גליון 1153

העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 2 | שבו תטיל את פתק־הבוחר לתוך הקלפי— ואתה קובע את גורלך, את גורל ביתך, גורל עירך וגורל המדינה כולה למשךארבע שנים! חשוב עוד רגע אחד! מה אתה קואליציה פו עלי ת רוצה:
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 3 | זכור את ה ארבע ה בנובמבר אזרח ישראל ! עד השלושה בנובמבר אתה חי בגן־עדן של כסילים. אין העולם הזה נוהג להגיד לקוראיו בעד מי להצביע. וזה בגלל שני טעמים: ראשית:
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 4 | ם כחבים ה חנו ך החילוני... הבד־הגלים המסקנה הבלעדית ממאמרו של העורר ״הבל הבלים״ (העולם הוה ,)1152 היא שיש לשבת בבית ביום הבחירות, ולא להצביע לאף מפלנה. לדעתי
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 5 | במדינה הע ם הסיכוס מחכים שזה יעבור. ב חיר 1ת ריכוך כשעה ה־ו1 המירוץ התקרב לקיצו. המתח בין הבוחרים לא עלה, אולי להיפך. האזרח הרגיל כבר ידע לרוב בעד מי יצביע —
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 6 | במדינה להעטר עוו ^גז ! tr* jJ לכי^יעזלה והעסג״עו: •רויעזך פמליגד^י ״פד־עיזו /שכר לעידוד טקזצועיוו^ •לשפו^ ע 3ז ד רז פ ט לו ג תי ר ע & P 6D הפרוגד ^ ב ! ! k fא
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 7 | האת אתה יודע בעד ע׳ לבחור tאת כן -ואת לא -בתו את עצגו בעזרת אי ךלהשתמש: בבחירו לפני ש\זן זליבו נזופית את הוזלבגתך הגגרליג! נתשלשל לללפי את הפתל שי\2בש את גנרל
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 8 | ת מדי התימובות זפידוזח. מדי r a nבשד׳יס nמד* J in a n סדי מתווכים ! trmam מ סדי שבדים error טדי רדיפה אחרי מחוזזג רמחים וששר מ מדי פריק מסדה רומה מאציזד סדי
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 9 | .9יש לבטל את גיום־החובה של הבנות. כן: ב ,25/ג ד ,30/ס ,3/ק .2/ לא: א 12/׳ ת ,12/מ , 12/פ ,6/צ6/׳ ת .12/ חיילת מנקה רובה בעירת ארוחת פועל־דחק !; גזבר אילת צבי
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 10 | כן: א ,15/ח ,30/ת׳ ו .15/ לא: מ , 18/ם ,10/פ ,10/ק .22/ .14 יש לבטל את המימשל הצבאי מיד. כן: מ ,25/ס ,5/פ ,5/ק .25/ ל א: א ,15/ב ,5/גד ,5/ח ,15/צ ,5/ת . 15/
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 11 | .20 הממשלה הבאה צריכה להתבסם בעיקר על קואליציה של מפא״י והימין. כן: א ,10/פ ,20/צ.30/ לא: ב ,5/ג ד ,5/מ ,14/ ק ,14/ת.14/ צ״כ סרליז וספיר בועידת מפלגתם שרי מפ״ם
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 12 | במדינה י 2ן ך fci > \m vרגזבוורתו •לכגזחז א\ז חנזאורשווד m v rraiובהרוזבוז &נריג! נזיחזד שר תוצאו\ז | ז 1ןךרךזר כנ ש ^ ן* 1י 1 זהביעיח ! ז; ; S (המש[־ נזעמוד
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 13 | קלפי. ה עו ל ם הזה כך בחרו ברחבי הארץ חד־עשר שבועות פעלה הקלפי הנסיונית של העולם הזה בכל חלקי הארץ. CNב־ 31 קלפיות הצביעו 5500 איש. לפי הצבעתם של מצביעים אלה,
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 14 | בק קודש לחדל קולנזע בקר 1ב זעס המין מ קו םבצמרת (חן, תל־אביב; בריטניה) ,מחפש לעצמו ג׳ו למפטון (לורנס הרווי) ,בן למעמד הפועלים בעיירה בריטית קטנה, שהיד, שבוי
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 15 | היבשת השחורה ואני בירה את שדה, מתחת לזרועה, אל התינוק, ותוחבת את הפיטמה בפיו. בצורה זו היא מאכילה אותת תוך כדי עבודה. הנשים הניגריות הן גב חנויות מכולת וטכסטיל
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 16 | אנשים כשטפשעשוה מבקרת המלמ״ת מת. ח הפרמ״רו! באספת מפא״י שנערכה לפני שבוע בקולנוע חן בתל־אביב בסיסמה של ״בלתי מפלגתיים למען מפא״י,״ נאם גם ראש הממשלה דויד
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 17 | בתצוגת האוטה הראשונה של עונת השוו ז א איי־א״־איי תבלתי לכל מקום ולא ראיתי בכלל צעירות פוליו שלבשה חצאית סגולה עם סוודר אור־כמעט. רק מבוגרות, אולי הכי צעירה
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 18 | זיין גדעון: לא בא בחשבון. עשרה קופים, תשעה מקומות את הרי נורא אוהבת לעשות את עצמך מתעניינת בפסיכולוגיה ו/או בגרפולוגיה. יש לך כאן נושא מעניין ,)1153/1( .חייל
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 19 | ספרים אסנות שירה תיאטרון אני, אפסי ועוד את אשר בחרתי בשירה( .אנתולוגיה לשירה ישראלית, בעריכת יונה דויד, הוצאת הדר 288 ,ענזזרינו) הוא קובץ של שירים ושורות
העולם הזה - גליון 1153 - 31 באוקטובר 1959 - עמוד 20 | בעד הורדת שלטון מפא״י המושחת בעד הקמת ממשלה חדשה לאומית -ליברלית
חזרה לתחילת העמוד