גליון 1155

העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 1 | fe־V ., התנגשות הדמים הראשונה אחדי הבח־דות
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 2 | nvn 05111:1 העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתן & n \ Y sליביס• תל־אביב, טלפון ,26785 למבדקים :״עול מפר ח״. העולם הזה בע״מ. בע׳־מ,
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 3 | סוף גנב לצליה צחקתי טוב־טוב מתעלולי כתבכם דז מרגלית, שהצליח לאכול גחצי־תריסר מסעדות מבלי לשלם (העולם הזה .)1154 כתבות מסוג זה הז המעוררות תיאבוז לקרוא את
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) בין התוצאות הראשונות אחרי סיכום הבהירות: עלית קרנו של אבא אבן במפא״י, מאחר שזוקפים על חשבונו ניכר נזנזשיכת הישוב הוותיק לצד
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 5 | ן י» מסקנההמרכזית הנובעת מן התוצאות של ה) fבחירות לכנסת הרביעית היא זו: ההכרעה עברה עתה מן המאבק בין המפלגות אל המאבק הפנימי שבתוך מפא״י עצמה. כחירות אלה
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה ד עו ת עשרים שנים ״אלד״ אלד, יצרדי גיצגך ןך יוב רי 0ריג\ז צמיר. אך9ד\ך יינו, תגגגת הגזורש אתי\בל ך ן־ 20ל?יך0י\ז. לארץ. לדגל 1זאגרכ וה וסימר מל־ירי
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 7 | קריניצי ונסים האב ! ספיר **לפונים טירטרו השבוע. עסקנים Wידועים וח״כים וותיקים דיברו בהתרגשות. מפעם לפעם הניחו את השפופרת, מיהרו לפגישות פנים אל פנים בבתי־קפה
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 8 | feWr השוטרים itבאויך -הנוורם נגעו באנשים ההלוויה התפתל בשביל הסלעי. 1 Jמאתיים גברים צעדו אחרי הארון, אל חלקת־הקבורה של העדה הדרוזית בשפרעם. מעל למרפסת הרחבה של
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 9 | n i n i i n n ^ n III IU JIL JIIH ההפגזה פלוגת ה שוטרים, מצויירת באלות ובמגינים, מתחילה בהסתערות הרא שונה על המחסום שהוקם בכניסה לעיר. מי מין נראה הקצין חיים
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 10 | הבמאי רפאל נוסבאום בן ה־ , 28 שהוא גם התסריטאי והמפיק של הסרט שלא אושר כסרט ישראלי. סרט ״חולות לוהטים״ התחיל את ( ן הקריירה שלו ברגל שמאל. הנזעדה לעידוד הסרט
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 11 | ומלחמות ]״ו -וגם כוכב ישראלי חו ש אשי תייר, כבר גם סרט :ארתור החברה למעשה, שית את מדרום־ וחברת נוסף התסריט 5יתקבל א צולם יה שהיא . .המומיות ;שר עם טכנאים ה.
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 12 | אני 1הנית כל פעם מקרם הפנים המשובח והמעולה ״״ROYALVIT רויאלויט ״מאז שאני משתמשת בקרס זה, עור פני רענן וחלק ואני מרגישה כאילו נולדתי מחדש קרם רויאלוים, לפי ד״ר
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 13 | ״כולם חשדו בי כי אני הברחתי אותו.״ ואמנם, מאופן ניהול הענינים על־ידי הזוג, היה לדיירים יסוד להאמין בכך אמונה שלמה. כי לא פעם היה לוין עונה לדיירים, ששאלו מדוע
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 14 | דליה BABY WHITE >ה17 נת צמר,מש ״ו אשר הצה 1ו snaron ה אג היא, בירות, ביו ת ה של הולאוד, וגת אליה, כאד בי רו ת וזולס־ רבגה, ו שלח תרי שבתו לי שראלי. בגבר שבותור
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 15 | ״שיהיה להם לבריאותך אומות אביבה לוכלנים שטענו כי נפרדה! מבעלה ״מדוע הפסקתי לשירי״ הקטן שלי. עכשיו נאלץ אילקה לשיר לבד, לגלות את כוחו האמנותי. מה שלא עשה
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 16 | ;דשות האופנה גרקואי מיגישגז ל?רא\ן \ז3ו\ 1ה אי וז מו היי ר גזו ש ה שהאליוזה. בוגז.בי :ל. מו היי ר הי א נ\\\יי\ז אוזר סלטירה, ט\עיר\תה, רונוף לאלגו־ואיגה, שלה
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 17 | .שהובילו אותו לכתו האליפות בניריווק כוידה-מטד1ן כאש. לא יכולתי להרגע. מומחה?דרופיקיק •משבתי בתחרויות בניייורק והס־ | | ביבה, כשאני שומר על יתרוני בזירה. לא
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 18 | שמעו, אני כמעט מאוכזבת. מה, לא אבד השבוע שום דבר לאף אחד? לכתת רגליים בסימטאות אלמלא העיד על עצמו ( )1155/13 שהוא גבר׳ הייתי נשבעת שהוא סמינריסטית: ״כל אדם
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים מסינאטרה ואומרת :״למה אתה כל כך חביב אלי רק כשאתה שיכורי״ מה מריץ את ד ״ ב? אחדים באו במרוצה (אסתר, אביב; ארצות־הברית) .פראנק סינאטרד, הוא דייב,
העולם הזה - גליון 1155 - 11 בנובמבר 1959 - עמוד 20 | העחת־שול״ס ^w w w vw w vw w שתי צורות להביט על הגישושים המפלגתיים סביב הקמת קואליציה ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבי! המ שתתפים ב שליחת
חזרה לתחילת העמוד