל זה, באמת.
אז שהחילימניקים יהיו בני 19 בערך
וגבוהים ונחמדים כאלה ובוגרי תיכון ובלוג־דים
עם עיניים כחולות לא משנה אם גם
שטינים אבל שבאמת יהיו נחמדים ויאהבו
נורא את החיים. חוץ מחילימניקים לא בא
בחשבון מחילות אהרים. רצוי מאד שיהיו
חיפאים או בני משק.
הן, בעצם׳ שתי חברות שלומדות בששית
בחיפה. הן מעוניינות להתכתב על כל נושא
שבעולם. חוץ ממתמתיקה. מבטיחות שלא
יהיה משעמם לחילימניקים. איך הן נראות?
לא שמעתם מה שהחברה אומרים עליהן?
בן, ועוד דבר נורא חשוב: הן עונות רק
למכתבים המכילים תמונות.
תתפלאו כמה מכתבים הן תקבלנה.

לא טפשה במיוחד
הניחי הכל, קחי מיד עט וכתבי אל (/3־
.)1153 לא יזיק לך להכיר גם משהו אחר
לא, זאת לא אשתו של חודורוב. זאת רק
מן הסביבה המיידית שלך )1153/3( .הוא
צעיר בן ,19 בוגר בית־ספר חקלאי, החי נילי גורדון 23 סמלת בצה״ל שנזעקה בכיום
במושב בנגב, רוצה מאד להתכתב עם שבוע האחרון להציל את בנות השלישות
נערה בת 18־ ,17 שאיננה טיפוס עירוני במ הראשית. הן היו במצב קשה מאד. במחצית
הראשונה של משחקו נגד בנות מכבי תל־יוחד.
״רצוי,״
מבקש הוא ,״שתהיה בעלת רקע, אביב היתה התוצאה 0:2לחובתן. זה לא
חינוך והווי חקלאי ׳ושתהיה לה משיכה ל היה מחניים, אלא כדורגל, אתן מבינות.
אז נילי האמיצה התייצבה כמו שאומריס
נגב. פרט לזה רצוי שתהיה חיננית ולא
בשער. ומאז לא נכנס יותר שום גול. ראם
טפשה במיוחד.״
לא איכפת לכס היא שמרה על אותו השער

העיקר ים בדיוק באיצטדיון רמת־גן, שם קיבל חודו־רוב
שני גולים טפשייס לפני שבוע. היא
( )1153/4עזבה לא מכבר את המשק ׳,ו־ לא. בכלל, נילי היא בחורה עם דם. נראית
היא מחפשת חברה בעיר. היא בת , 18 או כמו קיבוצניקית יפה בגלויות־ברכה, אבל
כשהיא פושטת את המרים, מעטות נערות־הבת
לקבל מכתבים, להצטלם, לנסוע בג׳־פ
או באופנוע, לראות סרטים ו״לעשות חיים הזוהר שתוכלנה להתמודד עמה. בקיץ, בכגון
פיקניקים על חופי הים כנרת או ה בריכת תל־אביב, כשהיא משגעת את כל הבריכה
בביקיני שלה, אין לה מתחרה.
תיכון העיקר ים.״
היא סיימה את הסמינר לגננות לוינסקי

דם וכומתות אדומות ולמדה בשעודי־ערב ארכיטקטורה פנימית.
אבל זה לא הפריע לה להתגייס ברצון להתחלתי
חוששת שד,כומתות האדומות יצ צבא. ובניגוד למה־שמה ההיא, לא חשבה
או מן האופנה אצל בנות הטפשעשרה. אולי שזה כל כך נורא. כשהזמן שלה נגמר
חצי־שנה שלא קיבלתי מכתב מנערה המתע אפילו חתמה על שרות־קבע. ער עכשיו.

רגילה הוא שההומניסטים לומדים ערבית
ואנו בעיות חינוך. מכיוון שכך, העדפתי את
המגמה הפדגוגית.
״אני מרבד, בקריאת ספרים ופורטת •על
פסנתר.
״איני שולחת תיאור חיצוני של עצמי. לא
משום שאני מכוערת. דווקא לגמרי לא, אלא
משום שזה לדעתי לא שייך באופן מיוחד
לעניין•
״כפי שכתבתי לעיל — אווירה משעממת
קצת. יש לציין שאווירה זאת איננה נחלת
היחיד — הכוזנד, אלי — אלא היא נחלת
כל הגימנזיסטיות. מכיוון שכך, אני רוצה
לגוון קצת את הצבע החדגוני של חיי תלמידה
שהמסיבות בימי ששי ושבת והסרטים
הטובים מתחילים להימאס עליה.
אני רוצה להתכתב עם בחור לא
צעיר מגיל ,18 בעל השכלה תיכונית. רצוי
שישלח תמונה( .זה לעניין?)
״אל נא תקבלי תמונה שאני, כפי שאומר
הביטוי העברי, הולכת עם האף בעננים, ו־מעוניינת
רק במבוגרים ממני בעלי השכלה
תיכונית. לדעתי צריך הבן לעמוד על רמה
גבוהה יותר מזו של הבת, בכדי שיוכל לעניין
אותה.״

יש לו חכר

כאילו שאת לא מתה לקבל מכתבים מ־
( ,)1153/8סטודנט יהודי באוניברסיטה של
פלורידה. אפילו לא תצטרכי לשבור את העט
באנגלית הנוראית שלך. הוא כותב עברית
יותר טוב ממך.
הוא מסיים את לימודי ההנדסה שלו בקיץ
, 1960 ואז יש בדעתו לבוא ארצה. יש לו
גם חבר ישראלי, אבל אני בטוחה שלא
תרצי לכתוב אליו.
רגע, רגע: את נראית כבת 23־ ?18 טוב,
התחילי.

><1אלות >4ירא סצאת•
תטאבהלה\:
כגיל מוקדם מאד:
פוצי? מוצי? הלו?
מה שמך?
איפה האף (הלשון, העיניים, האצבע)? איפה
הוא?
איך אפשר לאבד ממחטה (בובה, גרוש)?

מוקדם :

מה נותן לך לחשוב שאת חכמה כל כך?
איך אפשר להיות טפשה כל כך?
רוצה לקבל סטירת לחי?
את מי את אוהבת יותר: את אבא או את
אמא?
מתי תלמדי כבר לסתום את הפה?
לזה את קוראת ידיים נקיות?
איך אפשר לאבד כפייה (ספר, עפרון,
סוודר)?

מאוחר יותר:

מה זאת אומרת, את לא מבינה חשבון
(תנ״ך, היסטוריה, דקדוק, כתיבת־הארץ)?
מה נותן לך לחשוב שאת היחידה שמבינה
משהו?
רוצה לקבל סטירת לחי?
לזה את קוראת לטאטא את החדר?
איך אפשר לאבד תיק (חצי־לירה, משקפי־שמש)?

עוד
יותר מאוחר :

מתי את חוזרת הביתה?
קיים בכלל בן שכדאי לשבור את הלב
בגללו — בגילך?
את חושבת שאני לא הייתי צעירה פעם?
מתי תלמדי שאינך יכולה להסתובב ולומר
לכל אחד מד, שאת חושבת?
רוצה סטירת לחי?
בשביל זה שלחנו אותך לבית־הספר?
מה את מעדיפה להיות: מאושרת וטפשד,
או אומללה ופקחית?
איך את יכולה להיות טפשה כל כך?
את רוצה ברצינות לומר לי שאיבדת את
ארנקך (תעודת הזהות שלך)?

הרכה יותר מאוחר:

איך את מדברת אלי?
מי בכלל אמר לך שאת מסוגלת לנהל
רישום בפנקס צ׳קים (לשחק קלפים, לדבר
אל בני־אדם)?
מתי תקבלי כבר פעם מעט שכל?
חושבת שאת חכמה נורא, מה?
אין לך בכלל דעה על משהו?
בכלל לא איכפת לך?

כעת :

חשבת פעם על העתיד?
מה חדש?
מה נשמע?
מד, יהיה הסוף?
אין לך עיניים?
השתגעת?
החי שיר השירים
ן אור־יהודה, פצח אליהו סלים לאות
Jמחאה בשיר בעת נאום בחירות של
מפא״י, הובל לבית־ד,חולים כשהוא סובל
מזעזוע המוח.

כית הבליעה

רמת״גן, נאלץ אהרן יעקב לקרוא ל-
! * מסגר שיפרוץ את דלת ביתו, אחרי
שבנו יהושע בן השבע בלע את מפתח
הדירה.

מים צבועים ימתקו
* • אפן, גרמניה המערבית, פרצו אלמונים
Jחלון־ראודה של חנות משקאות, נמלטו
עם בקבוקים שהכילו מים צבועים.

פרט קטן
ך* נתניה, התלונן י אריה סולודובסקי כי
Jהוצב כמועמד בבחירות לעירית נתניה
מטעם הרשימה י״ט, מבלי שידע על כך.

דביקות כמטרה

ף תל״אכיכ, רדפו שוטרים אחרי אר־
Jבעד, צעירים חשודים, ירו ופצעו אחד
מהם, נוכחו מאוחר יותר לדעת כי היו
אלה מדביקי כרוזים.

הקסם השחור

ף• חיפה, אישר בית־דין רבני תביעת־
Jגרושין של אשה, שטענה כי בעלה כד
שף על־ידי מגיה שחורה, בגד בה עם אשד,
אחרת.

כיו הפטיש וחסרו
ך• תל״אכיב, דרסה מכונית נהוגה בידי
!,.יצחק פטיש רוכב־אופנוע בשם יואב
סדן, פצעה אותו קשה.

הדור האבוד
^ פתח ״ תקווה, הזעיקה מרים מזרחי
Jאת המשטרה לחפש את בנה בן השש,
שנעלם לאחר משחק מחבואים עם חבריו,
מצאה אותו מאוחר יותר ישן מתחת למיטה.

כמעיין
המתגבר

^ גגב, הציעו אנשי מפ״ם לשיך ערב־
Jאל־חג׳אראת לתקן את באר המים של
בני שבטו, הופתעו לראות למחרת את אנשי
מפא״י מבצעים את התיקון.

אל הירדן:

ך י« פתח״תקוה, הטיסו חברי קלוב ה־
! * תעופה טיסנים עשויים מתכת, גרמו לבהלה
במחנה פליטים בירדן, אחרי שאחד
ד,טיסנים עבר את הגבול ונחת במחנה.

פנים לכאן ולכאן

ף• חיפה, הופיעו נשים ערביות לכנס
Jמפא״י שנערך תחת הסיסמה ״שחרור
האשד, הערבית,״ כשהן רעולות פנים.
העולם הזח 1153

ספרים

אסנות

שירה

תיאטרון

אני, אפסי ועוד
את אשר בחרתי בשירה( .אנתולוגיה
לשירה ישראלית, בעריכת יונה דויד,
הוצאת הדר 288 ,ענזזרינו) הוא קובץ של
שירים ושורות מהורוות, המאפשר למשוררים
ישראליים ולכאלה הידועים כמשוררים
ישראליים, לומר את מה שיש להם ומה
שאין להם לומר בתחום השירה הישראלית.
65 שמות שונים, החל ביעקב פיכמן יליד
בלצי, בסרביה ( <1881 ואסתר ראב ילידת
פתח־תקוה ( <1899 וכלה בראשד חוסיין,
יליד מוסמוס ( )1936 ודליה רביקוביץ, ילידת
רמת־גן 1936 התבקשו על־ידי עורך
המאסף, המשורר יליד רומניה ובוגר האוניברסיטה
העברית במדעי הרוח, יונה דויד,
לבחור את שירם האהוב ביותר עליהם,
ואם אפשר, לנמק מדוע בחרו בו.
התוצאה: מבול של שירים ושורות מקובצות
הנראות כשירים, השרים כמעט על
כל דבר שבעולם — החל מרבי לוי יצחק
מברדיצ׳ב (שניאור) וערבות בסרביה (אליהו
מיסוס) ועד רחובות פאריס (חיים גורי)
וגיטו וילנה (אבא קובנר) — חוץ מעל
נושאים ישראליים. היחידי ששירו עוסק
בנושא ישראלי מודגש, הוא דווקא המשורר
הערבי שבחבורה, ראשד חוסיין, השר על
אחיו גאזי, ש״המוות! אלילו זה המטורף
הופיע פתע: לפני שנים עשרת בא, ויתייצב
בפתח. ולעת לכתו — וילך גאז׳ — הוא
אחי — אתו.״
שעטנז שירי. אולם לא פחות מוזרים
מהשירים השונים המתפרסמים בקובץ, מוזרות
ההנמקות השונות בהן מנסים המשוררים
השונים להסביר מדוע בחרו בשיר זה
ולא אחר. הנחתום, כידוע, אינו מעיד על
עיסתו, אולם משוררים רבים ובחירים אינם
מפיהם כשהם באים לשבח
חוסכים מילים
את שירתם הנבחרת. כך למשל כותב יצחק
שלו, ששירו סימפוניה ירושלמית, נבחר
לייצג את שירתו בקובץ :״זהו שירה של
הגדולה והאומללה שבאהובתי ...נדמה לי
שבשיר זה הצלחתי להטמיע את ישותי
בישותה של ירושלים, במידה שלא הגעתי
אליה בשירים אחרים.״
נראה כי הכנה ביותר בהנמקותיה בקובץ
זה היתה שולמית הר־אבן, ששירה ירישליס
דרסנית, עוסק בנושא קרוב לזה של שלו.
נימקה היא בקצרה :״בחרתי בשיר זה
משום שהוא אהוב ע לי,..״
תופס בספר פרקם
מדור מוזר אחר
של המשוררים המודמים למיניהם. יונה
דויד, שניסה כנראה להפוך את קובצו לכללי
ביותר, כלל בו קשת רחבה מאד של
דור החדשנים הצעירים. סיכת בטחון של
משה דור או ציפור לבנה שראה נתן זך
בלילה שחור, ועננים המתים ראשונה בשירו
של יהודה עמיחי, הם רק מעטים מהנושאים
לשירים מופשטים, טובים יותר וטובים
פחות, הנמצאים בכפיפה אחת, לא נוחה
ביותר, עם שירי ציון של אורי צבי גרינברג,
או שירי המהפכה של אלכסנדר פן.
מקור קליעה ב ה » ש 3ים
קשת VJ1D ,ת ש ״ ף( .רבעון לספרות,
עיון ובקורת, בעריכת אהרן אמיר, בהוצאת
עם הספר 194 ,עמודים) מהודה המשך ישיר
לארבע הקליעות הקודמות למטרה של
המשורר הכנעני־לשעבר אמיר, כמעט ואינו
מחדש מאומה לגבי ארבעת הקודמים.
מלבד שני מערכונים תמהוניים של נתן
זך ועמום קינן, בנוסח המחזות הסורי־אליסטים
של אונסקו ושות׳ ,מסיימים ברבעון
שני משתתפים קבועים, פאול לוי
וז׳קלין כהנוב את סדרותיהם, גשמייתה של
המוסיקה ודור הלבנמינים. צייר אחד, אביגדור
אריכה, דן באספקטים פילוסופיים של
אמונתו ופילוסוף אחר, גרשון וזילר, דן,
מנקודת ראות דומה׳ בזכויות האדם.
ציר הרבעון — סימפוזיון על אחת מבעיות
היסוד התרבותיות של ישראל, עדות
או אומה, בהשתתפות שמונה חוגים מקצוות
שונים של החברה הישראלית, מאליעזר
ליבנה ועד גבריאל צפרוני — מהווה אף
את כשלונו המוחץ. מעט מאד, אם לא
כמעט־כלום, יש לאישים אלה לומר מחוץ
לפראזיולוגיה המקובלת.
המבצע המעורר היחידי ברבעון: מקרא בשער
הנפילים של שלונסקי, מאת יונתן
רטוש. רטוש, המוכר לקורא הישראלי כמשורר
לוחם בעיקר, מציג את שירתו של
שלונסקי מנקודת ראות חדשה לחלוטין,
מגלה בה נקודות סמויות, בלתי ידועות.

r r r 171אזה :

שקספיר מטוגן בבצל ירוק
הלילה ה שנים־ע שי (התיאטרון הקאמרי)
אותה קומדיה רומנטית ששקספיר
כתב אותה לצורך בידור קליל במובן המובהק
של המלה, העמידה את הבמאי
שמואל בונים בפני בעייה: כיצד להציג שק-
פיר רענן׳ חי ומשעשע, ויחד עם זה לשמור
על הדרת־הפנים שהעניקו למחזה,זה מאות
שנות חייו עלי־אדמות. הוא הצליח בפתרון
הבעיה באופן חלקי בלבד — באותן התמונות
בהן נתן אמון בכוחו של המלל השקספירי,
הניח לו לדבר בעד עצמו, תוך טיפול
נאות במעמד התמונה.
אך היו גם תמונות, בהן נבהל כנראה
הבמאי מאריכותו של המלל וראה צורך
להחיותו על־ידי בדיחות חזותיות לקוחות
מעולמו של בצל ירוק. הבדיחות החזותיות
הן על מישור אתר לחלוטין, מישורה של
הבמה הזעירה, ואילו מישור הליצנות והפיוט
של שקספיר אינו מסוגל לקלטן.
לפגם חלקי זה נוסף ליקוי אחר, של
ביצוע חלק מהתפקידים בידי טירוני התיאט־רון.
למלים של שקספיר יש חסרון רציני:
בפיהם של שחקנים שאינם מסוגלים להקנות
להן עושר, רקע, אישיות וברק, הן מצלצלות
כאפונים יבשות המידרדרות על פח.
ביתר שאת הורגש דבר זה כאשר הוטל
על השחקנים־הצוערים להופיע בצד זלמן
לביוש, שהשכיל להפוך את כל ההפרזות
למתקבלות־על־הדעת, יוסף ידיו, שהרחיב את
תחומי עצמו ביצירת דמות מלבבת חדשה
לגמרי בשבילו, חנה מרון, שהטקסט השקם־
פירי נבלע בטבעיות גמורה בגלי שובבותה,
ואורנה פורת, שהיתר. חיננית גם מבלי
לעלות על שיאיה.
שני כתמי־שמש אלה מקטינים במידת־מה,
אך אינם מחסלים, את ההישג האמנותי ה־וודאי
החדש שכבש התיאטרון הקאמרי בהצגתו
השקספירית השנייה, לה תרם אריה
נבון תפאורת־קבע מוצלחת מאד, שהיתר.
מעין גירסה מודרנית של במת־הקבע עליה
הוצגו בשעתם מחזות שקספיר בתיאטרון
גלוב, ותלבושות מרהיבות־עין. ההצגה —
ככלות הכל — אינה משעממת אף לרגע.

חסכון ונוחיות בחימום מים
אסקוט, תתתת התית טול אמי׳טראנז, גורם לתתכו\
בהוצאות. הגא תאפטור טופט סוים חתית ללא גבול,
וללא אגרך להתתי\ טר לתיתות הרור כפי טוהרבר
בתיתות תית באתצטות טויתות אתרות. בדורית
תתיפות אתר תייב הצרכ\ לתתת את כל הו ג ר ולרוב
להטותתטו ר 5בתל!\ ת תוו. כא\ וי תו ת האפטורות לתתת
ר 5א ת הכ תו ת הררוטוה 1 .זיר טת הדל!ן ת הגג ופ תי ח ת
ברג תתית וורתית תית תתית לפי צורך.
תיתגת אסקוס הגא תתכגגי. תאתר טתזכטירי הגן
פגטלית אך ור 5טת ורית ת״ התית. ההתפ!ן הגא 2ן
ליתר תית 1ר!ן ה. גתגך a— 3ד1ן ןת ת ת תל אתא תב תיה
טול תית תתית. ן תיתגת אתבתיה תלאה תית צגרך
כ־ 200 גרת גג לטרך, טותתירג 40ג פרי.
אסקוט תצגייד כתגגגג\ תגירה תרתגחטותלי ל!ן יות
תגאי כ תי תגת ת!ן תיתליית לפי התתגררר הכיגלאגתי.
גהגא וית \.לתיבגר לכל תן ורה. כבית: לאתבתיה
ולתסלתת, לתתבת, לתכגגגת כביתה גכן י.
תתיר האסקוט לצרכ\ אמישראגז טולה כ־ —250 .
ל״ י. איוו כולל תתית והרכבות. גגת את ההטיטטה
הראטוווה־היתודית היוה 5צת גדולה, תטותלת הדבר
בת!ן ופה 1ן צרה טל־ורי הת תבו\ ב הו צ אות טול תיתות
תית וול ותתכווי יותר.

בי דו ר
בי ת־ מי מ כר העתיקות
ע מו דעלהראש (סמבטיון) היא אותה
תוכנית שמחולליה הכריזו עליה, זמן רב
מראש׳ כי לא תהיה כמוה לחריפות הסאטירה
הפוליטית, כי הם חוששים לגלות את
תוכנה מראש מחשש התנגדותן של מפלגות
מעוניינות, וכי החומר שהוכן לקראתה הוא
כה רב, עד כי נחוץ לברור את המחצית.
אם היתה אמת בהכרזות אלה, הרי להצגה
בפני הקהל נבחרה, כנראה, בסופו של
דבר, המחצית הגרועה ביותר והנקייה כמעט
לחלוטין מכל סאטירה פוליטית. מכלל זה
יוצא, אולי, רק פזמונו של יוסי גמזו
משחק הכסאווז, המציג את החיים הפוליטיים
בישראל כמשחק ילדים, פשוטו כמשמעו.
שאר התוכנית מורכבת לרוב משאריות
ישנות ומחיקויים חדשים להצלחות ישנות.
בסוג זה נכללים:
9פאטה מורגאנה (אבידן שפר—דן אל-
מגור< שאיננו אלא נוסחה מבריקה פחות
של תוכנית מועדון הלילה תל־אביב הקטנה.
• זלמן נוסע ולמי איכפת הביקורת
(אפרים קישון) ,שני.מערכונים שמחברם לא
הסתירם כלל מעיני הציבור הקורא עיתונים,
המאזין לרדיו והמתבונן בתוכניותיהן של
הלהקות השונות בשנים האחרונות.
תופי גאנה (יחיאל מוד.ר< פזמון
שאינו אלא מסגרת מילולית אחרת לאותו
שליח ישראלי, שנאכל באפריקה, באחת
התוכניות הקודמות של בצל ירוק.
• ניו־יורק זה לא תל־אביב (יוסף היי־בלום<
דיאלוג על האמנים הישראליים בניו־יורק׳
הדש באותו נושא בצורה מבריקה
פחות משדשו בו תריסר המערכונים וה־פארודיות
שעסקו בו בשנים האחרונות.
• מלכת היופי (יוסף ד,ייבלופ< שהוצג
כבר פעם — כמעט ללא כל שינוי בלי־לה־לו,
ייזכר לטובה.
בהרכב זה, נראתה התוכנית כולה כבית־מימכר
עתיקות, שלעומתו נראית תערוכת
מימצאי חפירות הצור כתערוכה של אמנות
מודרנית. בתוך גל הגרוטאות קירטעו כמה
שחקנים מוכשרים, שהיה חבל לראותם
במצב מביש זה.
תוכניתה החדשה של להקת סמבטיון
מוכרחה לעמוד על הראש, כי רגליים אין
לה כלל.
הוא לחם למען הצדק - שחרדו אותו
ממאסר1
י״נ־יעי

ליכוד עולי צפון־אפריקה
העולם הזה 1153

בעד הורדת שלטון מפא״י המושחת
בעד הקמת ממשלה חדשה
לאומית -ליברלית
בישראל

חזרה לתחילת העמוד