גליון 1157

העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 1 | שנה 23 ב״ג חשון תש״ד24.11.59 , המחיר 550פרומה נוסי הפושה שסוס נתגלו עו ש התצלומים המזעזעים של וגעי
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי עבודתם של שוטרים ועתונאים מצטלבת לעתים קרובות. כאשר מפזרים השוטרים הנד גנה, או כשהם חוקרים מעשה פלילי הפוגע כבטחון הציבור, קיימים כל
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 3 | שט ושט טוב ארמית מדוברת שמתם לב כי פרשת דירתו של מנהל ״יד ושם״ (העולם הזה )1156 מהווה חומר מצוייו?תסריט קומי. איזו שהי וועדה מם ש?תית מוכנה?העניק פרם של חטיפת
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית (כל הזכויות שמורות) • שביתת־הנשר, מסכים לפרשת אהרון כהן עומדת להסתיים. ההסכם הג׳נטלמני בין מפ׳-ם והש.ב. להשתקת העני ! עד למחרת הבחי־רות הגיע לקיצו,
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 5 | ך * מאי גאון כמו ויטוריו דה־סיקה, לא ^ היה יכול לביים את הטרגדיה של דליה אליהו בצורה מזעזעת יותר משעשתה זאת המציאות. החטיפה. הדאגה הראשונה. המתיחות הגוברת
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 6 | החטיפה שזיעועה ישרא לי חובכיא לי ל , 17 ,פרדס־כץ. שתי דירות, שתי משפחות, קיר משותף — וטרגדיה משותפת. מצד שמאל של הקיר המשותף גרה משפחת צדקה: סלים (שלמה)
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 7 | גונתה שר דליה, דקות מעסות אחו׳ שנמשחה גן הירקון, על וצנח ג׳יב המשסוה בה שתעשו כשדליה תחזור.׳ כן, כן, אני אעשה מסיבה. עוד איזה מסיבה! ואני אזמין את העתונאי,
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 8 | ״ה״רגו אותי! עשית יי מחשכה המדבאה כיותר בכל | 1הטרגדיה של דליה אליהו היתד״ כי שום מעשר,־זהירות של אמה לא היה יכול למנוע את האסון, שהרי החוטפת וקרבנה גרו באותו
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 9 | זיזר, בהתיפחות. :דוקטור, הרוג אותי! עשיתי דבר רע מאד!״ .מה עשית?״ שאל הרופא. עזיזה סירבה לספר. היא רק ענתה. .אילו ידעת, היית מיד הורג אותי בתחנת המשטרה, לשם
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 10 | ,כר לית אותה שהיה עטי היה, הולך לאיבוד. משכירת הטירות הרגיעה א תי .״אנסי המשטרה יצ. ו בסירות עוד יות־ גרועיח — ואף אחד לא טבע!״ דברים אלה שכנעוני כליל. שכרתי
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 11 | אזרחים ושוטו׳ אוחזים בהיסטריה בגונח דליה, בשעה היא נ שנות לחוף דיקה על פני המים. הוא היה כבד למדי, התאמצתי. החפץ התרומם. הרגשתי כאילו אלפי נמלים מטיילות על
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 12 | במרינה (המשך מעמוד )4 של העוגה הממשלתית. במקרה זד, דדו ה״ משדרים הראשיים של הממשלה, שמעולם לא הוצאו מידי מפא״י, עוברים לשרים ממפלגות אחרות. ברש העלה שיקול
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 13 | רון במיוחד. אולם בחיים האזרחיים, במועדוני קלפים ובמקומות בילוי־יקרים אחרים, היה הגבר הצעיר דמות מוכרת ואהודה מאד. כי בנו של סוחר התבואה העשיר מחיפה, לא קמץ
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 14 | כתב ״העולם הזח־ שליוה את מרכות הגיס מתאו את סיוון העליז ויוה ויוה! ^ לכסנדר יהלומי איוורר את בדי- חותיו הטובות ביותר. צלילי המפוחית של יוסף דניאל מילאו את
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 15 | קנוסוס זיוה בינדר על רקע ארמון נוינוס האגדי 111 ,־ עמד על תילו אלף שנים לפני יציאת מצרים, בקרבת הראקליון, הבירה הנוכחית של כרתים, מולדת הפלשתים. וונציה זיוה
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 16 | (המשך מעמוד ) 15 דרוכים לקראת מילאנו, בירת איטליה המודרנית, בסרטים — שופעת תנועה, רועשת, מודרנית? המכונית הקטנה נבלעת חיש מהר בזרם התנועה. פועלים ממהרים
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 17 | אמחוז אזפרה סאיונרה בפאריס לה כ 1הם (האופרה הישראלית) מראה מה קורה כאשר גיישה יפאנית בת 15 הופכת לפועלת פאריסאית עניה ושחפנית, ה־מתאהבת, מתקוטטת וגוסכת בחברת
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 18 | רותי: תה״ ברוכה בבואך לכתוב למדור זה. כל הבלה־בלה־בלה על יש־לי־חבוה הוא מיותר בהחלט. אינני בולעת בקלות כל כך דברים כאלה. ובכן, כאשר ואס תחליטי — אני לשרותך.
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע י שר אל צבע הכסף עוד בטרם דעכו הדי השערוריה שהתעוררה בעקבות פסילתו של תסריט הסרט חולות לוהטים על־ידי הועדה לעידוד הסרט הישראלי, וכבר החלו לנבוט ניצניה
העולם הזה - גליון 1157 - 24 בנובמבר 1959 - עמוד 20 | אד>ה !7דן מול זה היים שר - -כלב קבצו חל־אביבי לרגלי מודעת קולנוע כלב תל־אביבי על ספת אדוניו חמעזיר״ס לעולם צו דקת דייג יווני מאתונה, נשא תפילתו לפורטונה. ״את
חזרה לתחילת העמוד